Rechter buigt zich niet over beheerplan Oostvaardersplassen

FLEVOLAND
De Raad van State velt geen inhoudelijk oordeel over het beheerplan voor de Oostvaardersplassen. Dat blijkt uit een uitspraak van de bestuursrechter eerder deze week.

Vier partijen, onder wie Lelystedeling en oud-beheerder van de Oostvaardersplassen Nico Dijkshoorn, waren naar de Raad van State gestapt omdat ze het niet eens zijn met een aantal punten in het beheerplan.
Zo wordt voorgesteld om het waterpeil in de Oostvaardersplassen te verlagen, om de vogelstand te helpen. Maar volgens Dijkshoorn is deze maatregel juist funest voor veel vogelsoorten in het natuurgebied.

De Raad van State buigt zich niet inhoudelijk over de kwestie, omdat de rechter slechts over een aantal onderdelen in het beheerplan uitspraak kan doen. Het bezwaar van de vier partijen valt daarbuiten. Jammer, vindt Dijkshoorn. Hij hoopt daarom dat de provincie er uiteindelijk alsnog voor kiest om het natuurgebied gefaseerd droog te leggen, in plaats van achtereenvolgens een paar jaar.

reacties (8)

 • Nico Dijkshoorn

   

  Beste HenkB en Roerdomp. Destijds waren "opzichters" nog eens beheerders!!En sommige "ecologen" hadden en hebben weinig terreinkennis. Ja, de de ellende met de grote grazers is al in de tachtiger jaren begonnen, maar toen waren er nog niet zo veel koeien, paarden en herten. Toen ook al problemen, maar die waren niets vergeleken met nu. Waarom denk je dat ik overgestapt ben naar het Flevolandschap? Voor alle duidelijkheid: ik ben groot voorstander van een tijdelijke drooglegging van een deel (!!) van het gebied: het westelijk deel. Het gedeelte waar de Grote plas ligt, die maar steeds groter wordt. Drooglegging van het gehele moeras zal veel moerasvogels, zoals lepelaar, roerdomp, zilverreiger, kiekendief enz. meerdere jaren uit het gebied verdrijven. Het is de vraag of deze instandhoudingssoorten na verhoging van de waterstand nog zullen terugkeren. Ook is het risico erg groot dat de plassen langs de Knardijk permanent met riet zullen dichtgroeien. Het is spijtig dat de Raad van State zich niet bevoegd acht de bezwaren in behandeling te nemen. Op deze manier komen de plannenmakers van het ministerie van EZ er weer gemakkelijk bij weg en worden hun ideeën niet door derden getoetst. Jammer.

  reageer
 • Wisent

   

  En nu kunnen gelukkig ook invalide en minder valide mensen genieten van deze natuur. Waarschijnlijk kun je zelf nog goed uit de voeten.

  reageer
 • henkb

   

  Even een reactie beste Jos. In 80e jaren kwamen de heckrunderen en konickpaarden en in 1992 de edelherten. Pas in 1996 werd alles overgedragen naar SBB, dus snap je opmerking niet.

  reageer
 • Albert

   

  Misschien is het mogelijk dat het weer wordt zoals het ooit begon. De OVP zelf zijn gang laten gaan zoals het ook hoort bij een natuurgebied. Geen inbreng van mensen want daar komt toch niets van terecht is wel gebleken. Een uniek gebied wat het ooit was is weer een soort stadspark geworden met paden van puinstort en betonplaten en heel veel hekken. Jammer want het was daar echt heel fraai in her verleden.

  reageer
 • Wisent

   

  Misschien is het boerenverstand juist hetgeen dat niet werkt in een organisatie als waar het hier om draait

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Jos

   

  Opzichter met als taak: het toezicht op het beheer. En een hele goede van het eerste uur. Het probleem de grote grazers kwam later pas door dehobbyisten en fundamentalisten van SBB. Nico is zo verstandig geweest om naar het Flevo-landschap te gaan een organisatie met meer "boerenverstand".

  reageer
 • Roerdomp

   

  Meneer Dijkshoorn is nooit beheerderder geweest, maar was opzichter.

  reageer
 • De Vries

   

  Natuurlijk. Ook volgend jaar mogen de dieren weer creperen van de honger. En het bos langs het spoor, aan de linkerkant gezien vanaf Lelystad, begint ook al aardig af te sterven omdat de bast van de bomen en struiken wordt gevreten. Dat ziet er straks ook uit als een dode steppe. Wat een totale mislukkig is het toch en niemand durft het toe te geven in de politiek of overheid. Bah.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert