COA wil verlenging tijdelijke opvang tot 2019

DRONTEN
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil de tijdelijke opvang voor 300 vluchtelingen bij het azc in Dronten langer blijven gebruiken. Aan de gemeente is gevraagd of de voorziening tot juli 2019 open mag blijven. Dat is twee jaar langer dan in 2014 was afgesproken. De gemeente neemt mogelijk nog voor de zomer een besluit over het verzoek.

Lege plaatsen
Het verzoek van het COA is opmerkelijk, omdat er de laatste tijd geregeld berichten in de media verschenen over talloze onbezette plaatsen in opvangcentra. Volgens het COA is de toestroom van asielzoekers inderdaad vanwege het slechte weer tijdelijk iets lager, maar is vorig jaar ook gebleken dat de stroom heel snel weer op gang kan komen. Het COA is daarom op voorhand bezig met het versterken van de basislocaties, waartoe ook Dronten behoort. Daarbij speelt ook mee dat het COA in Dronten zelf eigenaar van het azc is.

Portacabins
De gemeente ging in 2014 akkoord met de opvang van 300 extra vluchtelingen, vanwege de destijds grote toestroom vanuit vooral Syrië en Eritrea. Op het azc-terrein aan de Vossemeerdijk stond eerst een grote tent. Later zijn er portacabins geplaatst.

Is de komst van een tweede AZC in Dronten nu overbodig? 
Nee. Het huidige verzoek van het COA staat hier los van. De zoektocht naar een tweede azc in Dronten hangt samen met afspraken die gemeenten en provincies eind vorig jaar met de overheid maakten om extra opvangplaatsen te realiseren.

reacties (1)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert