'Gemeente had zelf onderzoek moeten doen'

LELYSTAD
De gemeente Lelystad had zelf beter onderzoek moeten doen naar de effecten van de uitbreiding van Lelystad Airport, en dat niet alleen aan het Rijk moeten over laten.

Dat zeiden bezwaarmakers maandag bij de Raad van State. De Vogelbescherming, Politieacademie en twee agrariërs vochten daar het gemeentelijke bestemmingsplan aan, dat de bouw van de nieuwe terminal en verlenging van de baan regelt.

De gemeente en luchthaven vinden dat alle gevolgen al door het kabinet zijn onderzocht toen vorig jaar het Luchthavenbesluit werd vastgesteld. De Vogelbescherming bestrijdt dit en stelt dat niet is gekeken naar de aanwezigheid van vogels buiten de Oostvaardersplassen en Natura 2000-gebieden. Vooral de effecten voor de bruine en blauwe kiekendief zijn genegeerd. Ook stelt de Vogelbescherming dat de gemeente meer actuele gegevens had moeten gebruiken dan voor het Luchthavenbesluit is gedaan. De organisatie heeft die beschikbaar.

Schrijnend geval
Een agrariër aan de Vlotgrasweg vindt het vreemd dat de gemeente in het bestemmingsplan geen rekening houdt met de komst van baanverlichting op zijn land. Volgens de gemeente is voor de lampen geen vergunning nodig. De luchthaven erkent in gesprek te zijn met de boer over verhuizing, omdat zijn bedrijf pal onder de aanvliegroute op enkele honderden meters van de landingsbaan ligt. Daarmee is hij een 'schrijnend geval'.

De Politieacademie weet ook niet waar baanverlichting en andere apparatuur op haar terrein komt. De academie blijft er bij dat de veiligheid van haar personeel tijdens de verkeerslessen in gevaar komt door laagvliegende vliegtuigen en obstakels als palen met baanverlichting.

Uitspraak kan maanden op zich laten wachten
De Raad van State doet in principe na zes weken uitspraak rond 16 november, maar sluit niet uit nodig te hebben tot eind december. De raad moet onder meer besluiten of de bezwaren wel mogen worden behandeld, omdat tegen het Luchthavenbesluit geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk zou zijn. Advocaten van de Politieacademie en Vogelbescherming bestrijden dat en stellen dat volgens het Verdrag van Aarhus landen verplicht zijn om over onderwerpen als een luchthaven beroep bij de bestuursrechter mogelijk te maken.

Lelystad Airport gaat er van uit dat het Luchthavenbesluit leidend is, zodat begin 2017 daadwerkelijk met de baanverlenging en bouw van de terminal kan worden begonnen.

reacties (5)

 • Bart

   

  De gemeente had zelf onderzoek moeten doen... wat een onzin en tijdens de behandeling bij de Raad van State werden er de laatste gegevens qua vogels gebruikt. Die vogelbescherming gaat dus bakzeil jaren. Wat een verspilling van donaties. Schandalig!

  reageer
 • hendrik

   

  Helemaal geen verspilling van donaties. Ik ben vorig jaar lid geworden en doe dit jaar een extra donatie vanwege het uitstekende werk van de vogelbescherming inzake de luchthaven.

 • Vliegen

   

  Mensen, laten we ons nu eens bezig houden met wat voor boost dit vliegveld kan hebben voor de regionale economie. We leven hier in een gebied dat het moeilijk heeft, laten we ons best doen dat ons nazaten ook hier nog kunnen werken en dat gebied niet alleen maar voor de vogeltjes is.

  reageer
 • Jan2

   

  Zelden zo'n ondoordachte stellingname gelezen. U negeert domweg alle negatieve gevolgen voor mens, dier, milieu en woonklimaat

 • Yuppie

   

  Het gaat dus weer om het geld. Dit het milieu wereldwijd vernietigd wordt interesseert deze persoon kennelijk helemaal niets. "Een gebied dat het moeilijk heeft" . Wat een ridicule onzin. De (veel te) dicht bevolkte stadsstaat Nederland is een van de rijkste landen van de wereld.

 • johan65

   

  Lezen de Flevolanders nu dat er bij het maken van de plannen niet eens is nagedacht over bassale zaken zoals baanverlichting en veiligheidsrisico's voor nabij gelegen bedrijven? Oeps! Foutje bedank! Of sorry-sorry?

  reageer
 • frits

   

  Dat argument van de Vogelbescherming is natuurlijk kul. Gezien de termijn die planologische procedures in Nederland nodig hebben, zullen er altijd weer nieuwe cijfers beschikbaar zijn. Als je die telkens weer in de procedure moet betrekken, blijf je in een oneindige cirkel zitten. Los daarvan is het natuurlijk onzin dat de gemeente het rijk zou moeten controleren.

  reageer
 • Willem

   

  nee dus, Doelbewust zijn er verkeerde gegevens gebruikt om het aantal vogelaanvaringen acceptabel te maken . Nu krijgen ze de deksel op de neus terecht

 • Linda

   

  Triest te zien dat al die "gedupeerden" met belastinggeld tegen beter in er een soort spelletje maken met blijven procederen. Dit laat weer eens zien hoe ernstig het is gesteld met Nederland. De zogenaamde blijkbaar te rijke en bijna immer gesloten politie academie zijn hier een voorbeeld van. Die boer is gewoon slimmerik.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert