Forse kritiek op gemeentelijke aanpak Floriade

ALMERE
De manier waarop de gemeente Almere nu bezig is met de realisatie van de Floriade schiet aan een hoop kanten tekort. Dat is de conclusie van een bureau dat is ingeschakeld om de gemeentelijke organisatie door te lichten.

Achter de feiten aan
Het adviesbureau, AT Osborne, is erg kritisch over de gang van zaken op het stadhuis. Er wordt onvoldoende leiding gegeven, deadlines worden niet gehaald en de Floriade-organisatie is geleidelijk achter de feiten aan gaan lopen.

“Er is nog (krap) voldoende ruimte om in te lopen, maar de tijd dringt!” zo waarschuwen de onderzoekers. Eén van de oorzaken is dat de functie van programmadirecteur binnen een jaar door vier verschillende personen is vervuld.

Gebrek aan overtuiging
Er wordt een beeld geschetst waarin naar voren komt dat er bij betrokken ambtenaren gebrek aan overtuiging heerst. Ook zou er geen teamverband zijn. “Ik concentreer me vooral op mijn eigen taak en ik merk wel wat er voor de rest gebeurt”, is volgens de onderzoekers vaak de gedachte.

AT Osborne waarschuwt dat er richting de buitenwereld een hoop over de Wereldtuinbouwtentoonstelling wordt beloofd, maar dat dit uiteindelijk niet waargemaakt kan worden.

Extra geld
Om de problemen aan te pakken, ontkomt de gemeente er volgens het bureau niet aan om meer geld uit te trekken. Het huidige budget voor de Floriade-afdeling op het stadhuis noemen ze ontoereikend.

Miljoenenrisico
Het kritische Floriade-rapport van AT Osborne is niet de enige tegenvaller voor de gemeente. In een ander rapport dat donderdag naar buiten kwam wordt gewaarschuwd voor de financiële risico’s. Die kunnen 4 miljoen euro hoger uitvallen dan eerder werd verwacht. 

Reactie gemeente 
De gemeente zegt in een persbericht dat het de ambtelijke programmaorganisatie gaat versterken. Dit betekent dat meer mensen zich met de Floriade bezig gaan houden. Dat niet alles op schema loopt verrast de gemeente niet. Door de grote wisseling van programmadirecteuren, in één jaar werd deze functie door vier verschillende mensen vervuld, heeft de organisatie vertraging opgelopen.

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt de uitkomsten van het rapport in het nieuwe jaar met de gemeenteraad. 

reacties (45)

 • Hmmm

   

  Herrema valt alles te verwijten. Verdiep je maar eens in deze persoon en zn verleden voordat je daarop reageert. Zoek dan zeker even uit in hoeveel bv's hij perticipeert en aan welke buro's de opdrachten gegund worden van onderzoeken uit portefeuilles die hij beheert....das echt heel interessant. Voor tegenvallende resultaten is nooit een ander excuus aan te dragen dan: er is te rooskleurig begroot. Wanneer wordt er te rooskleurig begroot? Juist bij prestigeprojecten. Men denkt in almere 2,4mln betalende bezoekers te verwelkomen in 5 maanden tijd??? Ieder logisch denkend mens weet toch dat dit er 1,7 mln teveel zijn.... Maarja t project moet door want herrema wil ook op vakantie.....

  reageer
 • Hendrik Groen

   

  Welke sponsoren willen nu nog in het tot zinken gedoemde Floriadeschip stappen? Stoppen met dit wanevenement, en wel onmiddellijk. De schade wordt met de dag groter. Gemeenteraad, wordt wakker!

  reageer
 • Tja

   

  Het speeltje van de bobo's moet doorgaan. Let maar op, achteraf zal men zeggen ; tunnelvisie enz. Alleen hebben de verantwoordelijken dan al een andere functie.

  reageer
 • stephan

   

  Je kunt Herrema van alles verwijten inzake N-Z lijn maar de kostenoverschrijdingen heeft hij niet zelf veroorzaakt. Wat te denken van alle aannemers, onderaannemers en ingenieursbureaus? De tunnelbouwer zelf heeft bijv. een grote fout begaan bij het graven waardoor huizen zijn verzakt en grote schade is ontstaan. Niemand van ons kent de exacte details over de financieen maar Herrema is al bij voorbaat de hoofdschuldige. Ben overigens geen persoonlijke vriend of partijgenoot van hem. Dat Venlo verlies leed komt o.a. doordat velen met het OV of bus kwamen en er werden heel veel kortingskaarten verstrekt. Daardoor bleven inkomsten achter. Ns de floriade zou het gebied een duurzaam bedrijventerrein worden maar bij de ontwikkeling was totaal geen zicht op een economische crisis waardoor de markt voor nieuwe bedrijventerreinen volledig inzakte. Kun je dit de verantwoordelijke bestuurders verwijten? Praat niets recht maar het ligt wel wat genuanceerder.

  reageer
 • Hannes

   

  Daarom het blijft een ordinaire onroerend-goed scenario die kosten wat het kost een woonwijk op deze kwetsbare locatie willen gaan bouwen; Daar zijn in het prille begin afspraken overgemaakt waar een duidelijke schijnheiligheid in rond gaat!. En dat staat allemaal buiten het hele Floriade gebeuren!. De organisatie weet dondersgoed met kennis en ervaring, hun draaiboek scenario met vraag en aanbod hoeze het teweeg moeten brengen. Twee zo verschillende projecten op ene vastgelegde datum, gaan nu eenmaal niet samen met een te grote overkoepelende organisatie! "Daar het in verleden, juist in het onroerend-goed ook zijn debacles hebben bewezen." (Bouwen is nu eenmaal afhankelijk van ligging en kwaliteit.)" Inderdaad de juiste Kennis is nu eenmaal niet verenigd in ene persoon"

 • Bo

   

  Stop!!!! Wanneer gaan we opstaan ...? Herrema is groots in opbouwen van miljoenen verliezen. Google maar: Herrema en Metro Amsterdam.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Hannes

   

  Nogmaals er is totaal geen belangstelling uit het bedrijfsleven, op deze zo kwetsbare locatie. Bedrijfsleven hebben de Floriade niet meer nodig met alle nieuwe technologieën wat nu al in alle glorie op de markt al aanwezig is!. Zorg nu maar dat het Kasteel afgebouwd wordt met velen mogelijkheden wat men maar kan bedenken.

  reageer
 • Ght

   

  Wat heeft dat rapport van Osborne eigenlijk gekost? Nadat Herrema wederom een drama achterlaat, zal hij gaan werken voor een schimmig adviesbureau. Want deze man weet als geen ander om grote bedragen gemeenschapsgeld los te weken en kan met droge ogen zeggen dat het miljoenen gaat tegenvallen. Adviesbureaus zijn gek op dat soort geldverkwisters. Die factureren tonnen met droge ogen voor zeer discutabele adviezen met een "gewenste" uitslag. Ik hoop dat deze salonsocialist nu voor eens en altijd de mond wordt gesnoerd. Hij verschijnt waar veel geld te halen Is en waar sprake Is van slecht bestuur, zoals bij Rochdale indertijd.

  reageer
 • Henk

   

  Almere, wat een ramp. Bestuurd door nitwits en in de raad gecontroleerd door plaatselijke amateurs. Volledige raad stemde in met de Flopriade. Dit terwijl er nog nooit eentje succesvol is geweest. Alle Flopriades zijn afgesloten met een groot verlies. Dit aanstaande debacle gaat de inwoners van Almere veel geld kosten. Gevolg, juist ja verhoging van de gemeentelijke heffingen. Stoppen kan niet meer want er staan politieke kopjes op het spel. Dus Herrema ramt door tot het einde.

  reageer
 • Wie wordt er beter van???

   

  Makkelijk de wachtdienstregeling kan uit de kast gehaald worden. En dan blijken de miljoenen ruimschoots over de balk gesmeten te worden.Dus de post onrendabel kan maar beter opgeschroefd worden. Een vernuftig spel van snobistische wethouders.

  reageer
 • Stop de Floriade

   

  Het risico van 7 +4 mio verliezen is een grove onderschatting. Bij een betalend bezoekersaantal zoals in Venlo zijn de verliezen 32 - 40 miljoen te beten door u allen en ten laste van oa de Zorg voor zieken. Er rest dan ook een kaalgeslsgen gebied waar eens prachtige natuur en een prachtige camping en jachthaven was. Het Kasteel syndroom. Gorowing Green Cities noemt men dit bij pvd d66 vvd leefbaar en jawel GROEN LINKS.. vul de peties in !

  reageer
 • Fred

   

  Grootheidswaanzin van de gemeente Almere. Op tijd verhuizen om de hogere belastingen te ontlopen.

  reageer
 • Hannes

   

  Het hele scenario Floriade/woonwijk project gaat nu om een totaal onnodige kaalslag, zonder de juiste verklaring en toegevoegde waarden te hebben kunnen geven!!... Een pessimist met ervaring en intuïtie, is nu een optimist waar men jammer genoeg niet naar heeft geluisterd!!.

  reageer
 • Ron H

   

  jammer dat het osborne rapport alleen is geschreven op "doorgaan" en er geen hoofdstuk is over de gevolgen van alsnog stoppen. Wat mij betreft idem een gedegen rapport over de variant "stoppen" NB of zou dat al een stiekem hoofdstukje in voorbereiding zijn waarop de wethouder wacht zodat hij echt kan reageren. en net als in Amsterdam kan zeggen. project weg of ik weg. Dan kan je met een geheven hoofd doorgaan of vertrekken al wat hij zelf wil. Laat de opvolgend winnaar het project maar trekken en dan in 2027 openen. Kijken of de opvolger in de rij staat te wachten voor deze optie.

  reageer
 • Ge Volg

   

  Vooraf waren de feiten zo dat geen van de vier laatste Floriades met een positief financieel resultaat is afgesloten. Sterker nog allen werden afgesloten met een miljoenen verlies. Almere zou alles anders gaan doen en kijk naar het resultaat. Nu stoppen en de organisatie teruggeven zal waarschijnlijk leiden tot een megaclaim van de organisatie die de Floriade aan Almere heeft toegewezen. Al het al geïnvesteerde kapitaal is weg en zal met die eventuele claim verhoogd worden. Daar staan dan voor nu en later geen inkomsten tegenover, dus per saldo blijft de gemeente dan zitten met een miljoenen verlies en natuurlijk een enorm gezichtsverlies.

 • michael

   

  ze moeten eens doorpakken in het gemeentehuis !! die gesprekken met de camping en de jachthaven duren eindeloos !! zaag eens al die bomen weg en bouw dan die wegen en woningen, voor je het weet zijn we al in 2022. En de kosten overschrijding kan je terug winnen door ontwikkelingen na de Floriade door te voeren en door belastingverhogingen aan 200 000 inwoners te berekenen.

  reageer
 • Ed

   

  Reageer liever inhoudelijk. Mensen die u niet welgevallige kritiek leveren uitmaken voor gepeupel, getuigt niet van al te grote "debating skills".....Daarbij: kritiek die door dit rapport nog eens bevestigd wordt!

  reageer
 • Ron H

   

  rapport is van oktober. hoezo geen tijd te reageren.

  reageer
 • Pauline

   

  Je kunt dit Herrema niet eens echt verwijten. Natuurlijk is hij volstrekt incompetent als wethouder. Het is de PvdA Almere die hem naar Almere gehaald heeft. En de gemeenteraad heeft hem vervolgens - willens en wetens - tot wethouder benoemd. De raad moet nu ook het lef hebben om hem weer weg te sturen.

  reageer
 • Marc van Rooij

   

  Ik heb al in een begin stadium aangegeven dat ik mij zeer grote zorgen maak over de manier hoe de Floriade wordt aangepakt. Dit heeft niet bijzonder te maken met een persoon maar met het feit dat een Floriade een bedrijfskundig marketing concept is. Dit soort benadering vergt een bijzondere aanpak, een aanpak die normaal gesproken niet aanwezig is binnen een gemeentelijk apparaat. In de afgelopen jaren heb ik dit steeds geuit echter niemand wil luisteren. Een Floriade die goed wordt uitgevoerd kan veel betekenen voor Almere, maar ik zeg er bij die goed wordt uitgevoerd. In de tijd van commissie veerman is er veel tijd gaan zitten in waarom er steeds problemen voorkwamen bij Floriades in organisaties, en de conclusie is steeds hetzelfde, de gemeente heeft niet de kennis in huis dit soort complexe programma's uit te voeren. Neem hierbij de politieke benoemingen, de vriendjes politiek en het niet willen luisteren naar mensen met de expertise en je hebt een recept voor een probleem. Zoals gezegd een Floriade kan heel veel goeds betekenen voor een gemeente, maar dan moet het wel goed worden uitgevoerd. het is geen 5 over twaalf maar half 1 en wanneer er niet heel snel iets gebeurd komt de volledige uitvoering echt in gevaar.

  reageer
 • Bert Jan

   

  Wat een inhoudelijk sterke reactie. Je hebt zeker directe banden met de plaatselijke Almeerse politiek.

  reageer
 • Jacob

   

  Zonde van het geld voor het uitgebrachte advies. Het rapport bevestigt alleen hetgeen wij al wisten. Bovendien wanneer de betrokken wedhouders competentent zijn geweest, is een dergelijk onderzoek volkomen overbodig.

  reageer
 • KC

   

  Wil Almere een artikel 12 gemeente worden? Dan moeten zij gewoon zo door gaan.

  reageer
 • Jan R. Bakker

   

  Nader commentaar volstrekt overbodig.

  reageer
 • Jos

   

  En meneer Mulder de wethouder, die het allemaal niet aankon en met hangende schouders naar het noorden vertrok, heeft inmiddels al weer een ander lucratief baantje. Na een paar maanden al had z'n P.v.d.A. vriendje Hans Alders in de gaten dat deze man niet meer is dan een veredelde ambtenaar met praatjes. Hij is nu gemeentesecretaris in midden Groningen. Hoe lang houdt hij dit vol?

  reageer
 • Wijnschenk

   

  Heb briljant idee om floriade winst te laten maken voor de toekomst een uniek iets te houden voor Almere. Maar...... niemand luostert serieus!!!

  reageer
 • '^'^'

   

  Misschien moet je dat idee dan eens serieus presenteren ipv hier loze kreten te toeteren.

 • cirefrin

   

  Stoppen! Nu het nog kan! Almeerders wordt wakker! De politiek dut is daarom worden er zoveel fouten gemaakt over de hoofden van Almeerders die deze floriade niet willen hebben.

  reageer
 • Herman

   

  Voor de hoofdverantwoordelijken van dit aanstaande debacle, de PvdA, maakt de hoogte van het verlies helemaal niets uit. Deze belastingverslaafde partij lost alle problemen in de samenleving simpel op door de belastingen te verhogen. Dit gaat dus ook in Almere de komende 10 tot 15 jaar gebeuren.

  reageer
 • Fgt

   

  Ongelooflijk. Herrema heeft dikke betonplaat voor z'n kop. Deze bestuurder doet zo'n beetje alles fout wat je als bestuurder maar fout kunt doen. En dat al vanaf 1999 toen hij als wethouder in A'dam kwam. Alles wat hij aanraakt verandert in drama. Dit soort mensen heeft er voor gezorgd dat trouwe PVDA kiezers nu in maart in grote getalen op andere partijen gaan stemmen. Het wordt echt tijd dat iemand eens een vergrootglas legt op deze man en zijn activiteiten, waaronder zijn adviesbureau.

  reageer
 • Pravda

   

  Helemaal mee eens..... deze meneer laaft zich eerst in A'dam en nu in Almere aan een geldbron die zijn weerga niet kent..... Tientallen rapporten door bevriende of indirect door zijn eigen adviesburo worden geproduceerd. Erg ondoorzichtig en markant. In de handel bestaat het fenomeen kickback / cashback waarbij de opdrachtgever van de fabrikant grote sommen geld gestort krijgt in zijn beheer BV als 'korting' voor de grote verbruikte hoeveelheden. Zo'n constructie bestaat in de ambtelijke molen ook en daar twijfel ik geen seconde aan. Lijkt me heel raadzaam de bewegingen en geldstromen rondom dit heerschap eens in kaart te brengen. In A'dam was het destijds zeer dubieus wat er gebeurde.

 • Jay

   

  Stoppen. NU. Wat een idioterie, waarom is niemand bij machte om aan de rem te trekken?

  reageer
 • Philip

   

  Het eventuele gezichtsverlies weegt voor de raad blijkbaar zwaarder dan het mogelijke failliet van de gemeente. Ze gaan liever richting een art.12 gemeente dan wel een onvermijdelijke grote lastenverzwaring voor de inwoners. Hoogmoed komt voor de val maar het is voorspelbaar waar de meeste pijn komt te liggen. Kappen die handel want als het met alle bomen kan moet dat toch ook met dit rampenplan kunnen.

  reageer
 • Jaanchi

   

  Tja en nu staat alles zwart op wit en geeft de wethouder niet thuis. Hij is ook veel te druk om lijstduwer te spelen voor de Partij van de Afgang voor de aanstaande verkiezingen. Het kan in Almere.

  reageer
 • Jan

   

  Nou damens en heren met dank aan de PvdA (portemonnee van de ander) zullen we voor bijna 100% zekerheid een artikel 12 gemeente worden. Op twitter zien we de Floriade directie zich druk maken om welke kerstkleding ze nu weer moeten aantrekken. Maar de handje uit de mouwen steken Ho ho ho maar. Die heel noord Nederlandse kliek PvdA ers moeten In dat noorden blijven. Dit is een totale ramp, dat raadsleden dit allemaal voor zoete koek accepteren is mij een raadsel. Van de vvd mag je toch wel verwachten dat ze verstandig met geld omgaan. Nou niet dus.

  reageer
 • Krijn Klap

   

  Er is toch een Floriade BV met als directeur PvdA vriendinnetje (de Floriade is ook een exclusief PvdA feestje) Jannewietske? Wat doet zij meer dan haar vorstelijke salaris opstrijken? Gemeenteraad Almere stop direct met dit PvdA project.

  reageer
 • Tg

   

  Herrema is in 2009 al afgetreden als wethouder in Amsterdam nadat de kosten van de Noord/zuidlijn echt dramatisch uit de hand liepen. Het lijkt er toch wel heel erg op dat zo'n zelfde drama zich in Almere gaat voltrekken. Wie stopt deze megalomane geldverspiller voor het te laat Is. Voor je het weet Is er weer een miljard kwijt.

  reageer
 • SJP

   

  Dit is dus een leermoment. Durf te stoppen met deze floriade, meneer Herrema.

  reageer
 • stephan

   

  De floriade is inderdaad een soort tussenstation. Ruim 8 jaar geleden was al besloten om aan de zuidoever woningen en bedrijven te bouwen om zo de verbinding tussen Haven en Stad te vormen. Daarvoor is toen al 10 miljoen euro gereserveerd. Almeerders werden toen gevraagd mee te denken over de invulling van het rondje Weerwater. Ook zonder de floriade zal die woonwijk er op termijn hoe dan ook komen.

  reageer
 • Dirk2

   

  Zeg maar niets meer.... Gevalletje motie van wantouwen lijkt mij!

  reageer
 • Ron

   

  Trek alsjeblieft de stekker uit dit idiote plan. Het verlies nu is vele malen minder dan de financiele nekslag die de " gemeente" (dus de burger) straks voor haar kiezen krijgt. Almere wordt straks de armste gemeente van Nederland.

  reageer
 • Jip

   

  Je had mijn reactie of van andere inwoners van Almere kunnen vragen dan had je dat bureau niet in hoeven huren. De conclusie was hetzelfde geweest. Daarnaast roepen de inwoners dit al jaren.

  reageer
 • .W.

   

  Er is dus nog meer geld nodig om dit PvdA-feestje van Mulder en Herrema te betalen. Het budget zal dus nu al de € 100 miljoen overschrijden. En dat terwijl de echte tegenvallers nog moeten komen. En de gemeenteraad van Almere zit erbij, kijkt er naar en laat de big spenders van de PvdA gewoon z'n gang gaan.

  reageer
 • F. Burger

   

  De wethouder is altijd de kop van jut als het fout dreigt te gaan, maar het is toch echt de gemeenteraad die de baas van de gemeente is. De gemeenteraad geeft aan wat er volgens hun inzichten moet gebeuren. Blijkbaar zitten er volgens jou redenering alleen PvdA'ers in de Almeerse gemeenteraad. Voor de duidelijkheid de gemeentesecretaris is de baas van de ambtenaren en niet het college van B&W.

 • Albert

   

  Lijkt me duidelijk, kappen met die handel.

  reageer
 • Emma

   

  -Tjeerd Herrema was donderdag niet in staat te reageren - . Hopenlijk omdat hij ontdaan is over deze conclusie en zich eindelijk realiseert dat hij verantwoordelijk is voor het probleem wat er ligt. Zal hij er consequenties voor zichzelf aan verbinden ??

  reageer
 • SCHANDE

   

  Het is een SCHANDE dat de wethouder geen reactie geeft op zo'n belangrijk rapport. Hij weet al weken de datum van presentatie een goed bestuurder weet dan ook dat hij een reactie moet geven. Of zal de Floriade niet zo belangrijk voor hem zijn, dat hij het niet nodig vindt zich in te lezen en te reageren? Conclusie deze wethouder is geen goed/kundig bestuurder, gewoon weer een passant die zijn zakken vult maar geen hart voor de zaak heft. In dit geval voor Almere en haar burgers.

 • frits

   

  De gemeente ontkomt er niet aan om meer geld uit te trekken. Jawel, daar gaan we weer. Conclusie kan ook zijn dat Almere zo'n project niet aan kan, en er mee moet stoppen!

  reageer
 • Raadslid

   

  En de burgers moen straks d ellende van dit college gaan betalen!

  reageer
 • Jos

   

  Het is fout gegaan toen het niet meer ging over de Floriade maar het bouwen van woningen en kantoren. In plaats van een groen feestje gaat het nu om een woonwijk met de Floriade als tussenstation. Hiervoor moet alles en iedereen wijken met als resultaat: kaalslag, modder, weggepeste ondernemers, een beschadigd imago voor Almere en bovenal grote verliezen. Stop die ellende.

  reageer
 • Hannes

   

  Ja Jos zo is het gegaan!! En een verkeerde locatie gekozen. Er zijn altijd twee Polen nodig om tot een goed resultaat te komen.

 • Hannes

   

  Jan, ik heb hier niets meer aan toe te voegen!! Mijn reacties zijn genoeg geweest.!!.

 • Hendrik Groen

   

  Nee, natuurlijk kunnen ze niet reageren. Ze moeten eerst de volgende mooie praatjes en leugens bij elkaar verzinnen. Waarom zit die Herrema er nog steeds?

  reageer
 • Dag Herremaatje

   

  College, Raad en burgers van Almere, zet nu het nog kan dit 'heerschap' op een zijspoor met zijn prestige object dat Almere 10-tallen miljoenen gaat kosten. U heeft een tweede Noord Zuid lijn debacle onder uw hoede. Keer het tij nu het nog kan!!!!!

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert