Vraagtekens bij voorstel Oostvaardersplassen

FLEVOLAND
Het is zeer de vraag of de nieuwe ideeën voor de Oostvaardersplassen wel echt kunnen worden uitgevoerd. Dat zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman.

Hij doelt daarmee op het voorstel dat woensdagavond door Provinciale Staten is aangenomen, met richtlijnen voor een andere aanpak. De Staten denken er aan om het aantal grote grazers in het natuurgebied drastisch te beperken. Daarnaast moet het gebied meer geschikt worden gemaakt voor recreatie.

Gedeputeerde Rijsberman moet daarvoor een concreet plan maken, maar hij twijfelt of dat wel kan, gezien de strenge regels die voor het gebied gelden. Rijsberman gaat nu eerst onderzoeken wat wel en niet mag. 

reacties (27)

 • CDA

   

  SGP voor RECREATIE en de PRIKPIL? Hoe is het mogelijk? Het hert is van de dam bij de SGP?

  reageer
 • Lisa

   

  Misschien kunt u zich het voorstel eens goed lezen voordat u een reactie geeft. Dan komt u zeker een stuk serieuzer over. De voornaamste reden van het voorstel is om het dierenleed aan te pakken. Dat kan je van GroenLinks, Partij vd Dieren en Partij van de Arbeid niet zeggen. Die laten de dieren liever maandenlang verhongeren en dan massaal afschieten. Ieder jaar minimaal 1.500 dieren!! Met de smoes dat dit afschot gebeurt om onnodig lijden te voorkomen. Maar waarom dan eerst gezonde dieren maandenlang laten verhongeren is dit dan geen onnodig lijden. Ook de lariekoek dat het met name oude en zieke dieren worden afgeschoten is een fabeltje. Het zijn voornamelijk jonge dieren, die nog geen vetreserve hebben opgebouwd.

 • G. Grimm

   

  "En toen kwam er een olifant met een lange snuit en die blies het verhaal “alles voor mijn ego”van FRANS VERA uit. Hopelijk komt er nu eindelijk een einde om de natuur en de dieren op te offeren voor zinloze experimenten, onderzoeken en ecologische fantasieën.

  reageer
 • De schouders eronder

   

  Redenen genoeg om dit crepeerbeheer aan te pakken. Enkele invalshoeken zijn: 1. Het is wettelijk verplicht een dier in nood te helpen. Dus niet moedwillig laten verhongeren en dan schijnheilig afschieten omdat de dieren lijden. 2. In ICMO 2 staat dat het moreel niet verantwoord is grote grazers langdurig aan honger bloot te stellen en dat deze situatie ook moet worden voorkomen. 3. In de Leidraad Grote Grazers staat dat bijvoeren verplicht is als een populatie dreigt uit te sterven. De populatie Heckrunderen daalt dramatisch en SBB doet niets. Ok, afschieten als ze van ellende bijna omvallen. 4. Gezond verstand. Zonder natuurlijke vijanden en geen migratiemogelijkheden (hek) verandert ieder landschap uiteindelijk in een kaal gevreten vlakte met stervende dieren. 5. De regels aanpassen als dit het dierenwelzijn en de biodiversiteit van de natuur ten goede komt.

  reageer
 • evenwicht

   

  Jammer dat VVD/SGP het natuurlijke evenwicht in de Oostvaardersplassen wil verstoren ten behoeve van recreatief gebruik door mensen.

  reageer
 • ron.

   

  Welk "natuurlijk evenwicht"? Het natuurlijk evenwicht dat elk jaar hersteld wordt door het afschieten van 1500 levende karkassen. Wat "natuurlijk evenwicht" wanneer er gesproken wordt om het waterpeil te verlagen om een reset te geven ten behoeve van re-generatie van de rietlanden, trouwens niet de eerste keer dat dit gebeurt.

 • Karlijn

   

  Welk natuurlijk evenwicht? Jaarlijks worden ten minste 1600 dieren afgeschoten omdat ze verhongerd zijn en door de enorme hoeveelheid worden de kadavers afgevoerd naar het afvalbedrijf Rendac. Past dit in het plaatje van een ecologisch evenwicht? Er zijn veel vogelsoorten verdwenen omdat er te veel grote grazers zijn. En waar zijn de struiken en bomen gebleven? Het evenwicht is totaal verstoord, maar ach alles wordt als als natuurlijke processen aan de man gebracht en het merendeel slikt het als zoete koek.

 • Hannes

   

  Hoe is het mogelijk dat men over de dieren problematiek in de Oostvaardersplassen, nu nog over gesteggeld moet worden!. "Waar allang met bepaalde fauna deskundige een duidelijke oplossing voor was gevonden!. En nog steeds niet waardelijk wordt uitgevoerd!" .Zoals het er nu voorstaat is bijna heel Nederland aan het grazen, om tot een waardig leven te komen!" .."Of gaat de uitbreiding van het vliegveld hier toch een camouflage rol in spelen; .Om zoveel mogelijk de vogelstand terug te brengen!!"

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Erica Hennekes

   

  De beeldvorming van de Oostvaardersplassen, zoals dat door SBB en de ecologische achterban wordt geschilderd klopt van geen kant. "Zo moet ons land er duizenden jaren geleden uitgezien hebben" staat op de site van SBB. Rechte evenwijdige sloten, asfaltwegen, volledig kale boomloze platte vlakte, waar om de 10 min een trein langs dendert. Ook het sprookje van de "ongerepte natuur" zonder menselijk ingrijpen slaat nergens op. Er worden boompjes geplant, binnen omheining van takkenwallen en verhongerende dieren afgeschoten en afgevoerd naar de destructie. Men heeft oogkleppen op voor de achteruitgang aan vogelrijkdom, zoals blijkt uit het SOVON broedvogelonderzoek, naar de vogelrijkdom in het droge deel van de OVP. De promotie-onderzoeken van Henk Vulink en Perry Cornelissen, tonen ook aan dat door een teveel aan grazers de bio-diversiteit afneemt en daardoor niet aan de Natura2000 doelen kan worden voldaan.

  reageer
 • Flevolander

   

  Wat vliegtuigen er vlak overheen, wat villa's bouwen, evenemententerrein en de dieren in stallen waar ze elke dag eten krijgen... Dat is wat de gemiddelde ... natuurlijk vindt. En dat soort mensen nemen ook nog besluiten?

  reageer
 • Jan

   

  Nu krijgen we wel een indruk hoe de GroenLinks, PvdD en PvdA er over denken gezonde dieren afschieten mag niet ( ben ik het mee eens) maar dan hanteren deze partijen de regel van nee we laten eerst de gezonde dieren creperen van honger, (want dat vinden ze goed) en dan gaan we het natuurgebied in en knallen alles overhoop wat lijdt aan honger. Hoe ver kan je geweten gaan.

  reageer
 • joop

   

  Proactief worden er geen gezonde dieren doodgeschoten in de Oostvaardersplassen hier is geen meerderheid voor in PS. Dit is een geruststellende gedachten.

  reageer
 • F. Burger

   

  Even voor al die dierenliefhebbers hier er was ooit een plan om een strook bos aan te leggen zodat de grote grazers in geval van voedsel te kort van het ene gebied naar het andere gebied zouden kunnen. Dit gebied zou Oostvaarderswold moeten zijn geworden. Echter de VVD, CDA en PVV torpedeerden dit, waardoor het nooit is aangelegd. Opvallend is dan ook dat de aanhang van deze partijen zich nu zo roeren omdat er dierenleed plaatsvind in de OVP. De OVP kan niet zonder grote grazers omdat de OVP een open gebied voor vogels moet blijven. De OVP zijn immers een internationaal Vogelreservaat dat deel uit maakt van de Europese Ecologische Hoofdstructuur/ Natura 2000 gebied. Aantasting van het gebied gebied gaat dan ook veel geld kosten daar er Europees geld wordt gebruikt voor de instandhouding.

  reageer
 • G. Zwam

   

  Er is een groot verschil tussen open houden en kaalvreten. Deze kaalslag heeft geleid tot het verdwijnen van vele vogelsoorten (zie het Sovon rapport). Naast het dierenleed zijn ook de financiële gevolgen van dit wanbeheer enorm en wellicht ook een reden dat het prestigieuze Europees Diploma niet meer wordt verlengd. Wie van de voorstanders van het huidige beheer durft dan nog zijn gezicht te tonen en de wijze woorden mea culpa uit te spreken?

 • Bert

   

  Helaas, met deze aantallen grote grazers blijft er geen boom staan, er komt zelfs geen bos van de grond. Ten tweede zullen de grazers het gebied verlaten omdat ze liever op het droge staan ipv die natte klei.

 • Jan2

   

  Foutje: het plan voor de verbindingsstrook is (terecht) geschrapt door toenmalig staatssecretaris van landbouw Dekker.

 • Emma

   

  Alsjeblieft geen recreatiegebied hiervan maken. Het is het al voor natuurliefhebbers, zij zitten niet te wachten op vermaak en lawaai. Dat soort vertier kun je elders vinden. Laat het een natuurgebied blijven !

  reageer
 • Vraag

   

  GroenLinks, PvdD en PvdA ik begrijp het even niet meer. Je mag geen gezonde dieren afschieten, maar wel maandenlang laten creperen van de honger. Je mag het gezonde dier, wat maanden van de honger heeft gecrepeerd, probleemloos afschieten om onnodig lijden te voorkomen. Moeten de huidige regels dan niet worden aangepast of bent u van mening dat "natuurlijk" creperen het dierenwelzijn dient? Alleen Rendac heeft baat bij het verwerken van de kadavers afkomstig uit het gebied dat zogenaamd ecologisch in evenwicht is.

  reageer
 • antwoord

   

  Tot nu toe werden slechts de zwakke oude dieren afgeschoten, omdat ze het toch niet gingen halen. Als men nu het aantal grazers nog verder terug wil brengen dan gaat dat uiteraard niet vanzelf. Na dit terugbrengen zal er in de winter ook een overvloed aan voedsel overblijven, waardoor er veel meer aanfok plaatsvindt en men snel weer terug is op het huidige aantal dieren. Tenzij men voortaan ook elk jaar de gezonde jonge dieren wil blijven afknallen.

 • Bizonder

   

  Het is bijzonder dat de SGP nu plotseling voor geboortebeperking/anticonceptie is.

  reageer
 • Gerrit

   

  Gedeputeerde Rijsberman weet wel beter, maar dat hij vast wil houden aan het verschrikkelijke dierenleed wat daar jaar op jaar plaatsvindt het is te zot voor woorden. Dit geeft wel aan hoe je als mens over bepaalde onderwerpen denkt, gevaarlijk. Laten we als burgers hopen dat het snel veranderd in de Oostvaardersplassen en voor mensen die denken dat het zo moet blijven in de Oostvaardersplassen weinig of geen gehoor zal zijn.

  reageer
 • Vraagje

   

  Ik zou wel eens willen weten hoe de mensen die hier hun uitspraken doen, zouden reageren, als de regel- en wetgeving ten nadele van hen van tafel geveegd wordt, om een bepaalde irrealistische en drastische wijziging door te kunnen voeren. 138015

  reageer
 • Rob

   

  Ze zijn helemaal gek geworden in het Provinciehuis.ook nokg een kabelbaan er overheen? Houdt je bezig met belangrijke zaken. Geen toerisme in dat gebied

  reageer
 • Henk

   

  Geweldig, een uniek natuurgebied verknallen door fietspaden aan te leggen, hotel en bungalows neer te zetten, geweldig knallen we gewoon toch gezonde en goed in geldreserves dieren af. Wat een wereld.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Als het even kan de boel helemaal afmaken met frietkramen en muziekfestivals met kedoenkedoenkedoenk-muziek!

 • Jos

   

  Er kan meer dan je denkt. Bij Almere is een prachtig natuurbelevingscentrum gerealiseerd: de Oostvaarders. Eerst mocht er niets van de natuurfundamentalisten, maar uiteindelijk is er een prachtig gebouw gerealiseerd en natuur profiteerr er volop want er is als scheiding tussen openbare gebied een mooi natuurlijk plassengebied aangelegd.

  reageer
 • L. Lendeling

   

  Natuurbelevingscentrum klinkt leuk maar heeft niets met echte natuur te maken. Aangelegde natuur is in feite cultuur, waar mensen vrij kunnen ingrijpen. De OVP zijn echter onbedoeld op natuurlijke wijze ontstaan, omdat de grond ter plaatse van zo slechte kwaliteit was dat het ongeschikt was voor de landbouw en te afgelegen voor industrie. Het is een van de weinige natuurgebieden en vogelreservaten die Nederland rijk is. Maar natuurlijk moet dit unieke stukje Nederlandse natuur weer wijken voor het kapitaal, maar bedenk weg is weg en komt niet snel weer terug.

 • Ger

   

  Amateurs van de bovenste plank

  reageer
 • peteratea

   

  D66 Gedeputeerde Rijsberman, marionet van de natuur- en milieumaffia zal nu wel moeten hè. Ze begrijpen niet dat voor ECHTE natuur je een vakantietrip naar Zuid Afrika moet plannen. Wat hier tussen Lelystad en Almere is aangerommeld daar moet een dikke streep door, kappen met die nep-natuur!

  reageer
 • Nico Dijkshoorn

   

  Soms krijg ik de indruk dat Gedeputeerde Staten huiverig zijn voor een nieuw beleid. Is dit alleen vanwege de publicitaire druk van bepaalde ecologen of spelen bepaalde ambtenaren binnen het ministerie van EZ hier ook een bedenkelijke rol?Twee jaar gelden heeft een meerderheid van de Tweede kamer gekozen voor een overdracht van het beleid van de grote grazers aan de provincie. In de VVD/CDA motie werd nadrukkelijk aangegeven dat dit juridisch mogelijk moest worden gemaakt. Als de huidige overeenkomst niet de ruimte biedt voor een beleid op tegengaan van dierenleed in de Oostvaardersplassen, dan is er toch iets heel erg misgegaan. Zeer terecht dat GS dit juridische aspecten zorgvuldig laat onderzoeken. Beter nu duidelijkheid, dan dat volgend jaar bepaalde ecologen of dierenbeschermers (??)als nog een diervriendelijker beleid proberen tegen te houden. Jacht is in Natura2000-gebieden niet toegestaan, maar wel kan ingegrepen worden in populaties van bepaalde dieren. Niet alleen vanuit oogpunt van schade aan landbouw of verkeersveiligheid, maar ook als betreffende dieren een nadelige invloed hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Waar een wil is is een weg. Er worden nu ook al jaarlijks ca. 1500 uitgehongerde grote grazers afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Overigens loopt er nu al een rechtszaak tegen de Staat over de juridische status van de grote grazers. Zijn het wel "wilde dieren"? Heckrunderen en koniks staan niet in de Flora en Faunawet.Wat is hun status? De uitspraak van het Gerechtshof wordt steeds uitgesteld. Het lijkt er opdat het juridisch toch niet echt een duidelijke zaak is.

  reageer
 • Erica Hennekes

   

  Volgens mij zijn veel partijen bang hun vingers te branden, omdat het helaas noodzakelijke terugbrengen van de aantallen waarschijnlijk alleen dmv afschot te realiseren is. Wordt nog hele klus plan op te stellen hoe dit in de praktijk te brengen.

 • Louise

   

  Wie bepaalt wat er mag? Toch de provincie zelf. Niet de dure hobby van Staatsbosbeheer.

  reageer
 • pepe

   

  De wet bepaalt uiteindelijk wat er mag. Dat zal dus waarschijnlijk uiteindelijk de Raad van State zijn. Ook de provincie moet zich namelijk aan de wet houden.

 • Bb

   

  Wanneer wordt het eerst huis gebouwd wand dat wil lelyst s de en Almere die grond is geld waard

  reageer
 • kees d.

   

  Dat doet Almere al! Je kan vanuit de huizen (als je goed bent) op de Lepelaarsplassen en de Nattegraslanden spugen. En alleen maar villa's (vrij vertaald foei lelijke blokkendozen aan het water) goed voor de O.Z. belastingen en meer niet.

 • kees d.

   

  Wat een stelletje natuur amateurs.

  reageer
 • Freek

   

  Nou daar zijn we weer mooi klaar mee met zo'n Jan Doedel die nu al zijn geschiktheid in twijfel trekt! Nood breekt wet en dan moet je wel eens schipperen met de regeltjes en gewoon je gezond verstand laten werken! Eerst maar eens de populatie met 90% reduceren!

  reageer
 • L. Lendeling

   

  Typisch voor deze collegepartijen. Deze rechtse coalitiepartijen die eerst veel tijd steken in het stemmingmaken tegen de linkse oppositie en daarna toe moeten geven dat ze een voorstel door de provinciale staten hebben gedrukt dat waarschijnlijk niet eens uitgevoerd kan of mag worden. Zonde van de tijd en geld.

  reageer
 • waterwijker

   

  Helemaal mee eens. Wanneer komt in Flevoland eindelijk het gezonde verstand eens terug en ontdoet men zich van die hele rechtse kliek, zowel in provincie als gemeentes? We lijden al veel te lang onder door geldzucht en egoisme gedreven rechts beleid.

 • doener

   

  Waar een wil is, is een weg!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert