Gemeente herstelt fout rond Lelystad Airport

LELYSTAD
De gemeente Lelystad gaat een bestemmingsplan over Lelystad Airport intrekken en opnieuw in procedure brengen. De gemeente volgt hiermee een oordeel van de Raad van State. In de praktijk heeft de gang van zaken geen gevolgen voor de uitbreiding van de luchthaven, zo stelt de gemeente.

Om welk bestemmingsplan gaat het?
Het gaat om het bestemmingsplan Luchthavencontouren, dat in december door de gemeenteraad is vastgesteld. In het plan worden milieu- en geluidsnormen, hoogtebeperkingen voor windmolens en grondgebruik rond de luchthaven geregeld. De gemeente heeft het plan toen niet ter visie gelegd.

Waarom is dat niet gebeurd?
Volgens de gemeente was dit niet nodig. Het bestemmingsplan is namelijk gebaseerd op het Luchthavenbesluit, dat het kabinet in maart 2015 heeft vastgesteld. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente en de luchthaven is er tegen een Luchthavenbesluit geen bezwaar bij de rechter mogelijk.

Maar dat klopt niet?
Inderdaad. De Raad van State heeft in januari uitspraak gedaan over de bezwaren van twee omwonenden en de Vogelbescherming. Inhoudelijk zijn die bezwaren toen afgewezen, maar de Raad oordeelde dat de bezwaarmakers wel in hun recht stonden om bezwaar aan te tekenen. De gang van zaken was in de Luchtvaartwet niet goed omschreven.

Wat gebeurt er nu?
Het ministerie gaat de fout in de wet herstellen, zodat tegen plannen die voortvloeien uit een Luchthavenbesluit voortaan geen beroep meer mogelijk is

Omdat de wet nog niet is gewijzigd, wil Lelystad belanghebbenden alsnog de kans geven om bezwaar aan te tekenen. Daarom wordt binnenkort het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd, waarop zes weken kan worden gereageerd. 

Kan dit de uitbreiding van de luchthaven alsnog vertragen?
De gemeente zegt van niet en stelt zelfs dat reageren zinloos is. Want mochten bezwaren weer bij de Raad van State belanden, dan zal die ze inhoudelijk afwijzen. De Raad heeft namelijk alle bezwaren tegen de uitbreiding inhoudelijk al eerder behandeld en afgewezen.

Daarmee is het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan volgens de gemeente puur een procedurele kwestie, die geen gevolgen heeft.

reacties (11)

 • euro

   

  de gemeente,luchthaven lelystad en het ministerie hebben het bestemmingsplan uitvoerig bestudeerd en goedgekeurd om vast te stellen. de gemeente verdraaid nu de zaak en zeggen nu dat het ter inzage moet vanwege de uitspraak bij de raad van state dat klopt niet. als ze het luchthaven besluit 1 op1 handen overgenomen was er geen beroep mogelijk geweest maar de gemeente dacht gewoon we doen het lekker anders. in de gemeente raad vergadering van 22 september is alles na te beluisteren. de wethouder en de jurist geven al aan dat er geen beleidsvrijheid is. er dient ook nog een veiligheidscertificaat te worden afgegeven.

  reageer
 • euro

   

  22 november raadsvergadering

 • pieter

   

  Velen willen een goed salaris,velen willen een goed pensioen, velen willen goede sociale uitkeringen, velen willen goede goedkope zorg, velen willen goede wegen , ja wat willen velen niet ? maar het milieu, ja het milieu dat mag daar absoluut niet onder lijden.

  reageer
 • Ed

   

  Inderdaad: wat heb je aan al die zaken als de lucht die je inademt, het water dat je drinkt en het voedsel dat je eet zijn vergiftigd? En de generaties na ons met de troep opschepen. Fijne erfenis.

 • Hannes

   

  Men schijnt alweer vergeten te zijn hoe de crisis is ontstaan!" Waarbij salarissen, pensioenen, uitkeringen, en zorg te niet zijn gedaan!" (ECB strooide wel maar niet genoeg de kant uit waar het ook terecht had moeten komen!!. Ja wat willen velen absoluut wel........!!

 • milieu

   

  Fijn dat u zoveel prioriteit geeft aan een goed milieu. Want veel mensen houden het op "na mij de zondvloed" en "wie dan leeft, die dan zorgt".

 • Johan10

   

  Is omroep Flevoland de spreekbuis van de gemeente Lelystad geworden??

  reageer
 • KC

   

  Wat doet de gemeente wel goed. Ik vind het in en in triest. Wanneer komt de gemeente en college in controle. Hierbij denk ik ook aan de Gordiaan.

  reageer
 • Fred

   

  Het is toch sowieso overduidelijk dat het niet uitmaakt wat de tegenstanders van dit rampzalige plan vinden. de voorstanders schermen met de leugens vanuit de politiek, en commercieel belanghebbenden zoals werkgelegenheid en economische vooruitgang. Wanneer heeft een politicus voor het laatst de waarheid gesproken? in werkelijkheid wil Schiphol gewoon een gedeelte van de geluidsoverlast naar Lelystad verplaatsen en daarmee de omwonenden dus duperen. werknemers die nu op Schiphol werken zullen naar lelystad worden overgeplaatst en het levert voor de regio hooguit een tiental banen op. Alleen om deze reden wordt de woonomgeving van onevenredig veel inwoners van lelystad verkwanseld!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Hannes

   

  Hebben we nog een overheid voor bepaalde bestemmingsplannen waar nog een gevoelswaarde aan voorafgaat, wat betreft de leefbaarheid! ""Nederland is al zo klein, dat men niet meer weet hoe men zich het beste vandaag de dag moet vervoeren! "Je vliegt nu vlugger vanuit Amsterdam naar Barcelona, dan vanuit Amsterdam met de auto naar Brussel! "Een overheid met de wetboek bij de hand, en er zelf geen weg mee weet, om bepaalde bestemmingsplannen uit te voeren, wat moet je daar nou mee!" (Om achter de feiten te hebben aangelopen; laat men zich nu wel echt in de kaart kijken!") "Het is maar net hoe hard je de kraan openzet; Er is altijd wel weer een afvoerput die het niet kan verwerken!!"

  reageer
 • KC

   

  Wat doet de gemeente wel goed. Ik vind het in en in triest. Wanneer komt de gemeente en college in controle. Hierbij denk ik ook aan de Gordiaan.

  reageer
 • frits

   

  Dit is toch echt veroorzaakt door een fout bij het ministerie, en niet bij de gemeente. De gemeente mag er toch wel enigszins op vertrouwen dat het ministerie dingen zegt die kloppen. Het feit dat dit uiteindelijk door de Raad van State beslecht is, en dat de wet nu aangepast moet worden, geeft al aan dat dit echte juridische haarkloverij op de millimeter betreft. De gemeente (en vooral college en gemeenteraad) valt veel te verwijten, maar niet dit.

 • Geenvliegroutesbhz

   

  Het zal gezellig zijn aan de Alderstafel. Luchtverkeersleiding heeft een jaar liggen slapen. Gemeente Lelystad heeft het bestemmingsplan niet op orde. En ondertussen wordt er 200 miljoen uitgegeven aan een luchthaven met bijbehorende infrastructuur... Zegt wel iets over de kwaliteit van de besluitvorming.

  reageer
 • jan

   

  Je kunt bezwaar indienen maar word toch afgewezen wat heeft dit dan voor nut ik denk hetzelfde als het onderwerp vliegveld geen nut voor niemand niet leg dit vliegveld in zee heeft niemand last van lawaai en kost lelystad geen geld iedereen blij

  reageer
 • nuttig

   

  Natuurlijk beweert men dat het helemaal geen nut heeft om bezwaar in te dienen en dat elk bezwaar zeker wordt afgewezen. Dat beweert men om te voorkomen dat er iemand bezwaar indient. Maar de juridische waarheid is natuurlijk wel anders.

 • frits

   

  Nee, helemaal niet iedereen blij. Een vliegveld in zee is al vaak genoeg onderzocht. Kost tientallen miljarden voor het vloegveld en de verbindingen ernaartoe, en die mag de belastingbetaler dokken. Dan is de investering in Lelystad Airport toch maar een schijntje, en die wordt door Schiphol zelf betaalt.

 • Rob

   

  Wat een dramasoap is dit geworden, een amateuristische gedoe van de bovenste plank wat zich nu al jaren voortsleept. Hoe vaak was er al groen licht. Lelystad en het vliegveldje in de polder de HSL van Flevoland.

  reageer
 • KC

   

  Wat doet de gemeente wel goed. Ik vind het in en in triest. Wanneer komt de gemeente en college in controle. Hierbij denk ik ook aan de Gordiaan.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert