50PLUS-er noemt gedoe rond AOW dom maar gunstig

FLEVOLAND
Statenlid Wout Jansen, nummer 24 op de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamer, noemt het optreden van lijsttrekker Henk Krol rond het AOW-plan "een beetje dom", maar ziet ook het voordeel van de gigantische hoeveelheid publiciteit die het heeft opgeleverd.

In het programma Over Flevoland Gesproken zegt Jansen zaterdag dat iedere Nederlander nu weet waar 50PLUS voor staat: "een pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar". 

Hij wijst er op dat de partij het moet stellen met een "erbamelijk laag campagnebudget", en dat deze gratis publiciteit daarom goed van pas komt.

Over Flevoland Gesproken is zaterdag meerdere malen te zien op televisie bij Omroep Flevoland en ook online.

reacties (23)

 • Hannes

   

  Ja Opa70+++ daar is nu de zo onrustige maatschappij uit ontstaan! Vooral in de totale vastgoed schandaal! En dat is met geen ene onderbouwing goed te praten. In ieder geval moet men langzamerhand weten hoe het niet moet! Hoe de berekeningen nu nog worden gemaakt is bij langena natte vingerwerk!!. Misschien moeten we net zoals een autoverzekering nu ook een premie gaan betalen voor je pensioen, net zoals Kok het kwartje bij de pomp ging verhogen, om de staatskas weer te vullen. Het uitvoeren van het gehele scenario debacle is wat dat bertreft heel simpel!

  reageer
 • Jordi

   

  Liegen en bedriegen en er nog trots op zijn ook, en waarschijnlijk uit angst hebben ze hun "50 plus programma" niet laten door rekenen door het CPB. Hoeveel misleidingen staan er nog meer in??

  reageer
 • KC

   

  Nu begrijp ik deze gratis publiciteit met dat geklungel. Dat hebben zij van Wout Jansen geleerd met het geklungel en ruzies als wethouders, raadslid en statenlid

  reageer
 • Frits

   

  Het CPB heeft berekend dat de AOW-leeftijd de komende jaren tot veel minder werklozen en dus ook uitkeringen leidt. Voor de langere termijn - over decennia - kost het volgens het CPB werkgelegenheid. Maar dat komt omdat de rechtse economen van het CPB er standaard vanuit gaan dat minder overheidsbemoeienis op termijn altijd goed is voor de economie en dus werkgelegenheid. Het CPB beloont bij doorrekeningen voor de lange termijn dus altijd elk plan dat leidt tot minder AOW, WW, WAO bijstand enzovoorts, want de afbraak van de sociale zekerheid is minder overheidsbemoeienis. Helaas voor de economen van het CPB is er echter geen enkel praktijkbewijs voor deze redenatie. Landen met een angelsaksische economie doen het niet beter dan landen die aan het Rijnland-model vasthouden. Een goede sociale zekerheid, goede rechtszekerheid en baanvastheid leiden tot consumenten die geld uit durven geven. De flexibilisering van de arbeidsmarkt en afbraak van het sociale verzekeringsstelsel doen dat niet.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Ik wil de pensioenleeftijd naar 55, dan kan ik over een paar maanden met pensioen. Plus dat mijn baan dan vrijkomt voor een van de velen die nu werkloos zijn. Win-win situatie. Henkie Krol, regel jij het even? Jij kan immers zo goed rekenen?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • jacob

   

  Dit programma valt op doordat er bij voortduring mensen voor worden uitgenodigd die niets van enige toegevoegde waarde te melden hebben. Alleen het feit dat zij deel uit maken van enig bestuurlijk orgaan rechtvaardige hun aanwezigheid.

  reageer
 • Hannes

   

  Volgens mij is deze reactie ook uit het verkiezingsprogramma, van bepaalde partijen, waar onderhand ook de 50plus partij...! Men is schijnbaar vergeten, hoe de ellende van de pensioenen via de banken, en verkeerde beleggingen zijn ontstaan!. Daar is geen premie tegen opgewassen, om deze verliezen weer op te vangen!. "Daarom adviseren ze om een huis te kopen te gaan beleggen, of sparen, om er later je pensioen van te betalen...!" Er staan nog velen wolkenkrabbers leeg waar de pensioenrechten de wolken mee in zijn gegaan!!" Der zijn nu partijen die zeggen laat de werkgevers die met robots werken maar meebetalen aan de belasting die de werkende mens ook moet betalen!!" ((Langleven de geautomatiseerde maatschappij waar niets mis mee is)) Inderdaad 65 jaar AOW moet als basis blijven met alle flexibiliteit wat je tegen die tijd kan en mag opbrengen....! Om dan hopelijk je geld in een nog betere maatschappij voor ieder op zich weer rond te kunnen pompen!!" (Hopelijk zet men nu de mosterd voor de maaltijd op tafel!!")

  reageer
 • kiezer

   

  Wie zal er schitteren door zijn afwezigheid tjdens verkiezingsdebat op 3 maart a.s. in de Flevomeer Bieb te Lelystad ? Juist, 50 Plus, want we kennen een der kandidaten maar al tegoed.

  reageer
 • Frits

   

  Overigens ben ik wel voorstander van behoiud van de pensioenleeftijd op 65. Het zijn alleen boekhouders die de AOW-leeftijd willen verhogen, met het idee dat de AOW anders te veel gaat kosten. Verhogen van de AOW-leeftijd leidt echter tot meer werkloosheid onder jongere generaties ( er is immers geen extra werk). Dat kost weer uitkeringen. Dat geld voor die uitkeringen kan beter voor behoud van de AOW-leeftijd gebruikt worden. Over pensioenen moet er gewoon keuzevrijheid komen op basis van de betaalde inleg: wie langer premie betaalt, heeft meer inlkeg dan wie eerdere stopt met werken. Wie jonger met pensioen wil, vangt minder pensioen per jaar dan wie latermet pensioen wil (en dus statistisch nog korter te leven heeft). Eventueel kan op dezelfdse wijze ook een flexibele keuze-AOW ingevoerd worden.

  reageer
 • Frits

   

  Nee hoor, opa, u heeft uw pensioen niet zelf opgebouwd. Dat heeft verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld dat voor de oudere generaties gebaseerd is op het eindloon, terwijl de premie tijdens het werkzame leven betaald is over het werkelijke loon. U heeft bij salarisverhogingen/ promoties niet bij hoeven te betalen over de premies over uw vroegere lagere salaris. De nieuwere generaties krijgen hun pensioen gebaseerd op het gemiddelde loon dat ze tijdens hun werkzame leven verdiend hebben. Een tweede reden dat u niet uw eugen pensioen betaald heeft, is doordat de pensioenen jarenlang geïndexeerd zijn met de loonstijging. Dus meer dan inflatie, en ook meer dan het rendement van de pensioenfondsen. De pensioenfondsen, met ABP als koploper, hebben dat gecompenseerd door de premieafdracht voor de werkenden en werkgevers steeds verder te verhogen. ABP gaat al naar 23%. Uw AOW zit al helemaal anders in elkaar. De AOW is gebaseerd op een omslagstelsel: jongeren betalen de kosten van ouderen. Dat omdat bij de invoeringAOW een generatie AOW is gaan ontvangen die nooit betaald had. Ouderen zelf betalen overigens geen AOW-premie over hun inkomen (over solidariteit gesproken), vandaar de lagere eerste belastingschijf voor 65+.

  reageer
 • Boels

   

  Ja, maar wel onderscheid maken tussen AOW en aanvullend pensioen. Dat laatste is gebaseerd op belegd geld (echt gespaard!) en de AOW is gebaseerd op een omslagstelsel (de huidige belastingbetaler onder de pensioenleeftijd betaalt de AOW).

  reageer
 • Ed

   

  De overheid zou het uit de pensioenfondsen gehaalde geld nu terug moeten storten. Verder is de betaalbaarheid van de AOW op langere termijn niet alleen afhankelijk van levensverwachting maar vooral van de leeftijdsopbouw en de grootte van de beroepsbevolking. Maar om dit goed te regelen is er een langetermijnvisie nodig. Politici kijken helaas niet verder dan de volgende verkiezingen.

  reageer
 • Yolande

   

  Waar men al niet blij om kan zijn...

  reageer
 • Barnaby

   

  Nee, dat geld niet voor hen die op het pluche zitten. Die hebben het zo'n slechte pensioenvoorziening daar moeten tonnen per jaar bijverdiend worden. Maar dat geld ook voor politici, burgemeesters, statenleden en aanverwante baantjesjagers die nog geen 65 jaar zijn, ook zij moeten flink bijverdienen om dat hun inkomen uit hun dagelijkse werkzaamheden bij lange na niet genoeg zijn om normaal van te leven.

  reageer
 • Gerrit

   

  Het probleem in Nederland is dat er te weinig mensen betalen aan de pensioen premie en dat wordt alleen maar erger met flexwerkers, maar kop op er komt vanzelf wel weer een betere tijd 7 magere jaren 7 vette jaren

  reageer
 • Rob

   

  Henk Krol. De partijleider van 50+ speelt een wel zeer bedenkelijke rol binnen zijn partij, laten we het maar op zijn zachts zeggen de man liegt en bedriegt alles wat los en vast aan elkaar vast zit. Voorzover bekend droeg hij geen pensioenpremies af opgebracht door zijn toenmalige personeel aan de pensioenverzekeraar maar stak deze in eigen zak, malfasaties met de belastingdienst aangaande een leaseauto, een verkeerd opgegeven CV. Nu weer de pensioen leeftijd die terug moet naar 65 jaar wat onbetaalbaar is financieel maar ook qua verhouding van mensen die werken en dan alleen maar ontvangen. Beter is dat 50+ zich gaat inzetten op max 67 ipv dat de pensioengerechtigde leeftijd maar op blijft lopen naar levensverwachting zoals nu al berekend doorwerken straks tot je 71,5 jaar want dat is pas denken op de lange termijn ipv nu te willen scoren met list en bedrog op de korte termijn tot je 65 wat niet haalbaar en houdbaar zal zijn.

  reageer
 • Hannes

   

  Als je op zo'n manier campagne wil voeren, doe het dan met de naam die je altijd gebruikt! "Zoek het op waar die ellende werkelijk is ontstaan!" Je weet niet hoeveel gebarsten leugens je tegen komt! "Dan ga je het vanzelf wel snappen!"

  reageer
 • Ed

   

  De oppervlakkige manier waarop 50+ dit onderwerp in de mediia heeft behandeld, maakt me duidelijk dat deze partij mijn stem niet verdient. Ik heb hen niets horen zeggen over zware beroepen, hoog/laag opgeleid, aantal dienstjaren. Laag opgeleide werknemers met tussen de 40 en 45 dienstjaren, zouden m.i. fatsoenlijk met pensioen moeten kunnen gaan. In de praktijk zijn het de goedbetaalde mensen er eerder mee stoppen, laatst weer bij de belastingdienst met een veel te dure vertrekregeling.

  reageer
 • L. Lendeling

   

  U bedoeld waarschijnlijk het CDA en VVD in de jaren tachtig. Na het kabinet Van Agt kwam het kabinet Lubbers. Maar ja het is makkelijk schoppen tegen een partij die geen deel uit maakt van de toenmalige regering. Populistische uitspraken zijn ook bejaarden niet vreemd. Over die laatste zin: Het CPB heeft berekent dat een waardevast pensioen op 65 jarige leeftijd ten kosten gaat van de pensioenen van de generaties die over meer dan 10-15 jaar met pensioen gaan. Hun pensioenen kunnen op termijn niet meer geïndexeerd worden, waardoor de volgende generaties rekening gepresenteerd krijgen van de opportunistische voorstellen van de partij 50 plus.

  reageer
 • Opa70+++

   

  Wil je even uitleg geven over de laatste zin over je reactie???? Voor zover ik mij kan herineren hebben wij zelf ons pensioenpotje tijdens ons arbeidszame leven opgebouwd. Het graaien begon door de PvdA in de jaren 80tig!!

  reageer
 • Bergerac

   

  De AOW naar 65? Mag dat ook gaan gelden voor politici ,burgemeesters, statenleden en aanverwante baantjesjagers?

  reageer
 • kiezer

   

  Het Statenlid voelt zich wel thuis bij een partij waar het rommelt.

  reageer
 • hm

   

  Het is onvoorstelbaar hoe die Henk Krol het goed blijft doen bij de bejaarden. Die man kan totaal niet rekenen en dus geen enkele inhoudelijke uitleg geven.En daarnaast is het een oplichter van de eerste orde. En dan nota bene vooral ook nog op pensioen gebied. Over alles wat hij zelf niet snapt, liegt hij gewoon tot het barst. En toch blijft hij populair bij de oudjes (die nu het pensioen van hun kleinkinderen op willen maken...).

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert