LTO: Nieuw kabinet moet pachtsysteem omgooien

FLEVOLAND
Het nieuwe kabinet moet ervoor zorgen dat boeren grond weer gewoon voor onbepaalde tijd kunnen pachten. Daarvoor pleit landbouworganisatie LTO. Het huidige systeem, waarbij grond via een veiling wordt aangeboden en voor maximaal zes jaar wordt verhuurd, werkt volgens LTO niet goed en benadeelt Flevolandse boeren.

Hoe werkte het oude pachtsysteem?
In Flevoland werd in het verleden bijna alle grond verpacht. Boeren pachten de grond van Domeinen, nu het Rijksvastgoedbedrijf. Als er een kavel vrij kwam, dan werd die tot 2007 aangeboden aan boeren in de omgeving en voor onbepaalde tijd verpacht. De boeren konden zo hun bedrijf vergroten.
Sinds 2007 wordt vrijkomende grond geveild aan de hoogste bieder. Die krijgt een contract voor maximaal zes jaar. Dat leverde voor het Rijk hogere inkomsten op.

Wat zijn de ervaringen?
Volgens Arnold Michielsen van LTO Noord wijst de praktijk van de afgelopen tien jaar uit dat er grote nadelen aan het systeem van veilen en tijdelijk verhuren kleven. Een veiling drijft de prijs van de grond op. Een boer die de grond zes jaar mag gebruiken, zal daarom de maximale opbrengst willen realiseren en gewassen telen die een aanslag op de grond doen.
Dit kortetermijndenken put de grond uit en leidt uiteindelijk tot achteruitgang van de Flevolandse bodem. De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding waarschuwde hier al in 2015 voor.
Volgens LTO gaat de waarde van de grond ook financieel gezien achteruit, omdat de zogeheten balanswaarde daalt.

Wat zegt het Rijksvastgoedbedrijf?
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat ervan uit dat de grond met goede bedoelingen wordt gepacht. Huurders moeten een plan indienen, waarin ze laten zien hoe ze de grond gedurende de zes jaar gebruiken en de kwaliteit van de grond op peil blijft. Blijkt achteraf dat hiervan is afgeweken, dan moet de huurder de grond op zijn kosten herstellen of wordt een waarborgsom ingehouden.

Wat is de oplossing?
LTO wil terug naar het systeem van pacht voor onbepaalde tijd. Weliswaar levert een veiling voor het Rijksvastgoedbedrijf meer geld op, maar het is volgens LTO in het belang van het Rijk dat de bodemkwaliteit goed wordt bewaakt en dat landbouwbedrijven toekomstbestendig zijn.
LTO heeft de indruk dat veel politieke partijen inmiddels overtuigd zijn dat het systeem anders moet.

Hoe denkt de boer hier over?
Boer Hermar Bom in Nagele zou blij zijn als hij grond weer op de oude manier kan pachten. Zijn bedrijf is 26 hectare groot. Hij heeft enkele jaren een kavel van ruim 12 hectare erbij kunnen pachten en hiervoor investeringen gedaan, totdat Domeinen besloot de huur te beëindigen en de kavel te veilen. Nu wordt de grond door een andere boer gebruikt en moet Bom het weer met 26 hectare doen. Hoewel hij dankzij de goede bodemkwaliteit een goede opbrengst uit zijn grond haalt, zou hij met meer hectares zijn bedrijf efficiënter kunnen exploiteren. Hermar Bom hoopt dat hij via reguliere pacht weer een nieuwe kavel erbij kan krijgen.
 

reacties (5)

 • Jan

   

  Hoezo een klager? Hij geeft aan dat hij graag weer een kavel erbij wil pachten om het bedrijf uit te breiden, dat is iets anders dan zeuren om grond. Dat laatste kan je zeggen over kinderen in de zandbak, niet over een voltijd ondernemer in de landbouw die al dik 20 jaar een mooi akkerbouwbedrijf voort weet te zetten. Kent u eigenlijk als actief akkerbouwer de sector van binnenuit met inhoudelijke kennis van zaken of schrijft u gewoon een reactie vanuit uw beleving??

  reageer
 • Hannes

   

  De staat moet ten alle tijden eigendom blijven van de grond!" Het gaat erom wat wil men bouwen of verbouwen boven de grond!! Maak men er een potje van, dan kan men zo gezegd de Kuijer latten nemen!" Voorbeelden genoeg, hoe het niet moet ook in de onroerend-goed sector!" Waar de ene veiling na de andere veel ellende met zich mee hebben gebracht, door valse grondspeculatie!" Hoeveel miljoenen heeft het de staat en gemeentes met grondverkoop al velen verliezen teweeg gebracht!! (Het Kasteel debacle van Almere is daar ook een grote voorbeeld van!!" Als men echt vertrouwen hebt in zijn product boven de grond, dan staat men morgen ook op de stoep, ondanks de pacht (en rechten) wat men in alle redelijkheid zal moeten betalen!! ("Grootgrond bezitters met een ware cultuur uitstraling zal men altijd houden")

  reageer
 • pp

   

  Man wat een klager... als je niet ondernemer genoeg bent om uit te breiden wordt je vanzelf ingehaald. Schijnbaar zijn andere sterker. Maar wel zeuren om grond...voor een schijntje bij de overheid.

  reageer
 • Thomas

   

  Pachten voor onbepaalde tijd zorgt ervoor dat grond nauwelijks te krijgen is. Dit komt dus neer op leeftijdsdiscriminatie doordat iemand die jong is en net begint met een bedrijf uitoefenen nooit de markt binnen kan komen, terwijl leeftijd je privileges geeft op grond die je voor eeuwig voor jezelf kunt houden. Het zes jaars systeem is dus veel beter dan onbepaalde tijd omdat je daarmee een zekere dynamiek waarborgt. Een goede boer die zijn best doet kan concurrerende bedrijven die minder goed werken overbieden en zo een succes worden. Bij onbepaalde tijd pacht, moet diezelfde hardwerkende boer voor torenhoge tarieven de grond weer huren van ouderen die er niets voor hebben gedaan behalve in leven zijn toen de grond verpacht werd.

  reageer
 • Dirk Zaan

   

  Het is belangrijk voor gemeenschap om zoveel mogelijk geld binnen te halen. De grondkwaliteit kan bij aanvang en vertrek gemeten en vastgesteld worden en bij waardvermindering betaalt de vertrekker een schadevergoeding. Zo simpel als wat.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert