advertentie

Verzet Dronten tegen brandweerzorg Airport

Dronten 20 maart 2017
De gemeente Dronten vindt dat de Brandweer Flevoland niet moet meedoen aan de brandweerzorg op Lelystad Airport. Schiphol Group moet dit als eigenaar van het vliegveld straks zelf regelen, zo stelt het college van burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad.

De Veiligheidsregio Flevoland, waarin de zes gemeenten deelnemen, en Lelystad Airport hebben vorig jaar afgesproken dat de Brandweer Flevoland actief gaat meehelpen op de luchthaven. Bij het vliegveld moeten een nieuwe kazerne en een oefencentrum komen. De gezamenlijke brandweerzorg kost de gemeenten samen zo'n 1,7 miljoen euro per jaar.

Schiphol
Dronten stemde aanvankelijk in met het plan, maar komt daar nu op terug. Volgens burgemeester Aat de Jonge is Schiphol Group zelf verantwoordelijk voor de brandweerzorg op eigen terrein en heeft zij met luchtvaartongevallen de meeste ervaring. Volgens de burgemeester is dit scenario nooit onderzocht, maar is direct gekozen voor een plan waarbij de Veiligheidsregio een rol krijgt, ook al is dat geen wettelijke taak. Het bevreemdt De Jonge dat Schiphol een besluit over de brandweer in Lelystad steeds uitstelt.

Kazerne
Daarnaast vindt Dronten het onterecht dat zij moet meebetalen aan de nieuwe kazerne op Lelystads grondgebied. De afspraak is dat gemeenten hun eigen kazernes financieren. De Jonge is bang dat de nieuwbouw uiteindelijk leidt tot bezuinigingen op de huisvesting en sluiting van kleine brandweerposten in de dorpen. Hij wil de discussie over huisvesting gescheiden houden van die over de brandweerzorg op het vliegveld.

Zeer gevoelig
Het onderwerp ligt zeer gevoelig bij de gemeenten. Naast Dronten hebben ook de colleges van Almere en Lelystad eigen aanvullende onderzoeken naar de brandweerzorg laten doen. Zeewolde is positief, omdat een kazerne nabij het vliegveld de aanrijtijd in het buitengebied verbetert. Volgens Zeewolde verplicht het vorig jaar vastgestelde Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart veiligheidsregio's met een luchthaven om de brandweerzorg gezamenlijk te regelen.

De gemeenteraden van alle gemeenten moeten de komende maanden nog oordelen over het voorstel.

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer