Raad akkoord met 55 miljoen voor campus, nu locatie nog

LELYSTAD
Een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad gaat akkoord met een investering van 55 miljoen euro in een nieuwe campus voor het voortgezet onderwijs. Waar die campus moet komen blijft zorgen voor verdeeldheid.

Dat bleek dinsdag in een commissievergadering van de gemeenteraad. Die besprak opnieuw het plan van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) en het college om bij de Rietlanden een nieuwe campus te bouwen voor vmbo en havo/vwo. Alleen Leefbaar Lelystad liet zich niet uit over de kosten, maar de andere fracties kunnen zich vinden in de 55 miljoen euro die het plan kost.

VVD, Inwonerspartij, ChristenUnie en Opa Plus vinden dat de campus met meerdere gebouwen bij de huidige scholengemeenschap De Rietlanden moet komen. GroenLinks, CDA, SP, D66 en PvdA willen dat de campus geheel of gedeeltelijk komt nabij het stadshart in de nieuwe Parkwijk naast scholengemeenschap de Arcus.
De PvdA opperde een derde variant om de bovenbouw in het stadshart en de onderbouw bij de Rietlanden te huisvesten. De SVOL waarschuwt dat dit in de praktijk niet goed zal werken.

De meeste fracties kondigden aan op 4 april met aanpassingen aan het collegevoorstel te komen. In een vergadering die in haar geheel aan het onderwijs zal worden gewijd moet de raad dan een definitief besluit over het plan nemen.

reacties (20)

 • Hannes

   

  Is dit nu nog allemaal van belang! "Of je een emmer leeg gooit!!"

  reageer
 • Hannes

   

  Jammer dan! Niet iedereen vindt op het juiste moment zijn eigen plek!

  reageer
 • Frits

   

  Dat van die 300 miljoen is niet helemaal juist. Het ministerie heeft een uitermate dubieus onderzoek uit laten voeren waaruit zou blijken dat de gemeenten 256 miljoen per jaar minder aan onderwijshuisvesting uit zouden geven dan ze zouden krijgen. Dat bedrag was echter gebaseerd op het oorspronkelijke bedrag dat de gemeenten decennia geleden toegevoegd hebben gekregen, waarop een index toegepast is die niet overeenkwam met de werkelijke ontwikkeling van het Gemeentefonds. Ook bij de uitgavenkant werden zaken als reserveringen buiten beschouwing gelaten. Nadere onderzoeken mochten niet meer baten. Het rijk heeft dit bedrag per 1 januari 2015 op het Gemeentefonds gekort, en gebruikt voor de lumpsumfinanciering basisonderwijs.

  reageer
 • Piet

   

  Zou je nog een keer deze reactie kunnen typen met de leestekens op je juiste plekken? Ik kan op het moment geen duidelijke reactie of mening uit uw verhaal halen.

  reageer
 • Geert

   

  Je zegt te weten wat je wil.hoe je het wil. Hebt het geld er voor.Maar je weet niet waar. Is de grondprijs dan overal hetzelfde aan kosten?650271

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • frits

   

  Onderwijshuisvesting is een taak die het rijk bij de gemeenten gelegd heeft. De gemeente ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage in de uitkering van het Gemeentefonds. Lelystad heeft in het verleden weinig uitgegeven aan de onderwijshuisvesting. Goed dat er nu een inhaalslag gemaakt wordt. En een deel van de uitgaven verdient zich terug met energiezuinige gebouwen. In de huidige slecht geïsoleerde schoolgebouwen draaien de verwarmingen overuren.

  reageer
 • frits

   

  Als de Zuigerplasdreef hersteld wordt en de Lindelaan verwijderd wordt, dan komt de campus bij de Arcus in ene pal aan het Woldpark te liggen. Bouw een goede sporthal waar het pannekoekenhuis stond, en verder kunnen de grasvelden in het Woldpark gebruikt worden als sportveld. De raad moet die keuzes dan ook wel echt maken, maar dan heb je ook wat als stad. Ik ben echter bang dat het met deze raad beperkt blijft tot ondoordachte halfbakken besluitvorming: campus naast het stadshart zodat we kunnen suggereren dat we echt wel iets voor het stadshart doen. De problemen qua verkeersveiligheid en gebrek aan sportaccomodatie, ach, daar geven we het volgende college en de ambtenaren de schuld weer van.

  reageer
 • Hannes

   

  Nee dat zie je verkeerd! "Jammer!" Als je niet op een paar centen hoeft te kijken! Dan zet je het maar waar en wanneer! Ook al staat het op houten palen"

  reageer
 • HM

   

  Er wordt niets bij de burger weggehaald. Alle gemeenten in Nederland krijgen van de rijksoverheid jaarlijks geld voor de huisvesting van scholen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het probleem is alleen dat de gemeenten een heel groot deel van dat geld voor andere dingen gebruiken. Van straatlantaarns tot hobby projecten van de wethouders. Helaas is het geld van de rijksoverheid niet geoormerkt, zodat de gemeenten het geld niet aan schoolgebouwen uit MOETEN geven. Bij elkaar houden de Nederlandse gemeenten ongeveer 300 miljoen per jaar achter. Er wordt dus niets bij de burger weggehaald, eerder andersom.

  reageer
 • Pietje

   

  Dat begrijp je verkeerd, nu is de keuze gemaakt voor hoeveel geld er een huis gekocht gaat worden. Vervolgens gaat er gekeken waar er een huis gebouwd gaat worden om ten slotte een ontwerp voor dit huis te maken. Dit is een hele normale volgorde als je zelf een huis gaat bouwen, de eerste stap is namelijk kijken hoeveel geld je hebt.

  reageer
 • Piet

   

  Dat is precies de reden waarom we goede scholen willen. Dat onze jeugd goede kansen heeft en niet in een sociale huurwoning terecht komt. Daarnaast zijn dat twee totaal verschillende dingen, sociale woningbouw wordt betaald door de woningbouwvereniging zelf en niet door de gemeente. Het is dus niet zo dat door de aanschaf en bouw van de nieuwe campus er geen geld is voor sociale huurwoningen. Hadden ze u vroeger maar een mooi schoolgebouw gegeven...

  reageer
 • Jopie

   

  Waarom al dat luxe en ik zie al die 55miljoen word gewoon bij de burgers gehaald dat we mee betalen dalijk zie je ook 3 voetbalclubs bij elkaar komen

  reageer
 • Wiebe Lok. Gymdocent

   

  Nogmaals: nu nog goed nadenken over sportvelden en sportzalen.Nu kunnen bij De Rietlanden 6 klassen sportles krijgen ophetzelfde moment. Veel en veel en veel te kort sportfaciliteiten voor 4000 leerlingen. Dit is/wordt een onderschat probleem.

  reageer
 • De Vries

   

  Belachelijk. Een Campus. Zet een schoolgebouw neer en klaar. Waarom al die extra luxe? Dat hadden wij vroeger op school ook niet. Stop het geld in sociale woningbouw voor de mensen die al jaren op een wachtlijst staan.

  reageer
 • Hannes

   

  Dit is juist het zwenkende debacle, als men nog niet eens weet waar de Campus moet komen. "Koop een huis en men ziet later wel op welk eiland men het laat bouwen!"

  reageer
 • Pioniertje

   

  55 miljoen alsof het niks is. Koop je daar niet half lelystad voor? Zou het niet passend zijn eerst een plan te maken en dan pas over budgetten te steggelen. Grote kans, lijkt mij, dat dat nog een stuk goedkoper kan worden.

  reageer
 • Dirk2

   

  Bijzondere vergadering waarin weinig tot niets "echt" besproken werd. Is deze raad wel capabel hierover te beslissen. Welles-nietes lijkt belangrijker dan het dossier zelf. Slecht bestuur? Lastig, zeker niet op een lijn, veel ego's en daarmee dramatische oordeelsvorming.

  reageer
 • leo

   

  De discussie zal waarschijnlijk meer voor de vorm zijn.gevoelsmatig denk ik dat men allang weet waar de campus moet komen.

  reageer
 • Burger uit Lelystad

   

  Een campus hoort niet in het centrum van de stad. Zorg maar eerst dat wij een fatsoenlijk centrum krijgen. De beste optie voor een campus is achter de PIL.

  reageer
 • frits

   

  Dan geven Marianne vd Watering en Leefbaar Lelystad dus de doorslag bij de locatie. Ik hoop dat deze partijen wel om de verkeersveiligheid denken. 4000 leerlingen die de Lindelaan over moeten steken: geen goed idee. En dat deze partijen om de nabijheid van de sportvoorzieningen denken (mooie sporthal bij De Rietlanden). En dat deze partijen om hun eigen ideeën met betrekking tot de Parkwijk denken (slenterwijk...weet u nog, PvdA?). Als de campus echt in de Parkwijk moet komen, haal dan de Lindelaan weg, herstel de Zuigerplasdreef met een onderdoorgang voor de fietsers, en haal ook de gelijkvloerse oversteek voor fietsers in de Kustendreef weg. En leg in het Woldpark een sportcomplex voor de scholen aan.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert