Twee zeer zwakke scholen erbij in Lelystad

LELYSTAD
Het onderwijs op Lelystadse scholen De Finnjol en Maharishi Basisschool De Fontein is zeer zwak. Dat heeft de onderwijsinspectie bepaald na bezoeken aan beide scholen. Het toezicht wordt nu verscherpt voor het eind van volgend schooljaar moet er verbetering zijn.

Finnjol
Het niveau van de leerlingen was volgens de inspectie aan het einde van groep 8 op de Finnjol niet hoog genoeg. Dat geldt voor de afgelopen drie jaar. Reden voor de inspectie om een bezoek te brengen aan de school in de Jol. Er is de afgelopen twee jaar wel het één en ander verbeterd, maar nog niet genoeg. De taalachterstanden bij de leerlingen zijn te groot en leraren zouden de opdrachten niet goed genoeg uitleggen.

Maharishi Basisschool De Fontein
Er zijn veel ouders geweest die hebben geklaagd over de school bij de onderwijsinspectie. De klachten gingen over sociale veiligheid van de leerlingen, communicatie van de leraren en directie naar de ouders en het pedagogisch klimaat. Volgens ouders is dit schooljaar ruim een kwart van de 120 leerlingen vertrokken. Er is een waarnemend directeur aangesteld. Hij heeft de ouders ingelicht over de situatie. Binnen een maand wordt er weer een ouderavond georganiseerd over het inspectierapport. Ook wordt dan een plan van aanpak voor het komende jaar gepresenteerd.

Overzicht van alle Flevolandse basisscholen die onder toezicht staan van de onderwijsinspectie:

Almere
Zwak - De Duizendpoot
Zwak - De Europaschool 
Zwak - Het Meesterwerk
Zwak - OBS Letterland
Zwak - Montessori basisschool Cascade 

Lelystad
Zeer Zwak - De Finnjol 
Zeer Zwak - Maharishi Basisschool De Fontein
Zwak - OBS De Grundel
Zwak - OBS De Tjalk

reacties (23)

 • debby

   

  Regenboogschool in Lelystad is ook tot ''zeer zwak'' geroepen.

  reageer
 • Johan.

   

  School de regenboog in Lelystad is ook tot zeer zwak geroepen!

  reageer
 • MS

   

  Heb je ook op die school gezeten? Het is Fontein ipv Fontijn.

  reageer
 • jeroen

   

  Ik kan niet over beide scholen oordelen, maar als men het rapport over de Fontein leest dan staat daar in dat de school te snel gegroeid is (en met name met leerlingen met een rugzak). Hierdoor is de kwaliteit van het onderwijs in gedrang gekomen omdat de meeste kinderen meer aandacht nodig hebben (hadden). Als je dat dan onder de noemer taal (nederlands) schuift dan heb je gelijk, maar de Fontein is niet echt een "gekleurde" school. Leerlingen van de Fontein worden inderdaad al op voorhand gezien als "probleem"kinderen, dat heeft te maken met de eerder genoemde groei van het aantal leerlingen, dan is het begrijpelijk dat andere scholen niet dezelfde fout willen maken. Vraag is of het dan gewenst en noodzakelijk is om kinderen hals over kop halverwege het jaar naar een andere school te doen ?? Ook hierop zit een andere school niet te wachten.

  reageer
 • Jan

   

  Werkelijk, hier gaan beweren dat je op 'universitair niveau' nederlands beheerst, en dan twee dikke taalfouten? Dit is nog niet eens lagere school niveau, oftwel je bewijst het tegendeel van hetgeen jij beweert en dus mijn gelijk.. En gelijk de populisme uitspraak erbij, dat tekent de slachtofferrol van mensen die gewoonweg de gemakkelijkste weg willen bewandelen.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Laura

   

  Ja had het door Fontein!!!! Maar neem aan dat een ieder het begrijpt!! Neemt niet weg dat het een schande is wat er gebeurd. Wat ik ook bedoel met gemeente is de leerplicht die naar mijn mening veel te laks en traag ingrijpen ( is toch een gemeente onderdeel) dacht ik zo. Er zijn op dit moment geen scholen die kinderen van de Fontein aannemen. Omdat het te veel moet investeren ze op het juiste spoor te krijgen daar zou dus de leerplicht ook mee bezig moeten zijn. Daarom zeg ik ook foei gemeente Lelystad jullie laten de kinderen vallen onze toekomst.

  reageer
 • Piet

   

  Ik denk dat de taalachterstand deels uit het thuisklimaat komt, kijk maar naar de grammaticale opbouw van onderstaand bericht. Scholen de schuld geven is heel makkelijk, een hele grote verantwoordelijkheid ligt in de thuissituatie. Als kinderen thuis niet fatsoenlijk Nederlands spreken dan hebben zij ook niet genoeg aan de lessen op school. Het gaat hierbij niet alleen om gezinnen met migratieachtergrond, er zijn genoeg gezinnen zonder migratieachtergrond waar men ook niet fatsoenlijk Nederlands kan spreken.

  reageer
 • Poe

   

  Leraar Nederlands op universitair niveau? Dan is het niveau wel echt belabberd..

  reageer
 • Niek

   

  Ons achterstand, Sjouk? Ik houd mijn hart vast voor je studenten. Als je toch op grootse wijze beweert dat je universitair docent NL bent, zorg je er toch wel vo9r dat je geen taalfouten maakt?!

  reageer
 • Rob

   

  Lees tekst en je weet waarover het gaat.

  reageer
 • Jan

   

  Mijn stukje gaat specifiek over de taalachterstand, zoals ik direct aangeef aan het begin. En waar een school een 'plicht' heeft, zoals jij het stelt, hebben ouders natuurlijk ook een plicht. En dat is, zoals ik stel, met hun kinderen van baby af aan nederlands spreken. Dat voorkomt dan de genoemde taalachterstand. En hoezo klagen? En wat doe jij dan? Ik stel een feit vast.

  reageer
 • Sjouk

   

  Mijn ouders hebben thuis nooit Nederlands gesproken. Op dit moment ben ik een leraar Nederlands op Universitair niveau. Denk dus niet dat het zo eenvoudig is. De wereld is niet eenvoudig in al haar aspecten. Er bestaan wel eenvoudige problemen , maar geen eenvoudige maatschappelijke oplossingen. Populisme zoals u hier schetst is dan ook zeker niet verstandig en u draagt dan ook bij in ons gezamenlijke achterstand op landelijk niveau.

  reageer
 • Ben

   

  Ik heb mijn kids al weg gehaad (de Fontein) maar de inspectie had regelmatig pols hoogte moeten nemen geloof ik(routine controle) ju zijn de kids de dupe vrees ik. Daarnaast middenin de school jaar is er weijig lege plek in de andere scholen.

  reageer
 • Herman

   

  @Jan: ik vind het te makkelijk om die conclusie te trekken. Een groot deel van de zwakke of zeer zwakke scholen staan niet eens in een wijk waarvan het meerendeel van de inwoners migrant is. Als jouw aanname zou kloppen zouden jullie de scholen uit de 'migrantenwijken' naar voren moeten komen uit dit onderzoek.

  reageer
 • Me

   

  Ja laten we altijd lekker klagen over de families en ouders, als school heb je gewoon een plicht. Die plicht wordt amper tot niet gecontroleerd. Het worden pas zwakke scholen als de cijfers/ resultaten achterblijven, maar de signalen zijn er altijd veel eerder!

  reageer
 • syrier

   

  je zou je ook kunnen afvragen, wat is de reden (oorzaak) van al die zwakke scholen? schuld van de gemeente, leerkrachten, ouders, of is er mogelijk nog een andere oorzaak.(taal achterstand, niet kunnen rekenen) zouden we dan niet moeten werken aan de oorzaak, en niet schrikken van de gevolgen

  reageer
 • Jan

   

  'De taalachterstanden zijn te groot'.. Reden, simpel, men spreekt in allochtone huishoudens geen Nederlands. Wat daar de reden voor is laat zich raden, maar gevolg is dat men dus het leren van de taal spreken overlaat aan de scholen. Lekker gemakkelijk. Ondertussen gaat het tegenwoordig zo ver, dat er al wordt gedacht om zelfs op HBO nivo taaleisen maar maar beneden te schroeven. Zodat de allochtone leerlingen hun kansen vergroot worden.. Weer een idee dat geheel idealistisch de plank volledig misslaat. Binnen de scholen de lat lager leggen werkt niet door in het bedrijfsleven. Daar legt men de lat wel hoog. En degene die qua taal al niet meekunnen, ook al gaat er straks verplicht anoniem gesolliciteerd worden (dit binnen de overheid en gemeentelijke functies dan), dan vallen die jongeren meteen af, komen al helemaal niet in de banen van bedrijven die winst moeten maken om te overleven. Kortom, het probleem ligt niet zozeer bij de scholen, wat dat betreft, maar puur en alleen bij immigrantenfamilies waar de desinteresse voor 's lands taal, en wat al niet meer, de achterstand van hun kinderen direct veroorzaakt. Dus nu niet gaan roepen dat het komt door 'discriminatie'. Nee, dit is een probleem wat men zelf veroorzaakt..

  reageer
 • Me

   

  Grappig, dat zijn niet de enige zwakke scholen in Lelystad maar ok...

  reageer
 • Loes

   

  Hi-ha. En maar blijven roepen dat de bruidsschat op is, niet investeert in eigen personeel en interims aanstelt. Prachtige visie, André! Blij dat die flapdrol op is. Wellicht eens praten met SKOFV? SCPO? Doen het een stuk beter.

  reageer
 • Jeroen

   

  Als de betreffende journalist ook op een van deze scholen heeft gezeten is het meteen bewezen. @laura, het is fontein!

  reageer
 • Rutger

   

  Item over belabberd onderwijs en dan in de eerste alinea zo'n taalfout maken. Zeer zwak, Omroep Flevoland.

  reageer
 • Henk

   

  Euhhhhh, stichting school is een zelfstandige club die zichzelf moet bedruipen. Wat heeft de gemeente hiermee te maken?

  reageer
 • Laura

   

  Wat word er vreselijk traag gereageerd op dit en erg laks vind ik. Dit speelt al zolang had eerder naar ouders geluisterd dan had het niet zo uit de hand gelopen. En ook gemeente toch te gek voor woorden dit allemaal te laat voor de kids die nog 1 ,2 ,3 jaar naar school moeten. Die krijgen het moeilijk als ze van school wisselen. Die kinderen zijn onze toekomst er moet veel adequater op gereageerd worden . Schande van en de Fontijn en gemeente Lelystad.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert