Gemeenteraad beslist over voortgezet onderwijs

LELYSTAD
De gemeenteraad van Lelystad hakt dinsdagavond de knoop door over de toekomst van het voortgezet onderwijs in de stad. Er ligt een voorstel op tafel om bij de Rietlanden een volledig nieuwe onderwijscampus te bouwen. Daar komen dan twee verschillende scholen: één voor het vmbo en één voor havo/vwo. Als alles doorgaat, houden de SGL, Arcus en Rietlanden in hun huidige vorm op te bestaan.

Onenigheid
Of de plannen een politieke meerderheid halen, is nog maar zeer de vraag. De partijen verschillen vooral van mening over de locatie van de nieuwbouw. Het bedrag, 55 miljoen euro, lijkt geen probleem. 

Het voorstel van het schoolbestuur en wethouder Ed Rentenaar om de nieuwe campus bij de Rietlanden te bouwen, kan rekenen op steun van de coalitiepartijen VVD, ChristenUnie en de InwonersPartij. Ook OPA Plus steunt het plan. Samen hebben die partijen twaalf zetels.

Leefbaar Lelystad, CDA, GroenLinks, D66 en LEUC lijken het voorstel te gaan verwerpen. Die partijen hebben samen 15 zetels. Zij voelen meer voor de huidige plek van de Arcus in het stadshart als locatie. Dat zou het centrum van de stad een mooie opsteker kunnen geven. 

Sleutelrol voor SP & PvdA
Veel zal dinsdagavond afhangen van de keuze van de SP en de PvdA. De acht zetels die zij samen hebben, lijken de doorslag te gaan geven. Beide partijen hebben zich kritisch uitgelaten over de keuze voor de Rietlanden.

‘Leerfabriek’
De SP vreest voor één grote 'leerfabriek' met ruim 4000 kinderen. De partij zal voorstellen om het vmbo-deel van 1200 leerlingen te vestigingen op de locatie van de Arcus. Het feit dat het ROC daar in de buurt ligt, biedt volgens de SP voordelen qua doorstroming. In een tweede voorstel zal de SP ervoor pleiten om de campus bij de Rietlanden uit minstens vier gebouwen te laten bestaan. Dit om de kleinschaligheid voor de overige 2800 leerlingen te garanderen. 

Scheiding
Een mogelijke scheiding tussen vmbo en havo/vwo-leerlingen is de PvdA juist een doorn in het oog. De partij maakt zich grote zorgen dat leerlingen elkaar niet meer tegenkomen en in gescheiden werelden zullen leven. Dat is niet bevorderlijk voor de doorstroming van het vmbo naar de havo volgens de PvdA. 

De gemeenteraadsvergadering waar over de plannen wordt besproken begint vanavond om 20.00 uur. 

reacties (7)

 • Lelystedeling

   

  Zijn er mensen die echt nog zo kortzichtig zijn. Hebben jullie al eens gekeken naar de uitval van les uren omdat er gewoonweg geen vervanging is bij ziekte. Op het moment dat er een campus is, dan is dat probleem een stuk minder omdat er niet 2 maar bijvoorbeeld 6 wiskunde leraren zijn. Er kan veel beter onderwijs gegeven worden als je het op een centrale plaats aanbied. Ook kunnen er straks door de kinderen veel meer keuzes gemaakt worden welke kant ze opwellen, en dat kan dan ook aangeboden worden. Er zullen dus veel meer kinderen binnen Lelystad naar school gaan ipv een school buiten Lelystad te zoeken omdat er veel maar dan ook veel meer aanbod komt. Hou dus aub met kortzichtig denken, en denk aan de toekomst van je kind.

  reageer
 • Ikke

   

  De scholen vallen allemaal onder de SVOL. Als er te weinig leerkrachten zijn is dat een probleem bij SVOL en niet alleen op een bepaalde school. De leerkrachten kunnen zich helaas niet in drieën plitsen...

 • Vinnie

   

  Dat zal een zooitje worden. Kan je straks niet eens meer kiezen naar welke school je je kind wil laten gaan. Ik wil mijn kinderen absoluut niet op de arcus hebben wat een tuig zit daar op school.

  reageer
 • Montessoriklant

   

  Op welke plek het pakhuis ook gerealiseerd gaat worden, het blijft een pakhuis, oorspronkelijk bedoeld als opslagplaats voor goederen. Kuddedieren, hokjesgeest zijn voorbeelden waaruit blijkt dat er denkwijzen en gedragslijnen zullen worden opgedrongen die elk individu de creativiteit ontneemt. Bij dergelijk grote pakhuizen zullen alleen maar strengere grenzen gelden anders loopt het zootje in de soep. Op die manier zullen ook de problemen waar scholen nu mee worstelen voortduren en zich zelfs vermenigvuldigen. Dan houd ik ook nog ens mijn hart vast om de vele vergaderingen die noodzakelijk zullen zijn om het gehele pakhuis te kunnen blijven overzien. Succes wens ik allen.Docenten moeten op zien te brengen omdat anders het contact

  reageer
 • Bezoeker

   

  Ik zou zeggen wel in het stadscentrum . Betere aansluiting met oog op het station. Ook beter voor de omzet van de winkeliers denk ik

  reageer
 • Jantje

   

  VWO en VMBO leerlingen komen echt niet met de trein naar Lelystad, want ze wonen al in Lelystad. En winkels hebben vrijwel geen omzet van leerlingen met slechts een beetje zakgeld van hun ouders.

 • Dirk2

   

  Een Campus neemt alle keuze en identiteit weg uit het onderwijs. Commercieel ongelooflijk dom en onderwijstechnisch een achterhaald concept (lees wat het ministerie zegt over VMBO en MBO naar de toekomst). Nu al gaan er steeds meer kinderen buiten de stad naar school en het aantal neemt sterk toe! Trouwe Lelystedelingen (de 2e/3e generatie) zijn sceptisch over de plannen, ook hier worden kinderen in het VO buiten de stad gebracht. Het samenbrengen van drie onderwijsculturen en diverse groepen leerlingen uit de verschillende stadsdelen op 1 locatie zal tot grote weerstand en wrijving leiden waar niemand over rept zover. De locatie Arcus past het beste bij het VMBO in de doorlopende leerlijn naar het MBO, dat staat als een huis en past in de plannen van het ministerie naar de toekomst. Helaas lijkt de prestige belangrijker dat het welzijn van de leerling en docent. (Zo goed is de sfeer niet meer binnen de scholen en onderling). Heeft het bestuur wel oog voor de betrokkenheid van ouders en docenten? De twijfel groeit met de dag! 55 miljoen in voor Lelystad een zeer gespannen dossier. Staat de samenstelling van de bevolking en de demografische voorspelling deze "nieuwbouw" niet in de weg. Het worden alleen maar minder leerlingen de komende decennia, dus ook hier weer de vraag: WAAROM ZO EXORBITANT? Het College heeft een voorstel gedaan zoals dat hoort. De Raad worstelt met de vraag of het verstandig is 55 mio te moeten lenen, of de locatie correct is en wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn? De geschiedenis herhaalt zich..... Dit is allemaal niet nodig als men in beschouwing neemt hoe verwent we al zijn. Jammer dat er bestuurlijk zo veel waarde wordt gehecht aan positiemacht en stenen. Overal staan panden leeg, renovatie van bestaand areaal is een prima optie en het behoud van keuze vrijheid en identiteit zou voorop moeten staan binnen het onderwijs. Sterkte vanavond, de toekomst van onze toekomst (lees de kinderen van vandaag) staat op het spel. Niet het geld, noch het onderwijs an sich. Dit gaat over het recht op onderwijs en het recht op een vrije keuze! College van Lelystad, wees trots maar trek deze keutel in!

  reageer
 • Frits

   

  De MBO-raad heeft juist voorgesteld om de twee hoogste niveaus van het VMBO en de HAVO samen te voegen tot een nieuwe vijfjarige oplossing. Zo kunnen kinderen later een keuze maken wat ze in de toekomst nu echt willen doen. Het ministerie bestudeert dit inmiddels serieus. Het VMBO bestaat dan dus niet meer, maar is één met de HAVO. Die kun je dus niet uit elkaar halen dan, dan is het hele effect van de samenvoeging weg, zeker als de fysieke scheiding komt te liggen tussen de twee laagste en de twee hoogste VMBO-niveaus. Verder heeft de PvdA gelijk: lagere en hogere opleidingen uit elkaar halen, leidt tot segregatie. Vele deskundigen pleiten er daarom voor deze scholen bij elkaar te plaatsen. Een aparte fusieschool VMBO/HAVO en een apart VWO is dus ook geen goed idee. Vreemd dat de SP wel voor de tweedeling is.

 • laat alle reacties zien
 • Jantje

   

  Fijn dat er vanavond eindelijk een besluit wordt genomen. Wel onbegrijpelijk dat er nog serieus kans bestaat dat de meerderheid kiest voor vestiging in het Stadshart, want dat geeft alleen maar problemen.

  reageer
 • Han

   

  School in het stadscentrum: en hoe los je dan het parkeerproblemen op? Niet handig, dus...

  reageer
 • Tuuk

   

  Uhm, hoezo hoe los je het parkeerprobleem op? Er zitten nu ook 2 scholen midden in het centrum! En sowieso als het VMBO gedeelte in het gebouw van de Arcus komt lijkt mij het parkeren geen probleem! Leerlingen van het VMBO zitten in de leeftijdscategorie van 12 tot hooguit 17 jaar, en over het algemeen beschikken zij op die leeftijd nog niet over een rijbewijs. En als ze op hun 27e wel al een rijbewijs hebben dan nog mogen ze niet alleen autorijden, maar alleen onder begeleiding. Dus wat parkeerprobleem betreft een slecht excuus!

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert