XL De Ateliers beraadt zich op toekomst

DRONTEN
De creatieve broedplaats XL De Ateliers gaat zich beraden of haar toekomst nog in Dronten ligt of dat ze ergens anders heen wil. Ook vraagt de organisatie zich af in welke vorm ze eventueel in Dronten kan blijven. XL is 'bedroefd en onthutst' over de opstelling van de gemeenteraad, die haar geen verdere steun wil geven.

Een meerderheid van de raad is het eens met het college van B en W dat  XL De Ateliers voldoende is geholpen en dat de stekker er nu maar beter uitgetrokken kan worden. Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering.

Het college heeft er geen vertrouwen in dat XL De Ateliers voor de afgesproken deadline van eind mei een drietal belangrijke problemen oplost. Zo is er nog geen koper voor het huidige pand aan De Amstel, waar XL weg moet. Het bestemmingsplan staat niet toe dat de creatievelingen daar blijven. Als tweede is het bestemmingsplan voor het nieuwe pand aan de Rendierweg niet rond, omdat XL nog niet alle informatie zou hebben aangeleverd. Tenslotte is een aanvraag voor een Europese Leader-subsidie afgewezen.

XL-voorzitter Henke Baars liet de raad weten dat hij zich onredelijk behandeld voelt door de gemeente. Hij verwijt de raad dat ze steken heeft laten vallen, waardoor er onnodig tijd verloren is gegaan rond de subsidie-aanvraag. Volgens Baars zou stoppen een aderlating zijn voor Dronten, omdat XL de afgelopen jaren in de haarvaten van de gemeenschap is gaan zitten.

GroenLinks komt in de raadsvergadering binnenkort mogelijk met een motie die het college oproept langer met XL te praten over oplossingen. VVD-wethouder Van Amerongen voelt daar weinig voor. Hij stelt dat de gemeente bereid is om XL voor 230.000 euro te helpen, maar het is aan XL zelf om de overige financiën rond te krijgen.

reacties (8)

 • Peter

   

  Gewoon je eigen broek ophouden.

  reageer
 • piet

   

  Daar waren ze druk mee bezig al 14 jaar, waarin 12000 subsidie is ontvangen voor lokale projecten (minder dan 900,- per jaar dus) en dus niet structureel, als vervolgens de gemeente het bestemmingsplan veranderd en zij daardoor geen inkomsten meer krijgen, hoe moeten ze dan doorgaan met de broek ophalen, dat kan toch niet, schandalig beleid gewoon

 • Andre

   

  Dat doet XL al jaren Peter. Dat is het punt helemaal niet. Lees je gewoon even in in de materie en je zal zien dat het ietsje anders ligt dan jouw opmerking.

 • Kaassie

   

  Als de gemeente echt wil (de) helpen: had één daadkrachtig en commercieel persoon aangesteld om de creatievelingen te helpen, dan hadden zij waarschijnlijk al verhuisd geweest. We gaan nu een stel creatievelingen en Groenlinksers bij elkaar brengen, dat komt zo niet goed en wordt er over 2 jaar nog alleen maar gesproken in plaats van daadkrachtig iets regelen .

  reageer
 • jacob

   

  volgens mij hebben gl en xl niets met elkaar te maken. gl komt op voor het gevoel wat leeft onder hun achterban, net als leefbaar dronten en de vvd dat doet. ben het wel met je eens dat creatieven vaak niet de kennis hebben in dit soort complexe zaken en financiën

 • XL De Ateliers

   

  XL De Ateliers bedroefd en onthutst na commissievergadering Gemeente Dronten Lopende projecten worden voortgezet, organisatie beraadt zich op toekomst Na de commissievergadering van gisteravond, waarin Wethouder Ton van Amerongen en een meerderheid van de raad besloten heeft de medewerking aan de verhuizing van XL te stoppen, voelen betrokkenen bij XL zich bedroefd en onthutst. De wethouder en de woordvoerders van CDA en VVD geven een verkeerd beeld van de gang van zaken. Van Amerongen stelt dat het advies van de LAG adviesgroep, ten aanzien van de Leader aanvraag, negatief zou zijn. Dit was echter nog geen officiële aanvraag, maar een eerste proeve om de Leader-waardigheid te toetsen. Letterlijk staat in het advies vermeld dat deze toets waardig is om tot een project-aanvraag te komen, waarbij een aantal zaken nader dienen te worden uitgewerkt. Een ander kritiekpunt was de onvolledige financiële onderbouwing, maar de wethouder heeft zelf verzuimd alle gegevens hiervan toe te voegen. Een geheel andere boodschap dan gisteren door de wethouder verkondigd. De gemeente was van dit advies in december 2016 reeds op de hoogte. Eind maart werd dit echter pas aan XL De Ateliers medegedeeld, in de tussentijd heeft XL meerdere malen vragen gesteld over de stand van zaken rond de aanvraag met de verantwoordelijk, en inmiddels vertrokken, projectleider binnen de gemeentelijke organisatie. Het vertrek van deze projectleider is echter nooit naar XL gecommuniceerd. ​ Het tweede punt waarnaar Van Amerongen verwijst betreft de aanpassingen van de tekeningen tbv het bestemmingsplan. Het gaat hier om kleine wijzigingen op het ingediende projectplan. Het parkeren van auto’s van bezoekers is inmiddels ondervangen in de tekeningen door het vrijmaken van een parkeerstrook op het terrein van de Rendierweg 33. De andere wijziging betrof het hellingspercentage van de daken op de gebouwen, ook deze schetsen zijn reeds in de plannen van XL aangepast. Als laatste gaf Van Amerongen aan dat de verkoop van het pand aan De Amstel niet voorspoedig verloopt en dat daarmee de financiering op losse schroeven staat. Inderdaad klopt het dat het pand nog niet verkocht is, wat niet klopt is dat de bouwwerkzaamheden zijn stilgelegd. In de winterperiode was dit tijdelijk het geval ivm de weersomstandigheden, maar XL heeft de verwachting voor eind mei de werkzaamheden te hebben afgerond, waarna het pand in de verkoop kan. De gestelde termijn van eind mei, is zoals Mevrouw Stoop van de PVDA tijdens de raadsvergadering aangaf, een zelf verzonnen termijn, als de wil er is kan hier uiteraard van worden afgeweken, maar dan moet die wil er wel zijn bij de gemeente. ​ XL De Ateliers heeft het komende jaar als producent nog een tweetal projecten op stapel staan. Allereerst is dat de productie van Festival Sunsation te Lelystad en het WijLand Festival in Dronten. Beide projecten vinden gewoon doorgang zoals gepland. In de zomer gaat XL zich nader beraden over de toekomst. Ligt deze in Dronten en in welke vorm? ​ In de bijlage hieronder treft u het betoog dat de heer Henke Baars, voorzitter stichting XL De Ateliers, gisteravond voorafgaand aan de raadsvergadering ten gehore bracht. Daarnaast publiceren we hieronder een link naar de plannen die XL heeft op de beoogde nieuwe locatie. ​ ​www.xldeateliers.com ​

  reageer
 • Ron

   

  Niemand in Dronten ligt daar ook maar 1 seconde wakker van.

  reageer
 • jan

   

  zij wel: https://dedrontenaar.nl/cultuur/vrijwilligers-xl-de-ateliers-schrijven-open-brief-aan-gemeenteraad-van-dronten

 • Jan

   

  Groen Links, beginnen we nu weer met het in stand houden van zogenaamde kunstenaars, die ooit een regeling hadden in de jaren 80, en als gevolg kladderden men iedere week een stuk linnen vol, dat vervolgens nooit meer het daglicht zag, nadat de gemeente al die rommel massaal ergens opsloeg. Maar ja, Groen Links he, waarvan men het heel normaal vindt om maar even te tweeten dat het zo heerlijk is dat ze elke vrijdag niet hoeven te formeren, lees werken, want het is zo fijn dat men dan tijd kan doorbrengen met vrouw en kinderen.. Aldus Klaver.. O, zaterdag en zondag uiteraard ook. Want, en dat natuurlijk wel, op kosten van de belastingbetaler, u en ik dus. Net als die subsidie die men nu zo gemakkelijk even wil uitdelen, want ja, drie x raden waar men van dat XL gebeuren op heeft gestemd.

  reageer
 • kees

   

  xl krijgt geen subsidie hoor, de gemeente pas het bestemmingsplan aan, xl moet daardoor verhuizen en staat voor gedwongen vertrek en dus kosten. gemeente stelt daar een pand die ze in beheer hebben voor terug, deze moet xl echter volledig betalen. de subsidie is een afschrijving in de papieren van rond de 100.000,- die wegvalt tegen de positieve afschrijvingen van 50 miljoen het afgelopen jaar.

 • laat alle reacties zien
 • Jan

   

  Terecht als ik wil verhuizen helpen ze ook niet

  reageer
 • joop

   

  nou als je gedwongen wordt te verhuizen doordat de gemeente het bestemmingsplan aanpast, dan krijg ook jij gewoon een vergoeding hoor, dat is de wet.

 • Drontje

   

  We beginnen een zielige gemeente te worden.

  reageer
 • Eric

   

  Geldverspilling! !!

  reageer
 • piet

   

  of niet, het is maar wat je belangrijk vindt. wellicht vind je het beter om 500.000 uit te geven aan een paar bankjes en een vijvertje op het oostblokplein in dronten, of anderhalf miljoen aan een stukje snelweg van 1,5 kilometer.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert