Grote verzakkingen gevaar voor Almeers rioolstelsel

ALMERE
Almere moet rekening houden met aanzienlijke verzakkingen van de bodem in de komende decennia. Dat heeft grote consequenties voor het rioolstelsel, dat sneller dan voorzien moet worden onderhouden of vervangen, zegt heemraad Jan Nieuwenhuis van waterschap Zuiderzeeland in de zondageditie van Over Flevoland Gesproken.

Eerdere prognoses gingen er van uit dat de ondergrond niet verder zou door zakken, maar berekeningen van TNO laten nu zien dat in Almere tot 2050 een bodemdaling van meer dan 60 centimeter wordt verwacht, net zo veel als in het aardgasgebied in Groningen. Vooral het stadsdeel Almere Buiten zal daar last van krijgen.

Om breuken tussen rioolbuizen te voorkomen, gaat Almere volgens het nieuwe Waterplan op zoek naar innovatieve systemen, zodat het leidingnet flexibeler en minder kwetsbaar wordt.

reacties (16)

 • Jaap

   

  Almere is te vroeg uit de grond gestampt de zettingen waren er al bij de aanleg van het riool van stedelnwijk noord soms wel 10 cm in een week Dit onderhoud was al lang te voorzien5

  reageer
 • Jojanneke

   

  Almere zakt nu eenmaal, dat was al bekend bij het plannen van deze toen nieuwe stad in de polder. Echter verzuimd de gemeente om onderhoud te plegen. Onderhoud aan het riool moet nu eenmaal iets vaker gebeuren in Almere. Een stad gebouwd op opgespoten zand..... Als de gemeente denkt (uit verkeerde zuinigheid) dat ze met 1x per 30 jaar achterstallig onderhoud plegen de boel wel draaiende kunnen houden dan komen ze nu bedrogen uit. Hopelijk vergeet de gemeente niet dat voor normaal onderhoud al steeds belasting is betaald. Dat onderhoud heeft niet plaatsgevonden dus hebben ze dat geld vast in een potje bewaard.... (cynisch)

  reageer
 • Keesie

   

  Krijgt Almere dan ook aardbevingen net als in Groningen ?

  reageer
 • KC

   

  Een flexibel nylon kous in de buizen aanbrengen. Dat gebeurd al jaren bij lekkende rioleringen.

  reageer
 • Martin

   

  Zal wel extra belasting voor de inwoners betekenen.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Havenaar

   

  Neem contact op met Wavin. Dit bedrijf ontwikkeld al flexibele leidingen voor de olie-industrie

  reageer
 • Michael

   

  Oud nieuws !! Staat al jaren in de stukken van de gemeente Almere dat de bodemdaling sneller en meer is dan gedacht, welkom in de zuiderzee bodem !!

  reageer
 • Polderaar

   

  Het streven van het waterschap is om de riolering in de steden in handen te krijgen. Dan is het de discussie over het bestaansrecht van de waterschappen voorbij. Dan kunnen ze de rioleringsbelasting naar eigen goeddunken besteden en hoeft er niet verder bezuinigd te worden op personeel.

  reageer
 • Boels

   

  Vrijwel onbekend: een waterschap/hoogheemraadschap is de ons oudst bekende vorm van geconstituoneerde democratie (5de, 6de eeuw): doen wat nodig is om natte voeten te voorkomen bij meerderheid van stemmen. Dat is de laatste decennia veranderd, de politiek moest zo nodig een rol spelen. De waterschappen zijn nu eerder mileugroepen die meer letten op exoten zoals de muskusrat dan op veiligheid en uiteraard juichend het landschap naar de knoppen zien gaan door het toestaan van windturbines.

 • Maartje

   

  Straks is Almere failliet. Floriade met vele miljoenen verlies en nog eens de reparatie en vervanging van het rioolnet. Geen rooskleurige toekomst!

  reageer
 • Merel

   

  Je vergeet de 21 miljoen (wordt vast nog veel meer) voor het rondje Weerwater. Een faillissement zou heel erg zijn, maar mij nu niet meer verbazen.

 • Frits

   

  Het waterschap gaat niet over de riolering, dat is de gemeente. De rol van het waterschap is in deze beperkt tot afvalwaterzuivering. Het is nogal vree dat het waterschap dan met deze politieke discussie komt. Teken dat waterschapsbestuurders - bestuurlijk gezien - niets nuttigs te doen hebben? Schoenmaker houd je bij je leest!

  reageer
 • Jan Nieuwenhuis Dagelijks bestuurder Waterschap Zuiderzeeland

   

  Terechte constatering dat de gemeente over de riolering gaat. Waterschap is van het afvalwatertransport en de zuivering. Overings in de gemeente Zeewolde voert Zuiderzeeland wel het rioolbeheer uit, op verzoek van die gemeente en op basis van een dienstverleningsovereenkomst en met jaarlijks dalende kosten vanwege schaalvoordelen en combinatie van kennis en expertise. Het waterschap is in deze niet "op jacht" om in andere gemeenten die taak over te nemen, maar indien gewenst, alleen op verzoek van een gemeente. Wat de bodemdaling betreft; dat is een algemeen bekend probleem dat erkend wordt door gemeente en waterschap en hier niet expliciet met een achterliggend doel voor het voetlicht wordt gebracht. Gemeente en waterschap denken samen na om daar een adequaat antwoord op te vinden, zonder zoals u suggereert, in competentiekwesties of concurrentie te vervangen. Juist daarom hebben we samen dit mooie Waterplan gemaakt!

 • Boels

   

  Het waterschap constateert dat de bodem inklinkt en geeft dat door aan lokale autoriteiten. Wat is daar mis mee? Onderhoud is nu eenmaal in Almere een ondergeschoven, verwaarloosd kindje. Bij de gemeente is er kennelijk niemand die beseft dat er na een jaar of dertig onderhoud nodig is en dat men daar jaarlijks geld voor opzij had moeten zetten. Potverteren is nu eenmaal leuker dan sparen.

 • Bobby

   

  Als er een ander bestuur was geweest dan was de bodem zeker niet zover gezakt. Daarom vanaf nu alle macht aan de ziekelijk klagende minderheid, want die is pas goed in het bedenken van oplossingen!

  reageer
 • Hannes

   

  Hoe ziekelijk kan je zijn om achter de feiten aan te lopen! Van een zwenkend bestuur die konstant om de juiste oplossingen heen draaien! Waarbij ze nu weer even op de juiste scenario activiteiten worden gewezen!

 • Boels

   

  Toch wel een bekend gegeven: veel poldergemeenten ervaren dit. Tijd dat in de gemeentebegroting posten voor grootonderhoud worden opgenomen: jaarlijks "sparen" voor zaken die in de toekomst moeten gebeuren. Misschien is een aanwijzing van de Provincie of Binnenlandse Zaken op z'n plaats.

  reageer
 • Hannes

   

  Daarom gemeenteraad van Almere, gebruik deze wetenschappelijke constatering, dat het vogeleiland, al heelgouw zijn verzakkingen in de toekomst teweeg gaat brengen! "Nogmaals het kwetsbare eiland is voor stedenbouw totaal ongeschikt!!" De grootste en sterkste natuurlijke fundering zijn jammer genoeg door de wortels van de bomen al weggekaapt!!

  reageer
 • Lelyburger

   

  Dit gaat de (werkende) burger weer een hoop geld kosten... Jammer dat zoiets weer gebeurd, de Almeerders worden naar mijn idee veels te veel het slachtoffer van een incompetent bestuur!!

  reageer
 • ....ja en de gemeente laat de bodem net als de burgers ook al zo hard zakken! Suffie, Almere was vroeger een zee, geen wonder dat de bodem gaat zakken. Hoezo slecht bestuur?!

 • JAB

   

  Ja hoor zeurkous, Een deel van de bestuurders zorgt er voor dat de verzakking sneller gaat als geschat.

 • Joepie de

   

  shit!

  reageer
 • dirk

   

  ach daar geven we geen geld aan uit , we geven het geld hier liever uit aan onzin en een waardeloze flopiade . net als dat we geen geld meer uitgeven voor onderhoud in de stad , want we strooien graag met geld voor eigenbelang hier , maar het rioolstelsel op orde houden wel nee niet belangrijk genoeg .

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert