Provincie: vier ton voor natuuronderhoud

FLEVOLAND
Het provinciebestuur van Flevoland trekt jaarlijks vier ton uit om kleine natuurgebieden en groenstroken te onderhouden. Daarmee geeft het college van Gedeputeerde Staten invulling aan een motie van GroenLinks en SGP. Die partijen vreesden door het wegvallen van rijkssubsidie dat de zorg voor zo'n 4500 hectare natuur in het geding zou komen.

Decentralisatie
Tot 2014 werd het onderhoud van kleine natuurgebieden in Flevoland door het Rijk gefinancierd. Bij de decentralisatie van het natuurbeleid besloot de landelijke overheid zich alleen nog te focussen op de internationale natuurdoelen. De verantwoordelijkheid voor het landschap werd aan de provincies overgelaten. Voor de instandhouding van het Natuurnetwerk en de Natura 2000 gebieden was voldoende geld, maar de financiering van natuur- en landschapselementen schoot erbij in.

Breken met beleid
Uit een inventarisatie van singels, bomenrijen, poelen en bosjes is een berekening gemaakt van de jaarlijkse kosten, die zo'n 400.000 euro bedragen. Het geld gaat naar Flevolandschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en enkele particulieren. Hiermee breekt de provincie met het beleid om geen eigen middelen in te zetten voor taken die het Rijk heeft afgestoten.


 

reacties (4)

 • Gerrit

   

  Als u nu is beter om u heen kijkt en eens op de fiets stapt dan zal ik merken dat een kaal stuk land ook natuur is alleen je moet het wel zien. Op vlakke delen van ons land leven ook diverse dieren en is dus ook natuur.

  reageer
 • Wil

   

  Alles prima, maar de schoorsteen moet wel roken!

  reageer
 • Natuurliefhebber

   

  Misschien tijd om wat meer stukken natuur aan het elkaar te verbinden dan al die postzegelstukjes. In 2050 willen de natuurorganisaties 100000 ha extra in Nederland hebben aangeplant. Ik hoop dat de polderbossen de komende jaren ook nog flink kunnen worden uitgebreid. Liever ook wat meer in de NOP dan enkel in Zuid-Flevoland. Goed voor het milieu, en fraaier dan al die kale vlakten met windmolens.

  reageer
 • Boels

   

  Blijft een vreemde kronkel dat je natuur moet onderhouden. De echte natuur (niet die papieren) gaat z'n gang en dat moet kennelijk ten koste van alles voorkomen worden. Noem het dan geen natuur maar een park. Dat voorkomt verwarring.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert