Deze Flevolanders hebben een lintje gekregen

FLEVOLAND
De Koninklijke onderscheidingen zijn woensdag weer uitgereikt. Deze krijgen mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd voor de maatschappij. Hieronder volgt een overzicht per gemeente. In totaal zijn er in Flevoland 48 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, 34 mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 14 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Eén onderscheiding wordt later nog uitgereikt, want die persoon is op vakantie. 

Almere:
Boudewijn Vlam, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is al tientallen jaren verbonden aan de Triathlon van Almere, nu beter bekend als de Challenge Almere-Amsterdam. Daarnaast is hij bij enkele andere lokale wedstrijden actief. 

Egbert Boxma, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is sinds 1993 voorzitter van de Vereniging van Postzegelverzamelaars Almere. Hij onderhoudt ook de contacten met de landelijke bond. Verder was hij vanaf 1974 tot 2012 actief als scheidsrechter bij de KNVB. 

Gerard de Bont, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij geeft al ruim twintig jaar belangeloos zeilles aan kinderen. Alleen geld voor eten en drinken voor de kinderen vraagt hij een bijdrage. Met zijn 72 jaar stapt hij nog steeds bij de kinderen de boot in om te helpen. 

Benjamin Cohen, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is de voorzitter van de Joodse Gemeenschap in Flevoland. Daar steekt hij veel tijd in, ook voor het Europese bestuur van de gemeenschap.

Riksta Borgerding – Rozeboom, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ze zet zich sinds 1994 in voor de Wereldwinkel in Almere. Daar is ze ook buiten werktijden druk bezig om alles te regelen. Ze was ook vrijwilliger bij de bibliotheek van scholengemeenschap De Meergronden en mantelzorger. 

Bart Groen, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is al vijftig jaar lid van drumband Caecilia. Daar is hij instructeur en lid van de muziekraad. Daarnaast is hij lid van overkoepelende besturen. 

Peter Huis, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is een van de meest betrokken vrijwilligers, volgens burgemeester Franc Weerwind. Hij helpt bij onder andere bij de Stichting Start2Finish, Stichting Kindervakantieland en bij de Epilepsie Vereniging Nederland. 

Anne de Vries, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is betrokken bij het College van Kerkrentmeesters, die beheert de kerken van de protestantse gemeente Almere. Daarnaast is hij secretaris van de Vereniging van Eigenaren in het complex waar hij woont.

Theo en Tineke Wolterink-Riezebos, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zij zetten zich sinds 1974 in voor het Leger des Heils. Daarvoor hebben ze in binnen- en buitenland veel betekend. Zelfs na hun pensioen zijn ze nog erg actief hiervoor. 

Ben Francooy, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is begonnen als kok en is nu voorzitter van de FNV Horecabond. Daarnaast heeft hij bij Tennisvereniging Koriander veel gedaan als bestuurslid. 

Lex Burgersdijk, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij heeft na zijn pensioen zich op vele fronten ingezet als vrijwilliger, onder andere bij grote benefietconcerten in Almere. Hij heeft de stichting ‘Ouders van een zoon of dochter met een verstandelijke beperking' opgericht. Ook was hij voorzitter van het adviesorgaan senioren Almere en de denktank ouderen.

Echtpaar Tjesjen Douma en Menno Kuiper, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zij hebben door de jaren heen al meer dan 65 kinderen opgevangen. Ze verzorgen crisisopvang, langdurige opvang en opvang in het weekend en tijdens vakantie. Daarnaast zijn ze actief bij Vitree. Ze hebben ook geholpen toen er ineens veel vluchtelingen naar Nederland kwamen.

Pieter Stigter, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is al ruim vijftien jaar actief bij het Leger des Heils bij de afdeling Financiën, Accommodaties en Informatisering. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Eerste Vereniging van Vogelvrienden Almere. 

Wim Koemeester, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij organiseert sinds 1991 evenementen in de havenkom van Almere. Daarnaast is hij voorzitter van een lokale afdeling van Horeca Nederland. 

Lidwien Venselaar, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Ze was coördinator van Kindervakantieland. Ook is ze actief geweest bij de stuurgroep Vrouwen in de Politiek. Ze heeft ook verschillende vrijwilligersfuncties bekleed op het gebied van media, politiek, natuur en milieu. Verder is ze bestuurslid bij de Almeerse Wolunie. 

Dronten:
Jaap Langendoen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is vooral actief op natuurgebied, waar hij als vrijwilliger bezig is. Daarnaast heeft hij sinds 1998 diverse functies binnen de protestantse gemeente Swifterbant. 

Ton Kempenaar, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij is sinds 1993 betrokken bij Aeres Praktijkcentrum. Daarnaast is hij actief voor de Windunie, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en voorzitter van de directie van EWI Windpark.

Jannie Tollenaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij zet zich sinds 2000 in voor Vrouwen van Nu, ze is actief binnen de protestantse gemeente Dronten en doet daarnaast nog vrijwilligerswerk bij Het Pluspunt en de Open Tafel. 

Gaby Goudzwaard, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is betrokken bij sportclub Flevostar Dronten, is mede-oprichter van Flevo Truckerstoer en was schipper van de Carla Lammers, het statenjacht van de provincie Flevoland. 

Annie Kuipers-van Straalen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ze is werkzaam bij de werkgroep Kerk en Samenleving, bij de werkgroep rouwbegeleiding binnen de Ludgerus Parochie en was daar ook voorganger. 

Mart Muller, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij is lange tijd voorzitter van BAS voetbal geweest, daarnaast is hij daar nog op andere vlakken actief. Nu is hij voorzitter van BAS tennis.

Lenie Christiaanse-de Vrieze, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ze heeft sinds 1992 verschillende functies binnen het christelijk gemengd zangkoor Zon en Zegen, daarnaast zit zij nu in de huurdersbelangenvereniging OFW en is ze coördinator/penningmeester buurtcomité Fruithof doet het samen. 

Lelystad:
Marinus Gerardus Link, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij zet zich al 36 jaar in voor de Gymnastiek Vereniging Lelystad als bestuurder en vrijwilliger. Daarnaast werd hij jurylid voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. 

Gijsbertus Franciscus Arnoldus Sweep, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was een van de drijvende krachten achter een van de eerste grote windmolenprojecten in Flevoland. Daarnaast is hij jaren actief geweest als bestuurslid en voorzitter van de Flevoruiters.

Hendricus Catharina Verstallen, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij zit al jaren bij de Lelystadse afdeling van FNV Bouw. Daarnaast helpt hij met het bouwen van hutten tijdens de jaarlijkse huttenbouwweek.

Theodorus Grootjen, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was directeur bij Grondbedrijf en Stadsontwikkeling bij de gemeente Lelystad. Hij heeft zich daarnaast voor veel stichtingen en verenigingen ingezet.

Maarten Jacob Levering, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij zet zich al jaren lang in voor het Volkstuinencomplex Het Gelderse Hout en is daar nu beheerder. Hij helpt anderen daar waar nodig en heeft zelfs een heel leidingnetwerk bij de volkstuin aangelegd.

Pieter Harm Cornelis Wielinga, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was de eerste schoolpedagoog in Lelystad. Daarnaast was hij secretaris en voorzitter van de sectie onderwijsadvisering van de Algemene Onderwijsbond. Ook zet hij zich in voor de regionale en landelijke Origami Sociëteit Nederland.

Catharina Jobina van ‘t Zet - van Hoeve, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Zij trad in 1979 toe tot de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad. Hiermee heeft ze gezorgd dat er steeds nieuwe scholen kwamen. Daarnaast is ze ook actief betrokken geweest bij Passage (voorheen de Nederlands Christelijke Vrouwenbond). 

Jan van Doorn, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Na zijn pensioen heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo is hij zich in gaan zetten voor stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg, waarbij hij vooral bezig is met de twee inloophuizen.

Fatima Ahariz, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Zij heeft de stichting Insaf opgericht. Hiermee helpt zij vrouwen uit het buitenland om te integreren door verschillende activiteiten te organiseren. Daarnaast zet ze zich ook in voor rechten van vrouwen in haar geboorteland Marokko.

Noordoostpolder:
Anja Bos - van der Groep, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ze is al sinds 1988 actief als mantelzorger en doet veel vrijwilligerswerk bij museum Nagele en bij Stichting Zonnebloem Nagele. 

Kees van der Sar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij zet zich sinds 1982 intensief en belangeloos in voor verenigingen, organisaties, clubs en de kerk binnen de gemeente Noordoostpolder.

Helmich Hulleman, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij zet zich veel in voor de kerk en de samenleving in het algemeen en hij is erg betrokken voor de zorg voor mensen die het moeilijk hebben.

Klaas de Jong, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is al 50 jaar actief bij HaFaBra als lid, bestuurder, organisator, dirigent en opleider van jeugdige en aankomende muzikanten. 

Nico Kamp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij kan gezien worden als de drijvende kracht achter de oprichting van de handboogschutterij in Noordoostpolder. 

Steffen Wielenga, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In 1987 raakte hij betrokken bij zang- en muziektheatergroep Newland, daar heeft hij veel technische zaken gedaan. Daarnaast is hij in 2008 naar Zimbabwe gegaan om daar te helpen bij een middelbare school.

Greetje Raap-Nieuwenhuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij zet zich al meer dan 40 jaar in voor de samenleving in Noordoostpolder en dan voor Espel in het bijzonder. 

Urk:
Hendrika Jonkers-Post, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij is eigenaar en directeur van metaalconstructiebedrijf Jonkers Bouwmetaal en De Oude Bakkerij op Urk. Daarnaast is zij jaren actief geweest als bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. Ook behoort zij tot het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen. 

Pieter Keuter, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij Is jarenlang actief geweest als grens- en scheidsrechter in het amateurvoetbal. Daarnaast is hij sinds 1979 actief bij Vakbond CNV Connectief/Overheid. Hij was ook lid en voorzitter van de ondernemingsraad van de Wet Sociale Werkvoorziening. Ook was hij medeoprichter van de Zaalvoetbalvereniging Urk. 

Sietske Hellinga-Visser, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ze besteedt veel tijd aan bezoeken aan huis en is sinds 1993 voorzitter van de gespreksgroep 'De Open Poort' van de Gereformeerde Kerk Urk. Ook is zij actief als voorzitter van de Stichting Vrienden van Talma Haven.

Evert Weerstand, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij heeft zich op meerdere vlakken ingezet voor de Christelijk Gereformeerde Kerk Maranatha op Urk. Daarnaast is hij sinds 1996 secretaris van de Klederdrachtgroep Urker Pracht. 

Pieter Keuter, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is actief bij de KNRM, station Urk. Daar is hij opstapper geweest. Bij 186 acties zijn 190 mensen gered. Hij heeft met zijn fotografie ook bijgedragen aan de bekendheid van de KNRM. Sinds 2005 is hij actief voor de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD).  

Zeewolde: 
F. H. van Nijen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij was actief betrokken bij de CNV-Kosterbond, afdeling 't Gooi, en hij was actief voor het Kerkelijk Centrum Open Haven. Op dit moment is hij penningmeester bij Nederlandse Bond van Pensioenbelangen en hij is vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Almere Haven. 

P. M. Nederhoed-Knaapen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Zij is al sinds 1974 actief als vrijwilliger voor verschillende stichtingen. Onder andere bij de KNRM, Divers Alert Network en bij de Stichting Toon Hermanshuis. 

Douwe Monsma, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Sinds 2007 is hij actief op het gebied van landbouw. Hij is ook als initiatiefnemer betrokken geweest bij de realisatie van windmolenpark Prinses Alexia. Daarnaast is hij actief bij verschillende agrarische ondernemingen. 

Jan Klop, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is vooral actief op het gebied van toerisme en recreatie. Daarnaast is hij actief bij de EHBO Zeewolde, voedselbank De Kostmand  en was hij actief voor PvdA/GroenLinks in de gemeente Zeewolde.

reacties (5)

 • Bassie

   

  Schandalig dat je als restaurant-eigenaar die evenementen organiseert in de Havenkom(zijn eigen onderneming wordt er immers beter van) een lintje krijgt! Gemeente Almere is wel heel makkelijk met het uitdelen van lintjes

  reageer
 • Ed Molenaar

   

  Lintje geldt blijkbaar ook als het niet belangeloos is, volgend jaar duizenden​ lintjes. Maar was hij wel de echte en enige organisator van de haven evenementen?

 • pieter

   

  Weinig opwindende dingen in Flevoland, dan worden lintjes al snel gegeven om toch wat te lijken.

 • Willem

   

  Als je ook al een lintje krijgt voor kiezersbedrog (Jan Klop), dan heeft er een enorme devaluatie plaatsgevonden van dit gebruik. Genanter is nog om het ook nog in ontvangst te nemen.

  reageer
 • Lub van den Berg

   

  Als je van mening bent dat er te weinig Flevolanders een lintje krijgen, moet je zelf meer mensen voordragen. Daar hangt het immers vanaf? En onzin is het beslist niet. Alle gedecoreerden hebben hun lintje namelijk verdiend. En de polderbewoner die zijn naam niet durft te noemen, raad ik aan niet zo zuur te doen. Wees blij dat anderen wel hun mede polderbewoner voordragen. Doe dat een volgende keer ook eens.

  reageer
 • BERNHARD

   

  Mooi al die lintjes en natuurlijk van harte gefeliciteerd! Echter werden in de provincie Flevoland slechts 47 lintjes vergeven. Op een totaal van 2.815 ! Flevoland komt er slecht af en als je ziet van deze 47 slechts 13 vrouwen? Het geeft veel te denken..

  reageer
 • Frits

   

  Slechts 1 op de 45 Nederlanders wonen in Flevoland. Daarnaast zijn het vooral bejaarden die een lintje krijgen, en die heeft Flevoland met zijn jonge bevolking wat minder. Maar is het relevant? Wie interesseert zich nu echt in deze lintjes? Er zijn tienduizenden mensen met lintjes. Het levert niets op.

 • Pimpernel

   

  Ja het is allemaal schertsvertoning uit het feodale tijdperk. Vind dat de mensen van de voedselbank de kringloop geridderd zouden moeten worden, deze zijn in deze tijd een waardevolle meerwaarde voor vele burgers, ook de bedrijven welke belangeloos de voedselbank voorzien van voedsel kortom ieder welke de zwakkeren, ouderen en zieken belangeloos steunen. De tweedeling van ons bestel heeft hopelijk zijn hoogtepunt bereikt de sportkantine vrouwen en mannen christelijk of niet doen het allemaal mijn inziens voor eigen gewin, zij worden gewoonlijk allemaal geëerd in zich herhalende overlijdens berichten.

 • Zaagbekje

   

  wel ja!

 • Polderbewoner 1

   

  Wat een onzin deze vertoning,ik ken genoeg mensen die wat voor anderen betekenen.Deze mensen willen niet eens een lintje want het is voor mij persoonlijk normaal dat je wat voor een ander doet! En niet aan komen met geloof want die heb ik niet en ze trappen je toch wel na!!!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert