Scheiden verdeelt afvalverwerkers

FLEVOLAND • Wo 26 april 2017 | 12:42 • Woensdag 26 april 2017 | 12:42
Afvalverwerkers oordelen verschillend over het succes van het vooraf of achteraf scheiden van huishoudelijk afval. Daarmee is niet duidelijk of het zogeheten nascheiden inderdaad zoveel beter, efficiënter en goedkoper is als inwoners in de Almeerse Sieradenbuurt zeggen.

Flevolandse gemeenten willen de hoeveelheid niet-recyclebaar afval terugdringen, door inwoners aan te moedigen om strikter te scheiden. Inwoners van de Almeerse Sieradenbuurt vinden dat nascheiden beter is. Ze verwijzen naar proeven in Rotterdam en eerder Gulpen-Wittem. 

Omroep Flevoland heeft afvalinzamelaars en verwerkers HVC in Alkmaar en Omrin in Heerenveen gevraagd welk systemen beter zijn. Alle zes de Flevolandse gemeenten zijn aandeelhouder in HVC. Het bedrijf haalt het vuilnis en gft ook aan huis op in Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde. In Almere, Urk en Dronten doen anderen dat, maar het restafval wordt wel naar Alkmaar gebracht voor verbranding.

Bronscheiding
Volgens HVC is vooraf scheiden (bronscheiden) beter, omdat het materiaal dan beter geschikt is voor direct hergebruik. Inzameling aan de bron levert de meest schone afvalstromen op. HVC wil haar verwerking hier verder op inrichten en in 2020 voldoen aan de afgesproken norm dat 75 procent van het huishoudelijk afval wordt gescheiden. Bij HVC was dat vorig jaar 53 procent. In Noordoostpolder en Zeewolde zijn vorig jaar proeven gedaan met bronscheiding. Bij de proef nam het restafval met 15 tot 20 procent af.
Nascheiding ziet HVC alleen als oplossing voor flats, omdat bewoners hier niet over aparte containers beschikken. Voor deze categorie afval bouwt HVC in Alkmaar een nieuwe installatie, die deze zomer klaar moet zijn.

Nascheiding
Afvalverwerker Omrin ziet juist meer voordelen in nascheiding. Het bedrijf is niet actief in Flevoland, maar wel in Veluwse gemeenten langs de randmeren. gft, glas en papier worden apart ingezameld, maar met een scheidingsinstallatie in Heerenveen haalt Omrin 70 procent aan materialen uit restafval. Bij plastic gaat het om 50 procent, terwijl gemeenten die plastic vooraf scheiden maar 20 procent inzamelen. Vanwege de gunstige resultaten laten ook Schiedam en Vlaardingen hun restafval verwerken bij Omrin.
Juist voor de betere scheiding van kunststof bouwt Omrin in Heerenveen samen met HVC een nieuwe installatie, die volgend jaar gereed is.

Goedkoper of duurder?
De twee afvalverwerkers kunnen geen exacte cijfers noemen over de kosten van hun werkwijze. Eerder dit jaar zeiden twee hoogleraren dat nascheiden van plastic goedkoper is. Daarbij keken zij naar de vergoeding die gemeenten ontvangen voor elke ton plastic die ze inzamelen.
Over deze vergoeding zijn afspraken gemaakt tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de industrie. De VNG en het Afvalfonds Verpakkingen doen op dit moment onderzoek naar de kosten van voor- en nascheiding. De resultaten worden eind dit jaar verwacht.

Een proef in de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem wees in 2010 uit dat er jaarlijks 70-duizend euro kon worden bespaard. Het is onder meer naar deze rekensom waar de inwoners van de Sieradenbuurt verwijzen.


 

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel