Gemeente richt pijlen op betere scheiding bedrijfsafval

ALMERE
Er moet een eind komen aan het illegaal dumpen van afval door bedrijven op de gemeentelijke recyclingperrons in Almere. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Bedrijven mogen hun afval niet op deze perrons kwijt, maar medewerkers schatten in dat zo'n dertig procent van de bezoekers bestaat uit bedrijven die bouw- en sloopafval, snoeiafval en restafval komen brengen. 

Almere wil stad zonder afval worden
De gemeente heeft hierop nooit gehandhaafd en de situatie eigenlijk altijd gedoogd. Almere wilde in het verleden kleine ondernemers bij hun bedrijfsvoering niet al te veel in de weg staan en een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn.

Het stadsbestuur kijkt hier vandaag de dag anders tegenaan. De gemeente wil een 'stad zonder afval' worden, waarbij recycling centraal staat en dus ook het beter scheiden van afval.
Niet alleen huishoudens moeten gestimuleerd worden hun afval goed gescheiden in te leveren, ook bedrijven moeten hiertoe aangezet worden. 

Wethouder Frits Huis wil daarom donderdag 11 mei met de gemeenteraad van gedachten wisselen over hoe verder om te gaan met bedrijfsafval in de stad. De dienst Stadsreiniging heeft in kaart gebracht hoe de situatie nu is en tegen welke problemen er wordt aangelopen. Het is de bedoeling om in overleg met de raad later met een meer uitgewerkt voorstel te komen.

Voortaan handhaven op de recyclingperrons
Het bedrijfsafval dat illegaal via de gemeentelijke recyclingperrons wordt verwerkt, springt in het rapport in het oog. Medewerkers op de perrons constateren dat het vanaf 15:00 uur 's middags vol staat met bedrijfswagens. Hoveniers of bouwbedrijven kunnen op deze manier gratis hun afval kwijt. Ruw ingeschat gaat dat om 8,5 miljoen kilo aan afval per jaar. Afhankelijk van het soort afval kost dat de gemeente een paar ton tot een miljoen euro per jaar. De gemeente moet het afval laten verwerken en het restafval naar de huisvuilcentrale in Alkmaar brengen om te worden verbrand. Daarvoor betalen in feite de huishoudens in de stad via de afvalstoffenheffing. 

Een mogelijke oplossing is dan ook dit niet langer toe te staan en bedrijven te stimuleren zelf een inzamelbedrijf in te huren of het weg te brengen naar een verwerkingsbedrijf. Dan moeten er wel ook handhavers op de perrons aanwezig zijn om het 'gratis storten' niet langer toe te staan. Daaraan zou dan wel een communicatietraject vooraf moeten gaan.

Bedrijfjes aan huis moeten gaan betalen
Ook wil de gemeente de kleinere bedrijven aan huis stimuleren hun afval via een inzamelbedrijf te regelen. Bedrijfjes in de wijken voeren hun afval tegelijk met het huishoudelijk afval af. Al het afval gaat in dezelfde rolcontainers aan huis. Hierdoor wordt er niet apart betaald voor het verwerken van het bedrijfsafval. 

De gemeente wil eerst onderzoeken om hoeveel bedrijven het gaat. Een ruwe inschatting gaat uit van 10.000 bedrijven die via de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Een groot deel daarvan betreft een bedrijfje aan huis, zoals een thuiskapper of een websitebouwer. 

Nu zitten hier nog best wat haken en ogen aan, want voor de particuliere inzamelaars is het mogelijk niet interessant om met dit soort bedrijfjes contracten aan te gaan. Zo kan het afvalaanbod voor hen te beperkt of te divers zijn en de spreiding van de adressen te groot.

Dan zou de gemeente ervoor kunnen kiezen deze MKB-bedrijven voortaan reinigingsrecht te laten betalen voor het ophalen van hun bedrijfsafval. Ook hier komt overigens nog wel wat bij kijken omdat het huishoudelijk afval door allerlei regelgeving wel gescheiden van het bedrijfsafval moet blijven. Het huishoudelijk plastic en het plastic afkomstig van het bedrijfje aan huis mag dus bijvoorbeeld niet samen in één bak terecht komen.

Inzamelbedrijven kunnen ook meer scheiden
De gemeente wil ook de inzamelbedrijven die in Almere actief zijn, zoals Suez, Van Gansewinkel en Van der Heiden, stimuleren het afval meer gescheiden in te zamelen. Bij kantoren en winkels wordt er nog relatief veel restafval en oud papier ingezameld. Plastic, metalen verpakkingen en drankpakken worden bijvoorbeeld veelal ook aangeboden als restafval. Door communicatie en campagnes zouden deze bedrijven enthousiast gemaakt kunnen worden mee te gaan in het idee van de 'afvalloze stad'. Mocht dit niet voldoende van de grond komen, zou de gemeente zelf actiever een rol kunnen gaan spelen bij het ophalen van het bedrijfsafval.

reacties (11)

 • john

   

  Prima...ik ben alleen en betaal ongeveer 80 euro per volle afvalbak. Dacht altijd de vervuiler betaalt. Masr dat is dus niet zo.

  reageer
 • KC

   

  Bij verbouwingen laten veel aannemers het afvoeren aan hun klant over. Zelfs asbest. Dit heeft voordeel voor hun klanten, omdat er dan geen stortkosten in rekening wordt gebracht.

  reageer
 • Steven Stedenwijker

   

  Het voordeel is ook dat de klant het risico op een fibrose loopt en niet de aannemert. Waar vindt je nog asbest in de polder? Het is al verboden sinds de eerste wijken van Stad.

 • Dirk Zaan

   

  In kilo's lijkt het heel wat maar het is maar 8500 ton. Klein bier. Of is de afstand naar Parijs ineens ook 500.000 meter in plaats van 500km? Groen afval kun je toch gewoon in de wijkkorf kwijt?

  reageer
 • Annie

   

  De wijkkorven zijn ook niet bedoeld voor bedrijven.

 • De ingenieur

   

  Men handhaaft maar op het perron. Dat is feitelijk al in de regels vastgelegd en men kan morgen beginnen, je hoeft het gedogen niet voort te zetten. Waarom zou de ZZP-ende ITers enz opzadelen met standaardtarieven terwijl ze niet meer afval maken dan een gewone burger. Ooit kreeg ik suggesties tot betalen van Buma/Stemra rekeningen vanwege de muziek tijdens het werk die er vast wel zou zijn. Dit is net zo iets.

  reageer
 • John

   

  Wat voor bedrijfsafval heeft een websitebouwer eigenlijk? Wat voor bedrijfsafval heeft een tekstschrijver? Zo zijn er tal van zzp-ers zonder noemenswaardig afval die dan straks, omdat ze bij de KVK staan ingeschreven als ondernemer, een reinigingstarief moeten gaan betalen? Terwijl het 'probleem' bouwbedrijfjes en hoveniers zijn? Ga maargewoon handhaven,, dan lost het probleem zich ook wel op.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Erno

   

  Er is nog nooit zo veel aan afval verdiend als heden gebeurd. En mijn bijdragen aan de afvalstoffen heffing...oh ja is ooit 1x verlaagt. Nog beter scheiden is nog meer verdienen... Laat de bedrijven gewoon belasting matig mee betalen, naar grote en dan gewoon netjes alles gescheiden gratis inleveren bij het recycling perron.

  reageer
 • Not Guilty

   

  Halverwege jaren 90tig vorige eeuw begon men met de milieu-belasting om de burger bewust te maken van wat men weggooit en wat het allemaal kost. Het is nu uitgegroeid tot de grootste melkkoetje (olifant) van alle gemeenten in Nederland. Het is gewoon een grote dievenbende geworden waarmee de gemeenten alle gaten mee vullen en pleziertjes van betalen!!!!!

 • michael

   

  waarom begint de gemeente niet zelf een scheidingsbedrijf ?? kan het zelf alles gescheiden verkopen/aanbieden aan opkopers etc. Het is ook nog steeds van de zotte dat burgers steeds meer moeten gaan scheiden en betalen, en bedrijven niet...

  reageer
 • Bobby

   

  Je bent blijkbaar nog nooit op het gemeentelijk afvalperron geweest?

 • Ron H

   

  Dan het busjes probleen tissen 15.00 en 16.00 uur. Laten we realiseren dat een deel ervan domweg het tuinafval en verbouwingsafval is van onze eigen burgers. Als de bewoner het zelf wegbrengt mag het wel en gratis en kan je het niet zelf maar huur je iemand in wordt je ook nog eens gestrafd dat jouw mannetje het ineens daar niet mag brengen. Dat vind ik dus heel raar en oneerlijk. Laten we het oude systeem bewaren want er is dan tevens toezicht dat het goed wordt gescheiden. Blijft over de busjes die het wegbrengen van klanten die niet in almere wonen. 1e vraag hoeveel procent gaat het dan nog om? Als dat een significant probleem is zou ik zeggen. Formulier laten invullen waarop het adres staat waar het vandaan komt . Buiten almere dan verboden cq er voor betalen. Op formulier de handtekening en tefoonnummer vd klant. En steekpriefsgewijs die klant bellen eo dat adres bezoeken of dat wel klopt. Als niet klopt een adminstratieve mega heffing. Voir het willens en wetens bedotten vd regels. Die echte klant zal maar wat graag zijn handtekening zetten want het scheelt de klant ook geld. En ja dat moet je communiceren.

  reageer
 • Ron H

   

  Ik kan me nog herinneren dat ik als beginnend zzper on almere ok ooit bepaald e belastingen of heffingen moest betalen. Ik weet niet meer om welke heffing het ging. Maar daar is al heel snel mee gestopt omdat de heffing onredelijk was. Ik maak namelijk helemaal geen extra afval althans zeker niet afval die geld kost. Laat de wethouder dus weer niet in zijn oude fouten belanden. Laat enqueteren welk soort en hoeveelheid afval een bedrijf heeft. En kijk of dat beter is te scheiden -als dat al een ding is wat kan. En kijk dan per bedrijf welke oplossing het beste is. Laat bedrijven ook samenwerken in het scheiden en verzamelen van scheidingsafval en hou op met de onzin dat hetzelfde type afval van particulier en van bedrijven niet in bak zou mogen komen (paarse krokodil)

  reageer
 • Boels

   

  Regels moeten gehandhaafd worden en anders moeten ze verdwijnen. De vraag is of het handhaven wel kan en of de kosten niet de pan uitrijzen. Burgers, bedrijven en instellingen hebben afval; dat is een feit, ook al wil de gemeente zonder (wat natuurlijk flauwekul is). Als kleine bedrijfjes of zzp-ers hun afval niet kwijt kunnen zal het (deels) in de bosjes geraken en het verwijderen kost ook het een en ander. Als de gemeente gewoon accepteert dat er afval is en zal blijven en de gemeenschap heeft de verwijdering bij de overheden neergelegd. Het moet niet zo zijn dat iedereen onbezoldigd milieu-ambtenaar gaat worden en inpandig het afval moet scheiden. De gemeente schuift het probleem weer naar de burger in plaats van het afval industrieel te laten scheiden.

  reageer
 • Carl

   

  Leuk bedacht, maar een websitebouwer en een thuiskapper, die misschien een klantje hier en daar knipt nog extra afvalheffing te laten betalen zou wel eens de nekslag voor kleine ondernemertjes kunnen zijn. Besef dat ieder besluit altijd een gevolg heeft svp.

  reageer
 • Dirk

   

  meneer huis heeft gewoon geld nodig voor zijn onzin projectjes in almere en zo denkt hij dan kleine ondernemers te pakken om dan dubbele afval stoffen heffing in te voeren en zo weer aan geld te komen laat deze man aub de politiek verlaten hier .

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert