Vernat Ettenlandseveld niet in trek bij weidevogels

MARKNESSE
Het vernatten van het Ettenlandseveld in Marknesse om er een weidevogelgebied van te maken heeft geen effect gehad. Er is geen weidevogel te bekennen, constateert weidevogelkenner Bertus Bruinsma. Hij heeft het gebied op verzoek van Omroep Flevoland een aantal keren bezocht. Tijdens die bezoeken heeft hij alleen een aantal scholeksters gezien. 

Drie jaar geleden is het Ettenlandseveld in Marknesse door Natuurmonumenten vernat. Het project heeft de provincie 200.000 euro gekost. Het doel was dat het Ettenlandseveld een foerageer- en broedgebied zou moeten worden voor weidevogels, zoals de Grutto, de Kievit, de Gele Kwikstaart en de Kwartelkoning.

Natuurmonumenten doet zelf ook tellingen in het gebied. Wat daarvan dit jaar de uitkomsten zijn wil de organisatie nog niet vertellen, omdat het broedseizoen nog niet is afgelopen. Volgens eerdere tellingen van Natuurmonumenten zaten er in 2015 zo'n 15 weidevogels, waaronder een aantal broedparen. 

reacties (12)

 • Kees

   

  het is zonneklaar dat als Natuurmonumenten met hun fikken van het Ettenlandse veld waren afgebleven het nu een nog mooier stukje natuur zou zijn dan het al was. Ik heb daar regelmatig langs de Ettenlandseweg en de dijk van de polder gelopen en zag er altijd van alles rondvliegen. Nu is het net zo afwisselend als een parkeerterrein...

  reageer
 • Hans Keuper

   

  Geachte lezers van deze reactie, Als 'aanwoner' van 'Het Ettenlandseveld' even een zeer korte toelichting. Decennia lang waren de 23 hectare weidegrond in mijn woonomgeving een zeer goed weidevogelbroedgebied - aangetoond door o.a. de weidevogelgegevens van oud-burgemeester Hofstee-Holtrop van de Noordoostpolder. In 2012 ontving Natuurmonumenten-Flevoland 207.500 euro subsidie uit het Europese Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) via de provincie Flevoland. Daarmee werd 'Het Ettenlandseveld' in de herfst van 2013 'heringericht' / 'natuurontwikkeld'/ 'vernat'. N.B. Natuurmonumenten-ecoloog Bart de Haan erkende, dat er bij zijn organisatie nul informatie aanwezig was over dit gebied. De Haan nam voor lief, dat de aanwezige weidevogelbroedpopulatie zou vertrekken; zijn gebied moest 'geschikt worden gemaakt' voor zijn doelstellingen - 'een gebied' voor de Kemphaan, de Veldleeuwerik, de Slobeend, de Zomertaling, de Grutto en de Watersnip. Naast de ILG-subsidie van euro 207.500 besteedde Natuurmonumenten 450.000 euro ( zogenaamde 'eigen middelen' = belastinggeld ) aan de voornoemde herinrichting / natuurontwikkeling / vernatting. 4 Broedseizoenen later constateert weidevogelkenner wat hij in het interview met Omroep Flevoland zegt! Hoe triest kan het zijn!

  reageer
 • Boels

   

  Hartelijk dank voor de toelichting! Ik zie dan ook mijn stellingname niet als onjuist ;-) De echte, niet-maakbare natuur verdient betere beschermers dan NM.

 • Ed

   

  Dank voor uw toelichting. Triest inderdaad en onbegrijpelijk dat men met onvoldoende kennis van zaken dergelijke projecten aanvangt.

 • Jan

   

  Voor de aanleg van (nieuwe) natuurgebieden gaat het meeste geld zitten in de aankoop van de landbouwgrond. De inrichting is doorgaans relatief goedkoop; wat grondwerk, sloten afdammen etc.

  reageer
 • kees d.

   

  Misschien moet je ook wel een beetje geduld hebben en moeten de weidevogels de gebieden herontdekken.

  reageer
 • De Natuur?

   

  Als men de natuur zijn gang had laten gaan dan hadden we geen Oostvaardersplassen geen vernat stukje weiland voor vogels. Ook geen groot aantal aalscholvers door aanleg van kunstmatige eilandjes.Op geteld zijn we ettelijke miljoenen aan het verspillen aan allerlei kunstmatige natuur objecten terwijl duurzaamheid in het openbaarvervoer de natuur meer redt!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Jk

   

  OF, complimenten, laat iedereen maar zien wat de effecten zijn van het gespendeerde belastinggeld

  reageer
 • Boels

   

  Maar natuurlijk! Er zijn ook initiatieven die doen wat ze beloven (met dank aan HG). In het Verenigd Koninkrijk kan het je voor een bepaalde tijd verboden worden (ik dacht tot 10 jaar) om dezelfde werkzaamheden uit te voeren als je bewezen over de schreef bent gegaan. Zoiets zou in NL verhelderend werken, er rijden nog heel veel maserati-mannetjes/vrouwtjes (woningcorporatie schandaal) rond die eigenlijk een rijverbod zouden moeten hebben.

 • sander

   

  Dus die mooie koppel koeien er maar gauw weer in !!!

  reageer
 • Schaapjes

   

  Langs ze n50 waar wel gemaaid wordt en gedraineerd (want landbouw) zie ik dagelijks weidevogels. Vlak voor Ramspol en bij Kampen. Natuur laat zich niet sturen. Leuk al die kantoorbiologen. Beter draait men het raapverbod terug zodat de nesten weer gemarkeerd kunnen worden

  reageer
 • Johan

   

  Ik snap niet waarom ze weidevogels genoemd worden want ik zie ze voornamelijk op kaal akkerbouwgrond. Dit jaar weer zo'n 30 nesten gevonden en beheerd op onze akker.

  reageer
 • Gerrit

   

  Ik vindt​ nog al veel geld om voor €200000 Een stuk land nat te maken en met de gedachte dat n.b. een weidevogel daar moet gaan broeden, ik vraag mij af welke vogel dit bedacht heeft.

  reageer
 • Bert

   

  Een weidevogel is geen watervogel. Zie weidevogels veel eerder op cultuurgrasland en bouwland.

  reageer
 • Roelof

   

  Het is ook een natuurbeleid dat verzonnen is vanachter een bureau, er is geen voedsel voor die beestjes. Ga eerst maar weer eens de vos, ooievaar en anders roofdieren bejagen. Deze groepen vreten alle jonge aanwas op en de populatie is zwaar overbevolkt. Vraag ook de boer eens om advies in plaats van een stads studentje die alleen maar geleerd heeft en geen kennis heeft van de natuur.

  reageer
 • Rudi

   

  Helemaal waar. Daar zijn we goed in in Nederland. Met geld smijten voor onzinnige natuuraanleg. En wat dat toch is met die weidevogels. Mensen, weidevogels gaan niet in onbemeste onkruidbende zitten. Vroeger werd er meer geweid, daar kwamen insecten op af en daar zaten de weidevogels. Net zoals de mest toen ook bovengronds uitgereden werd. Maar dit willen de natuurbeschermers allemaal niet inzien. Bakken gemeenschapsgeld weggooien. Goeie landbouwgrond terug geven aan de natuur. Mensen wordt toch wakker!

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert