Vijf projecten door in prijsvraag WHO CARES

ALMERE
Vijf projecten voor Almere Haven zijn door naar de volgende ronde van prijsvraag WHO CARES. Dat is een wedstrijd voor nieuwe vormen van wonen en zorg. Het is de bedoeling dat ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken verbeelden.

Vier steden zijn voor de wedstrijd geselecteerd. Naast Almere zijn dat Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Het is de bedoeling dat per stad, één project wordt gerealiseerd. 

Welke Almeerse projecten zijn er genomineerd?
-Almere-Haven 'PRACHTDORP'
Deze inzending wil samen met alle bewoners Almere Haven toekomstbestendig maken. 

-Expeditie Almere Haven 'de kunst van het samenleven'
De inzenders willen op 'expeditie' met de bewoners van Almere Haven. Op deze manier willen ze erachter komen welke mogelijkheden de inwoners van Almere Haven zelf zien om hun zelfredzaamheid te vergroten en hoe ze daarin willen en kunnen bijdragen.

-BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes
Dit project wil een zogenoemde KeyRing opzetten. Dat is een Engelse methode om vrijwilligersnetwerken te onderhouden.

-The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven
The Commons is een wooncoöperatie die contact en hulp tussen ouderen en jongeren mogelijk maakt. Zij doen dit door rijtjeswoningen om te bouwen naar hofjes waar verschillende generaties wonen. 

-Het rijtjeshuis past de zorg
Volgens deze inzending is het rijtjeshuis aan een transformatie toe. Met verschillende programma's moeten er bijvoorbeeld publieke en gezamenlijke ruimtes komen. Dit zou beter aansluiten bij de behoeften van de huidige samenleving.

De projecten hebben de tijd tot september om hun ideeën verder uit te werken. Dan wordt gekeken wie naar de volgende ronde gaan. 

Prijsvraag WHO CARES is een initiatief van Rijksbouwmeester Floris Alkemade in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert