'Ondanks forse bezuiniging kan onderwijskwaliteit omhoog'

LELYSTAD
Het gaat stichting School uit Lelystad lukken om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, ondanks een bezuiniging van 1 miljoen euro. Dat zegt Caren Japenga, voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting. 

Er zijn minder leerlingen dus moet de stichting fors snijden in de kosten. Tegelijkertijd verliezen veertig medewerkers hun baan. Het gaat dan om met name personeel dat niet meer voor de klas staat. "Wij zijn ook aan het kijken of collega's die wat ouder zijn op vrijwillige basis willen vertrekken", aldus Japenga. Iemand die bijvoorbeeld 61 jaar of ouder is kan een regeling krijgen om wat eerder te stoppen. En dat betekent  dat het aantal leraren zo ongeveer gelijkt blijft.

Japenga trekt het boetekleed aan als het gaat om het niet goed inschatten van het leerlingaantal. De daling van het aantal leerlingen had de stichting aan moeten zien komen. De voorzitter van de Raad van Toezicht zegt 'dat de organisatie zich diep in de ogen moet kijken'. Met andere woorden: je had de daling aan moeten zien komen.

reacties (9)

 • Frits

   

  Klopt, de gemeenteraad heeft de leden van de RvT benoemd. De gemeenteraad had dus veel deskundiger mensen moeten benoemen. De wethouder is vooral schuldig aan het achterhouden van cruciale informatie. Op zich is de puinhoop niet nieuw. Twee jaar geleden is de volledige medezeggenschapsraad nog opgestapt vanwege het disfunctioneren van het schoolbestuur, en onder de waarschuwing dat er bij diverse scholen stelselmatig veel meer uitgegeven werd dan begroot. Met die signalen is te weinig gedaan, ook door de gemeenteraad. Maar ja, de politiek in Lelystad faalt op het ene na het andere dossier. De gemeenteraad is vooral bezig met futiliteiten en details, en slaapt als het om cruciale zaken gaat.

  reageer
 • Dirk2

   

  Beste Frits, het is de gemeente (Raad) die op voordracht de RvT benoemd in het openbaar onderwijs Lelystad! Ook de bestuurder wordt in samenspraak met dit bestuurlijk orgaan benoemd! De bekostiging is een ander verhaal (echter ook weer publiek/door ministerie geregeld). De Wethouder is hier mede verantwoordelijk en heeft op geen enkele wijze tijdig gemeld of geinformeerd. De Raad heeft zelf om informatie gevraagd tijdens de vergadering! Het is dus aan de Raad (als toezichthouder van het College) om gepaste maatregelen te treffen jegens de Wethouder. Dit is het zoveelste debacle in korte tijd, na Windesheim, duurzaamheid, etc... Een belediging naar leerling, docenten en burger!

  reageer
 • Flevoburger

   

  40 medewerkers op straat en diegenen die het hadden moeten zien aankomen en progressief bezig hadden kunnen zijn blijven zitten waar ze zitten..... Volgens mij gaan de verkeerde mensen de deur uit.

  reageer
 • Frits

   

  Gemeente en CBS maken regelmatig bevolkingsprognoses. Er zijn zelfs prognoses met de verwachte leerlingaantallen per school, gebaseerd op de demografische ontwikkeling in de wijken. Als je dan "de leerlingenaantallen niet goed inschat", dan heb je dus gewoon alom (zelfs op internet) beschikbare informatie genegeerd. Dat is geen slordigheid of onvolkomenheid, dat is bewust wanbestuur. Totaal niet weten wat je doet, en niet goed zijn in je vak. Dan moet je zelf opstappen, en anders ontslagen worden.

  reageer
 • Frits

   

  Mee eens, maar.... De gemeente gaat er niet meer over. De scholen krijgen hun geld tegenwoordig direct van het rijk. De gemeente gaat alleen nog over de onderwijshuisvesting. Een slechte ontwikkeling, die landelijk teruggedraaid moet worden. Onderwijs voortaan weer onder verantwoordelijkheid van de gemeente: niet vakinhoudelijk (daar moeten scholen zichzelf kunnen onderscheiden), maar wel als systeemverantwoordelijke (juist ook om de diversiteit te behouden). Weg met de zelfbenoemde bestuurders van te groot geworden publieke organisaties.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Jan

   

  Besturen is toch vooruitzien, wat een ongeloofwaardig verhaal vol onwaarheden. Het eigen straatje schoonvegen en leerkrachten en leerlingen laten opdraaien voor de financiële chaos. Een zeer slechte werkgever zonder oog voor personeel en leerlingen, weg met deze bestuurders !!!

  reageer
 • Louise

   

  Dat zou mijn eerste vraag zijn. Alles boven cao aanpakken. Ze waren nog niet zelfstandig of.....

  reageer
 • Dirk2

   

  Deze RvT weet overduidelijk niet waar zij over praat! Een bestuurlijk drama! Leerlingaantallen is core business! Teldata zijn bekend en de systemathiek ook! Een slappe en slapende wethouder en bestuurlijk onvermogen maken deze beerput compleet. En dit is waarschijnlijk nog maar het begin. Wellicht verstandig eens te luisteren naar de teams op de werkvloer en niet naar "vriendjes"! Daarbij doet de gemeente er goed aan de gehele RvT te vervangen uitgesloten het vorige week nog benoemd lid... Ook schandalig natuurlijk! Motie van wantrouwen vanuit de gemeenteraad zou daadkracht laten zien!

  reageer
 • Wordt het bedrijfs buro ook ontdaan van alles wat boven de rijksvergoeding is aangetrokken?

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert