Alle afdelingen De Rietlanden onder verscherpt toezicht

LELYSTAD
De kwaliteit van het onderwijs op Scholengemeenschap De Rietlanden is zwak. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van een 'verminderd veiligheidsgevoel' onder leerlingen en docenten. Alle afdelingen in het vmbo, havo en het vwo staan daarom sinds kort onder verscherpt toezicht. 

In december bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan de school. Tijdens het bijwonen van enkele lessen en gesprekken met docenten en leerlingen kregen de inspecteurs signalen dat mensen zich niet veilig voelden. De school kreeg te maken met meerdere valse brandmeldingen, ook tijdens het bezoek van de inspectie. Dat meldt een woordvoerder van de school.

"Maar ook als een leerling wat beledigends zegt in de klas en daar niet op wordt ingegrepen, ook dat valt onder veiligheidsgevoel." Na deze bevindingen breidde de inspectie het onderzoek uit. Behalve het veiligheidsgevoel schort het volgens de inspectie ook aan de kwaliteit van het onderwijsproces.

Enkele bevindingen van de Onderwijsinspectie:
- Roosters zijn niet op orde
- Leraren stemmen lessen niet af op de verschillende niveaus van leerlingen
- Ontbreken goed klassenmanagement

"Zelf ook geschrokken"
In een reactie op het rapport van de onderwijsinspectie geeft een woordvoerder van de school zelf ook aan geschrokken te zijn van de uitkomst. "We zijn meteen met een verbetertraject gestart. We zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren, van 1000 naar bijna 1400 leerlingen. Dat is mooi, maar zorgt ook voor problemen. We hebben nu een extra roostermaker aangenomen. Docenten geven elkaar meer feedback en we hebben een herschikking gedaan van de klassen in de school." Het verminderde veiligheidsgevoel op de school wordt 'niet herkend', maar wel serieus genomen.

Onderzoek
De inspectie heeft met De Rietlanden afgesproken dat de school verbeteringen doorvoert voor december. Als dat niet lukt, krijgt de school het predicaat zeer zwak. Ook komt er een uitgebreid onderzoek naar het schoolklimaat en de veiligheidsbeleving.

reacties (17)

 • ex-ouder

   

  ik vind het niet vreemd dat er problemen zijn op een school die van 800 naar 1500 leerlingen is gegaan in een tijdsbestek van ongeveer 5 jaar. er is de afgelopen jaren heel wat verbouwd aan de school om lokalen bij te bouwen. maar er is op een bepaald moment gewoon geen ruimte meer te veranderen in een lokaal. de school is uit zijn jasje gegroeid. ik verwacht net als andere jaren dar de examenuitslagen weer de beste van Lelystad zijn en dat zorgt er ook nu weer voor dat er volgend jaar weer veel nieuwe leerlingen bij komen

  reageer
 • Piet

   

  Ik begrijp dit raport totaal niet. Ik heb zelf 4 jaar op De Rietlanden gezeten en herken geen enkel probleem hiervan, natuurlijk is de school erg gegroeit in de afgelopen jaren daardoor vielen veel lessen uit (Als student vind je dat natuurlijk niet zo erg) maar als je dan een toets krijgt, terwijl je weinig lesstof krijgt is dat wel lastig. Overal zijn de docenten gewoon normaal maar ik heb dan in een VMBO klas gezeten en daar werd hier en daar "Natuurlijk" wat gepest docenten zien het gebeuren maar 9/10 keer wordt er niet ingegrepen. Dat het er met het brandalarm wordt gekloot dat is dan het tijd en moment. Ik heb een fijne tijd gehad op De Rietlanden en ik raad deze school totaal aan.

  reageer
 • Anne

   

  Ik hoop dat de examenresultaten volgende maand zullen laten zien hoe het er nu werkelijk voor staat bij de Rietlanden. Grote kans dat al de negatieve schreeuwers hier zich dan ineens niet meer laten horen. Op iedere school is er wel wat. Maar de nieuwbouw van gebouwen op een campus hebben absoluut niets met de resultaten uit het inspectierapport te maken. Dat er wat aan de hand is, dat is duidelijk. Maar dat nu alle zeilen bijgezet worden om dit op te lossen ook. Dat betekent dat kinderen die nu op de Rietlanden zitten of komen waarschijnlijk het beste onderwijs van heel Lelystad zullen gaan krijgen.

  reageer
 • Peter van Venen

   

  De Rietlanden heeft alle ouders vorige maand van het definitieve rapport op de hoogte gebracht en ook laten weten wat ze allemaal doen en gaan doen om weer een positief oordeel te krijgen. Een negatief oordeel is niet fijn, maar zorgt er wel voor dat een school extra op de kwaliteit gaat hameren. Eigenlijk is zo'n school juist goed om op te zitten. http://www.rietlanden.nl/over-het-oordeel-van-de-onderwijsinspectie/

  reageer
 • John

   

  Wat een schande. Wederom een onderwijsdossier voor onze gemeenteraad, welke stinkt. Eerst bepalen ze voor miljoenen te investeren in de hogeschool van Almere, zonder plan, zonder afspraken en nu komen ze tot een plan om een schoolfabriek te bouwen, zonder gedegen onderzoeken. Dit rapport kan niet zomaar van gisteren zijn. Onvermogen heerst er op het stadshuis. Eigenbelang boven onze kinderen. Verkiezingen komen eraan.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • .\/\/

   

  Ik lees alweer dat de mega school de schuld gaat krijgen. Beste Lelystedelingen, zou het niet gewoon aan jullie opvoeding liggen? Of is dit de consequentie van een sociaal arme stad? In het laatste geval zou het in Almere hetzelfde liedje moeten zijn.

  reageer
 • Nadia

   

  Ja hoor, daar gaan de standaard azijnzeikers weer los... Dit is nu precies wat ondervangen gaat worden met het nieuwe complex. Wél meer zicht op de behoeften per onderwijsniveau, verdeling van leraren op niveau en competenties, duidelijkheid in roostering en indeling van de gebouwen. Het is al sinds minstens begin jaren 90 zo dat zowel het leerlingenaantal als de gemeten kwaliteit over de 3 grootste Lelystadse scholen heen en weer schuift. Nu is het weer de beurt aan de Rietlanden (was al bekend, ook vóórdat het nieuwe plan bij de Raad kwam), volgend jaar is het weer Arcus of SGL waar dit wordt geconstateerd. En nee, de nieuwe centrale school zal niet alle problemen oplossen. En ja, het kost een smak geld. Maar ik, als ouder, wil het beste onderwijs in een school die met z'n tijd mee gaat. Dat kan gewoon niet met de bestaande structuur en gebouwen. Kortom: een investering voor de (nabije!) toekomst, in alle opzichten,

  reageer
 • Ilse

   

  Dit is echt om te schrikken. Hoor ik deze bestuurder nu echt zeggen dat een van de oorzaken is dat er misschien nieuwe docenten aangetrokken zijn die niet zo goed zijn in hun werk? Dan heb ik nieuws voor deze bestuurder. Het zit hem niet in de nieuwe docenten. U kunt beter eens bij die verstokte oude rotten gaan kijken. Alles moet altijd bij het ouden blijven, nieuwe ontwikkelingen wijzen zij snoeihard af. Er worden nog lessen gegeven in verouderde vakken. Nieuwe mensen worden niet geaccepteerd. Ideeen worden neerbuigend weggehoond. Daar kunnen de conrectoren overigens ook wat van. Mensen die al lang met pensioen zouden moeten zijn staan als een wilde stier te briesen in de klas.

  reageer
 • Barbara

   

  Zorgwekkend, lijkt me wel en goed woord om deze situatie te duiden. Vraag is hoe dit recht gaat breien op korte termijn.

  reageer
 • Harry Klein

   

  Het is een grove schande dat de bestuurder dit niet heeft gemeld in de zaak SVOL bij behandeling in de gemeenteraad. De basis niet op orde en een zwak model kwaliteitszorg kan ernstige gevolgen hebben voor de vaststelling van bekostiging (teldata) en exploitatie. Met een eventuele vordering door OCW in de toekomst kan derhalve rekening gehouden worden. Het is nu aan de Raad om zeer spoedig met elkaar (lees ALLE PARTIJEN SAMEN) goed te overleggen over de risicofactoren en verborgen onderdekking naar de toekomst kan zijn in relatie tot de 55,5 miljoen budget voor nieuwbouw. Helaas leert de geschiedenis en ervaring dat de signalen gegeven in het rapport niet op zichzelf staan en dat de financiële gevolgen eerst eind 2017 boven water zullen komen! Het rapport is dermate doorspekt met gedwongen maatregelen dat het aan de RvT is de bestuurder (sancties/ontslag niet uitgesloten) te evalueren op dit dossier. De inspectie uit grote zorgen op grond van nalatigheid, onveiligheid en kwaliteit. Dit is uiterst zorgwekkend en daarmee directe aanleiding tot onverkort hard ingrijpen (is de RvT hiertoe wel in staat?). In vele dossiers ziet men een noodzakelijk herstelplan over 3 tot 6 jaar. De pleisters worden geplakt in 2017 echter dit bestuur is niet capabel, noch in staat gebleken dit dossier te kunnen managen tot zover. De aandacht ligt op gebouwen niet op kwaliteit! Het baart dan ook bijzonder veel zorgen dat de toezegging van 55,5 miljoen ten uitvoer gebracht zal worden op het moment dat er nog geen enkele zekerheid is over de kwaliteit van het onderwijs. Gebouwen maken ook hier geen onderwijs. Het verwijt is de bestuurder te maken dat alles buiten de eigen schuld wordt gelegd, als ook door de inspectie opgemerkt. Daarmee wordt de Raad opgeroepen bij motie het besluit voor (het onderzoek naar) de nieuwbouw voorlopig op te schorten of indien mogelijk in te trekken tot nader order. Alles voor de leerling en kwaliteit van onderwijs! De bestuurder kan hiervoor eenvoudig wijken!

  reageer
 • Henk

   

  De school die al jaren roept veel beter te zijn dan de SGL is nu een zwakke school. Zwakke directie dan die al die jaren gelogen heeft....

  reageer
 • KC

   

  Nu heb je nog een keus, met de Campus niet meer.

  reageer
 • laat ze ook maar een bij het ROC langs gaan,volgens mij nog slechter

  reageer
 • lelystedeling

   

  En dan 3 scholen laten fuseren voor de prijs van 55 miljoen euro. Zorg dat eerst de zaken op orde zijn en besluit dan definitief tot de MEGA-campus.

  reageer
 • leo

   

  Waarom wordt ik hier weer niet vrolijk van. .. mijn gedachten gaan direct naar de megaschool die er straks gaat komen. En mijn gevoel die ik er over heb. Met zoveel meer leerlingen zal dit ook gaan gebeuren. ... 🙁

  reageer
 • Bob

   

  Misschien omdat 'wordt ik' niet met dt is? U heeft vast op een leuk klein schooltje gezeten waar ze zo vreselijk goed les gaven.

 • Louise

   

  Het rapport zegt onverbloemd dat management en leerkrachten de hand in eigen boezem moeten steken en dat externe factoren (de roostermaker, de groei) NIET de oorzaak of oplossing zijn. Geld steken in aantrekken goede leerkrachten in plaats van de draaideur onvermogenden uit de pool van de ene SVOL school naar de andere overhevelen. Docenten worden door scholen in andere regio's weggekocht! Geld steken in frisse docenten en management vervangen. Zolang de kwaliteit van het onderwijs niet verbeterd kan worden ook geen plannen maken (dromen voor Lelystad) voor de nieuwe school maar EERST DE BASIS OP ORDE (het rapport is daar keiduidelijk in).

  reageer
 • Dirk2

   

  Is dit nu het voorland voor de Campus die er met alle geweld doorgedrukt moest worden voor een slordige 55,5 mio? (en oh wat zijn we trots dat men dit besluit heeft kunnen nemen, jammer alleen dat de inhoudelijke behandeling ver onder de maat was) Het bestuur kan deze omvang duidelijk al niet handelen! Leerling en burger zijn en worden een rad voor de ogen gedraaid! Wanneer komt de Wethouder onderwijs nu eens met een verklaring voor de bende in het openbaar PO en het VO? Als burger en vader vind ik dit diep beschamend en tekenend voor de huidige (politieke) belangen. Het geeft bijna een gevoel van belangenverstrengeling in de diverse dossiers. En de Raad.... die kijkt toe en weet door gebrek aan kwaliteit op alle gebieden niet hoe zij moet handelen. Wederom triest!

  reageer
 • Poe

   

  Wat een geouwehoer..juist een extra reden om die school op te heffen en er een nieuwe voor in de plaats te bouwen. Komt het goede management van o.a. Arcus voor in de plaats

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert