'Gemeente laat 7-jarige thuiszitter in de steek'

ALMERE
De gemeente Almere lijkt te zijn gestopt om zich in te spannen voor een 7-jarig jongetje dat al drie jaar zonder onderwijs thuiszit. Ondanks de belofte van onderwijswethouder Peeters dat er 'hard aan gewerkt wordt' hebben verschillende instanties al ruim een maand geen contact meer met de ouders.

Tot ergernis van de vader hoort hij niets meer van stichting Passend Onderwijs Almere en de GGD, waar een speciale functionaris naar een oplossing zou zoeken. Volgens de ouders heeft hun zoon op verschillende scholen gezeten, maar is hij snel weer weggestuurd. Het meeste recente voorstel om de jongen een middagje naar TechLab in het Spoorwegmuseum te sturen wezen de ouders af, omdat ze regulier onderwijs voor hun zoon willen. 

De jongen is een schrijnend voorbeeld van in totaal 128 jongeren die vorig schooljaar vier weken of langer thuiszaten. Wethouder Peeters gaf later desgevraagd toe niet goed op de hoogte te zijn van deze situatie. De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de problematiek rondom thuiszitters.

Passend Onderwijs Almere en de GGD willen ondanks herhaaldelijke verzoeken de afgelopen weken niet reageren op de kwestie.

 

reacties (23)

 • Nathalie Muller

   

  Dit 7 jarig jongetje is een jongetje met dezelfde dromen die ieder kind heeft. Als ze 4 zijn gaan ze naar school, vriendjes maken en nieuwe dingen leren. Die nieuwe dingen leren ging voor hem niet door. Want het regulaire klassikale onderwijs was te makkelijk en school kon geen extra uitdaging aan hem geven. Simpel gezegd, geen tijd en ervaring in hoogdbegaadfheid. Zijn ouders hebben keihard gevochten, meegedacht en meegewerkt voor onderwijs voor hun zoon. Ik vind sommige reacties ook te belachelijk voor woorden en erg kwetsend over komen. Als ouder wil je alleen maar het beste voor je kind. Waarom genoegen nemen met minder als dit je kind zou beschadigen? Zouden jullie genoegen nemen met minder? Ik niet in ieder geval! Het is al veel langer een probleem in Nederland dat als je hoogebegaafd bent, je snel eruit ligt. Heb je een gemiddeld iq of lager iq zijn er genoeg mogelijkheden, maar zodra het anders word, te veel geld of tijd gaat kosten trekken mensen hun handen er vanaf. Zo ook de school waar hij nog steeds ingeschreven staat en dus onderwijs plicht heeft. Deze laten hem keihard vallen. De ouders hebben veel tips en handvaten gegeven, aangeboden om te helpen waar nodig was. Maar iedere keer botste ze tegen een dichte deur. Er werd niet geluisterd naar de ouders. Ik hoop dat door dit bericht er meer aandacht komt voor mijn lieve buurjongen en zijn lieve ouders die keihard werken en knokken voor hun kind, maar ook voor alle andere kinderen die thuiszitten door dit soort nalatigheid van scholen/passend onderwijs en regering. En denk na voordat je je mening/reactie plaatst, het kan kwetsend over komen bij de ouders die maar 1 wens hebben voor hun zoon, naar school gaan, leren en vriendjes maken.

  reageer
 • Mar

   

  Als een kind op meerdere scholen niet heeft kunnen blijven lijkt de wens van de ouders om hem regulier onderwijs te laten volgen onredelijk. In het regulier is er helemaal geen plek voor speciale kinderen de mensen die daar werken staan voor de groep onder hoogspanning. Is het belang van het kind hier niet heel erg in het geding?

  reageer
 • Arie

   

  Elk verhaal heeft 2 kanten. Mijn ervaring is dat als ouders de deskundigen op de school niet hun werk laten doen, Het kind de dupe is. Waarom heeft het kind op zoveel scholen gezeten? Zegt dat wat over de school, ouders of het kind.

  reageer
 • Fran

   

  Als de overheid het niet kan zouden ouders het weer zelf moeten gaan doen. Ergens anders in een nieuwsbericht staat dat ouders voor de rechter moeten komen omdat hun zoon vaak ziek is. Weer ergens anders in een nieuwsbericht wordt er een heksenjacht geopend op thuisonderwijs kinderen. En weer ergens anders in nieuwsberichten vechten ouders met instanties zoals veilig thuis, leerplichtambtenaren, scholen e.d. om leerplicht. En weer ergens anders in berichten vechten ouders die het kind zelf willen onderwijzen voor een vrijstelling. Als mijn kind drie jaar thuiszit zal ik mijn kind niet drie jaar zonder onderwijs laten zitten maar het kind thuisonderwijs laten genieten. Met thuisonderwijs ligt de onderwijs wereld voor je open en bereik je meer dan in een klaslokaal. Zo zijn er nog anderen wegen. Dat gegeven moet alleen even tot je doordringen want schoolgang is er goed ingeprent. Je gaat toch niet zitten wachten tot de overheid met en plan komt? Want die komt er niet en velen kinderen zitten thuis of ongelukkig op school. Velen worden ook onder dwang maar ergens geplaatst. Er zijn zoveel kinderen slachtoffer van dit onderwijssysteem maar iedereen blijft lekker hun kop in het zand steken.

  reageer
 • Antje

   

  Nog ter aanvulling Als mijn zoon uiteindelijk niet mee kan draaien op speciaal voortgezetonderwijs dan krijgt hij hoogwaarschijnlijk school ontheffing. Hij heeft een normaal IQ en is zich van bewust dat hij wat markeert. Dat is toch erg dat zulke kinderen geen plek kunnen krijgen in de maatschappij. Dat zitten de kinderen uiteindelijk alleen maar te gamen thuis!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Mickey

   

  Dit is zo typisch: ouders hebben het idee dat ze niet voldoende geholpen worden. De gemeente kan niet goed communiceren en gedraagt zich als een zogenoemde 'black box'. Ouders stappen naar de media. Hier wordt vervolgens een ongenuanceerd en incompleet stukje uitgedraaid met weinig journalistiek (wat is de reden dat de jongen nergens terecht kan? En wat is het verhaal van de scholen of de gemeente?) en een duidelijke agenda (zie dat de enige achtergrond informatie die je krijgt is dat er 128 andere jongeren met soortgelijke problemen rondlopen). Dit is geen krantenbericht, dit is een brainfart gemaakt om snelle hits te verdienen op je site.

  reageer
 • Manya

   

  Ik heb een vriendin die groep 7en 8 heeft,38kinderen per klas. Na school moet ze 76werkjes nakijken. Ik denk dat er geen tijd over blijft voor een rugzak kind,dus moeten er meer leerkrachten komen. Leerkrachten zijn er genoeg alleen geeft de gemeente het geld aan stomme dingen uit.722449

  reageer
 • Antje

   

  Ik heb ook zo iets probleem. Maar gelukkig kan mijn zoon naar de zorgboederij en krijgt ook schoolonderwijs Met samenwerking speciaal voortgezet onderwijs. Als de school mijn zoon niet wilde hebben had mijn zoon ook geen onderwijs! En werd er ontheffing gegeven! Het is toch erg voor worden dat zulke kinderen buiten de boot vallen en geen kans krijgen! En stel je zoon moet begeleidend wonen omdat het te complex is in de thuis situatie. En als hij door zijn problematiek niet goed mee draait wordt hij ook naar huis gestuurd! Lekker normaal zeg! En dan wordt hij afgekeurd en dat kost geen geld? Als je Natura om wil zetten in PGB dat duurt ook veel te lang. Weetje wat ze wel betalen in Natura om een ambulante begeleider te helpen met inpakken voor de verhuizing van mijn zoon belachelijk daar is wel geld voor!

  reageer
 • Moeder

   

  Vergeet niet dat kinderen met afwijkend gedrag . Ook al hebben ze niets en zitten ze gewoon niet lekker in hun vel .. te snel bestempeld worden en te snel als vervelend worden gezien . En met de druk die leerkrachten hebben met over volle klassen dan zijn ze die kinderen liever kwijt dan rijk .

  reageer
 • Poe

   

  Als vader zo boos is zet dan ook de reden erbij. Meervoudig gehandicapt? Onhandelbaar? Geen beeld bij te krijgen waarom dit geval of schrijnend is of ouders die iets willen dat gewoon niet mogelijk is.

  reageer
 • Emma

   

  We hebben geen achtergrond informatie over deze jongen van 7. Misschien is hij onhandelbaar ? Niemand wordt zonder reden weg geatuurd van zo veel scholen.Laten we oppassen met een snel oordeel. Misschien zijn zijn ouders te koppig om speciaal onderwijs te accepteren? Allemaal misschien, laten we geen oordeel vellen over deze zaak. Het is wel van belang dat bijde partijen zich flexibel opstellen voor een oplossing

  reageer
 • Een moeder

   

  Mijn dochter heeft ivm pestgedrag in de eerste klas van BHC 12 weken thuis doorgebracht!! Nog een teamleider, nog een mentor die het serieus nam. Huiswerk heeft ze zelf verzameld niets werd aangeleverd. De leerplichtambtenaar kwam pas in een zeer laat stadium in beeld en toen nog door mijn telefoontje. Mijn dochter heeft intussen haar draai gevonden op een andere school met geweldige communicatie en korte lijnen. Echt de zorgplicht van scholen laat soms te wensen over!! Schandalig en zo jammer richt bij kinderen zoveel schade aan...

  reageer
 • Caressa

   

  Als je ziet dat er zomaar 27 kinderen in een klas zitten , 4, 5, 6 jarigen bij elkaar, dan is er vrijwel geen tijd voor het onderwijzend personeel om kinderen individuele aandacht te geven. Een kind wat dus of hoog of lager begaafd is valt daardoor buiten de boot. Bovendien stromen het hele jaar kinderen in. Waar voorheen je schooljaar in augustus begon. Kinderen die voor 1 oktober jarig aren mochten instromen en anders wachten tot het nieuwe schooljaar. Klasse assistenten doen knip en frutselwerkjes waar de juffen gewoon geen tijd voor hebben. Ook zij, zijn niet in staat om kinderen met problematiek te helpen. De klassen moet naar max. 22 leerlingen en dan liefst ook weer gewoon per leeftijd. Dus niet groepen bij elkaar in 1 klas.

  reageer
 • mark

   

  wij weten inmiddels dat de oorzaak ligt bij de scholen en het, zeggen zij zelf, ontbreken van finaciele middellen. daar ligt voor een gedeelte inderdaad een grote uitdaging. echter de scholen willen dit passend onderwijs eigenlijk helemaal niet. het is toch een vaak appart. overigens wordt ook erg gemakkelijk gedreigend met dan blijft het kindje maar thuis. wij weten het ook niet.

  reageer
 • Dennis

   

  Kom je een keertje kijken Mark? Wij als school hebben een zorgplicht en zullen een kind niet naar huis sturen. De wet passend onderwijs is er doorheen gejaagd. Speciaal onderwijs bestaat bijna niet meer en deze wet is een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Veel scholen huren expertise in en scholen hun personeel. Als een kind thuis zit is het vrijwel altijd omdat ouders het kind thuishouden. Door wet passend onderwijs hebben wij leerlingen erbij gekregen die soms maximaal 1 op 4 onderwijs nodig hebben. Soms zijn voor deze kinderen de situaties zo onveilig dat het ook niet meer veilig is voor andere kinderen. wat voor kinderen? Autistisme, psychiatrische problemen, motivatieproblemen, problemen met gezag, verslavingen of gewoon zoals meestal: een combinatie van... Voor een aantal van deze kinderen is het reguliere ow met begeleiding prima te doen, voor een x aantal kinderen is het absoluut onverantwoord voor deze leerling, de andere leerlingen en personeel.

 • Flevo

   

  Of de oorzaak bij de scholen ligt valt te betwijfelen. Als er onvoldoende financiële middelen zijn, te grote klassen, te hoge werkdruk voor de leerkrachten die onvoldoende zijn opgeleid om met leerlingen met allerlei leer-en gedragsproblemen te werken ligt de oorzaak m.i. bij de politiek.

 • Jennie

   

  Ik denk dat de gemeente en Passend Onderwijs Almere veel doet voor thuiszitters, maar vraag blijft wel of ouders het aanbod voldoende vinden hiermee akkoord gaan. Er worden heel veel individuele kostbare arrangementen in gezet, op scholen en op specialistische dagbestedingen. Is dit 100% passend? Nee hoogstwaarschijnlijk niet maar wel een goed begin.

  reageer
 • Bernadette

   

  Geachte Jennie gemeente Almere en passend onderwijs Almere doet niks voor deze jongen. Deze jongen ken ik persoonlijk want het is mijn buurjongen. Dit jongetje is pas 7 jaar oud maar voor zijn hele leven lang beschadigd! Hij wordt overal geweigerd of weggestuurd! Zijn ouders doen er alles aan om hem op een school te zetten. Net zoals mijn eigen kinderen van 4 en 6. Hoort deze jongen ook op een school om met kinderen van zijn leeftijd de wereld te ontdekken! Dit krijgt hij niet!!!!! En dat doet mij veel verdriet. Hij weet dat mijn kinderen op school zitten en Hoelaat ze thuis komen maar met enige regelmaat staat hij voor de deur om te vragen of ze buiten komen! En dan moet ik hem teleurstellen! Gemeente Almere en passend onderwijs Almere laat deze jongen en zijn ouders enorm barsten! Vind dit te belachelijk voor woorden! Ook deze jongen moet naar school!!! Net als andere kinderen dat verdienen! Hij verdiend dit ook!

 • HM

   

  Heel zielig voor dat kind. Maar als zo'n kind op een normale school komt, gaat alle aandacht daar naar uit en gaat het vaak ten koste van de andere leerlingen. Dan zijn zo'n 25 andere kinderen daar de dupe van.

  reageer
 • Jeroen

   

  Tja, al het geld moet naar prestige projecten en als die mislukken kost dat mensen hun carrière. Dát kunnen wij niet hebben, stel je vóór! En trouwens: Kansloos is en blijft kansloos. Tóch?

  reageer
 • hbg

   

  Politici en beloftes gaan niet samen.

  reageer
 • ans

   

  De leerkrachten hebben dan niet de tijd, middelen en kennis om een kind te begeleiden die niet aan "het gemiddelde" voldoet. Speciaal onderwijs is vaak weer te veel op achterstand e.d. gericht. en onderwijs voor hoogbegaafde voldoet niet altijd aan de gedrags behoefte die een kind vaak nodig heeft omdat er vaak meer bij komt kijken als alleen heel slim zijn. zo val je bij alles net buiten de boot. helaas is dit niet het enige kind waar dit bij gebeurt.

  reageer
 • Annabel

   

  Er zitten teveel (hoogbegaafde)kinderen thuis in Almere. Het is echt schrijnend..... Scholen noemen zich handelingsverlegen en laten het kind en de ouders in de kou zitten.

  reageer
 • wim

   

  Ouders willen blijkbaar te vaak dat hun kind hoogbegaafd is. Vroeger bestond dit mode verschijnsel niet eens.

 • Lies

   

  En het ligt zeker niet aan de ouders...

  reageer
 • Marijke

   

  Dit jongetje was dus net 4 toen hij thuis kwam te zitten. Een kleuter...wat is dan de reden ?

  reageer
 • .W.

   

  Inderdaad, daar moet wel iets buitengewoon bijzonders mee aan de hand zijn.

 • KC

   

  Stuur die wethouder naar huis, hij is niet comptabel en kent de dociers niet.

  reageer
 • Flevo

   

  Hoe weet u dat? Kent u dit dossier? Hoe weet u of het te maken heeft met het al dan niet capabel zijn van de wethouder? Zou het kunnen zijn dat het Passend onderwijs , wat landelijk is ingevoerd, niet voor alle kinderen een oplossing biedt?

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert