Meer leningen voor kopen van woning

LELYSTAD
Steeds meer Lelystedelingen maken gebruik van de gemeentelijke starterslening om een bestaande woning te kopen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om het maximumbedrag dat aan leningen uit mag staan (‘kredietplafond’) met anderhalf miljoen euro te verhogen naar vijf miljoen euro.
 
Doorstroming op woningmarkt
Startersleningen zijn bedoeld voor kopers van een eerste woonhuis. Met zo’n lening kan het verschil tussen de koopprijs (inclusief bijkomende kosten) en het maximaal te lenen bedrag, worden overbrugd. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Met de lening worden mensen geholpen voor wie een koopwoning anders onbereikbaar is. De lening wordt  alleen verstrekt voor de aankoop van een bestaande woning, niet voor nieuwbouw.
 
Succesvol instrument
Het verstrekken van startersleningen is in Lelystad een succesvol instrument gebleken om mensen aan een eerste koophuis te helpen. Vanaf 2013 t/m juni 2017 zijn in totaal 173 leningen verstrekt. Er zijn nog 17 aanvragen in behandeling. Om die te kunnen honoreren moet het al twee keer eerder opgerekte kredietplafond nogmaals worden verhoogd.

Nog meer aanvragen
De verwachting is ook dat er vanwege de aantrekkende woningmarkt nog meer aanvragen zullen komen. Een verhoging van het ‘plafond’ naar € 5 miljoen moet nu voldoende ruimte scheppen om in de bestaande en nog voorziene behoefte te voorzien. De gemeenteraad beslist naar verwachting daarover na het zomerreces.
 
‘Revolverend fonds’
Voor de uitvoering van de starterslening is een zogenoemd ‘revolverend fonds’ ingesteld. Dat betekent dat terug te ontvangen aflossingen met bijbehorende rente in het fonds terugvloeien. Daarmee kunnen dan weer nieuwe leningen worden verstrekt. Zo blijft het geld in het fonds en zijn er voor de gemeente weinig echte uitgaven.
 
 

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert