PVV houdt zorgen over Swifterpark

SWIFTERBANT
De PVV in Provinciale Staten blijft zeer bezorgd over de risico's van het natuurproject Swifterpark, dat bij Swifterbant moet komen. De kans dat via het gebied vogelgriep bij pluimveebedrijven binnenkomt is niet uitgesloten, zo concludeert de partij uit een rapportage die zij zelf heeft laten maken. De opsteller van de rapportage, Wageningen Universiteit, is zelf minder bezorgd.

Wat is Swifterpark?
Swifterpark is het plan voor een natuurgebied van 20 hectare, dat langs de N307 tussen Lelystad en Dronten moet komen op het voormalige gronddepot van ProRail voor de Hanzelijn. Het project maakt deel uit van het programma Nieuwe Natuur van de provincie. Die heeft al een realisatie-overeenkomst met de initiatiefnemers gesloten. Omwonenden verzetten zich tegen het project, onder meer omdat Swifterpark vogels zou aantrekken die de kans op vogelgriep zouden vergroten. Vooral de PVV in Provinciale Staten deelt die zorgen.

Waarom is de PVV bezorgd?
De PVV stelt dat twee onderzoeken die de provincie zelf naar de risico's van Swifterpark heeft laten doen niet deugen en onvolledig zijn. De bureaus Altenburg & Wymenga en CLM Onderzoek zouden niet de kennis hebben om de risico's van dierziekten door Swifterpark goed te kunnen inschatten.
De PVV heeft daarom op eigen kosten zelf onderzoek naar de risico's gedaan. De partij heeft dr. ir. Armin Elbers van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad per mail een reeks vragen gesteld. Die zijn in een rapportage en een aanvulling beantwoord.

Wat concludeert Wageningen Universiteit?
Dr. ir. Elbers stelt dat er mogelijk een licht risico bestaat dat door de aanleg van Swifterpark de kans op vogelgriep in de omgeving toeneemt. Dat risico doet zich voor als met vogelgriep besmette vogels hun uitwerpselen in Swifterpark achterlaten. 
Toch betekent dat niet dat pluimveebedrijven in de directe omgeving van Swifterpark het virus binnenhalen. Dat ligt helemaal aan de manier waarop die bedrijven zelf strikte maatregelen nemen om besmetting buiten hun stallen te houden. Voor elk individueel bedrijf zou een aparte analyse moeten worden gemaakt om de risico's in beeld te krijgen.
Over de rapportages van de andere bureaus zegt Elbers dat die op enkele punten uitvoeriger hadden gekund, of dat er inmiddels nieuwe gegevens over risico's bekend zijn. Op hoofdlijnen zijn de onderzoeken volgens hem juist.
Samengevat: Elbers zegt dus dat niet vaststaat dat Swifterpark per definitie risico's op vogelgriep vergroot.

Wat vindt de PVV van de conclusies?
De partij heeft de rapportage geaccepteerd en aangeboden aan Provinciale Staten, waar zij op 28 juni wordt besproken in de statencommissie.
Volgens Statenlid Bianca Boutkan is het rapport 'winst' voor het standpunt van de partij dat er wel degelijk risico's aan Swifterpark kleven. De PVV blijft erbij dat de onderzoeken die de provincie zelf heeft laten doen onvolledig zijn geweest en dat een risico-analyse voor pluimveebedrijven had moeten worden uitgevoerd.
Uit de rapportage blijkt wel enkele keren dat de antwoorden van Elbers de PVV niet lijken te bevallen: 'Ik krijg het gevoel of de kool en de geit gespaard moeten worden of dat de woorden 'Ja, er is een verhoogd risico door de aanleg van Swifterpark' niet geschreven mochten worden. Elbers antwoordt hierop: 'Wij zien geen tegenstrijdigheden in de beantwoording, er is alleen veel meer nuance aanwezig'.

Heeft de rapportage gevolgen voor de voortgang van Swifterpark?
Dat is moeilijk te zeggen. De provincie heeft het project al goedgekeurd. Het is aan Provinciale Staten op 28 juni om te bepalen wat zij met de rapportage wil doen.
Wel zou het kunnen dat pluimveebedrijven de conclusies zullen gebruiken in eventuele juridische procedures over het bestemmingsplan om Swifterpark tegen te houden. Enkele buren hebben eerder aangegeven alles te zullen doen om het project tegen te houden, tot aan de Raad van State aan toe. De provincie wil dat Swifterpark in 2019 is gerealiseerd.


 

reacties (7)

 • nieuwe natuur

   

  willen de heren W...,M....,Ds....,en tC... nu even stoppen met protesten.als ze zelf de ze kans hadden, gingen ze over lijken en nu alles voor de eigenaar en de bevolking van Swifterbant verzieken.hun namen moeten maar eens in de openbaarheid komen,zodat iedereen weet wie en wat voor mensen dit zijn

  reageer
 • Tja..

   

  Pvv.. Standaard gezeurpiet, niks nieuws..

  reageer
 • swifter

   

  al deze nu klagende buren zijn financieel, of in grond ruimschoots gecompenseerd door de provincie of door pro-rail voor de aanleg van de N307 en het spoor. nu zijn ze zo arrogant dat ze een ander niks meer gunnen, zogenaamd door rond vliegende vogels. op hun eigen oppervlakte grond(totaal van alle klagende omliggende buren totaal meer dan 350 ha) zitten meer vogels dan dat er op het Swifterpark ooit zullen komen.PVV ga op deze gronden eens een telling doen voor een nulmeting.laten we allen, ook de klagers in 2019 genieten van een stuk extra natuur ,vlak bij Swifterbant.

  reageer
 • Den

   

  PVV is niet echt van tellingen doen... Of ze komen niet verder dan minder.. minder of tellen lukt al helemaal niet. Meestal is het zoeken om te scoren door bestaand en nieuw beleid volledig ongefundeerd te te schieten. Maar kom PVV, onderzoek doen is niet een deskundige een mailtje sturen en deze antwoorden een onderzoek noemen, maar begeef nu eens op het ijs van de gefundeerde argumenten en feiten. (PS: ontkent u nog steeds de rol van de mens bij het opwarmen van de aarde?)

 • Groko

   

  Bewondering voor hoe enkele buren het voor de samenleving van Swifterbant bedoelde prachtige Swifterpark met "nog steeds niet aantoonbaar VERHOOGD risico" meent te moeten blokkeren. Dit uit jaloezie gevoed en ja, ze hebben nb de PVV nodig om dat gestoeld te krijgen. Schaam schaam schaam

  reageer
 • patrikje ten c

   

  Zijn de jaloerse buren zo diep gezonken dat ze de partij van onze Geert nodig hebben?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Piet

   

  Stel voor dat er islamitische kippen komen. Goed dat de PVV aan dit belangrijke punt aandacht ebsteed. In deze tijd zijn er gelukkig geen belangrijker onderwerpen dus de PVV weet precies wat het nederlandse volk nu bezig houd.....NOT

  reageer
 • Den

   

  Wacht ff... begrijp ik nu goed dat de PVV een onderzoek wantrouwt, zelf onderzoek doet door meneer Elbers per mail een aantal vragen te stellen (en dit nog onderzoek te durven noemen ???) hier eigenlijk hetzelfde uitkomt als het eerste onderzoek van de provincie en dan dit winst noemen omdat je eigenlijk het eerdere onderzoek niet (goed) hebt gelezen en je perse een gelijk wilt halen omdat het natuurlijk niet goed kan zijn wat de provincie doet (en anders deugt het niet..) en dit ziet als aanvulling op eerder onderzoek? PVV: u spoort niet.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert