Extra snelheidscontroles op verschillende wegen

FLEVOLAND
De politie gaat de komende tijd op diverse Flevolandse wegen extra controleren op snelheid. Het gaat om provinciale wegen waar veel overtredingen zijn geconstateerd en verhoudingsgewijs vaak ongelukken gebeuren.

Het gaat om: 
- de Larserweg, de Houtribweg en Markerwaarddijk bij Lelystad 
- de Dronterweg tussen Dronten en Lelystad
- de Oostvaardersdijk tussen Almere en Lelystad
- de Hogering en Buitenring bij Almere

De snelheidscontroles worden op verschillende manieren en verschillende tijden uitgevoerd. Volgens de politie leert ervaring dat ongevallen vooral worden veroorzaakt door het rijden met te hoge snelheid. 

Ongevallen voorkomen 
De politie kondigt de controles van tevoren aan, omdat zij denkt dat weggebruikers zich dan al beter aan de verkeersregels zullen houden. Naar verwachting zal het aantal ongevallen met zwaar lichamelijk letsel of dodelijke afloop hierdoor worden verlaagd.

reacties (31)

 • kEEK OP DE WEEK

   

  Wordt het dan ook tijd om deze werkzaamheden niet bij de politie te beleggen maar bij de gemeenten zelf? De gemeente wil minder ongelukken en betere doorstroming. Milieu doelstellingen behalen. Dan kan ook de gemeente precies bijhouden waar het vaak fout gaat en daarop anticiperen door verkeersaanpassingen te doen.

  reageer
 • Dick

   

  De werkzaamheden waar jij op doelt liggen al bij gemeente provincie of rijkswaterstaat (al naar gelang van wie de weg is). Handhaven is een BOA taak. Dezen wordt van hogerhand precies verteld waar ze die dag 7 uur aaneengesloten moeten "handhaven". Want we hebben natuurlijk heel goed uitgezocht waar (we de meeste centen kunnen vangen) de meeste ongelukken plaatsvinden. Probleem wat overheden hebben is dat er geen GBV meer aanwezig is en daarom maken oplossingen voor het probleem alleen maar dat het probleem nog groter wordt.

 • Simone

   

  Ja hoor, daar zijn ze weer ......

  reageer
 • kees d.

   

  Politie vergeet de dorpen waar een snelheidslimiet van 30 km/u geld. Waar idioten met invorderingssnelheid met piepende banden rond gieren. Politie legt e.e.a. bij de gemeente en de gemeente legt het weer bij de politie. Met andere woorden hier gebeurd niets aan controles.

  reageer
 • .\/\/. rijdt ook af en toe te hard

   

  Toch wel tekenend dat het hele reageerdersclubje ineens heel driftig begint te spartelen zodra het erom gaat je aan de wettelijk vastgestelde maximumsnelheid te houden.

  reageer
 • HH

   

  Het gaat erom dat die snelheden op een aantal plekken onnodig laag vastgesteld zijn. En juist daar komen de controles. Eigenlijk houden de reageerders hier een pleidooi voor provincie en gemeenten om de toegelaten snelheden in overeenstemming te brengen met het wegbeeld. Oostvaardersdijk was ooit 100 km/uur; is om volstrekt onbegrijpelijke redenen verlaagd naar 80 km/uur. Houtribweg ten noorden van Lelystad is ruim, overzichtelijk en rustig. Moet gewoon formeel een autoweg zijn. Larserweg is een autoweg 100km/uur, maar bij de kruisingen geldt een overbodige lagere maximumsnelheid. Idem Hogering en Buitenring. En ook op de dreven in bijvoorbeeld Lelystad geldt op sommige locaties volstrekt onzinnig 50 km/uur, waar het verder 70 km/uur is. Politieke partijen die er bij de gementeraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen een hard verkiezingspunt van maken om dit te wijzigen, kunnen best weleens veel kiezers mee trekken.

 • Ger

   

  Of het aantal ongevallen afneemt valt te bezien. Het is wel zeker dat de politiekas gevuld wordt.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Paul

   

  Misschien moet de politie eens wat meer aandacht geven aan de linksplakkers of mensen die met hun telefoon spelen. Dit is 10x gevaarlijker en wekt bovendien ook nog irritatie van andere weggebruikers op. Oja die controles hebben niks met veiligheid te maken maar met het vullen van de financiele tekorten.... dom van mij, was ik ff vergeten.

  reageer
 • Nol

   

  Wat een onzin Hard rijden heeft geen enkele relatie met frequentie van aanrijdingen. Alcohol, drugs , bellen, smartphone, vermoeidheid, nachtdiensten etc Zullen we het wetenschappelijk onderzoek naast elkaar leggen?

  reageer
 • Henen de kombinatie hard rijden

   

  De combinatie hard rijden bellen, bumperkleven, etc Dat maakt de ongelukken.

 • 1969

   

  Weer een mooi puntje geldklopperij. Veiligheid ? 😂😂🤣🤣🤣

  reageer
 • Dennis

   

  Ik mis de Vogelweg en Gooiseweg nog in het lijstje. Oh, nee snelheid is niet de oorzaak van ongelukken. Maar het is het moment van inhalen ( is er dan toch niet iets van snelheidsverschil ? ) op deze wegen. Genoeg bijna ongelukken meegemaakt door inhalen op deze wegen terwijl er gewoon de maximum toegestane snelheid werd gereden. Dus lul niet zo slap dat snelheid niet de oorzaak is. Als je harder wil dan de rest, neem je het risico, dus is je snelheid de oorzaak van het ongeval. Kom maar Dick. Het zal me een biet wezen als jullie je druk maken om een controle. Rij lekker 190 km/u om 2 seconden later in de zelfde file te staan als mij waar ik rustig met 120km/u op af kom kachelen ( omdat ik niet harder mag van de wetgever ).

  reageer
 • Dick

   

  Wat jij hier opnoemt heeft in zoverre met snelheid te maken dat er een verschil in snelheid is. Of de ingehaalde rijdt te langzaam, bijv 60@80 of de inhaler rijdt te hard, bijv 100@80. Dat hoeft dus nog steeds niet tot ongelukken te leiden. Het wordt pas een probleem als de inhaler de afstand en snelheid verkeerd inschat en zijn inhaalmanoevre begint, dan wordt het gevaarlijk tot en met een ongeval. Maar dan is dus "de foute inschatting" de oorzaak, nog steeds niet de snelheid. Maar da's waarschijnlijk een beetje te moeilijk voor je om te begrijpen. Acties beginnen namelijk altijd met een inschatting, kan het, Kan het niet. Zal het je anders vertellen, op de Vogelweg bijv. hoef ik @160 nog steeds geen ongeval te krijgen zolang ik goed oplet. Maar rij ik 80 op diezelfde weg, 80 is daar de limiet, en doe mijn ogen dicht (niet opletten dus) dan weet ik 100% zeker dat ik op wat voor manier dan ook een ongeval zal krijgen.

 • HH

   

  Eh, op geen van genoemde wegen mag je 120 km/uur. En inhalen wordt vooral onveilig doordat veel mensen een te korte ruimte tot hun voorligger houden, waardoor inhalers niet tussen kunnen voegen. Te korte tussenruimte leidt oom tot kettingbotsingen. Dus zou de politie eens moeten controleren op mensen die in een grote sliert allemaal vlak achter elkaar rijden.

 • Dick

   

  Mijn mond valt open van verbazing. Als ik bij een bericht over een ongeval de werkelijke oorzaken noem valt iedereen over me heen, nu worden jullie in je portemonnee geraakt en zijn jullie het plotseling met me eens. Ik noem geen namen, diegenen waar ik het over heb weten zelf wel wie ik bedoel.

  reageer
 • Desiree

   

  Schrijf eens een toelichting.

 • Desiree

   

  Goed zo, hoeveel ongelukken zijn er op de Oostvaardersdijk ?

  reageer
 • 2meter

   

  Het is niet meer snelheid maar het gebruik van mobiele telefoons die tegenwoordig de grootste oorzaak van een ongeluk zijn.

  reageer
 • 13xx

   

  Wat maken we ons weer druk. We zijn allemaal gewaarschuwd, dus iedereen die dit bericht heeft gelezen en toch een bekeuring krijgt is gewoon niet slim bezig.

  reageer
 • Dick

   

  Nee, 100 tuffen op de A6 en lekker met je telefoon pielen is slim! Ik let tenminste op als ik 170 d'r voor heb staan. Kun je van heel veel andere slaaprijders niet zeggen. Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo stom?

 • Jan

   

  Hoezo op de hoge ring.. in verhouding met verkeersaanbod gebeurd er bijna niks.... de hele winter geen controle gezien bij glad en slecht weer.... nu in de zomer is het opeens gevaarlijk... op de dreven kan makkelijk 70 km/pu gereden worden.... juist te lage snelheden op brede goede wegen geeft problemen... Verder is het zakkenvullen...

  reageer
 • Rodolfo

   

  Ah, een nieuwe ronde belasting inning van de Sheriff van Nergenshuizen en z'n mannen. Als het echt om de verkeersveiligheid te doen is staan ze wel vaker bij o.a wegwerkzaamheden. Dit is gewoon geld binnenharken.

  reageer
 • Realist

   

  Doen ze ook. Ze staan er alleen 2 kilometer voor zonder snelheidsbeperkingen wel flitsen vanaf 50 terwijl het eerste bord met dat getal erop op de achterste wagen 2100 meter verder stond. De rechter gelooft de glashard liegende agent die zijn quota nog niet had. In zuidelijk Europa noemen ze dat maffia, hier justitie.

 • Mike

   

  Ze bedoelen: we controlen waar de maximum snelheid zo laag is, dat we heel veel boetes kunnen uitschrijven.

  reageer
 • Ik zie op de dijk tussen lelystad en Almere niet alleen veel mobiel gebruik maar ook met regelmaat dat de personen in de tege moet komende auto zich nog aan het opmaken zijn of aan het scheren..... lijkt mij ook een bekeuring waard!

  reageer
 • Els

   

  Nee de telefoons moeten gewoon ontploffen bij gebruik in auto en boete van 2000 euro.490103

  reageer
 • Lelystedeling

   

  Zeer zelden is hoge snelheid de OORZAAK van een ongeval! Het is uiteraard wel bepalend voor de gevolgen bij een crash; die zijn veel ernstiger dan bij lagere snelheden. De hoeveelheid energie die vrijkomt bij een klap neemt kwadratisch toe bij hogere snelheden. Echter de oorzaken van ongevallen zouden aangepakt moeten worden! Zoals geen aandacht voor het voertuig, je omgeving en de verkeerssituatie. Menig verkeersdeelnemer is niet serieus bezig met het rijden/sturen, maar met vele andere zaken. En dan, in een moment van onachtzaamheid, steekt Magere Hein over en is het RIP. Wanneer leren we nou eens met z'n allen onze aandacht er bij te houden? Dat zou veel menselijke ellende en financieel leed besparen... Alstublieft, dankuwel!

  reageer
 • HH

   

  Een combinatie van hoge snelheid met hoge verkeersintensiteiten kan er wel toe leiden dat verkeer vanaf zijwegen nauwelijks meer op kan rijden of oversteken op kruisingen zonder verkeerslichten. Op genoemde wegen speelt dat helemaal niet. Op de Larserdreef bijvoorbeeld wel, dus kunnen ze beter daar controleren. En verder zou de focus veel meer moeten liggen op boetes voor bellen in de auto, maar bijvoorbeeld ook het aanpakken van het wangedrag van fietsers en scooters. Het aantal verkeersslachtoffers stijgt onder fietsers en scooterrijders het hardst!

 • KC

   

  Bij de Houtribweg moeten zij niet controleren bij het 2x2 gedeelte, maar bij 2x1. 2x2 nodigt uit om harder dan 80 te rijden. Het 2 baans gedeelte is gevaarlijker. De Larseweg is totaal niet gevaarlijk. Het is gewoon kassa bij de verkeerslichten waar 80 gereden moet worden.

  reageer
 • Bram

   

  Snelheid is vaak nier de oorzaak, onoplettendheid is vaak de oorzaak van veel ongelukken. Echter dat kunnen ze niet controleren en daarom pakken ze het argument van snelheid. Een schijnargument! Onlangs stonden ze op de N307, Dronten-Kampen te controleren. Deze weg is al ontworpen voor 100Km/uur. Maar wie nu harder dan 80 en langzamer dan 100 rijd krijgt een boete. Dit heeft niks met verkeersveiligheid te maken!! Ze controleren alleen om de provinciekas te spekken!

  reageer
 • Faerie

   

  Eens met Havenaar, maar op de Hogering zijn wel vaak ongelukken. Overigens is snelheid alleen echt niet de oorzaak van ongelukken. Gebrek aan vermogen om te anticiperen, verkeerde inschattingen en vooral slechte verkeersmentaliteit (king of the road, geen rekening met anderen willen houden, absolute schijt hebben aan de regels) zijn naar mijn idee echt de ergste boosdoeners, maar goed, dat is niet te controleren helaas en snelheid wel. Op de Hogering gaat het doorgaans verkeerd rond kruispunten. Dat heeft vaak niet met snelheid te maken, maar met negeren van regels en verkeerde inschattingen maken. Deels ook eens met IJbrand, er zijn maar weinig mensen die, tijdens het iets anders doen in de auto, hun scherpste aandacht kunnen blijven houden op de weg. Het andere wat men doet eist vaak de scherpste aandacht dan op en dat kan inderdaad gevaarlijk zijn.

  reageer
 • Roel

   

  Aan de hogering word onderhoud gepleegd vandaar de extra controles waarschijnlijk.

  reageer
 • ikke

   

  Gaat de politie dan ookbeens controleren of mensen die absurd langzaam rijden op de snelweg? Ook dit zijn ongelukken veroorzakers.

  reageer
 • Marjon

   

  Hoge ring deels gesloten haha dus das jammer staan ze dan op het afgesloten deel haha

  reageer
 • Dennis

   

  Ik begrijp de uitleg nooit zeg gewoon dat je meer geld wilt innen dat begrijpen we allemaal. Op de A2 waar je onnodig langzaam moet rijden gebeuren ook veel ongelukken en zeker ook met verkeerde afloop. Duitsland is een mooi voorbeeld daar mag je onbeperkt maar gebeuren relatief minder ongelukken. Zolang je maar gefocust bent.

  reageer
 • Rob

   

  True

 • Niels

   

  Ze liegen dat ze barsten

  reageer
 • DHE

   

  Mischien kan omroep Flevoland een overzicht geven van ongelukken op de betrokken wegen versus andere wegen...

  reageer
 • DHE

   

  Wie het nieuws gevolgd heeft weet beter...er zijn te weinig inkomsten geweest dit jaar en dat moet worden recht getrokken. En ja mensen rijden te hard, maar laat de reden wel de eerlijke zijn.

  reageer
 • havenaar

   

  Volgens mij gebeuren er haast nooit ongelukken op de oostvaardersdijk tussen lelystad en Almere(ik lees er nooit iets over op OF) dus gewoon oudhollands automobilistje pesten dus. Misschien kunnen ze eens opletten hoeveel trekkers en ander landbouw voertuigen er dagelijks over de dijk rijden terwijl de verkeersborden aangeven dat die daar niet mogen rijden.

  reageer
 • Makkelijk geld

   

  Ze pakken net de wegen waar zelden tot nooit een aanrijding is maar waar je wel makkelijk (en bijna altijd) te hard rijdt. FF lekker makkelijk geld ophalen......Als ze nou eens ons leefgebied veiliger maken..... surveilleren op inbrekers, aanwezig zijn als iemand van zijn net gepinde geld wordt beroofd..... DAAR is de politie voor!

 • HH

   

  Op de Markerwaarddijk, Houtribweg en Larserweg gebeurt ook nauwelijks iets. Zeker niets als je het relateert aan de lengte van deze wegen.

 • Rob

   

  Als jij je aan de snelheid houdt valt er ook niks te pesten. Permanente flitspalen zijn wat mij betreft welkom. Ongehoord hoe gevaarlijk er soms wordt ingehaald.

 • IJbrand

   

  Laten we hopen dat het helpt. Als ik op die wegen rij dan zie ik ook veel smartfonegebruik door automobilisten. Een beetje extra aandacht hiervoor zou ook geen kwaad kunnen.

  reageer
 • Jonnie

   

  Laten we hopen dat helpt als wij op de weg goed komt met de file

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert