Strengere controles op randmeren

FLEVOLAND
Op de randmeren rond Flevoland gaat een stuk strenger gecontroleerd worden op bootbezitters die aanmeren op verboden plekken. Dit om de kwetsbare natuur en vogelsoorten die daar leven te beschermen. Rijkswaterstaat zegt dat er te vaak afgesloten gebieden worden betreden. 

Boetes voor mensen die de fout ingaan kunnen oplopen tot 340 euro. Als voorbeelden van plekken die verboden zijn noemt Rijkswaterstaat de eilandjes De Snörre en Kraggenoog in het Zwarte Meer en Ketelmeer. 

Volgens Rijkswaterstaat is vanaf het water duidelijk aangegeven waar aanleggen of varen verboden is. Dit gebeurt met gele tonnen en rood-witte tekens.

Op de eilandjes waar het om gaat, leven veel verschillende vogelsoorten. Door bepaalde gebieden af te sluiten voor het publiek, krijgen de vogels een plek om te broeden en kunnen ze in alle rust naar eten zoeken.


reacties (1)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert