Basisschool Het Spectrum fuseert met De Driemaster

LELYSTAD
Basisschool Het Spectrum in de Lelystadse wijk de Horst houdt op te bestaan en fuseert met De Driemaster, die even verderop in de Wold is gehuisvest. Het Spectrum zat sinds 1 oktober 2013 onder de geldende opheffingsnorm van 86 kinderen. Na die tijd heeft de teruggang in leerlingen zich verder doorgezet. Volgens Bernd Bonnier, de interim-directeur van het overkoepelende bestuur Stichting School, is er in heel Lelystad sprake van krimp en zullen de komende jaren meer scholenfusies volgen.

Schaalvergroting wenselijk
Volgens Bonnier is schaalvergroting noodzakelijk om de kwaliteit van het basisonderwijs in Lelystad te garanderen. "Een school moet een zekere massa hebben om goed te kunnen functioneren. 200 leerlingen per school met een passend docentenkorps is wenselijk om te voldoen aan de vele taken die vervuld moeten worden. Kleine scholen zijn te kwetsbaar en lopen sneller het gevaar als zwak te worden gekwalificeerd.'', aldus Bonnier, wiens stichting in Lelystad 21 openbare basisscholen herbergt.

Nieuwe baan voor docenten Het Spectrum
Stichting School meldde eerder dit jaar dat het een tekort van één miljoen heeft en fors in het personeelsbestand moet snijden. Bonnier is van mening dat op bestuurlijk niveau te lang is gewacht met het inspelen op de krimp waarvan men wist dat die zou gaan plaatsvinden. Hij benadrukt dat de docenten van Het Spectrum allemaal een nieuwe baan op de Driemaster krijgen. 27 kinderen van Het Spectrum gaan met hen mee.

reacties (5)

 • HM

   

  "Kleine scholen zijn te kwetsbaar en lopen sneller het gevaar als zwak te worden gekwalificeerd, aldus Bonnier" Dat is natuurlijk klets. Zwak of niet zwak hangt af van de kwaliteit. Ook een kleinere school kan goede kwaliteit leveren.

  reageer
 • Hans

   

  Wie controleert deze "stichting?"

  reageer
 • hans

   

  Of afspraken en plannen (Financieel of over de ZORG-Kinderen) worden na gekomen?46283

 • Waarop en waarom zou deze stichting gecontroleerd moeten worden?

 • Freek

   

  Stichting school wilde toch zelf zelfstandig worden? Laat ze dan verder ook lekker hun eigen broek ophouden. Krimp of geen krimp, dat komt toch ook niet uit de lucht vallen en terugloop van leerlingen is onvermijdelijk. Maar de bruidsschat die stichting school mee heeft gekregen bij de verzelfstandiging, is natuurlijk allang verdamp. Ik voorspel je dat het straks allemaal de schuld van de gemeente is.

  reageer
 • Anna

   

  Bijna alle leraren gaan door naar de driemaster, niet allemaal

  reageer
 • kees d.

   

  Lelystad 50 jaar jong en nu al aan het vergrijzen?

  reageer
 • HH

   

  Lelystad heeft 8800 inwoners van 4 t/m 12 jaar.

 • HH

   

  Ja natuurlijk. In de jaren 70 en 80 zijn er veel twintigers en dertigers komen wonen. Die zijn nu allemaal 65+. Zeker de wijken met koophuizen hebben nog veel bewoners van het eerste uur die nu allemaal bejaard zijn. Nauwelijks kinderen en jongeren meer in die wijken. De kinderen wonen vooral in de nieuwere wijken: Landstrekenwijk, Landerijen, Warande. Daar puilen de scholen uit. Zal nog wel een paar decennia duren voor de oudste wijken een wat gevarieerdere leeftijdsopbouw gaan krijgen. Maar de kleinste basisscholen zullen echt niet meer leerlingen gaan krijgen. Het is dus logisch dat die kleine inefficiënte scholen dicht gaan.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert