Ministerie: Lelystad kan toe met miljoenen minder

LELYSTAD
De jaarlijkse extra bijdrage die Lelystad krijgt van het Rijk kan mogelijk met bijna de helft omlaag. In plaats van ruim vijftien miljoen euro nu, zou Lelystad over tien jaar nog maar acht miljoen euro moeten krijgen als compensatie in de onderhoudskosten van de openbare ruimte en openbare gebouwen. Dat staat in een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de zogeheten ICL-gelden.

Wat zijn ICL-gelden?
ICL staat voor Interdepartementele Commissie Lelystad. In 1985 was de financiële situatie van Lelystad zo slecht dat de stad onder toezicht van het Rijk kwam te staan. Lelystad was gebouwd voor 100.000 inwoners, maar had er toen hooguit de helft. Veel inwoners hadden lage inkomens of een uitkering. Daardoor kreeg de gemeente onvoldoende inkomsten voor onderhoud van de bijna 20 miljoen vierkante meter aan openbare ruimte, wegen, groen en openbare gebouwen.
In 1987 stelde het Rijk daarom de Interdepartementele Commissie Lelystad in. Die adviseerde dat Lelystad jaarlijks een bijdrage voor onderhoud- en exploitatiekosten moest krijgen, totdat de stad in 2010 80.000 inwoners zou tellen. Het gaat nu om 15,3 miljoen euro per jaar. 

Waarom wil het Rijk van de ICL-bijdrage af?
De laatste jaren groeit Lelystad zo langzaam, dat de 80.000ste inwoner nu pas in 2030 wordt verwacht. Het Rijk wil daarom van de afspraak voor onbepaalde tijd af en vindt dat Lelystad meer zelf moet bekostigen. Inspecteurs van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben de afgelopen maanden onderzocht of en hoe de ICL-bijdrage kan worden afgebouwd.

Wat stelt het ministerie nu voor?
De inspecteurs constateren dat Lelystad niet zonder een extra rijksbijdrage kan en op groot onderhoud zelfs geld tekort komt. Daarvoor is de financiële positie van de stad nog steeds te zwak, onder meer doordat de gemeente relatief veel schulden en beperkte inkomsten heeft. De situatie is de afgelopen jaren zelfs verslechterd. Wel heeft de gemeente meer eigen geld voor onderhoud uitgetrokken.

Wel denken de inspecteurs dat het verantwoord is om de ICL-bijdrage vanaf 2018 in tien jaar tijd met twee miljoen euro af te bouwen, ofwel twee ton per jaar. Vanaf 2023 zou zij met nog eens 750.000 euro per jaar omlaag kunnen, ofwel 3,7 miljoen minder. Een nieuwe evaluatie in 2022 moet uitwijzen of dat verantwoord is.

In het uiterste geval krijgt Lelystad in 2028 nog maar acht miljoen euro aan ICL-gelden, iets meer dan de helft van nu.

Redt Lelystad zich wel met een kleinere rijksbijdrage?
Het ministerie heeft hiervoor bureau Royal Haskoning DHV naar de situatie in Lelystad laten kijken. Haskoning waarschuwt ervoor voorzichtig te zijn met het verminderen van het onderhoud van de openbare ruimte, omdat dit Lelystad minder aantrekkelijk maakt voor huidige en potentiële bewoners. Ook kan streng bezuinigen negatieve gevolgen hebben voor de stad.
Wel verwacht het Rijk dat de gemeente zelf het initiatief neemt om minder afhankelijk te worden van rijksgelden. Hiervoor zijn de afgelopen jaren al de eerste voorstellen gedaan, maar het Rijk vindt dat Lelystad te traag is met maatregelen. 

Wat valt nog meer op?
De inspecteurs vinden dat de rijksbijdragen voor het Agora Theater en CKV De Kubus van 660.000 euro kunnen worden geschrapt, want het nieuwe theater is in 2007 gebouwd nadat de ICL-afspraken zijn gemaakt.

Ook De Kubus heeft volgens de commissie niet langer rijksgeld nodig, omdat het gebouw is afgeschreven. Royal Haskoning stelt voor dat de gemeente snijdt in de subsidies en exploitatiebijdragen aan beide instellingen. Het CKV zou activiteiten geheel of gedeeltelijk elders kunnen onderbrengen.

Te groot stadhuis
Ook is het stadhuis veel te duur in onderhoud en exploitatie, vinden de inspecteurs. Door vierkante meters af te stoten en te verhuren zou de bijdrage met 50.000 euro per jaar kunnen worden gekort.

Bouwen in het groen 
Op onderhoud van de vele dreven en parken kan worden bespaard als er langs dreven en in parken grond wordt verkocht voor woningbouw, zoals dat begin deze eeuw op een aantal plaatsen ook al is gedaan.

Wat vindt de gemeente van het rapport?
Het college van burgemeester en wethouders komt pas na de zomer met een reactie. Wel geeft de gemeente in het rapport aan het op enkele punten oneens te zijn met de conclusies en adviezen. Zo vindt de gemeente 2018 te vroeg om met maatregelen te beginnen, omdat besluitvorming in de gemeenteraad meer tijd vergt.

Het standpunt van de gemeente wordt dit najaar nog besproken binnen de Raad voor de Financiele Verhoudingen en met het Rijk.

reacties (13)

 • lelystedeling

   

  Gemeente Lelystad zal binnenkort wel weer door het Rijk onder curatele gesteld worden ( art.12 gemeente).

  reageer
 • Dirk

   

  kan dat zelfde ministerie ook langs gaan in almere en ze daar het zelfde melden dat ze minder geld krijgen , want het geld smijten gaat hier voorlopig nog door .

  reageer
 • Mars

   

  Ik vraag me af of dat zo is aangezien een groot deel van de stad vol staat met onkruid.

  reageer
 • Dirk2

   

  De rekening van jaren ROOD communistisch bewind door de linkse populisten wordt nu gepresenteerd! Zowel de PvdA, SP als GL moeten maar eens op het hoofd krabben wat zij hebben aangericht met zaken als het Werkbedrijf, een groot stadhuis, de Agora, rampdossier Stadshart, etc. Allemaal grootheidswaanzin! En dan de keuzes in de afgelopen periode... extra geld voor jeugdzorg (overgeheveld vanuit dossiers waar wel behoedzaam met geld wordt omgegaan), de SVOL (liever een nieuw gebouw dan goed onderwijs), Parkwijk (doelgroep beleid gericht op goedkope woningbouw, een toekomstige probleemwijk?). Al met al alleen maar kosten (want de reservepot moet zsm leeg!!!!) en geen baten op korte en lange termijn. Nu niet klagen maar dragen. Blij dat de verkiezingen eraan komen!

  reageer
 • KC

   

  De VVD zit ook al jaren in het college. Dat ben je even vergeten.

 • Dirk2

   

  De rekening van jaren ROOD communistisch bewind door de linkse populisten wordt nu gepresenteerd! Zowel de PvdA, SP als GL moeten maar eens op het hoofd krabben wat zij hebben aangericht met zaken als het Werkbedrijf, een groot stadhuis, de Agora, rampdossier Stadshart, etc. Allemaal grootheidswaanzin! En dan de keuzes in de afgelopen periode... extra geld voor jeugdzorg (overgeheveld vanuit dossiers waar wel behoedzaam met geld wordt omgegaan), de SVOL (liever een nieuw gebouw dan goed onderwijs), Parkwijk (doelgroep beleid gericht op goedkope woningbouw, een toekomstige probleemwijk?). Al met al alleen maar kosten (want de kassa moet zsm leeg!!!!) en geen baten op korte en lange termijn. Nu niet klagen maar dragen. Blij dat de verkiezingen eraan komen!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Ih

   

  Beste omroep Flevoland klagers, nooit is er iets goed. Er wordt te weinig georganiseerd, het stadshart ziet er niet uit, niets te doen, gebouwen zijn lelijk. Alle genoemde organisaties zijn de enige organisaties die de laatste jaren succesvol leven in het stadshart weten te blazen. Van de commerciële kant hoeven wij het niet te hebben, want de ondernemersvereniging is druk met ruziën onderling. Tuurlijk mislukt er wel eens wat, en ja dat kost geld. Als jullie het allemaal zelf zo goed weten, ga dan zelf de gemeenteraad in om het probleem eventjes oplossen, of verhuis naar Almere!

  reageer
 • HH

   

  Waarom moest dat in peperdure nieuwe gebouwen? Nu wil de gemeente ook zelf weer een bioscoop bouwen. Verbouw liever de Agora tot bioscoop, en verkoop die aan een commerciële bioscoopexploitant. Twee vliegen in één klap, en de levendigheid blijft dan ook, maar zonder subsidies.

 • Poe

   

  Leven in het stadshart door de agora en de kubus? En een gemeentehuis waarvan men al 20 jaar geleden wist dat het te duur is? Er is tientallen jaren wanbeleid gevoerd en dit is de rekening.

 • lelystedeling

   

  En het College speelt nog altijd Sinterklaas: Cantine NLE afstoten levert 500.000 euro op Agora kwijtschelding 600.000 + subsidie afschaffen Kubus dient ook op eigen benen te staan Geen geld steken in BataviaLand (bodemloze put) Geen exploitant/eigenaar worden van BataviaHaven ( onrendabel). De huidige raad "volgt" het College en oefent haar toezichthoudende taak onvoldoende uit.

  reageer
 • Maartje

   

  De vrrmindering van de rijksbijdrage maakt helemaal niets uit. Het vliegveld Lelystad gaat dit meer dan volledig compenseren. De burgers moeten hier wel iets voor over hebben. Door de aanhoudende geluidsoverlast en het inademen van kerosinedampen worden ze allemaal iets minder oud.

  reageer
 • Stevie

   

  Waarom herleid je elke discussie richting uitbreiding van het vliegveld ? We weten dat je tegenstander bent, maar daar gaat het toch niet altijd over in dit forum ?

 • Hannes

   

  Er heerst nu eenmaal een coalitiebeleid; "Waar het schip strandt, zullen we wel zien!" En dat geldt niet alleen voor Lelystad!!"

 • Niek

   

  Dat hebben we er graag voor over!

 • Bewoner lelystad

   

  De gemeente lelystad geven liever geld aan, feestjes ,agora nieuwjaars feestjes ,vluchtelingen ,maar hun bewoners daar is geen geld voor die moeten niet z uren maar betalen .gelukkig zijn er bijna verkiezingen

  reageer
 • Andre

   

  Gemeenteraad Lelystad zijn prutsers Laat uw stem horen tijdens de verkiezingen...

  reageer
 • KC

   

  Daar is als zo vaak voor gewaarschuwd. Het is natuurlijk belachelijk om langs de dreven te wonen. Dat geeft een enorme geluidsoverlast. De overheid gaat behoorlijk in de fout.

  reageer
 • HH

   

  Of de dreef helemaal weghalen (net als bij Langevelderslag), of geluidsschermen bouwen. En sommige dreven zijn zo rustig dat ze ook weinig geluidshinder opleveren. Maar bouwen in het groen is natuurlijk makkelijker.

 • HansA

   

  Ach, geeft niks hoor. Straks worden we steenrijk van Lelystad Airport, toch?

  reageer
 • michael

   

  en vergeet Flevokust niet hoor !! groei van Lelystad gaat echt traag maar de wethouder zal volhouden dat het goed gaat komen !!

 • HH

   

  Het rijk heeft helemaal gelijk. Dit was te verwachten. Snijden is subsidies voor de Agora en De Kubus (ik mis de ook nieuw gebouwde bibliotheek en de nieuwe Underground). De peperdure verbouwing van het stadhuis. En verder de vermindering van dreven en parken. Laat de politiek in Lelystad nu maar eens verantwoorde keuzes maken, in plaats van extra rijksgeld te verbrassen. Vergeet de overdreven uitgaven aan sport en citymarketing niet!

  reageer
 • Stevie

   

  Ik sluit me helemaal bij uw mening aan. De onlangs kwijtgescholden 660.000 euro aan het Agora is daar een mooi voorbeeld van.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert