Project Sterk in de Klas uitgebreid

DRONTEN
De gemeente Dronten wil het project Sterk in de Klas de komende twee schooljaren voortzetten en hiervoor extra geld uittrekken. Dat voorstel doet het college van b en w aan de gemeenteraad.

Pro actieve aanpak
Bij Sterk in de Klas krijgen leerkrachten bij hulp aan kinderen met een probleem ondersteuning van een medewerker van Triade. Het kan gaan om een gedragsprobleem of om hulp bij de opvoeding. Tijdige signalering en aanpak van problemen moet voorkomen dat later duurdere jeugdhulp nodig is.

Meer tijd en meer geld
Hoewel het project succesvol is, blijkt de maximale termijn van twee jaar waarin een school ondersteuning kan krijgen te kort. De praktijk wijst uit dat er meer tijd nodig is om leerkrachten te helpen en hen kennis bij te brengen. Daarom stelt het college voor de beperking van twee jaar per school los te laten. 
Daarnaast wil het college ruim 273.000 euro uittrekken voor extra ondersteuners (1,7 fte). Daarmee kan Sterk in de Klas komend schooljaar en 2018/2019 worden voortgezet en uitgebreid van vijf naar minimaal twaalf scholen.

Doorontwikkeling 
Samen met Triade en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs wordt nog gekeken hoe het project op de beste manier kan worden doorontwikkeld. Na een evaluatie wordt besloten of het ook na 2019 moet blijven bestaan.

De gemeenteraad praat na de zomervakantie over het voorstel.

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert