Conflict wethouder en Stichting School over asbestsanering

LELYSTAD
De Stichting School en wethouder Ed Rentenaar staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de vraag wie er opdraait voor de kosten van de asbestsanering van verschillende schoolgebouwen in Lelystad. Het gaat om 60-duizend euro.

Uitspraak Raad van State
Rentenaar, die namens het college van burgemeester en wethouders spreekt, beroept zich op een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter deed in september 2015 uitspraak over asbestsanering in schoolgebouwen. Daarin staat dat dat het vervangen van asbest als onderdeel van planmatig onderhoud voor rekening van het schoolbestuur komt. De aanspraak op gemeentelijke vergoeding geldt alleen voor sanering als sprake is van een calamiteit die onmiddellijk ingrijpen vereist.

Afspraken uit het verleden
Met deze uitspraak is er landelijk duidelijkheid gekomen over de verantwoordelijkheid voor asbestsanering, namelijk dat deze bij de schoolbesturen ligt. Wethouder Rentenaar grijpt de nieuwe jurisprudentie aan om de rekening bij de Stichting School neer te leggen. De directie van de Stichting School (overkoepelende organisatie van 21 openbare basisscholen in Lelystad) beroept zich op afspraken uit het verleden en wil dat de gemeente de kosten op zich neemt.

Moeite met opstelling wethouder
Na het zomerreces buigt de gemeenteraad zich over het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en dan zal ook over de asbestsanering gesproken worden. Meerdere partijen hebben moeite met de de opstelling van wethouder Rentenaar, mede gelet op de wankele financiële positie van de Stichting School. Eerder dit jaar werd bekend dat de stichting kampt met een tekort van een miljoen en in drie jaar tijd afscheid moet nemen van ruim vijftig medewerkers. 

reacties (12)

 • Tinus

   

  Als ik alles lees constateer ik dat er in 2015 het 1 en ander is overgedragen van de gemeente -> ScHool. Hier waren beide partijen aanwezig en is er voor de overdracht getekend. Nu moet je niet 2 jaar later, als je zelf je bedrijfsvoering niet sluitend kan krijgen, komen janken dat de gemeente deze sanering moet gaan betalen. Dan had je in 2015 beter BIJ DE LES moeten zijn.

  reageer
 • kees d.

   

  Het was toch de gemeente Lelystad die destijds die schoolbouwen heeft laten bouwen? Het was bij de gemeente Lelystad ook al bekent bij de overdracht dat deze gebouwen asbest bevatten. Lekker onder de kosten weg komen noem ik dat.

  reageer
 • Mr.

   

  Als naar ik aanneem de gemaakte afspraken zijn vastgelegd, is de gemeente aansprakelijk, daar gemaakte afspraken voor algemeen recht gaan. Anders zou je namelijk helemaal nooit afspraken hoeven maken. Daar komt bij dat de organisatie schOOL geen eigenaar is van de scholen, alleen beheerder. De beheerder kan en mag wel asbestonderzoek laten doen, echter verwijdering van asbest komt voor rekening van de eigenaar. Schoolbesturen zijn echter alleen bij uitzondering eigenaar van schoolgebouwen. Die zijn meestal in eigendom van gemeenten. Gemeenten bepalen immers ook waar scholen gebouwd worden. Daken en afdakjes, maken deel uit van de ruwe afwerking van de school en hiervoor is de eigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk. Asbestsanering maakt geen deel uit van het normale onderhoud van de school. Conclusie is dus mijns inziens dan ook dat de gemeente in deze moet opdraaien voor de asbestsanering.

  reageer
 • HH

   

  De jurisprudentie is anders. Daar beroept de gemeente zich op. Scholen zijn veel meer dan beheerder. En het gaat hier niet over daken en afdakjes.

 • hans

   

  Problemen bij de Stichting School? Meteen sluiten dat bestuurkantoor! Dat miljoen gaan terug verdienen...

  reageer
 • Mars

   

  Eigenaar van het pand is verantwoordelijk. Zo werkt het bij woningen ook.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Dirk2

   

  Heeft dit bestuur niet lang genoeg de handjes opgehouden? Spijtig maar helaas moet zij zelf de kosten dragen. De tijd van met geld smijten door PvdA coryfeeën is voorbij voor Lelystad (Dus ook voor SchOOL). De komende jaren worden al moeilijk genoeg met de vermindering van de ICL gelden! Strak op de beurs en hard ingrijpen in de eigen organisatie. En de wethouder verdient hier een pluim! De eerste die eens durft in te grijpen!!!!!

  reageer
 • HH

   

  Helemaal mee eens.

 • KC

   

  Er is ooit een motie door de raad aangenomen dat de gemeente in kaart moet brengen waar asbest in het bezit van de gemeente zit. Dat geldt ook voor de scholen. Als er asbest aanwezig kreeg de gemeente de opdracht omdat dit zo snel als mogelijk te saneren. Maar Rentenaar was toen geen wethouder maar ambtenaar bij de gemeente. Hoezo boter op zijn hoofd.

  reageer
 • Voetbal

   

  Precies programma BAL dat staat voor Brandveiligheid Asbest Legionella. Onder aanvoering dezelfde Ed Rentenaar.

 • HH

   

  De gemeente is alleen maar verantwoordelijk voor de ruwbouw van de school. De complete afwerking en inrichting is verantwoordelijkheid van de school zelf. Dat is landelijk zo bepaald, en de scholen krijgen er ook geld voor. Asl de Stichting School dit geld aan andere zaken verbrast, bijvoorbeeld het instandhouden van zinloos kleine schooltjes, dan ligt dat aan het schoolbestuur zelf.

 • Danny

   

  Ik snap even iets niet helemaal geloof ik, €60.000 euro voor 21 schoolgebouwen aan asbestsanering? Terwijl de asbest sanering van een woning op gemiddeld €10.000 kwam volgens de berichten daarover? Is die €60.000 dan niet een beetje heel erg laag?

  reageer
 • Laura

   

  Stichting School is de overkoepelende organisatie van 21 scholen. Er staat nergens dat het om álle 21 scholen gaat.

 • KC

   

  Bij de woningen gaat het om hele daken. Dat is bij de scholen niet het geval. Meestal kanaalomtimmeringen, brandwerende deuren, e.d.

 • de accountant

   

  Is het niet gewoon de eigenaar van het pand die dat moet regelen en betalen? Uiteindelijk gaat het overigens om klein bier. Euro 60.000 is helemaal niets voor een gemeente. Hoewel het tov de miljoenen in het rood ook niets is.

  reageer
 • Boels

   

  Precies! Het is de overheid die vroeger asbest toestond. Logischerwijs moet bij aangepast beleid van die overheid de kosten door de overheid gedragen worden. Alles wat de overheid doet of uithaalt wordt door de burgers gezamenlijk opgebracht.

 • Esveen

   

  Onkunde, verschuilen en geen enkele inleving. Hopelijk bij een inbraak een beschadiging. Voor allerlei "kul" en Agora is er altijd geld. Kind van de rekening dus.

  reageer
 • Ilse

   

  Is het niet de gemeente geweest die deze gebouwen toendertijd neer heeft gezet? Inclusief het asbest? Zou dan nu ook niet de gemeente de rotzooi weg moeten laten halen? Directeuren van basisscholen hebben verstand van lesgeven en misschien ook wel hoe een schoolplein er uit zou moeten zien. Maar ze hebben geen kaas gegeten van dit soort dingen. Dus door het naar hen door te schuiven neemt de gemeente bewust het risico op zich dat er verkeerd gehandeld word en daarmee de volksgezondheid mogelijk in gevaar komt.

  reageer
 • HH

   

  Nee, in die tijd vielen schoolgebouwen onder verantwoordelijkheid van het rijk. En verder heeft het rijk per 1-1-2015 de wet aangepast, waardoor budget voor onderhoud van scholen van gemeenten naar schoolbesturen overgeheveld is. De scholen krijgen dus extra geld voor dit soort taken.

 • lelystedeling

   

  De wethouder verdedigt zijn eigen beleid destijds gemaakt als ambtenaar. Maar dit uitspelen over de ruggen van onderwijzers/onderwijzeressen en leerlingen is een kwalijke zaak. Gezondheid gaat voor ALLES.

  reageer
 • Thomas

   

  Het is het bestuur van Stichting School die het conflict ten koste van het onderwijs uitvecht: Het is dat (dikbetaalde) bestuur dat geld met bakken tegelijk over de balk smijt waardoor er zowel ontslagen vallen als nog steeds een tekort is.

 • Dirk

   

  gezondheid gaat boven ALLES , klopt hellemaal maar niet bij deze wethouder . daar gaat geld boven alles .

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert