Provincie wil in gesprek met dwarse windboeren

ZEEWOLDE
Windboeren die niet van plan zijn hun molen af te breken voor het toekomstige windpark Zeewolde, krijgen de provincie op bezoek. Die wil gaan bemiddelen om de boeren toch over de streep te trekken om hun molen te saneren. De provincie wil hiermee voorkomen dat er straks onteigeningsprocedures gevoerd moeten worden.

Het is de bedoeling dat 220 molens die nu nog in het buitengebied staan de komende jaren verdwijnen. Daar komen dan 93 grotere en modernere windturbines voor terug. De eigenaren van 158 molens willen daar aan meewerken, de eigenaren van 62 molens zijn nog niet akkoord.

Met deze groep gaat de provincie in gesprek om uit de impasse te komen. Daarbij zullen ook één-op-één gesprekken worden gevoerd met de 11 eigenaren van de molens die fysiek in de weg staan om het windpark te kunnen bouwen.

reacties (14)

 • simpel en verstandig

   

  waarom maar doorgaan met dreigen. Als je iets graag wilt moet je mensen de keus geven. Gewoon het giga-project in 2 delen knippen. Een deel kan voor de ideeën van de huidige vereniging kiezen(box 3/beleggen) en een ander deel kan zich aansluiten bij de investeerders(box1) Vervolgens op basis van de ingebrachte molens de grootte van de delen bepalen. Wedden dat er dan niet veel meer te onteigenen valt?

  reageer
 • Ui

   

  Al dit een basis moet worden voor een vereniging komt het niet goed Het forum bij bb is al gesloten omdat er een stort vloed was aan onvrede

  reageer
 • Wind

   

  De windverening ging er maar gemakshalve maar van uit dan iedereen bij het kruisje ging tekenen Alleen een groot aantal partijen die kritische vragen hadden werden letterlijk en figuurlijk de deur uitgezet en werden in het verdere proces genegeerd en dan krijg je deze problemen Op dit moment kan de vereniging op geen enkele manier garanderen wat de opbrengsten en de kosten zijn (zie nieuwsbrief) Partijen die wel getekend hebben dus ook nog geen enkele zekerheid waarvoor ze getekend hebben en of het project überhaupt wel haalbaar is Volgens deskundigen is een rendement van 4a5 % realistischer dan 10a12%

 • Ui

   

  12,9 procent niet slecht wat is het reknr

  reageer
 • Robert

   

  Kan iemand me vertellen wat de reden is of kan zijn voor het niet tekenen?

  reageer
 • Wind

   

  Partijen die niet hebben getekend zien op dit moment geen enkel voordeel om te tekenen het gaat uiteindelijk om wat kost het en wat levert het op Op dit moment kan het windpark Zeewolde op geen enkele manier een financieel plaatje overleggen wat de rendementen zijn keer op keer hebben ze de verwachtingen al naar beneden moeten bijstellen

 • Deskundige

   

  1 op 1 gesprekken met de provincie? IK Ik zou in ieder geval maar uit voorzorg een advocaat mee aan tafel laten schuiven!

  reageer
 • Wind

   

  Een aantal hebben hun dossier al uit handen gegeven aan een advocaat dat worden trouwens nog leuke facturen die het windpark moet gaan betalen ze zullen binnenkort wel weer met de pet rond gaan voor een donatie

 • laat alle reacties zien
 • Daan

   

  Wat is Zerwolde groen en vooral zo DUURzaam: windmolens afbreken kan men natuurlijk ook kapitaalvernietiging noemen, alles voor subsidie en monopoliepositie !

  reageer
 • Zeewoldenaar (nee, niet die...)

   

  Inderdaad. Helaas is de provincie daar verantwoordelijk voor. De provincie vond het maar niks dat in Zeewolde zo'n 220 molens her-en-der in het landschap staan. "Rechte lijnen" van molens moesten er komen. Wat dus inhoudt dat de bestaande molens moeten verdwijnen. Maar de provincie had kunnen weten dat niet iedere molen eigenaar daar zo maar mee akkoord gaat. En dus wordt nu de druk opgevoerd. Die 1-op-1 gesprekken zijn in de praktijk verkapte dreigementen. Zo'n dwarsliggende eigenaar krijgt in niet mis te verstane bewoordingen te horen dat hij moet meewerken. Zo niet, dan wordt de boel onteigend. En hoewel sommige mensen hier menen dat daar geen grond voor is, gaat het wel gebeuren. En ja, dat zal tot aan de Hoge Raad gaan, maar die onteigeningen gaan gewoon doorgedrukt worden.

 • Ger

   

  12,9% Rendement op 't ingelegde kapitaal is belooft daar houden we 't bestuur en de Windunie dan maar aan. Maar misschien zijn er die daar twijfels over hebben.

  reageer
 • Wind

   

  Iets roepen is nog geen feit het staat nog nergens zwart op wit ,dat kan ook niet er is nog geen enkele begroting overlegd

 • Tiep

   

  Het blijft raar dat de provincie het vuile werk voor het windpark zeewolde moet oplossen het lijkt er op dat het windpark zeewolde niet de kwaliteiten bezit om dit dossier tot een goed einde te brengen Dat belooft niet veel goeds vpor het verdere procesgang

  reageer
 • Willem

   

  Goede insteek; dwarse windboeren, dat worden vruchtbare gesprekken

  reageer
 • Tiep

   

  Het grootste probleem is hoe het bestuur van windpark Zeewolde in dit dossier opereert vanaf dag 1 heeft men de verkeerde beslissingen genomen en daar plukt men nu de wrange vruchten van

  reageer
 • Tiep

   

  Zinloze missie partijen die nog niet hebben getekend willen best wel meedoen maar alleen onder de voowaarde dat ze zelf willen exploiteren daar wil het windpark Zeewolde niet aan jammer maar helaas En onteigening is een holle bedreiging er is geen enkele titel op basis waarvan men kan onteigenen dit is dan ook een domme actie van de provincie

  reageer
 • news deadline

   

  Vergunning intrekken. Klaar.

  reageer
 • Johan

   

  Misschien goed om te zeggen dat het grootste gedeelte van de niet getekende windturbine eigenaren in dit geval investeringsmaatschappijen zijn en dus niet een individuele boer.

  reageer
 • dubbel en dwars

   

  Misschien goed om te zeggen dat een aantal van de windturbine "eigenaren" die getekend hebben helemaal geen eigenaar zijn, maar in het verleden hun plekje voor vast geld hebben verhuurd aan een investeerder. Zij denken vast meer te kunnen verdienen in de nieuwe opzet en zetten daarvoor graag hun fatsoen bij het grofvuil. Het aantal molens waarvan de eigenaar niet heeft getekend ligt dus wel wat hoger dan 62.

 • Molenaar

   

  Beetje laat, het bestuur doet zich voor als een communisties bestuur geen dialoog. Moge de eerlijke ondernemers zege vieren anders komen er echt sociale een sociale oorlog

  reageer
 • Tiep

   

  Klopt het bestuur heeft zich zelf in een onmogelijke situatie gemanoeuvreerd en de provincie moet nu de rotzooi opruimen

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert