Provincie wil in gesprek met dwarse windboeren

Zeewolde 14 september 2017
Windboeren die niet van plan zijn hun molen af te breken voor het toekomstige windpark Zeewolde, krijgen de provincie op bezoek. Die wil gaan bemiddelen om de boeren toch over de streep te trekken om hun molen te saneren. De provincie wil hiermee voorkomen dat er straks onteigeningsprocedures gevoerd moeten worden.

Het is de bedoeling dat 220 molens die nu nog in het buitengebied staan de komende jaren verdwijnen. Daar komen dan 93 grotere en modernere windturbines voor terug. De eigenaren van 158 molens willen daar aan meewerken, de eigenaren van 62 molens zijn nog niet akkoord.

Met deze groep gaat de provincie in gesprek om uit de impasse te komen. Daarbij zullen ook één-op-één gesprekken worden gevoerd met de 11 eigenaren van de molens die fysiek in de weg staan om het windpark te kunnen bouwen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer