Veel meer voortijdig schoolverlaters

FLEVOLAND
In het schooljaar 2015/2016 waren er veel meer middelbare scholieren voortijdig schoolverlater. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Flevoland een stijging van ruim 38 procent had ten opzichte van het jaar ervoor. En daarmee de grootste stijging van het land.

Geen startkwalificatie
Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen die geen startkwalificatie hebben. Dat is het onderwijsniveau dat volgens de overheid minimaal nodig is om kans te maken op geschoold werk. Voor vmbo'ers geldt dat ze nog minimaal twee jaar een mbo-opleiding moeten volgen. Jongeren die na een vmbo-diploma niet verder studeren worden dus ook beschouwd als voortijdig schoolverlaters.

In het schooljaar 2014/2015 verlieten 130 scholieren het voorgezet onderwijs zonder deze startkwalificatie, maar in het jaar erop waren dat er 180. 

Een daling van schoolverlaters op het mbo
Het mbo kende in Flevoland juist een daling van ruim 11 procent. 640 studenten verlieten hun opleiding, tegenover 720 in het jaar ervoor. Daarmee kende Flevoland de grootste daling van Nederland.

[https://localfocus2.appspot.com/59bbb6b9bbd68]

reacties (4)

 • Startkwalificatie = het onderwijsniveau dat volgens de overheid minimaal nodig is om kans te maken op geschoold werk. Gevalletje "wij van WC-eend adviseren WC-eend". Er is meer werk dan geschoold werk alleen. De meest succesvolle ondernemers zijn juist de mensen met de minste scholing.

  reageer
 • Uhm...

   

  Geen startkwalificatie hoeft geen drama te zijn. Sommige jongeren krijgen dat niveau gewoon niet voor elkaar. Uitstromen met leerplichtvervanging en een jaarcontract bij bijvoorbeeld een bedrijf waar de jongere al heeft stage gelopen is een prima alternatief en wordt toegepast. Leerlingspecifiek kijken en gebruik maken van de mogelijkheden in de wet, dat is wat er moet gebeuren. Maar alles valt en staat bij de motivatie van de jongere. En daar zit vaak wel een probleem.

  reageer
 • Tuuk

   

  Hoe kan dit? Mijn zoon wilde vorig jaar een tussen jaar doen en kreeg daar geen toestemming voor van leerplicht! Zelfs niet voor defensie want dat was geen opleiding zeiden ze daar. En als hij nu 2 dagen in een periode ongeoorloofd afwezig is van school krijg je al een brief van school dat ze het melden bij leerplicht en DUO! Dus hoe kan dit dan? Zonder startkwalificatie ben je volgens leerplicht verplicht om tot je 23ste naar school te gaan! Ze denken dat ze leerplichtig zijn tot 18 jaar maar dat is niet zo! Er gaat echt iets gigantisch mis bij leerplicht en er word dus duidelijk onderscheid gemaakt das duidelijk.

  reageer
 • Louise

   

  Zie hier de tweedeling in de maatschappij. Kom je van de havo of vwo mag je een tussenjaar inplannen. Kom je van VMBO-TL, of KB dan is dat helaas pindakaas.

 • MKM

   

  Zonder startkwalificatie leerplichtig tot 18 jaar.

 • Frans

   

  De zin "Ruim 38 procent van de middelbare scholieren was in het schooljaar 2015/2016 voortijdig schoolverlater" klopt niet. Het gaat om het percentage toe- of afname, niet om het totaalpercentage! Zoals het er nu staat suggereert het artikel dat het wel héél droevig gesteld is met het onderwijs in Nederland.

  reageer
 • Dirk2

   

  Het is wellicht verstandig om voortaan alle cijfers tegelijk naar buiten te brengen om Windowdressing te voorkomen! Ongeacht de statistische weergave een schandalig getal wat aangeeft dat het totaal niet onder controle is. Dit in tegenstelling tot alle beloften en toezeggingen! Hier mag de gemeenteraad wel vragen over stellen!

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert