Cliënten vrezen voor grote veranderingen in de zorg

ALMERE • Di 19 september 2017 | 9:53 • Dinsdag 19 september 2017 | 9:53
Krijg ik nog wel alle zorg die ik nodig heb? Houd ik nog wel mijn eigen huishoudelijke hulp? Mag ik nog wel naar de dagbesteding waar ik nu heenga? Het is een greep uit de vragen die er leven bij de duizenden Almeerders die afhankelijk zijn van zorg. Dat stelt Hans Hobijn van het BreedOverleg Plus, waarbij zo'n 50 belangenorganisaties zijn aangesloten. De angst bij cliënten komen voort uit het plan van de gemeente om vanaf volgend jaar het toekennen van zorg op een andere manier te regelen.

Wat gaat er veranderen?
De gemeente Almere wil vanaf volgend jaar bij de toekenning van huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding geen aparte indicaties meer, maar gaan werken met ondersteuningsprofielen. Almeerders die hulp nodig hebben, voeren met een medewerker van het wijkteam een zogeheten keukentafelgesprek. In dat gesprek wordt bekeken in welk profiel iemand het beste past.

De gemeente hanteert vijf verschillende profielen waarbij meerdere pakketten horen die oplopen in zwaarte. Grofweg is er een profiel voor iemand met psychosociale problematiek, met een licht verstandelijke beperking, met problemen als gevolg van dementie, met een lichamelijke beperking en een profiel voor iemand die slechthorend/slechtziend is. 

Eén huishouden, één plan, één aanpak
Volgens de gemeente zijn er veel voordelen om op deze manier te werk te gaan.

- Zo vinden er geen aparte indicaties meer plaats voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en individuele begeleiding, maar worden alle zorgbehoeften als een samenhangend geheel bekeken.
- Het pakket aan hulp wordt daardoor door één aanbieder verzorgd, zodat zowel de cliënt als de gemeente met één aanspreekpunt te maken hebben.
- Bovendien kan er binnen een profiel flexibel worden ingesprongen op veranderingen in de zorgbehoeften. Zo kan iemand met een progressieve ziekte bijvoorbeeld meer hulp krijgen als dat nodig is zonder een nieuwe indicatie.

De gemeente heeft inmiddels aanbieders gevraagd zorgpakketten te verzorgen op basis van de omschreven ondersteuningsprofielen. Daarvoor is onlangs een aanbesteding uitgeschreven. Begin volgend jaar moet bekend zijn met welke zorgaanbieders de gemeente gaat werken. Uiterlijk 1 januari 2019 moeten dan ook alle cliënten volgens de ondersteuningsprofielen zijn geherindiceerd.  

Wordt er nog wel zorg op maat geleverd?
Een vraag die bij cliënten leeft is of er nog wel aan het gemeentelijke uitgangspunt 'de inwoner staat centraal' wordt voldaan. De angst bestaat dat de wijkwerker bij het keukentafelgesprek straks een afvinklijstje hanteert om iemand in een profiel te kunnen plaatsen. Daarbij kan een profiel niet altijd even goed aansluiten op de individuele situatie van iemand. Hierdoor kunnen mensen tussen twee profielen vallen, oftewel tussen wal en schip.

"Elk mens is uniek. Zeker als de problematiek wat ingewikkelder wordt. Hoe goed sluit een profiel dan nog aan", zo vraagt Hobijn van het BreedOverlegPlus zich hardop af. "Wordt er nog wel zorg op maat geleverd?"

Keuzevrijheid?
Een ander punt van zorg betreft de keuzevrijheid. In hoeverre zijn mensen nog vrij om te kiezen tussen de verschillende zorgaanbieders. Ook de Adviesraad Sociaal Domein wijst de gemeente hierop. De aanbesteding kan tot gevolg hebben dat er nog maar met een beperkt aantal zorgaanbieders wordt gewerkt. De Adviesraad vindt dat er in elk geval per profiel meerdere aanbieders moeten komen, zodat Almeerders nog wat te kiezen hebben.

Verder verbaast de Adviesraad zich erover dat er bij het maken van de plannen nauwelijks overleg is geweest met de gebruikers van de zorg. "Er wordt voorbijgegaan aan het creëren van het noodzakelijke draagvlak dat nodig is voor de acceptatie van de voorgestelde wijzigingen", zo staat te lezen in het advies.

Er zou bovendien beter over de ontwikkelingen gecommuniceerd moeten worden. "We constateren verwarring en onrust rondom dit onderwerp zowel binnen de gemeente zelf als daarbuiten." en "Voorkomen moet worden dat nu er opnieuw veranderingen aan de orde zijn deze leiden tot onnodige onduidelijkheid en stress voor de inwoners van Almere."

'Wethouder heeft gemeenteraad slecht geïnformeerd'
De zorgen hebben ook de politiek bereikt. Raadslid Ciska van Rijn van de Partij van de Arbeid deelt in elk geval de zorgen die bij de cliënten leven. "Ik heb er dan ook op aangedrongen dat wethouder René Peeters op de politieke markt tekst en uitleg komt geven."

De PvdA voelt zich volgens Van Rijn ook overvallen door de gang van zaken. "Er heeft vorig jaar in een stuk ergens een klein regeltje gestaan. Maar daar kon je absoluut niet uit opmaken dat dit allemaal zou gebeuren. De wethouder heeft de gemeenteraad slecht meegenomen in dit verhaal." Het onderwerp wordt binnenkort op de politieke markt geagendeerd.

In onderstaande video legt de gemeente Almere uit hoe het nieuwe systeem gaat werken.
[https://www.youtube.com/watch?v=Ejzfz94dNQk]
 

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel