Gemeentes en provincies storten vergoeding niet meer op SP-rekening

NOORDOOSTPOLDER
Gemeentes en provincies gaan de vergoedingen van SP-politici niet langer in de partijkas storten. Dat hebben de gemeentes en provincies afgesproken met minister Plasterk. 

Plasterk voert al langer een strijd tegen de zogeheten afdrachtregeling van de SP. Bij die regeling ontvangt de Socialistische Partij de vergoeding van politici, een deel wordt vervolgens door de partij overgemaakt naar een raads- of statenlid. 

Noordoostpolder zorgt voor sneeuwbaleffect
De zaak kwam aan het rollen nadat de gemeente Noordoostpolder van de rechter niet hoefde mee te werken aan de eis van SP-politica Tjitske Hoekstra om haar vergoeding op de partijrekening te storten. Volgens de rechter is dat in strijd met de grondwet.

Plasterk heeft de uitspraak gebruikt om de afdrachtregeling landelijk aan te pakken. Daar zijn nu dus afspraken over gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het  Inter Provinciaal Overleg. SP-leider Emile Roemer gaf eerder al aan dat hij niet blij is met de bemoeienissen van Plasterk en dat hij de regeling wil houden. 

'Pesterij van Plasterk'
Tjitske Hoekstra vindt het goed dat er nu over de kwestie gediscussieerd wordt. Maar voor de rol die de minister speelt heeft ze geen goed woord over. "Hij is demissionair, maar maakt dit heel politiek. Het is gewoon SP'tje pesten." Ook steekt het de politica dat het besluit van Plasterk al wel in de media te lezen is, maar nog niet bekend is bij provincies en gemeentes. De minister stuurt vandaag een brief. 

Hoekstra krijgt overigens nog steeds geen vergoeding voor haar raadswerk. Ze blijft hardnekkig het rekeningnummer van het landelijke kantoor van de SP doorgeven en de gemeente weigert het geld op die rekening te storten.  

 

reacties (21)

 • zucht

   

  Je wordt er persoonlijk niet beter van maar de maatschappij wel slechter.. je betaalt immers minder belasting dan een ander met hetzelfde inkomen. Door met de aftrekposten te spelen..... Dus onttrek je geld van de maatschappij.

  reageer
 • Logisch nadenken?

   

  Het zelfde geld misschien ook kerkelijke belastingen, dan rommelt men ook met belasting voordelen.Hoe verhoudt deze werkelijkheid het gedachtegoed van dhr. CPlasterk Ook gemoedsbezwaarden blijken nuttig regels toe te passen om zich zelf te verrijken. Als je geld hebt blijken de meeste verrijkers de wegen goed uit te pluizen om zo min mogelijk belasting te betalen. De overige partijen zijn niet geheel onbesmet laat iedere partij maar eens vertellen hoe hun boekhouding loopt tijdens de verkiezingen. Dus de SP is geheel duidelijk!

  reageer
 • Boels

   

  Bijna goed of bijna niet goed ;) Het staat iedereen vrij te schenken en als de ontvanger een ANBI-status heeft dan is het bedrag aftrekbaar bij de inkomstenbelasting en levert dat een belastingvoordeel op volgens de inkomensafhankelijke tarieven. Maar in totaal wordt je er niet beter van. Ik heb geen idee hoe de landelijke partijen met schenkingen omgaan (bij deze een uitnodiging aan de SP om het eens uit te leggen).

  reageer
 • Juist

   

  En zo laat de SP zien niet echt een partij voor the volk te zijn. Waar iedereen die inkomen krijgt belasting betaald (dus bijdraagt aan de maatschappij) doet de SP-er juist een beroep op de maatschappij door belasting te ontvangen en dus geld te ontrekken van de maatschappij......

  reageer
 • Zucht

   

  Als je je eed breekt (vaak ambtelijke eed) dan pleeg je geen meineed. Wetboek van strafrechten kun je zo raadplegen op je computer.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Rinus

   

  Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de ..................te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig!’ (Dat verklaar en beloof ik!’). Wat wordt bij het uitspreken van deze teksten nu precies gezworen of beloofd? Ten eerste de zogenaamde ‘eed van zuivering’: men zweert of verklaart geen giften of gunsten te hebben beloofd voor het verwerven van het betreffende ambt, en zich ook bij de uitoefening van het ambt niet te laten beïnvloeden door gegeven geschenken of gedane beloften. Deze eed betreft dus de onafhankelijkheid die van een volksvertegenwoordiger mag worden verwacht.Overigens slaat het begrip ‘zuivering’ strikt genomen slechts op het verleden, dus op handelingen verricht vóór het afleggen van de eed. Bij gelegenheid van de algehele grondwets­herziening van 1983 gaf de regering echter aan dat vanouds ook eden en beloften betreffende toekomstige gedragingen van volksvertegenwoordigers onder de zuiveringseed begrepen worden.

  reageer
 • Rinus

   

  Een volksvertegenwoordiger legt de eed af, waarbij verklaart en belooft wordt dat hij/zij geen gift heeft ontvangen of belooft etc.

  reageer
 • Ed Molenaar

   

  Begrijp ik het goed, Boels, en is het feitelijk belastingontduiking? Kan ik ook een stichting starten, fam.Molenaar. mijn salaris gedeeltelijk belastingvrij storten en dat de stichting dan de jaarlijkse familiecursus camping Spanje betaald?

  reageer
 • Boels

   

  Uit BinnenlandsBestuur van vandaag: "De SP verplicht haar raads- en Statenleden hun vergoeding af te staan aan de partijkas. De partij betaalt hen vervolgens gemiddeld een kwart van de raadsvergoeding terug. Het overige geld gebruikt de partij voor cursussen en trainingen voor de raads- en Statenleden en voor campagnes. Wel hebben de SP-vertegenwoordigers de mogelijkheid om het aan de partij gestorte bedrag van de belasting af te trekken en hun vergoeding via de fiscus weer een stuk op te hogen. SP-raadsleden verdienen op die manier wel het minst van alle raadsleden, maar voor de belastingbetaler zijn ze de duurste van het land." Valt weinig aan toe te voegen.

  reageer
 • kees g.

   

  zegt een PvdA-er die er alles voor over heeft om maar geen nationalist te kunnen worden genoemd....Maar dan ook echt alles: veiligheid, cultuur, zijn eigen inkomen en leefbaarheid.

  reageer
 • pieter de oude

   

  De boekenschrijverij door Kamerleden van de laatste weken en de stromannenshow van Jesse toont maar aan dat politieke-partijen dictatoriaal geleid worden, de PVV wil niet eens partij genoemd worden.

  reageer
 • Dirk2

   

  Prima! De SP kenmerkt zich door feodaal gedrag en ongewenst communisme. Dat past niet in Nederland!

  reageer
 • Carry

   

  Welke meineed? Heb je het over de lieg en bedrieg partij de VVD.

  reageer
 • Carry

   

  U heeft inzicht in de financiën van de SP? Knap van u. U kunt u beter afvragen waar de andere partijen hun geld vandaan krijgen. Niet van hun leden maar vaak van twijfelachtige bedrijven. Die op die manier de politiek beïnvloeden.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Dat is geen meineed natuurlijk maar, zoals je terecht opmerkt, een farce. Meineed is liegen wanneer je onder ede wordt gehoord.

  reageer
 • kees d.

   

  Juicht een PVV-er! Daar worden we goed van.

  reageer
 • Rinus

   

  Nu de meineed van de SP nog aanpakken, want als je bij de SP niet tekent voor de afdracht kom je niet op de lijst. Dus ik verklaar en beloof is een farce bij de SP.

  reageer
 • Thomas

   

  Terecht. Het is van de gekken dat Marijnissen & dochter B.V. uit Oss (opererend onder de handelsnaam SP) al jaren een miljoenenomzet draait en belasting ontduikt door de afroom regeling. Het maakt de SP verreweg de rijkste partij, maar niemand lijkt zich af te vragen in wiens zak die miljoenen verdwijnen.

  reageer
 • Ed Molenaar

   

  Zal geen probleem zijn, je kunt eenvoudig automatisch overboeken.

  reageer
 • zwaai zwaai

   

  Einde SP is al in zicht nu de kas langzaam leeg zal stromen.....

  reageer
 • Polderling

   

  Ja... nou mevrouw Hoekstra, hoe voelt dat nu u landelijk iets bereikt heeft? Ik ben benieuwd hoe consequent die SP'ers nu zijn want ja... links lukken en rechts vullen werkte bij de PvdA ook goed.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert