Regeerakkoord raakt ook Flevoland

FLEVOLAND
'Lelystad Airport' is het enige concrete Flevolandse onderwerp dat voorkomt in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat dinsdagmiddag is gepresenteerd. Toch bevat het akkoord veel andere onderwerpen die voor de provincie van belang zijn.

Lelystad Airport
In het hoofdstuk over luchtvaart bevestigt het nieuwe kabinet het beleid van eerdere regeringen, dat Schiphol belangrijk is als mainport en dat Lelystad Airport en Eindhoven de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten zijn. Wel wil de nieuwe regering een beter beleid om dit soort vluchten over de vliegvelden te verdelen.
De herindeling van het luchtruim moet in 2023 rond zijn, of zoveel eerder als mogelijk is om vliegroutes te optimaliseren en te verkorten. Dat moet overlast  en uitstoot kooldioxide verminderen. Het kabinet geeft luchtvaart de ruimte, maar wil tegelijk in 2030 de uitstoot van kooldioxide met 49 procent hebben teruggedrongen.

Geld voor kleine scholen en groenonderwijs
Naast extra geld voor de lerarensalarissen en verlaging van de werkdruk in het onderwijs heeft het kabinet 20 miljoen euro beschikbaar om het voortbestaan van kleine scholen mogelijk te maken. Hiervan profiteren mogelijk scholen in dunbevolkte gebieden als Noordoostpolder. Een eerder aangekondigde bezuiniging van 10 miljoen euro op het zogenoemde groenonderwijs wordt teruggedraaid. Hiervan profiteren de groenscholen van onder meer Aeres.
Het kabinet wil beleid ontwikkelen om het beroepsonderwijs in het VMBO te versterken. Ook moet de aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO worden verbeterd.

Waardig oud worden en jeugd-ggz
Het kabinet gaat na welke problemen er zijn ontstaan sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zorg aan onder meer ouderen en jongeren. Er komt een evaluatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en problemen worden aangepakt. Voor waardig oud worden komt er extra geld, net als voor verpleeghuiszorg.
Er komt 54 miljoen extra voor de jeugdhulp. Extra aandacht krijgen de problemen in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz), waarover Flevolandse gemeenten meermaals de noodklok hebben geluid. Wel verwacht het kabinet dat gemeenten hierbij regionaal samenwerken.

Agenten, rechtbank en PI
Het kabinet trekt 267 miljoen uit voor meer politie-agenten. De verdeling van de agenten over het land wordt opnieuw bekeken. 
Bestaande rechtbanken en gerechtshoven worden in beginsel niet gesloten, wat zekerheid lijkt te bieden voor de rechtbanken in Lelystad en Almere.
Ook wordt er zo min mogelijk getornd aan de capaciteit van de gevangenissen. Mocht sluiting wel onvermijdelijk zijn, dan worden gevangenissen buiten de Randstad zo veel mogelijk ontzien. Hiermee lijkt de toekomst voor de PI Almere en de Justitiële Jeugdinrichting in Lelystad iets zekerder, maar niet gegarandeerd. De toekomst van PI Lelystad was nooit in gevaar.

Superprovincie verdwijnt in la
Nergens in het regeerakkoord rept het nieuwe kabinet over een fusie van provincies. Het plan voor een Superprovincie van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht lijkt daarmee in een diepe la te worden gestopt.
Waar gemeenten samenwerken in zogeheten gemeenschappelijke regelingen op het gebied van onder meer jeugdzorg, wil het kabinet dat gemeenteraden meer inspraak krijgen om te kunnen controleren wat er is afgesproken.
Als het aan het kabinet ligt, kiezen we de burgemeester en Commissaris van de Koning voortaan rechtstreeks.
Burgers en lokale verenigingen krijgen meer ruimte om te beslissen over collectieve voorzieningen.

Landbouw en visserij
Op het gebied van landbouw stelt het kabinet onder meer een fonds voor, waarmee jonge boeren kunnen worden geholpen bij bedrijfsovernames en vernieuwing van hun bedrijf.
De nieuwe regering wil zich in Brussel er voor sterk maken dat het verbod op pulskorvisserij niet wordt ingevoerd, zoals de Europees Commissie wil. Dit verbod treft vooral de Urker vissers. Ook de aanlandplicht moet worden versoepeld zodra er betere alternatieven zijn.

Dierenwelzijn
Het kabinet wil de illegale import van beschermde dieren een halt toe roepen. Er komt een aanpassing van de regeling van de zogeheten positieflijst. Daarop staan dieren die wel zijn  toegestaan om te houden. De Stichting AAP in Almere reageert verheugd op dit nieuws. Directeur Van Gennep pleit al langer voor strengere wetgeving.

Verder wil het kabinet het aantal stalbranden verminderen. Eerder dit jaar gingen meerdere stallen in vlammen op waar duizenden dieren de dood vonden, zo ook in Swifterbant waar 40.000 kippen het leven lieten. Met verzekeringsmaatschappijen wordt gewerkt aan afspraken over de bestrijding van knaagdieren en periodieke keuring van elektrische installaties.

reacties (4)

 • Maartje en Bas

   

  Wij hebben er alle vertrouwen in.

  reageer
 • De meester

   

  Het is nog allemaal gebaseerd op vertrouwen.

  reageer
 • Maartje onder bas

   

  Ja vooral het besluit om een vliegtaks in te voeren doet ons deugd. Maakt vliegen flink duurder zodat de vraag afneemt en/ of wordt uitgeweken naar btenlandse vliegvelden.

  reageer
 • Bas en Maartje

   

  Wij zijn zeer verheugd met deze verstandige en goede besluiten. Een goede toekomst met een verstandig kabinet geeft hoop. Gelukkig gaat de bouw van Lelystad Airport momenteel 24 uur per dag door!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert