Experts: onderzoek effecten lage vliegroutes

LELYSTAD • Wo 11 oktober 2017 | 15:19 • Woensdag 11 oktober 2017 | 15:19
Een aantal hoogleraren en milieu-experts vindt dat de effecten van de lage vliegroutes van Lelystad Airport alsnog in een milieueffectrapportage (mer) moeten worden onderzocht. Dat antwoorden zij op vragen van Omroep Flevoland en Omroep Gelderland. De actiegroep Hoog Overijssel bereidt een rechtszaak voor om zo'n mer af te dwingen.

Hoog Overijssel en andere actiegroepen als Red de Veluwe vinden dat de gevolgen van de lage routes over Overijssel, Gelderland en Friesland moeten worden onderzocht, omdat het ministerie dit tot nu toe niet heeft gedaan. De routes zijn pas in juni bekend geworden, drie jaar na een eerdere mer.

Volgens scheidend staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma is er geen wettelijke verplichting om voor de aansluitroutes over het 'Oude Land' een nieuwe milieueffectrapportage te maken. Volgens Dijksma zijn de effecten voldoende in beeld gebracht in de mer van 2014 en worden nergens normen overschreden.

De Commissie voor de milieueffectrapportage bevestigde onlangs dat de lage routes niet apart zijn onderzocht, omdat zij in 2014 dacht dat het luchtruim snel daarna opnieuw zou worden ingedeeld om overlast te beperken.

Significant
Omroep Flevoland en Omroep Gelderland hebben zes experts en hoogleraren om hun visie gevraagd. Niet allen kennen het dossier goed genoeg om een definitief antwoord te geven, maar zij zijn het erover eens dat er geen beperkingen gelden voor een gebied dat in een mer moet worden onderzocht.

Professor Hans Vedder, hoogleraar Economisch Recht en Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt dat volgens de Europese mer-richtlijn alle 'significante milieu-effecten' van een project moeten worden onderzocht, waar zich die ook voordoen. Het is volgens hem aannemelijk dat er effecten optreden bij de lage routes op 900 tot 2700 meter. Dat de mer al in 2014 is gedaan en de routes pas deze zomer bekend zijn geworden, maakt volgens Vedder niet uit. 

Het kan volgens de hoogleraar niet zo zijn dat lidstaten een project in stukjes opknippen en met 'juridische trucs' of 'salami-tactiek' onder de verplichting van de richtlijn proberen uit te komen. Uitspraken van het Europees Hof van Justitie zijn hierover duidelijk.

Raad van State
Gepensioneerd hoogleraar bestuursrecht Leo Damen wijst er op dat de Raad van State in een eerdere rechtszaak in 2011 heeft bepaald dat alle gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport in beeld moeten zijn gebracht, voordat de minister hierover een Luchthavenbesluit neemt. Daartoe behoren ook de vliegroutes. Damen heeft sterk de indruk dat dit nu niet gebeurt, want de routes waren niet gereed toen in 2015 het Luchthavenbesluit over Lelystad Airport is vastgesteld. 
De emeritus hoogleraar uit Almere heeft samen met andere bewoners van Almere Hout tot vier keer toe met succes de uitbreiding van het vliegveld tegengehouden.

Rechter
Mocht Hoog Overijssel naar de rechter stappen, dan hoort die zaak volgens Vedder en Damen eigenlijk thuis bij de bestuursrechter. Maar in het Luchthavenbesluit is bepaald dat bij de bestuursrechter geen beroep mogelijk is.

De actiegroep zou volgens Vedder dan eerst bij de minister nieuwe feiten kunnen voorleggen en anders bij de civiele rechter in Den Haag opheldering kunnen eisen over hoe de Europese milieurichtlijn moet worden uitgelegd.

Afweging
Mocht Hoog Overijssel de zaak winnen en een nieuwe mer afdwingen, dan is daarmee niet gezegd dat Lelystad Airport wordt tegengehouden. Die afweging is uiteindelijk aan de minister en de Tweede Kamer.

Leo Damen acht de kans klein dat een rechtszaak kans maakt. Volgens hem vergt een rechtszaak een flinke zak geld, omdat het Rijk tot in den treure zal blijven procederen. 

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel