'Geen extra prioriteit fietsers bij omleidingsroutes'

Lelystad 21 oktober 2017
Fietsers in Lelystad krijgen niet meer prioriteit bij omleidingsroutes. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van GroenLinks. 

Het gemeestebestuur is zich ervan bewust dat fietsers ten opzichte van auto's kwetsbaarder zijn. Maar omdat bij de uitvoering van projecten de veiligheid van alle weggebruikers zoveel mogelijk wordt gewaarborgd, kan voor fietsers geen uitzondering worden gemaakt.

Volgens GroenLinks zijn er in het afgelopen jaar verschillende situaties geweest waarbij fietsers in Lelystad veel last hadden van wegwerkzaamheden. Als voorbeelden worden de uitbreiding van Bataviastad en werkzaamheden aan de sluis bij de Houtribweg genoemd. Duidelijke bebording, een kwalitatief goed alternatief en vroegtijdige communicatie zijn volgens het college afdoende om de veiligheid van fietsers te garanderen.

Hanzepark
Aan het verzoek van GroenLinks om de situatie in de nieuwbouwwijk Hanzepark zo in te richten dat de afsluiting voor het fietsverkeer beperkt blijft tot de momenten dat er echt niet gefietst kan worden, komt het college niet tegemoet. In de voorbereiding is volgens de bestuurders nadrukkelijk gekeken naar opties om het fietspad deels open te houden. Maar met het oog op de 'algehele veiligheid' bleek dat niet te kunnen.

Fietsersbond
Het college laat verder weten dat bij werkzaamheden aan het Hoofdfietsnetwerk, waar een omleidingsroute voor fietsers noodzakelijk is, altijd vooraf overleg met de lokale afdeling van de Fietsersbond wordt gevoerd.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer