"Jongeren te vaak in een instelling"

ALMERE
Een kwart van de Almeerse jongeren die jeugdhulp krijgt woont in een opvang. Dat kan zijn in een pleeggezin of een (gesloten) inrichting. Dat aantal is veel hoger dan in de rest van Nederland, waar gemiddeld één op de acht kinderen met problemen opgevangen wordt.

Onderzoek door Windesheim Flevoland
Het cijfer was de reden om de gang van zaken te laten onderzoeken door Windesheim Flevoland, want volgens de gemeente wijst niets er op dat de problemen bij Almeerse gezinnen zoveel erger zijn dan in de rest van het land. Almere vindt het logisch dat er voor opvang gekozen wordt, maar het kan ook nadelige gevolgen hebben.

Te snel gekozen voor opname
Uit het onderzoek blijkt dat het vaak onduidelijk is waarom kinderen zijn opgenomen. Er wordt te snel voor gekozen. Problemen die er al waren voor de opname en die zijn te behandelen, worden niet aangepakt. Maar er wordt wel veel gedaan aan de agressie die tijdens de opname ontstaat. 

Systeem moet worden aangepast
Wethouder René Peeters vindt dat het systeem, waar hij sinds 2015 verantwoordelijk voor is, aangepast moet worden. Windesheim is gevraagd om daarbij te helpen. Eén van de belangrijkste aanbevelingen die voor verandering moet zorgen is denken aan de toekomst van de kinderen. De behandeling moet meer gericht zijn op de tijd na de opname en na de 18e verjaardag als de hulp er niet of minder is. Ook is het doel om kinderen vaker thuis of bij kennissen te helpen.

reacties (9)

 • JbZ

   

  Door het zorg/ hulpverleningsaanbod te vergroten en preventief in te zetten op multiprobleem gezinnen, samenwerking tussen alle keten partners te vergroten en niet langs elkaar heen te werken, strakke lijnen in de communicatie te ontwikkelen kan de inzet zwaardere vormen van hulpverlening worden voorkomen. Belangrijk is tevens het durven bespreken van de zorgen en hier duidelijk in zijn. Ook dient er (financiële )controle te zijn op de organisaties waar de hulp wordt ingekocht. Worden de uren die gedeclareerd worden ook daadwerkelijk ingezet. Worden bijvoorbeeld de uren die afgezegd worden door de client wel of niet gedeclareerd als zijnde ingezette uren.

  reageer
 • Nico

   

  Dus een wethoudertje en een dorpsschool gaan wel even bepalen hoe het verder moet. Zou er nou nergens anders in NL ervaring voor handen zijn wat betreft jeugdhulp? Of mag het soms niets kosten?

  reageer
 • van Haven

   

  Ik ben het met u eens dat de expertise bij de beroepsgroep gezocht moet worden, maar om Windesheim nou een dorpsschooltje te noemen ...., het is toch echt een goed bekendstaande HBO-instelling.

 • BBS

   

  De jongeren blijven een prachtig subsidieproject hoe kwalijk ook maar wel de realiteit in deze maatschappij

  reageer
 • Uhm...

   

  Of heeft Almere wellicht veel mogelijkheden om jongeren op te vangen en ligt het percentage daardoor hoger? Dat kan natuurlijk ook nog.

  reageer
 • Lies

   

  Een goede opvoeding begint bij de ouders... heeft niets met de stad te maken.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • stephan

   

  @W: Wat een vooringenomen kijk op Almere. Almere is een grote stad en helaas heeft het ook grootstedelijke problemen. Maar ook in kleine gemeenschappen lopen ontspoorde jongeren rond of dreigen deze te ontsporen. Dat alles heeft niets met Almere zelf te maken maar met onze individualistische en soms egoistische maatschappij.

  reageer
 • Coby

   

  En de gemeente duikt weer weg en ontkent. Houd toch op, de kleine en grote criminaliteit in Almere is relatief groter dan in andere middelgrote steden. Kijk eens in flink wat wijken hier, ik zal ze niet bij naam noemen. Dat komt omdat er hier te veel kansarmen en losers komen wonen. Hoe komt het dat ik me 's avonds wel veilig in Amsterdam voel en niet in Almere? Waarom durf ik 's avonds niet met de trein in Almere aan te komen, waarom ontvang ik 's avonds geen visite die nog met de trein terug zou moeten? Almere is in de loop der jaren heel erg veranderd.

 • Jessica

   

  Goed dat Almere en de andere gemeenten dit gaan aanpakken. Oude gewoonten zijn niet altijd goed. En mooi dat dit eens is uitgezocht.

  reageer
 • Sandra Mol

   

  Het antwoord staat al in dit artikel: "Er wordt te snel voor (uithuisplaatsing) gekozen. Problemen die er al waren voor de opname en die zijn te behandelen, worden niet aangepakt." Het kan goedkoper en beter worden aangepakt foor de juiste behandeling direct te geven, maar in plaats daarvan kiest Almere dus bewust voor de duurdere uithuisplaatsing met alle nadelige gevolgen voor de jongere zelf. Alleen de instelling die de uithuisplaatsing regelt, is hier (financieel) bij gebaat. Triest dat de financiën bij Veilig Thuis prevaleren boven het welzijn van de jongere EN de financiën van de gemeente.

  reageer
 • JZ

   

  Wellicht een idee om je eens echt te verdiepen in plaats van een beetje voor je uit te blaten. VT “ regelt” geen uithuisplaatsingen,’deze zijn of met medewerking van ouders en kind of de rechter neemt deze beslissing. Dit zijn ingewikkelde processen en beslissingen die niet zomaar genomen worden. Wanneer de kinderrechter dit besluit neemt kan het niet anders dan dat deze maatregel wordt uitgevoerd en een kind geplaatst wordt in een residentiële setting.

 • JZ

   

  Wellicht een idee om je eens echt te verdiepen in plaats van een beetje voor je uit te blaten. VT “ regelt” geen uithuisplaatsingen,’deze zijn of met medewerking van ouders en kind of de rechter neemt deze beslissing. Dit zijn ingewikkelde processen en beslissingen die niet zomaar genomen worden. Wanneer de kinderrechter dit besluit neemt kan het niet anders dan dat deze maatregel wordt uitgevoerd en een kind geplaatst wordt in een residentiële setting.

 • .\/\/.

   

  Dat is de consequentie van Almere. Het is een soort van anonieme stad waar bijzondere types op af komen. Jongeren die ontsporen en crimineel worden, dat is de consequentie van opgroeien in deze kansarme stad.

  reageer
 • Ed

   

  Anonimiteit en eenzaamheid heb je in iedere grote stad. In Almere met haar vele eengezinswoningen kent men elkaar beter dan in een stad met veel hoogbouw. Dus wat u beweert raakt kant noch wal.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert