B en W wil meer ruimte voor huurwoningen in Lelycentre

LELYSTAD
Het Lelystadse college van burgemeester en wethouders vindt dat eigenaren van leegstaande kantoorpanden bij het winkelcentrum 't Lelycentre meer sociale huurwoningen moeten kunnen bouwen dan de eerder met de raad afgesproken dertig procent. Dat staat in het voorgesteld besluit over het gebied dat dinsdag op de politieke agenda staat.

Businesscase
Volgens het dagelijks bestuur is afwijken van de verhouding 70/30 tussen koopwoningen en sociale woningbouw noodzakelijk om een sluitende businesscase te realiseren. 'Als we dit niet toestaan is er voor een aantal eigenaren geen mogelijkheid tot transformatie en zal het Lelycentre blijven zoals het nu is en mogelijk nog verder verloederen', aldus het college van B en W.

Redelijke mix
Volgens burgemeester en wethouders is de aanpassing op de genoemde locatie te verdedigen, omdat het woonprogramma 'een redelijke mix van verschillende appartementen laat zien wat past bij de meer stedelijke omgeving van het Lelycentre'. Daarbij wordt benadrukt dat appartementen ook een alternatief zijn voor de kamerverhuurpanden in de naastgelegen wijken.

Stevige debatten
In de gemeenteraad is diverse keren stevig gedebatteerd over de verhouding koop/huur in de stad. Collegepartij VVD wilde toen koste wat 't kost vasthouden aan de gemaakte afspraken, bevreesd voor een te groot aanbod in het lagere segment.

 

reacties (3)

 • Bas

   

  100% eens met HM. Zoals het nu is is het echt vreselijk. Kijk in hemelsnaam eens op ee door de weekse dag in de Gordiaan. Met alle respect, maar daar kan een stad toch niet van bestaan?

  reageer
 • HM

   

  Het grote probleem van Lelystad is de scheve bevolkingsopbouw! Te veel inwoners uit de lagere sociale klassen. Dus te weinig inkomen uit werk (=uitkering ten laste van gemeente en vrijstelling gemeentelijke belastingen), te veel gebruik maken van sociale- en zorg voorzieningen (kijk maar eens naar de uitgaven aan jeugd en gezinszorg en bijbehorende budgetten in bepaalde wijken!). Door een evenwichtige opbouw kan een gemeente gezond blijven, anders gaat een steeds kleiner deel van de bevolking alle kosten van een steeds groter deel dragen. Dan komt een stad in een neerwaartse spiraal terecht. Dat is nou net de achterliggende oorzaak van de meeste problemen in Lelystad. De stad heeft nou juist behoefte aan het tegenovergestelde van meer sociale huurwoningen. Dat is jammer voor de mensen die er hier in Lelystad aanspraak op willen maken. Maar die zullen juist ook buiten Lelystad moeten zoeken. Anders komt Lelystad in een eindeloze (bodemloze) spiraal terecht waar de stad nooit meer uitkomt. Dan helpt ook echt geen vliegveld of logistiek centrum meer.

  reageer
 • Roel

   

  Helemaal eens met HM. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Ik gun iedereen een behoorlijke woning, maar Lelystad moet nu eerst eens gaan werken aan een evenwichtige bevolkingsopbouw. Dat wordt des te nijpender nu ons door de prijzengekte in Amsterdam en Almere op korte termijn weer een massale bevolkingsoverloop te wachten staat.

 • KC

   

  Het zou goed zijn dat de verhouding tussen koop- en huurwoningen wordt omgedraaid, zodat de enorme wachtlijsten voor de huurwoningen wordt verkleind.

  reageer
 • Tuuk

   

  Dan moeten er wel huurwoningen zijn om te verhuren! Dacht niet dat het de bedoeling was om mij uit mijn huis te zetten omdat, ik 17 jaar terug mijn huurhuis heb gekocht en zo huurwoningen te creëren!!! Zonder huurwoningen is het moeilijk verhuren namelijk!

 • Thomas

   

  Dan is van vandaag op morgen, 100% van alle nieuwbouwprojecten en 100% van alle transformatieprojecten, niet langer economisch haalbaar. Bouwen voor sociale huur is vrijwel altijd verliesgevend. We moeten af van het socialistische idee van zoveel mogelijk mensen in kleine slechte tochtige huisjes rammen. De manier om de woningnood op te lossen is door grotere huizen te bouwen. Als er daarvan genoeg zijn, dalen de prijzen vanzelf en krijg je doorstroming.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert