Miljoenen nodig om Floriadewijk te beschermen tegen geluidsoverlast A6

ALMERE
5,9 miljoen euro. Dat is het bedrag dat nodig is om er voor te zorgen dat de toekomstige Floriadewijk in Almere niet te veel geluidsoverlast heeft van de A6. Met het geld kan geluidsarm asfalt worden neergelegd en het Floriadeterrein gedeeltelijk worden ‘opgetild’. Door het optillen ontstaat een natuurlijke geluidswal. 

Keuzes
Dat de gemeente Almere geld moet uittrekken voor geluidswerende maatregelen was al enige tijd bekend. Onduidelijk was echter nog om welke bedragen het gaat. 

De afgelopen maanden zijn verschillende opties onderzocht. Bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid of het plaatsen van geluidsschermen. Het speciale asfalt (tweelaags ZOAB) en het optillen van het maaiveld is volgens het college van b en w de beste optie. Nu is het aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het voorstel. 

Als er niks wordt gedaan dan krijgen de toekomstige huizen op het terrein een stuk meer geluidsoverlast dan is toegestaan.

Alleen elektrische deelauto’s
De maatregelen om het snelweggeluid tegen te houden staan in een plan waarin de Floriadewijk verder wordt vormgegeven. Daaruit blijkt ook dat er wordt gekozen om auto’s vrijwel helemaal uit het gebied te verbannen. Alleen aan de randen van het terrein zijn ze toegestaan.

Bij de woningen komen géén eigen parkeerplekken en parkeren moet gebeuren in garage’s. Deze liggen op maximaal 150 meter afstand van de huizen. 

Er wordt daarnaast niet van uitgegaan dat huishoudens een eigen auto hebben, maar er wordt verwacht dat bewoners allemaal gebruik maken van elektrische deelauto’s.

Terugverdienen
In totaal verwacht de gemeente Almere zo’n 28 miljoen euro kwijt te zijn met het helemaal bouwrijp maken van het Floriadeterrein. Daaronder vallen ook uitgaven die al gedaan zijn, zoals het uitkopen van het wokrestaurant Atlantis

Daar staat tegenover dat wordt gerekend op ruim 29 miljoen aan inkomsten door de verkoop van de grond in het gebied. 

reacties (50)

 • Stephan

   

  Het mooiste zou zijn als de verlaagde A6 vanaf het nieuwe busstation t'Oor tot vlak voor de nieuwe afslag Almere Haven over een lengte van ca. 1 km in een bovengrondse tunnel wordt gelegd zoals de A2 ten westen van Utrecht. Op het dak van die tunnelbak kun je dan bouwen of een park aanleggen. Heel mooi maar ook meteen heel duur. Je zult voor tientalle miljoenen tunneltechnische installaties moeten aanleggen, om de 200 meter een vluchtroute aanleggen en de 2 weghelften hoe dan ook met aparte buizen moeten scheiden. Kortom, de mooiste oplossing maar meteen ook de allerduurste.

  reageer
 • Stephan

   

  @Irma, ook al zou er tegen de Floriade worden gestemd, de woonwijk komt er op termijn hoe dan ook. Je zou je eerder moeten inspannen om de A6 ter plaatse alsnog te overkluizen waardoor het groen en de bebouwing er overheen gebouwd kunnen worden. Kortom, maak er een echte tunnelbak van zoals de Gaasperdammerweg. Daar komt een park overheen.

  reageer
 • Stephan

   

  @Hannes, zou je 10 jaar geleden een ecoduct hebben aangelegd, dan zou dat nu weggegooid geld zijn als je bedenkt dat de A6 nog verlaagd moet worden. Na de verlaging van de A6 kan de A6 ter plaatse overkluist worden maar die optie werd jaren geleden al als te duur bestempeld. Daarom komen er hooguit een paar bruggen over de A6.

  reageer
 • Hannes

   

  Stephan, Als U een betere schakeling tussen Almere Stad en Haven wenst daar is persé geen woonwijk voor nodig! Wat de Gaasperdammerweg betreft deze Ecoduct wordt door de verbreding uit noodzaak aangelegd omdat eral bestaande woonwijken zo dicht langs de weg liggen! "En natuurlijk zal daar een mooi park boven ontstaan; Vergeet die Floriade/woonwijk en de A6 kan met een ruime doorstroming ter plaatsen al in 2019/20 al klaar zijn! En een aanpassende Ecoduct met een wandelpromenade vanuit het Centrum naar het Kasteelpark zal best de moeite waard zijn! (Laten we er verder geen financiële plaatje van maken want er is nu ook al dik spraken van weggegooid geld!)

 • Irma

   

  Stoppen met die Floriade, een woonwijk op die plaats is echt belachelijk!!! Stem in maart tegen de Floriade: PVV / SP / AlmereAnders18

  reageer
 • Han

   

  Een Floriade woonwijk aan het Weerwater is een slecht idee, dat zie je maar weer. Ruimte zat in Almere, waarom moet het per se daar? Veel te duur, onlogische plek, gaat ten koste van mooi stadspark dat ons beloofd was.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Stephan

   

  @Yuri, ook jij maakt de gedachtenkronkel dat de woonwijk iets met de Floriade te maken heeft. Wel of geen Floriade, het gaat nu om de woonwijk die NA de Floriade zal verrijzen. Ook als de Floriade zou zijn afgeblazen of niet aan Almere gegund, dan nog zou dit gebied voor woningbouw ontwikkeld worden. Daar gaat het nu om en niet of de Floriade er wel/niet moet komen. Velen vergelijken hier appels met peren. Natuurlijk hebben mensen in Filmwijk-Zuid of Parkwijk- Zuid en Tussen de Vaarten Zuid last van de A6. Ook ik hoor de A6 en woon in Tussen de Vaarten Midden. Maar daar zijn geluidsnormen voor.

  reageer
 • Stephan

   

  @Hannes, dan verdraai je de geschiedenis. Al meer dan 10 jaar geleden, ver voordat de Floriade in zicht kwam, werd besloten om de zuidoever te ontwikkelen met bebouwing voor o.a. woningbouw. Later is de Floriade ingeweven in dat plan. Dus ook zonder de Floriade zou de zuidoever voor woningbouw ontwikkeld worden. In de eerste plannen was ook sprake van een overdekking van de A6 als schakel tussen Haven en Stad. Dat plan blijkt te duur en moeten nu andere maatregelen getroffen worden. Het autoluw maken van de wijk heeft ook niets met de A6 te maken maar meer met de duurzaamheid van de wijk. Het ligt verder aan RWS om ZOAB aan te leggen. Daar heeft de gemeente weinig invloed op.

  reageer
 • Hannes

   

  Stephen, Een besluit wat in de geschiedenis is genomen, wil niet zeggen, dat men het nog in de toekomst moet verwezenlijken! Zo zijn er heel wat scenario's afgeblazen wat achteraf ook niet haalbaar was! Men heeft bewust gemanipuleerd om de Floriade in te zetten voor een woonwijk te ontwikkelen op deze verkeerde locatie! "Anders had men die schakelwijk aan de zuidoever en misschien met een Ecoduct 10 jaar geleden hebben kunnen bouwen; maar deze is pas bewust afgeblazen, om de Floriade/woonwijk er doorheen te jassen! (De bedoeling was ondanks het debacle rond het Kasteel de Floriade met vraag en aanbod met alle mogelijkheden daar te ontwikkelen; wat nu nog steeds mogelijk is!!)

 • Yuri

   

  In Parkwijk zuid is de A6 ook prima te horen. Helmaal knots gek zijn ze met project Flopiade. Zijn zat andere braakliggende gronden in Almere waar dit Flopproject gebouwd kan worden. Veel goedkoper en geen last van de snelweg. Kunnen ze het geld voor betere doelen gebruiken, zoals onderhoud van de stad, ouderenzorg, bouw huur woningen etc....

  reageer
 • Stephan

   

  Wat geluidsoverlast van de A6 betreft: ik woon in Tussen de Vaarten Midden en daar hoor ik het gezoem van de A6 ook nog. Vraag bijvoorbeeld de bewoners van Filmwijk Zuid nabij Veluwesekant en vraag hen hoeveel overlast zij hebben. Zij wonen immers dichtbij de A6.

  reageer
 • Stephan

   

  Wat heeft het autoluw maken van de woonwijk te maken met het geluid van de A6? Naar mijn weten niets. Het leggen van ZOAB asfalt is ook geen zaak van de gemeente maar van RWS. Uiteraard was het ooit de bedoeling om de A6 ter plaatse ter overkluizen maar dat is te duur. Verder heeft de woonwijk niets met de Floriade te maken. Die woonwijk was allang gepland ver voordat de Floriade in zicht kwam. De tegenstanders van de Floriade halen ook werkelijk elk argument, ook als dat totaal niets met de Floriade te maken heeft, aan om hun ongenoegen te uiten.

  reageer
 • Hannes

   

  Je leeft nog steeds in een vastgeroeste droomscenario! De Floriade heeft wel degelijk met de zo doorgedramde woonwijk te maken!!

 • Hannes

   

  Het totale woonwijkproject zal nog na 2022 nog steeds een natte vinger project zijn! Gewoon stoppen op deze verkeerde locatie!!

  reageer
 • Jazeker

   

  Daar gaan we weer. Vlaggetje hier, zoabje daar en hoppekee op naar de volgende beer op de weg. De floriade maakt nu al verlies en de woonwijk gaat dat toch niet helemaal goedmaken lees ik nu. En we moeten nog ongeveer vijf jaar beren op de weg overwinnen om alleen al open te kunnen gaan. Dit gaat niet meer goedkomen. Stoppen verlies nemen en de schade herstellen.

  reageer
 • Joke Stip

   

  haha wat een grap: je mag geen auto voor de deur, maar woont wel aan de snelweg en betaald de hoofdprijs voor je grond. Mag je er wel vlees eten of moet je veganist zijn?

  reageer
 • michael

   

  @ omroepflevoland... Herrema beweerd op twitter dat de kosten voor zoab(5.9mil) voor de Floriade, haven en filmwijk zijn zodat de a6 niet meer geluid op levert

  reageer
 • Jojanneke

   

  Waanzinnig wat er in dat mooie stukje natuur gebeurt. Ineens is het bestemmingsplan veranderd door de gemeenteraad en nu mag er een hele woonwijk uit de grond gestampt worden. Een woonwijk met koop-, huur- en sociale woningen. Vlak naast een snelweg waar het fijnstof je om de oren en in de longen waait als je je buiten je deur waagt. En dan de bedragen die er mee gemoeid zijn en die natuurlijk door de belastingbetalers betaald en opgehoest moet worden. Want het bedrijfsleven heeft nog steeds niets concreets (lees: geld) toegezegd. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen....... eens even opletten welke partijen ons geld verkwanselen !

  reageer
 • Slimme actie?

   

  Doe de A 6 in een tunnelbak en vervolgens maak er een groot park overheen of een landingsbaan voor de Floriade bezoekers en bewoners. We zijn toch even gek aan het doen!

  reageer
 • Ed

   

  De floriade bovenop de A6. Dan zou Almere er tenminste iets positiefs aan over hebben gehouden. Als je de artist impression bekijkt, is het een heel logische gedachte. Nu de A6 wordt aangepakt, had het mooi gekund. Het heeft niet zo mogen zijn.

 • Ans

   

  En wie gaat dat betalen? ? ? ? Precies

  reageer
 • F. Kiffers

   

  Dat is echt lachen zeg. Maatregelen om autogeluid tegen te houden, terwijl dalende vliegtuigen gewoon over de polders denderen met een enorme herrie. De wereld is gek geworden!

  reageer
 • Hannes

   

  Wie heeft er nog begrip voor deze debacle strategie, waar verschillende marktpartijen elkaar moeten ondersteunen. "Het is onbegrijpelijk met alle duurzame technologische kennis dat men op deze debacle manier een woonwijk op een verkeerde locatie teweeg moet brengen; waar het elders zo hard nodig is!

  reageer
 • 5.9 mio besparen door bouw wijk in Poort of elders

   

  Alle stoplichten op rood voor Floriade en woonwijk. 5.9 mio besparen door dezelfde wijk in Poort te bouwen ruimte genoeg daar. Stoppen met dIt wanbeleid van vvd pvda Herrema cda d66 en LeefbaarAlmere. Stem in maart 2018 over gemeenteraad op SP, Almerepartij pvv partijvoordedieren of GLP zij willen dit stopzetten.

  reageer
 • Nonnie

   

  Het begon ooit met 11 miljoen....en waar zijn we nu?...al bijna op 27 miljoen...en we staan erbij en kijken er naar.....Het is om te huilen...wie gaat dit betalen....jaaahh..juist...de burger van almere...en dan zijn alle Floriade helden van nu allang vertrokken uit almere.....

  reageer
 • HH

   

  11miljoen is organiseren Floriade. 28 miljon de woonwijk. Zijn officieel aparte exploitaties. De kosten en risico's kun je dus gevoeglijk bij elkaar optellen.

 • Hansje

   

  STOP NU HET NOG KAN!

  reageer
 • Hannes

   

  Wie heeft er nog begrip voor deze debacle strategie, waar verschillende marktpartijen elkaar moeten ondersteunen!. "Het is niet te vatten met alle nieuwe duurzame en technologische kennis dat men op deze debacle manier een woonwijk kosten wat het kost op een verkeerde locatie teweeg moet brengen!

  reageer
 • Hans

   

  Wat ik niet begrijp: enige jaren gelden werd mij al verteld op een voorlichtingsavond , dat op de verbrede A6 tweedaags ZOAB wordt gelegd . Daarom behoefte men géén geluidswallen aan te brengen t.h.v. Almere Haven. Nu wordt hier gesproken over extra geld voor de ZOAB en verhogen van het terrein. Of die ZOAB zit al in de aanneemsom of ik ben verkeerd voorgelicht toentertijd. En als dat laatste zo is, dan mogen nu t.h.v. Almere Haven wel geluidswallen geplaatst worden, lijkt mij zo.

  reageer
 • Merreha

   

  De gemeenteraad bestaat voor 95% uit ja knikkers. Dus daar kunnen niets van verwachten.

  reageer
 • Koos A

   

  En je moet waarschijnlijk verplicht op GroenLinks stemmen als bewoner van die wijk? Man man man, wat een bemoeizucht van de overheid zeg. Onvoorstelbaar.

  reageer
 • michael

   

  De Floriade is het beste project in jaren voor Almere !!! en ach die paar stuivers meer of minder kunnen via de verhoging gemeentebelastingen weer verdiend worden.

  reageer
 • Pzaal

   

  Natuurlijk en die 5.9 miljoen. Word minimaal 12 miljoen.

  reageer
 • Almeerse

   

  Bodemloze put

  reageer
 • Ed Molenaar

   

  Dat worden grappige campagnes voor komende verkiezingen.

  reageer
 • Ina

   

  Kan me niet voorstellen dat die huizen goed zullen verkopen.

  reageer
 • Karel

   

  En ja, hoor. Daar komen de extra miljoenenverliezen weer tevoorschijn. 5,9 miljoen voor "niet te veel" geluidsoverlast? Reken dus maar op geluidsoverlast en die 5,9 wordt minimaal het dubbele tegen die tijd. De verliezen zullen stijgen en blijven stijgen omdat dit een krankzinnig hoog risicoproject is. En dan rekent de gemeente het ons nog "mooi" voor (want dat kunnen ze goed). Geloof het niet al die mooie praatjes. Straks mogen de Almeerders hun dikke portemonnee trekken. Alle woningen moeten ook nog eens worden verkocht, wat natuurlijk niet gaat gebeuren. Er zijn geen winkels op afstand, geen auto voor de deur, wel het lawaai van een razende snelweg (hoe je geluiden op die minimale afstand ook probeert te voorkomen), flinke milieuvervuiling, en nooit fatsoenlijk buiten zitten en/of de ramen open kunnen zetten. En het belangrijkste: nepgroen! Wie wil daar nu wonen! En ondertussen wordt er steeds meer echt groen gekapt. Zit deze gemeenteraad nog steeds te slapen? Maart 2018!

  reageer
 • Hans

   

  Ik neem aan dat jij je al verkiesbaar hebt gesteld? Je weet het altijd zo goed.

 • Steven Stedenwijker

   

  Haal dan die hoogspanningsleidingen ook weg. Stop ze onder de grond of onder water. Zoveel kan dat niet kosten voor dat stukje over het Weerwater. Daarna is alles rond het Weerwater gelijk een stuk meer waard.

  reageer
 • Inwoner

   

  Simpel gezegd... hoppaaa!

  reageer
 • ViKing79

   

  Daar is weer een hoofdstuk "Luchtfietserij" uit het sprookjesboek "Flop-iade in Flevoland". Man man man, dat ze nou nog niet willen begrijpen dat dit een groot financieel fiasco wordt.

  reageer
 • Jan

   

  Een woonwijk naast de snelweg lekker slim bezig op dat gemeentehuis. Raadsleden liggen zoals gewoonlijk weer te slapen. Maken zich alleen druik om hun maandelijkse 2000 bruto raadsvergoeding. Dank aan D66 PvdA VVD CDA leefbaar Almere Groenlinks CU. Voor straf mogen deze mensen een week kamperen naast de snelweg.

  reageer
 • RRH

   

  28 miljoen investeren om 3,57 % rendement (29 miljoen opbrengst) te maken. Een normaal weldenkend mens of organisatie zou dat risico nooit aangaan. De vraag blijft overigens hoeveel het bouwrijp maken van dit gebied zonder de Floriade en de daarbijbehorende tijdsdruk had gekost... Daarbij waren afkoopsommen voor Atlantis, de camping en Haddock niet nodig geweest en de opbrengsten dus vele malen hoger. Floriade kosten worden hierin dus afgewimpeld op de gebiedsontwikkeling.

  reageer
 • HH

   

  3,57% rendement? Mocht je willen. Tussen het moment van uitgeven en het geplande moment van inkomsten zitten ook nog jarenlange renteverliezen.

 • ghtre

   

  Precies, en dan is het nog positief bekeken. Die 28 miljoen zal nog verhoogd worden naar 40 miljoen en de opbrengsten zullen ongetwijfeld tegenvallen. Herrema is immers berucht om zijn miscalculaties (Noord/Zuidlijn) en heeft al een spoor van ellende achtergelaten in Amsterdam. Ik vraag me toch echt af hoe het mogelijk is dat een PDVA die bijna geen kiezers had de afgelopen verkiezingen, nog steeds zo bepalend is in een Gemeente.

 • RRH

   

  28 miljoen investeren om 3,57 % rendement (29 miljoen opbrengst) te maken. Een normaal weldenkend mens of organisatie zou dat risico nooit aangaan. De vraag blijft overigens hoeveel het bouwrijp maken van dit gebied zonder de Floriade en de daarbijbehorende tijdsdruk had gekost... Daarbij waren afkoopsommen voor Atlantis, de camping en Haddock niet nodig geweest en de opbrengsten dus vele malen hoger. Floriade kosten worden hierin dus afgewimpeld op de gebiedsontwikkeling.

  reageer
 • ron h

   

  Nu pas een nader onderzoek naar geluid en optillen terrein? alle gegevens waren toch al jaren bekend? de bebouwing langs de A6 zou het geluid tegenhouden is eerder in voorlichtingsbijeenkomsten verteld. (waarop ik nog de nodige vragen stelde die werden weggewimpeld) 28 - 29 miljoen men verdient dus niks mwah nu vallen de kosten uitkoop WOK ineens wel onder de titel bouwrijpmaken ? (in mijn herinnering hoorde ik eerder toch echt wat anders) . Iets zegt mij dat men elkaar maar wat verteld en niemand weet wat wel en niet waar is. Maar de burgervragen (en ik vermoed zelfs de interne ambtelijke vragen) consequent worden weggewimpeld. Overigens hebben we nu een energielabel op elke woning (en die zal daar zeker heel positief zijn) maar misschien moeten we ook maar eens een geluidslabel en een fijnstoflabel introduceren. ik vrees dat de wijk er dan een stuk negatiever over uitkomt dan men tot heden doet voorkomen.

  reageer
 • Nepotist

   

  Stel nu dat er een klein groepje topambtenaren persoonlijk enorm veel baat hebben bij het organiseren van de Floriade. Stel dat ze daar puissant rijk mee worden. Hoe dat gaat is eenvoudig in te vullen... stel dat dit de beweegreden is om de Floriade door te laten gaan, dan zijn alle 'waarom' en 'hoezo' vragen toch beantwoord?? en is het wegwuivende gedrag toch verklaard???

 • Flevoburger

   

  citaat " Onduidelijk was echter nog om welke bedragen het gaat. " Dan ben je als politicus toch helemaal van de pot ger.... als je dan met zo'n project akkoord gaat? Stel je koopt een huis en de aannemer verteld je dat er in de tuin nog wel een schutting moet komen maar hij heeft geen idee wat dat gaat kosten / hoe die schutting er uit gaat zien. Maar dan met een miljoenenproject. Echt daar zijn er een paar helemaal de weg kwijt in Almere. Maar ja , daar kan het hè......

  reageer
 • Rina

   

  hoe verzin je het. snelweg in je achtertuin.een gewone auto mag niet, elektrisch wel. maar die floriade moet er komen en de woningen ook. maakt niet uit wat het kost, en ach nog maar wat geld extra erbij, want het geeft toch wel wat geluid, zo'n snelweg in je achtertuin. maakt niet uit , we hebben geld zat . niemand wil dit stomzinnige idee, maar het komt er toch. echt gestoord zijn jullie

  reageer
 • Ohm1981

   

  Succes met het vinden van kopers die met zulke criteria willen wonen. Wat een flop.

  reageer
 • jan

   

  als inwoner van lelystad ben eerlijk gezegdik blij dat wij het vliegveld hebben om naar uit te kijken en niet de floriade. ik hoop dat het goed komt voor almere

  reageer
 • Jos

   

  Uitgaande van de 600 geplande woningen wordt dat dus 10.000 euro per woning.

  reageer
 • HH

   

  29 miljoen aan grondopbrengst met 600 woningen is volgens mij bijna 50.000 euro aan grondopbrengst per woning. Dat worden dure huizen, zo langs de snelweg.

 • Desiree

   

  Nou en? Dacht u dat er voor uw huisje geen kosten werden gemaakt? De kosten zitten gewoon in de grondprijs en bovendien komt er dan van wat nu braakliggend waaihout is plots OZB binnen.

 • HH

   

  Wie wil er wonen op een plek met veel verkeerslawaai, maar waar je zelf je auto niet bij huis mag parkeren?

  reageer
 • nopper

   

  Nu nog bewoners vinden die een huis willen kopen waar je geen auto voor de deur mag hebben, maar wel een snelweg...

  reageer
 • Nopper

   

  Nu nog bewoners vinden die een huis willen kopen waar je geen auto voor de deur mag hebben, maar wel een snelweg...

  reageer
 • Ed

   

  Het is inderdaad volkomen idioot. Telkens als je denkt dat het nu echt niet gekker kan, komt één of ander van de pot gerukt figuur met een nóg krankzinniger ideetje. Waar heeft Almere dit in vredesnaam aan verdiend?

 • .\/\/.

   

  Één grote flop. Er wordt vanuit gegaan dat men elektrisch gaat rijden en niet parkeren voor de deur. Jaja. Deze wijk en dit idee kan elders veel goedkoper en praktischer. Maar ja voor de prestigedrang van bobo's mogen er best een paar miljoenen verkwanseld worden.

  reageer
 • Rutger

   

  De meest duurzame wijk van Almere met een drukke snelweg in je achtertuin. Ergens klopt hier iets niet.

  reageer
 • Sjaak Langerak

   

  Haha, iedereen aan de elektrische deelauto's. Wat zit er toch een stel wereldvreemde geitenwollensokkenambtenaren in het stadhuis.

  reageer
 • Boels

   

  Genoeg beren op de weg. Waar komt de elektriciteit vandaan voor de EV's? Windturbines en zonneparken hebben in zo'n 25% van de tijd fossiele backup nodig. Als Musk als bouwer van de Tesla financieel onderuit gaat (en die kans is er) dan gaan de plannen van de grote benzineautobouwers in de koelkast; misschien dat er wel wat meer hybrides op de markt komen. Vraag mij af of bij de plannen wel voldoende rekening is gehouden om fietsen te stallen. En de beoogde brug over de A6 is te steil voor fietsers en voetgangers.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert