Leefbaar wil debat over 'onwettige' besluiten jeugdhulp

LELYSTAD
Leefbaar Lelystad wil weten hoe het zit met besluiten over de jeugdhulp, die de gemeente sinds 2015 onwettig zou hebben genomen. De fractie heeft daarvoor een interpellatiedebat aangevraagd in de raadsvergadering van maandagavond.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het college van b en w heeft een zogeheten actor aangewezen, die gemachtigd is om namens de gemeente in samenspraak met betrokken organisaties besluiten te nemen over wat voor zorg kinderen moeten krijgen. Dat kan gaan over behandeling, maar ook verzorging of pleegzorg.
Het mandaat hiervoor heeft het college pas eind november afgegeven.

Niet rechtsgeldig
Lous Folkers, juridisch adviseur op het gebied van de Jeugdwet, heeft verantwoordelijk wethouder Elly van Wageningen en de gemeenteraad er sinds september enkele keren op gewezen dat Lelystad haar zaakjes niet op orde heeft. Het gaat Folkers er vooral om dat de gemeente ondanks diverse keren navragen haar geen mandaat kan voorleggen voor het Jeugd- en Gezinsteam. Wel is er een mandaatbesluit voor crisissituaties van hulpinstelling Veilig Thuis en de actor, maar dat is volgens Folkers nooit bekrachtigd en daarom niet rechtsgeldig. Dat betekent volgens Folkers dat alle besluiten vanuit de Jeugdwet sinds 2015 zonder juridische grondslag zijn genomen. Als voorbeeld noemt zij de mogelijkheid dat een kind uit huis is geplaatst, terwijl achteraf gezien dit niet had gemogen. Dat kan gevolgen hebben indien het tot een rechtszaak komt.

Niet bevoegd
Ook zijn er volgens Folkers medische dossiers van kinderen opgevraagd door medewerkers van het Jeugd- en Gezinsteam, die hiervoor niet bevoegd waren. Enkele ouders zijn naar de bezwaarcommissie van de gemeente gestapt, omdat hun kind niet de zorg heeft gekregen die was afgesproken. Ook worden aanvragen afgewezen en beslissingen steeds uitgesteld, stelt Folkers. Tevens staan er handtekeningen onder verklaringen, waarvan ouders beweren die nooit te hebben gezet. Ook komt hun handtekening voor onder afspraken, die anders zijn dan wat eerder overeen is gekomen. Folkers wijst er op dat de Cliëntenraden Jeugdhulp en WMO deze handelwijze vorig jaar ook al in een ongevraagd advies aan de gemeente hebben aangekaart.
Ouders hebben recherchebureaus ingehuurd om de zaak te onderzoeken, omdat zij vermoeden dat hun handtekening is vervalst of uit andere documenten gekopieerd. In september is aangifte gedaan tegen het Jeugd- en Gezinsteam wegens het vermoeden van valsheid in geschrifte.

Besluit
Het college van b en w heeft op 21 november besloten alsnog een mandaat af te geven voor alle besluiten, die sinds 1 januari 2015 zijn genomen. Mede naar aanleiding van de informatie van Folkers wil Leefbaar Lelystad hierover duidelijkheid. De partij vindt het vreemd dat wethouder Van Wageningen in de raadsvergadering van 21 november niets heeft gezegd over dit mandaat, hoewel de raad diezelfde avond over het Jeugd- en Gezinsteam sprak. Leefbaar-raadslid Marianne van de Watering wil ook weten wat de juridische en financiële gevolgen zijn van het niet eerder afgeven van een mandaat. Omroep Flevoland heeft de gemeente vorige week vragen gesteld over het mandaat, maar die zijn tot nu toe niet beantwoord.

reacties (7)

 • Paulien

   

  Gut wat een verhalen. Hier in Almere is het niet bepaald beter. Samen Veilig is een liegende boevenbende. Duidelijk is dar ze geen medisvhe expertise hebben en totaal geen feeling met ouderschap hebben. Gemeente blinkt uit in passiviteit. Wethouder Peeters is van jeugdzorg en kindercentra. Ik geloof dat hij ouders alleen als verwekkers ziet en de rest als taak van de overheid ziet. Hij trekt te veel macht naar zich toe.

  reageer
 • Smoeshaan

   

  Partij hoppende Van de Watering binnengesleept omdat ze door haar werk hier wat van weet, maar verder presteert Leefbaar ongeveer niks behalve hard schreeuwen . Waar was de ook binnengesleepte en gestorven Partij van lelystad ook weer vooor? Voor ondernemers en wat heeft Leefbaar voor hun gedaan? Maar ja, de verkiezingen he?

  reageer
 • Fee

   

  De jeugdzorg in lelystad is heel slecht maakt meer kapot dan dat het goed doet! Ook mijn zoon was bijna ten onrechte uit huisgeplaatst , alleen omdat de puber boos was en zich tijdelijk verzette tegen mijn gezaghet is dat ik mondig genoeg was om hier tegen in te gaan en het heb kunnen voorkomen . Ook heeft de toen betreffende voogd gesprekken gevoerd met kids en met name de oudste heeft hier onder geleden ze heeft hem gechanteerd en bedreigd om wel naar zijn vader( welke zijn kind mishandelde maar dit werd. Iet erkend door de voogd want hij is een top verkoper voor zichzelf) te gaan en zo niet had dit consequenties voor hem! Met behulp van advocaat klacht ingediend tegen deze voogd en uiteindelijk een andere gekregen

  reageer
 • Harry Klein

   

  Als het waar is wat hier staat kan de Wethouder alleen maar opstappen. Binnen het dualisme een belangrijke taak voor de Raad om toe te zien op correcte informatie en correct functioneren. Geldt hier de waarde van status en macht of de waarde van de burger vanuit de volksvertegenwoordigers?

  reageer
 • kiezer

   

  Dan heeft de fractie Leefbaar zitten slapen sinds 2015 en wordt nu wakker i.v.m. aanstaande verkiezingen

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Thomas

   

  Sowieso moet men overwegen of Veilig Thuis machtigen wel verstandig is. Die organisatie heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan doelbewust machtsmisbruik en treiterijen tegen onschuldige mensen, terwijl tegelijkertijd kinderen klappen vangen of erger omdat Veilig Thuis lekker aan de pils op de personeelsborrel zit en geen tijd heeft. Waarom niet in plaats daarvan een club professionals erop zetten, die wel werk uitvoert?

  reageer
 • hans.

   

  Dan hebben we het nog niet over de zgn ''samen werking'' van Veilig thuis met Samen Veilig'' Vele grenzen worden zeer ver overschreden! Vriendjes politiek en Financiele belangen nog het minst. Hier moet eens flink de bezem door!

 • Esveen

   

  De gemeente heeft meer niet op orde. Kadaster kan aanvraag WOZ waarde om die reden ook niet beantwoorden en stort bedrag voor de aanvraag terug.

  reageer
 • Dirk

   

  Ha, ha jij ook al. Ik heb dit laten zien daar bij de gemeente, maar ze doen net of ik dit verzonnen heb. Hooghartige ambtenaar met geen enkel gevoel voor de realiteit. Hoe noem je zoiets? Vul maar in!

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert