Plan herindeling luchtruim moet er in de herfst zijn

LELYSTAD • Ma 18 december 2017 | 21:01 • Maandag 18 december 2017 | 21:01
Minister Cora van Nieuwenhuizen wil voor het najaar van 2018 een plan van aanpak klaar hebben voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Daarbij worden alle belanghebbenden betrokken en zal de minister er op toezien dat inspraak goed wordt geregeld.

Dat schrijft de minister maandagavond in brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen over de uitbreiding van Lelystad Airport. De minister heeft de brief eerder op de dag besproken met de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Friesland en Drenthe.

Welk voordeel heeft een herindeling van het luchtruim?
Op herindeling wordt vanuit enkele provincies en de Tweede Kamer aangedrongen, vanwege zorgen over de lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Bovendien kan het vliegveld niet doorgroeien zonder herindeling van het luchtruim. Van Nieuwenhuizen herhaalt het standpunt van haar voorganger, staatssecretaris Dijksma, dat een volledige herindeling niet eerder gereed is dan in 2023. Dit heeft te maken met een nieuw computersysteem dat de civiele en militaire luchtverkeersleiding in 2022 krijgen. Tot die tijd wil de minister alleen tussentijdse verbeteringen doorvoeren, zeker als het om Lelystad Airport gaat.

Wie mogen er meepraten over de herindeling?
De minister zegt grote waarde te hechten aan draagvlak voor de plannen. Tot komend najaar wil ze een actief inspraakproces opzetten met alle gebruikers van het luchtruim, luchthavens, provincies en andere belanghebbenden. De minister neemt een recent voorstel van de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport over om de inspraak te organiseren zoals Rijkswaterstaat dat bij grote projecten doet.
Tussen 2019-2021 worden de voorstellen uitgewerkt tot een voorkeursvariant, waarbij opnieuw belanghebbenden kunnen meepraten. Vanaf 2022 volgt invoering van het vernieuwde luchtruim voor burger- en militair verkeer, dat simpeler moet zijn, meer capaciteit schept en geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen zo veel mogelijk beperkt. Ook moet er ruimte blijven voor de kleine luchtvaart.

De herindeling is een complexe zaak. Daarom wil de minister er een stuurgroep en een risicomanager op zetten, die elke twee maanden de voortgang van de herindeling controleren.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel