Opening vliegveld op 1 april 2019 nog onzeker

LELYSTAD
De regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen zich er op dit moment nog over niet uitspreken of Lelystad Airport open moet gaan op 1 april 2019. De partijen wachten totdat naar verwachting in maart duidelijk is of die datum haalbaar is of niet. Daarmee blijft er nog enkele maanden onduidelijkheid.

De Tweede Kamer sprak dinsdagavond ruim vier uur over Lelystad Airport en de fouten die er zijn gemaakt in de milieu-effectrapportage (mer). Vliegtuigen van en naar Lelystad zorgen voor meer overlast dan in 2014 in de mer is vermeld. Hierdoor is grote onrust ontstaan onder inwoners van Overijssel, Gelderland en Friesland.

GroenLinks, de SP, Partij voor de Dieren, PvdA, SGP, PVV en 50 Plus vinden dat de opening moet worden uitgesteld. Zij willen dat eerst het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld en er routes komen die voor zo min mogelijk overlast zorgen. De SP brengt hiervoor een eerder ingediende motie in stemming.

Vasthouden aan oorspronkelijke openingsdatum
De regeringspartijen VVD en CDA willen vasthouden aan 2019. Zij vertrouwen er op dat minister Cora van Nieuwenhuizen de fouten herstelt en in maart heeft laten controleren of dat ook goed is gedaan. D66 en ChristenUnie willen daar op wachten en pas dan besluiten over de openingsdatum.  De ChristenUnie wil dat de regio bij alle vervolgstappen nauw wordt betrokken. Het CDA drong aan op een grotere rol voor de provinciale besturen.

Minister Van Nieuwenhuizen zei zelf aan 1 april 2019 te willen vasthouden en zich hier ,,100 procent'' voor te zullen inzetten. Volgens haar moet Lelystad worden uitgebreid om Schiphol te ontlasten. De minister zegt dat zorgvuldigheid van het grootste belang is, maar dat hoeft 2019 niet in de weg te staan. 

Correcties mer laten controleren door derde adviesbureau
Het ministerie laat tot half maart alle correcties extra controleren. De minister zal moties van D66 en GroenLinks overnemen om een derde adviesbureau hier naar te laten kijken. De partijen willen dit, omdat ze er niet op vertrouwen dat twee andere bureaus dat goed doen. Zij hebben eerder de fouten over het hoofd gezien. Ook worden er 15 tot 20 mensen extra ingezet om het project Lelystad Airport vlot te trekken. De Kamer stemt donderdag over de moties.

Beschamend
Leon Adegeest van actiegroep HoogOverijssel vindt het Tweede Kamerdebat van gisteravond beschamend. Hij is boos dat de minister heeft gezegd gewoon te gaan beginnen met vliegen en dat daarna pas wordt bekeken hoe het verder moet. De actiegroep vindt dat het luchtruim eerst opnieuw ingedeeld moet worden. 

In het oosten van het land is het al enige tijd rumoerig. Als het luchtruim niet eerst opnieuw ingedeeld wordt, dan komen vliegtuigen daar straks over op 1.800 meter hoogte. Dat is volgens bewoners veel te laag. Daarnaast is er angst dat de herindeling niets aan de 'lage' vlieghoogte verandert.

reacties (28)

 • Ro

   

  Ik denk dat een heleboel mensen opzich niet tegen de uitbreiding zijn. Maar wel tegen de lange lage vliegroutes en de dubieuze manier hoe dit is doorgedrukt. Iedere politicus M/V die dit dossier op het bord krijgt, krijgt hier terplekke zwaar maagpijn van. Die van Nieuwehuizen schuift het ook weer voor zich uit. Even voor Desiree. Het zal niet het eerste miljoenenproject wezen wat totaal mislukt. En stof ligt te vergaren.Daar hebben we in dit land helaas voorbeelden genoeg van. Zegt de Betuwelijn je iets? En kijk eens naar Kanniewaarzijn of "van onze centen" Miljoenen verspillen daar zijn onze bestuurders altijd erg goed in geweest.

  reageer
 • Hannes

   

  Inderdaad; hoe het ook reilt en zeilt; Vliegen is voor velen een leuke levenservaring, om vanuit de lucht te zien hoe klein Nederland is; Maar zodra men weer vaste grond onder de voeten krijgt; begint bij thuiskomen ook weer de dagelijkse levenservaring; en dat is niet voor iedereen gelijk...!!

 • Jaap

   

  Wat is er mis met de Betuwelijn? Overeenkomst is dat er veel protest was bij de aanleg. Maar nu hij klaar is rijden er vrolijk treintjes over die het vervoer over de weg behoorlijk ontlasten. En dat gaat met de aantrekkende economie alleen maar meer worden. Hadden we metde aanleg moeten wachten tot de wegen verstopt zouden zijn.

 • Martin

   

  Jammer toch dat je je zin niet krijgt als je wat roept. Zo zit Nederland tegenwoordig in elkaar. Geen wonder dat we uit gekotst worden. AirPort Lelystad is niet het enige voorbeeld. Nationaal en internationaal zijn we zeikerds, niet trots op wie we zijn en waar we voor staan. Compliment voor iemand die de rug recht houdt en eerst bewijzen wil zien.

  reageer
 • hans.

   

  lariekoek! Kijk naar de mensen in de zorg, veiligheid en onderwijs. Mensen met een hart!

 • Stephan

   

  @Hans, nu kan ik je niet meer volgen. De MER procedure betreft alleen het Nederland luchtruim. Wat is daar internationaals aan? Het gaat niet om het hoger gelegen luchtruim dat door Eurocontrol wordt gestuurd.

  reageer
 • hans.

   

  Houden we die vliegroutes voor ons zelf dan? Moeten ze niet aansluiten of stoppen ze bij de grens? + Ze zullen ook in de navigatie van buitenlandse vliegtuigen moeten. Kwestie van internationale verdragen. Als de minister alle varianten wil laten onderzoeken A/BA+ etc ook prima. Oh ja natuurlijk in overleg met het commando luchtverdediging van Defensie.

 • anton

   

  Wat maakt het uit een paar jaar later ?Als alles juist is berekend en de veiligheid is gewaarborgd en de Mer regels in orde zijn geduld is een schone zaak toch .

  reageer
 • Esveld

   

  En zo te lezen leunen provincies en gemeenten weer achterover en blijft de schraper van Hoog Overijssel geld inzamelen en daar verantwoording over afleggen????? Of worden de schreeuwende meelopers (maar 270 in Lelystad) net zo bedot als bij Stichting Loterijverlies. Kijk eens echt op Airflight24 en bekijk daar zelf de vlieghoogtes. Laat je niet voor de gek houden door een paar ophitsers die hier al munt uit slaan. Anders gezegd: u geld uit de zak kloppen.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Mars

   

  Ik hoop dat maart de politieke partijen met haviksogen naar de dan opnieuw geldende aangepaste MER zullen kijken en vooral kritisch zullen zijn.

  reageer
 • Sebastian

   

  Vliegtuigen die dalen veroorzaken helemaal geen geluidsoverlast. Tussen 5 en 6 in de ochtend ben altijd straat met de hond, op dat moment zie ik tientallen vliegtuigen rondjes cirkelen boven lelystad. Het zogenaamde lawaai die ik waarneem is echt heel geluids-arm. Naar mijn weten produceren vliegtuigen alleen maar herrie bij opstijgen. Overijssel en Gelderland en ook alle tegenstanders:"stop met deze onderbuikgevoelens "

  reageer
 • hans.

   

  Wat zullen we dan veel vliegtuigen moeten bouwen! Want ze moeten ook weer opstijgen. Met veel lawaai en milieu vervuiling. De vliegtuigen die tientallen kilometers moeten vliegen om te landen vlieg wel met 70/80 % motor vermogen! Dat was een vd fouten in de MER...

 • Desiree

   

  Het werk is in uitvoering en op tijd klaar. De ambtenarij zorgt maar dat al het papierwerk straks in orde is. Het zal even lekker worden dat men zo'n miljoeneninvestering renteloos zal laten liggen vanwege wat stempels op een formulier. De enkeling die tegen is gaat zelf natuurlijk nooit met het vliegtuig vanaf een ander vliegveld.

  reageer
 • Hannes

   

  Vliegveld Berlin Brandenburg ligt ook al jaren renteloos te verstoffen! "Al dat papierwerk is één grote administrative koehandel; waar niemand nog een ware expertise oplos kan laten!! "Gelukkig kan die enkeling nog altijd van een andere vliegveld vertrekken!"

 • Jan

   

  De enige zinvolle bijdrage tijdens het debat kwam van de Partij v.d. Dieren. Promovendus P.M. Peeters schrijft in zijn recente proefschrift: Tourism's impact on climate change and its mitigation challenges, de, samengevat. In het jaar 2100 vliegt de wereldbevolking naar verwachting ruwweg negen keer zo veel kilometers als in 2015 en verdubbelt de gemiddelde per reis afgelegde afstand. Het aandeel van de luchtvaart in de CO2-emissies van toerisme groeit van 50% in 2005 naar ruim 75% in 2100. Kortweg is de luchtvaart de mest vervuilende sector waardoor we nooit in staat zullen zijn de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Kan iemand hier dat iets schelen. Onder hem heilige mom van economische vooruitgang en werkgelegenheid helpen de voorstander mee aan het kapotmaken van deze toch al vervuilede, vergiftigde en inmiddels deels onleesbaar geworden aarde.

 • ./\/\.

   

  Vooruitgang wordt vaker geblokkeerd door kul argumenten. Het gaat vanaf 2019 om een paar vluchten per dag. Dit vliegveld gaat een economisch succes worden voor Lelystad en de regio. Schiphol gaat hier steeds meer naar toe dirigeren. En mij lijkt het ideaal, zo dicht van huis vertrekken.

  reageer
 • ./\/\.

   

  Tientallen jaren geleden had men de moed moeten opbrengen Schiphol te sluiten en in de toen nog vrijwel lege Flevopolders één grote luchthaven aan te leggen. Per saldo hadden minder mensen (niet dezelfde mensen) last gehad van vliegtuiglawaai en vervuiling. Nu zitten we met de gebakken peren, en moet de schrijnende waarheid over de overlast van Schiphol voortdurend met allerlei opzichtige rekentruuks rechtgelogen worden. Maar aangezien zelfs daaraan nog grenzen zitten dreigt Lelystad de uitwijk te worden van alles wat Schiphol begrenst: lawaaiig vrachttransport met oude kisten, goedkope vluchten van budgetvervoerders op onzalige tijdstippen. Slechte planologie.

  reageer
 • Stephan

   

  Laat de bouwwerkzaamheden in ieder geval gewoon doorgaan (de verlengde start- en landingsbaan is al (bijna) gereed) zodat het vliegveld snel in gebruik kan worden genomen als de nieuwe vliegroutes zijn bepaalt.

  reageer
 • hans.

   

  Ging het alleen maar om de nieuwe vliegroutes! Alleen die internationaal vast stellen duurt jaren, zegt ook de nieuwe minister...(planning, ict, wetgeving, etc)

 • Realist

   

  Wat een vertoning van de linkse partijen. Denk dat dit het vertrouwen in de politiek niet vergroot en verbaas me ook over de mening van de Ombudsman, ik dacht dat we die voor andere zaken hebben. Vraag me af hoe de bedrijven omgaan met de toegenomen onzekerheid omgaan.

  reageer
 • peter van den bemt

   

  Het wekt zeker wel vertrouwen dat de 2 partijen die de slechte MER geleverd hebben, de aangebrachte correcties moeten controleren!!! Wie is er nu al die tijd onbetrouwbaar!!!

 • hans.

   

  U weet(leest!) dat landelijke afdeling van D'66 en de C.U een duidelijk voorbehoud houden over hun steun voor het flutvliegveld L'stad.Ook de SGP heeft grote twijfels!

 • Toekomst

   

  We weten allemaal dat de wereld niet stil staat en dat auto en andere vervoersmiddelen aan het evolueren zijn Zo zal dit ook met de luchtvaart zijn. De geluidsoverlast en de uitstoot is in verschil met 10 jaar geleden al enorm afgenomen. Deze ontwikkelingen gaan door. Al deze doomscenarios die in deze discussie geschetst worden zijn over 5 jaar alweer ruimschoots achterhaald. Dus mensen wees toekomst gericht.

  reageer
 • Ed

   

  Als ik u goed begrijp: straks zijn vliegtuigen zo stil en schoon dat Schiphol rustig kan doorgroeien zonder overlast te veroorzaken. Dan is de uitbreiding van vliegveld Lelystad dus helemaal niet meer nodig!

 • Hannes

   

  De conclusie is dat met al het gezwalk; waar niemand nog een ware praktische expertise kan weerleggen; wat op zich al genoeg werkgelegenheid met zich meebrengt!" Waar men nog geen waardevolle welzijn en culturele samenleving in het kleine Nederland kan garanderen..!

  reageer
 • Herman

   

  Open zo snel mogelijk!

  reageer
 • flot

   

  Als men straks elektrisch gaat vliegen hoor je geen toestel meer. Tesla weet daar wel raad mee..

  reageer
 • Flop

   

  Als straks met mijn auto kan vliegen, heb ik helemaal geen vliegveld meer nodig.

 • Boels

   

  Dat gaat niet gebeuren: al het koper in de wereld is niet voldoende om de kabels te produceren die de vleigtuigen van stroom voorzien. Bovendien wordt het een wirwar. Of denk je dat het met accu's kan?

 • Pieter

   

  1. Vertrouw niet op Demagogen Zes en Zestig, die hebben in en paar maanden laten zien de allergrootste draaikont van dit Kabinet te zijn. 2. Ik heb me ongelofelijk gestoord aan de heer Remco Dijkstra die blijkbaar niet verder komt dan het geven van een paar trappen na aan mensen die zich niet meer kunnen verdedigen. Bravo meneer Dijkstra, geweldig hoor, U laat niveau van politiek bedrijven zien. 3. Hoe gek moet je het vinden dat mensen geen vertrouwen meer in de politiek hebben, wanneer er ondeugdelijke rapporten worden gemaakt die bedoeld zijn om politiek te sturen. 4. Het lijkt wel een ziekte: de blinde vlek van politici voor het gebied Flevoland (net als de zeemeeuwen tot op de dag van vandaag bij Kuinre boven de oude haven: Hee vandaag geen water). 5. De overheid maakt nooit zaken af als het om Flevoland gaat: Geen Zuiderzeespoorlijn tussen Randstad, Groningen, Hamburg, Berlijn. Geen Markerwaard, Geen vliegveld, Geen snelweg A50 6, Provinciale Statenleden, gemeentebesturen :Ram veel meer met de vuist op tafel in dat Haagse. Zoete broodjes werken niet, zo blijkt ook nu weer. (en oja: Wist u tegenstander, dat er al lang regelmatig vliegtuigen boven dit gebied vliegen op 2 kilometer hoogte? Als ik ze zie moet ik grimlachen. Niemand namelijk die ze opmerkt. Kijk maar eens op Flightradar.nl) Het gezeur en gezever gaat over helermaal NIKS.

  reageer
 • jan

   

  ik heb nu spijt dat ik d66 heb gestemd. had ik maar vvd gedaan. vliegveld moet open

  reageer
 • Jan

   

  D66 heeft het nu te druk met Pechtold gate.

  reageer
 • Jazeker

   

  15 man extra om te kijken hoe het slechte voorwerk met de vele fouten kan worden omgezet in een doordruk methode. Beter is even goed kijken naar de werkelijke situatie en dan beslissen naar waarheid en zonder schiphol management. Onafhankelijk onderzoek en de tijd nemen om het vertrouwen terug te winnen.

  reageer
 • Arie

   

  Mensen zeuren over een vliegveld maar de btw om hoog op levensmiddelen dan hoor je niemand

  reageer
 • Europa

   

  Klopt, want 9% is nog te laag. Btw wordt door Europa bepaald en die stellen voor van een btw tarief voor alle producten en diensten in heel Europa. De stap van 6% naar 9% is eerste aanzet om naar 1 tarief toe te werken.

 • Harry Klein

   

  15 tot 20 mensen extra om de boel vlot te trekken... Een soap dankzij de PvdA (Alders, Dijksma, Mansveld en een zwakke fractie). De burger betaald wel weer! Hoog tijd voor echte marktwerking zonder politieke draaikonten. Lelystad Aiport moet open op 01-04-2019! Dat kon en kan nog steeds!

  reageer
 • Drontenaar

   

  Yes nu maar hopen dat het allemaal niet door gaat!

  reageer
 • Drontense

   

  In Dronten hopen wij van ganser harte dat Lelystad Airport tijdig open kan gaan. Wij kijken uit naar de expansie en mogelijkheden en het gemak van reizen vanuit dichtbij huis. Tegenstanders blijven er altijd zijn, mensen die tegen alles protesteren ook, ook shag rokers, blikjes bier drinkers en werk schuwen. Maar niet iedereen is hetzelfde!

 • Wim

   

  Uiteraard gaat het gewoon door, het wordt immers zonder inspraak of juiste informatie doorgedrukt. Ik kan me nog een informatie avond herinneren waar dhr. Alders de spreker was. Mooie beloftes dat alles zou worden gedaan om overlast te beperken, en nog veel meer van dit soort valse beloftes. Het is gewoon een smerig prestige project en andere woorden heb ik er niet voor. Hoop dat er nog veel meer vuiligheid en fouten tegen het licht komen en dat we nog zoveel en zo lang mogelijk door kunnen gaan met vertragen. Voor alle duidelijkheid, ik vlieg zelf niet en heb dat ook nog nooit gedaan.

  reageer
 • Bert

   

  Hebben we toch een verstandige minister.

  reageer
 • HH

   

  Als de politiek twijfelt, beslist de markt. Geen enkele luchtvaartmaatschappij gaat investeren in Lelystad Airport als kamerfracties of een minister een deur op een kier houden voor uitstel. Het bestellen van vliegtuigen en het opstellen en verkopen van vliegschema's duurt meer dan een jaar. CDA en VVD hebben hun best gedaan, maar D66, CU en de minister hebben met hun vage pleidooien voor de facto voor uitstel gezorgd. Jammer voor de BV Nederland, jammer voor de werkgelegenheid, en een kortdurend succes voor de tegenstanders. Een overgrote kamermeerderheid blijft voorstander van Lelystad Airport. Uiteindelijk heeft deze discussie alleen maar verliezers. Overigens complimenten voor Fackeldey en Lodders die deze oeverloze discussie lang op de tribune bijgewoond hebben.

  reageer
 • Boels

   

  Vliegoperators krijgen "slots" toegewezen: aantal vluchten en vertrek- en aankomsttijden. Daar betalen ze voor. Ze investeren nauwelijks iets, inrichting van kantoorruimte. De balies, enz. is voor rekening van het vliegveld. Echte hoogvliegers heb ik in het kamerdebat niet gezien, alle ruimte voor plaatsvervangende schaamte. Tijd voor een parlementaire enquete, de bewindslieden van de vorige kabinetten moeten maar eens met de billen bloot (figuurlijk gesproken; moet er niet aan denken...). Het gejammer over milieu verstomt als men met cijfers zou komen over de vliegbewegingen van parlementariers en lobbygroepen. Zet dat dan maar af tegen de feitelijke vervuiling per vliegkilometer per passagier. Kijk vooral ook naar de vervuiling van de autovakantietochten van medelanders naar Marokko en Turkije. Waar zijn de milieuorganisaties die ze gratis vliegreizen aanbieden? Pas dan doe je wat aan het milieu.

 • Overgroootte

   

  Zeker een overgrote kamermeerderheid. 1 zetel verschil.

 • hans.

   

  Grote vraag blijkt nu: kan de bestaande MER voldoende aangepast worden of moeten eerst de(internationale)vliegroutes geregeld worden? Donderdag meer!

  reageer
 • HH

   

  Nou, het is wel duidelijk dat CU en D66 donderdag niet voor de SP-motie zullen stemmen. CU en D66 willen eerst de uitkomsten afwachten van de aanpassing van de MER en het advies van de commissie MER daarover. Dat wordt op zijn vroegst in maart. En VVD en CDA steunen de motie ook niet. Bij volledige aanwezigheid van kamerleden is dat dan dus een meerderheid van 1. Misschien wat ruimer als Denk en FvD de motie ook niet steunen, maar de mening van deze partijen is mij nog volstrekt onduidelijk. Denk is op zich vast wel enthousiast over goedkopere vluchten naar Turkije.

 • Karel

   

  Tja, VVD, hè. Laat zich piepelen en laat de Schiphol-bobo's deel uitmaken van het kabinet en mede bepalen wat "goed is" voor ons land. Niks nieuws onder de zon. "Straks een goed betaalde baan in het vooruitzicht, dus niet moeilijk doen. En waarom zou je het luchtruim ook opnieuw laten indelen? Het gevaar van lang en te laagvliegende vliegtuigen wordt overschat, toch? Als er weer zoiets als de Bijlmerramp gebeurt, zien we we wel weer en likken we onze wonden. Geluidsoverlast? Milieuvervuiling? De mensen moeten niet zeuren." Zo denkt de overheid die ons zou moeten beschermen.

  reageer
 • Maartje

   

  Helemaal gelijk, er zijn namelijk op de Veluwe overal wolkenkrabbers die 2 kilometer hoog zijn met 400 verdiepingen...

 • Karel2.0

   

  Het is werkelijk van de zotte om laag vliegende vliegtuigen te vergelijken met de bijlmerramp. 2 totaal verschillende zaken.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert