ChristenUnie twijfelt aan opening Airport 2019

LELYSTAD
De ChristenUnie denkt dat het niet mogelijk is om Lelystad Airport in 2019 te openen, zoals de bedoeling is. Volgens Kamerlid Eppo Bruins ligt uitstel met een jaar voor de hand. Dat zegt Bruins tegen het AD en NOS. De partij zegt nu nog geen keihard 'nee', zo laat een woordvoerder aan Omroep Flevoland weten.

Bruins spreekt in het AD over een 'winstwaarschuwing': het kabinet zal met een goed verhaal moeten komen, wil Lelystad Airport op 1 april 2019 open kunnen gaan. Bruins is er niet van overtuigd dat in maart alle problemen met het vliegveld zijn opgelost zodat opening in 2019 mogelijk is. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de Kamer toegezegd dat zij in februari alle fouten in de milieu-onderzoeken heeft hersteld en daarna de Commissie voor de Milieu-Effectrapportage laat oordelen of dit goed is gebeurd. Dat wordt in maart bekend.

Definitief oordeel in maart
Bruins gaf in het Kamerdebat van 19 december weliswaar aan grote twijfels te hebben over de haalbaarheid van 2019, maar hij zei toen tegen Omroep Flevoland met een definitief oordeel te komen nadat in maart alle nadere informatie op tafel ligt. Bruins herhaalt dat nu in het AD, maar voegt er aan toe:  "Ik kan me voorstellen dat we eerst wachten op het eindplaatje, voordat we met iets beginnen zonder dat we weten waar het eindigt".

Openen in 2020
Bruins geeft in de krant aan mogelijkheden te zien om de luchthaven in 2020 te openen met betere vliegroutes dan er nu zijn voorgesteld. Bruins verwijst naar het plan van aanpak voor de herindeling van het luchtruim: daarin schrijft de minister dat de herindeling niet eerder kan dan in 2023, maar tegelijk zijn in 2020 de eerste resultaten bekend.

Geen vertrouwen in overheid
Lelystad moet vanaf 2019 vakantievluchten van Schiphol overnemen, maar er is veel te doen over de gevolgen voor het milieu en de geluidsoverlast. Ook zijn er rekenfouten gemaakt. Bruins: "Mensen hebben het gevoel dat dit met stoom en kokend water er doorheen wordt gedrukt. Het vertrouwen in de overheid is hierdoor onder het nulpunt gedaald. Het is nodig dat er nu een zorgvuldig proces op gang komt om dat vertrouwen te herwinnen."

Weinig nieuws
De Lelystadse wethouder Jop Fackeldey ziet weinig nieuws in de opmerkingen van Bruins. Volgens de wethouder heeft Bruins in december al aangegeven eerst te willen wachten op all informatie, voordat hij een besluit neemt. Fackeldey is daarom wel verbaasd over het moment zo kort na het debat waarop Bruins nu zijn uitspraken doet.
VVD en CDA in de Tweede Kamer willen niet vooruitlopen op een besluit en wachten totdat de Commissie voor de mer advies heeft uitgebracht over de milieu-onderzoeken van het vliegveld.
De ChristenUnie in Lelystad en Provinciale Staten betreurt het dat er door de uitspraken van Bruins weer onduidelijkheid is over de openingsdatum. De fracties hebben Bruins uitgenodigd om komende woensdag in Lelystad te komen praten.
 

reacties (68)

 • Hannes

   

  Conclusie; het hele scenario debacle rond Schiphol en vliegveld Lelystad komt in schaalgrote op het zelfde neer als vliegveld Berlin Brandenburg!

  reageer
 • Peter

   

  Ik heb altijd CU gestemd omdat het een duurzame partij was. Een vliegveld is een ramp voor Flevoland en zeker niet duurzaam. Ik zie nu dat Harold Hofstra eigenlijk een VVD-er is die alleen maar kijkt naar eventuele werkgelegenheid en alle andere aspecten onbelangrijk vindt. Volgende keer maar op Groen Links stemmen.

  reageer
 • hans.

   

  Als je de site met het programma vd C.U Lelystad over het vliegveld leest zijn ze eigenlijk tegen Schiphol en voor uitstel van het flutvliegveld. Een van hun voorwaarden is dat Lelystad er geen last mag hebben.( dat is er nu al gezien de discussies en de flater)Daarnaast dienen de wegen op de grond en in de lucht gelijk op te gaan. Dat kan pas in 2023. ( je kan je ogen bijna niet geloven als je dat leest!)

 • Jan

   

  Legt u dan eens uit waarom u op de CU heeft gestemd terwijl zij voor het vliegveld is? Nu er een draaikont ineens tegen is, verder zijn goed recht, bent u ineens tegen de CU en Harold Hofstra? u bent minimaal net zo inconsequent!

 • hans.

   

  De dioxine in de melk en de zure regens van een aantal jaren geleden ben je Alweer vergeten! Ook de enome hoge gehaltes van lood in de planten die groeiden in de berm van de wegen, PCb's en plastic in de magen van vogels, ... Dat je een milieu ontkenner bent is nu overduidelijk. Mensen zijn die politieke halve waarheden en onder het tapijt schuiverij meer dan zat! Gelukkig kunnen ze het nu zelf lezen op de sociale media, de kranten en sites zoals Omroep Flevoland. Jij kan het de politieke partijen kwalijk nemen dat ze een draai maken ( PvdA, D'66 en de Christen Unie) Mensen met gezond verstand noemen dit wijsheid!

  reageer
 • Lelystadairport en Floriade feestje van de macht

   

  Lelystadairport en Floriade feestje van de macht, pvda, d66, vvd en cda. En beiden heel duurzaam en groen. Woorden die pervers zijn geworden. Burgers mogen niet participeren maar krijgen in beton gegoten besluiten. Zo ook Floriade fouten in de MER en de MER opgesteld door bouwbedrijf Antea groep dus ook nog belangenverstrengeling samen met het bouwbedrijf van vvd Annemarie Joritsma. 21 maart raadsverkiezingen.

  reageer
 • ./\/\.

   

  "Burgers mogen niet participeren maar krijgen in beton gegoten besluiten." - het is net een tikje te makkeliljk om besluiten die jou toevallig niet aanstaan als tekenen van een dictatuur aan te merken. Vergeet niet dat alle besluiten, of het nu vliegveld Lelystad of de Floriade betreft, zijn goedgekeurd door volstrekt democratisch gekozen volksvertegenwoordigingen. Burgers kunnen daarin heel eenvoudig participeren, ten eerste door te stemmen, en ten tweede door lid te worden van een politieke partij. Dat laatste heeft, zeker op lokaal niveau, ècht zin: gemeenteraadsleden zijn ontzettend toegankelijk over het algemeen.

 • Rob

   

  Christenunie= Gelderland, en bible belt. Heeft er vermoedelijk iets last van. Gemeenteraadverkiezing komt er aan dus even in de soep roeren. Eigen gewin dus.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Groots

   

  Zojuist in het NOS-journaal, de lokale Christen Unie afdelingen zijn verbaasd en niet eens met Eppo!

  reageer
 • A.Sleep

   

  Om te beginnen heeft zoveel roeptoeteren geen zin. Gewoon op de fiets vakantie vieren en Schiphol kan alle noodzakelijke vluchten voor goederen en zaken afhandelen. Jammer van de werkgelegenheid hier, als iedere vakantievierder dat zou doen. Daarbij zou de overheid wel wat meer werkgelegenheid kunnen bieden om de studies met deskundige oordelen te kunnen publiceren en minder fouten te laten ontstaan: dat sceelt dN weer wantrouwen tov politici, die ook niet beter weten. Oók die van de CU. En zoals gezegd heeft deze reactie ook weinig zin :-)

  reageer
 • raadsvolger

   

  Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst,behalve de CU.

  reageer
 • hans.

   

  Bijna goed: Gezonde toekomst!!

 • flevolander

   

  Stem maar niet op die C(onservatieve) Unie, ze willen alleen maar zieltjes winnen tijdens de verkiezingen.Vooral op de Veluwe en NW Overijssel.

  reageer
 • lelystedeling

   

  Zojuist tussen 19.00 en 19.45 vlogen er 30 vliegtuigen richting Schiphol maar door het luchtruim boven Lelystad op plm. 1500 meter hoogte. Wij, lelystedelingen, hebben daar ook last van, dus SLUITING van het luchtruim boven Lelystad.

  reageer
 • Peter K

   

  Dat is dagelijks alleen tijdens het spitsuur.

 • hans.

   

  Nou, dat zou de absolute stunt van 2018 zijn. Een aarbeving in het stad- en provinciehuis!

 • Hannes

   

  Conclusie; het is een totale scenario debacle waar ieder participant zijn eigen markt creëert "ten kosten van het maatschappelijkeleefbaarheid" waar gevoelswaarde ver is te zoeken..!!

  reageer
 • stephan

   

  Gezien de reacties van diverse partijen hangt het er maar vanaf aan welke kant je staat. Laat de politiek zijn oren naar sommige burgers en bezwaarmakers hangen wordt dit als reparatie van vertrouwen uitgelegd. Daarentegen, bedrijven vinden in dat geval dat diezelfde politiek niet betrouwbaar is. Kortom, linksom of rechtsom het is nooit goed.

  reageer
 • Reactie

   

  Vliegen voor 10 euro lijkt leuk, maar kost uiteindelijk veel meer (lawaai, vervuilende stoffen in de lucht, vliegtuigen die je overziet komen). Als de prijzen omhoog gaan, dan zijn er ook minder mensen die willen vliegen. En daarnaast, waarom een vliegveld midden in het land, met zoveel bewoners, goede landbouwgrond en dieren? Die hebben er direct last van, van deze vliegtuig pleziertjes.

  reageer
 • HH

   

  Dat vliegen voor 10 euro is ook een fabeltje. Er wordt incidenteel weleens met lage tarieven (maar niet zo laag, wel €19 of €29) geadverteerd, maar dan gaat het om heel weinig stoelen op heel weinig vluchten naar heel weinig bestemmingen, en bovenop dat tarief komen dan nog boekingskosten, luchthavenheffingen, bagagekosten... Allemaal marketing; in werkelijkheid betaalt men veel meer. Maar ik ben het eens met je pleidooi voor invoering van brandstofaccijns op kerosine, in EU-verband of nog liever wereldwijd. Net als het afschaffen van subsidies voor andere vervuilende activiteiten, zoals openbaar vervoer. In de mobiliteit zal iedereen de werkelijke kosten, inclusief compensatie voor vervuiling en kosten infrastructuur, moeten gaan betalen.

 • Rob

   

  Lelystad, Schiphol en beiden willen groeien, Schiphol van 500K naar 600K. Lelystad groeit straks minimaal naar 45K. Niemand spreekt over hoe het CO2 akkoord van Parijs na te zullen komen maar hebben het alleen maar over groei?? Zgn. voorstanders van Lelystad Airport leuteren maar wat mee zonder argumenten, ja economische groei, wat voor groei?? Ja ten koste van het milieu en de leefomgeving.

  reageer
 • Dirk

   

  Net gelezen. Het is koehandel met de CO2. Als wij hier zakken, mag elders meer CO2 uitgestoten worden. Onvoorstelbaar, maar het stond er duidelijk in De Stentor.

 • Marcel

   

  Zozo, dat is even wel wat meer dan wat 'rimpelingen'.

  reageer
 • Logisch Nadenken!

   

  Zo lang als een CEO van Corendo het veroorloofd om via de radio te verkondigen dat het maar over een paar rekenfoutjes gaat en bewoners,trekt hij hierdoor de gierput open!Blijkbaar is deze mijnheer alleen bezig zijn schaapjes op het droge te brengen om rustig achteraf te wonen op een eiland.Dus geen enkel maatschappelijk belang bij deze ondernemer!!Hoezo een banen motor?Met een dergelijk onverschillige ondernemer wil je toch niet samenwerken.

  reageer
 • Jaap

   

  Dat is makkelijk scoren, CU vind het vliegveld op deze plek een prima plan, maar wil de opening een jaar uitstellen. Wie schiet daar nu wat mee op? De voorstanders zijn blij want het gaat wel door alleen een jaartje later, de tegenstanders blij met een jaar uitstel. Bij de CU allemaal glunderende gezichten omdat ze zich even zichtbaar hebben kunnen maken.

  reageer
 • Martin Schröder

   

  De CU is een uiterst onbetrouwbare sprookjesboekenclub.

  reageer
 • CU mag ook twijfelen aan de Floriade

   

  CU mag ook twijfelen aan de Floriade. Heeft ook groot wantrouwen van Almeerders nl 90% is tegen de Floriade. Ook hier fouten in de MER en belangenverstrengeling bouwbedrijf Antea als rapporteur vd MER. Laat uw stem horen op de gemeente raadsverkiezingen 21 maart .

  reageer
 • Aan de haren erbij gesleept

   

  De landelijke politiek heeft geen zeggenschap over de Floriade.

 • pieter de oude

   

  Eppo bruins: de beslissing valt in maart,!!!!!! zeg Eppo zijn er dan niet toevallig gemeenteraads verkiezingen. ???

  reageer
 • Peter

   

  Het beste nieuws in tijden! Banenmotor? We halen nu al vele Polen hierheen om het werk te doen. Waarom zouden de werklozen nu wel van de bank af komen? Als ze in Ede al last hebben op 1800 meter in Flevoland gaan ze op 600 meter vliegen. Als je eens even zoekt hoeveel overlast Schiphol geeft en hoeveel klachten dan begrijp ik echt niet dat er nog iemand voorstander is van een vliegveld. Nu nog afstel van de enorme toename van vliegverkeer wereldwijd heeft geen toekomst, in ieder geval niet voor onze kinderen. Voor de mensen die voorstander zijn omdat ze dan iets minder reistijd hebben.....ga aub bij Schiphol wonen.

  reageer
 • De Marathon man

   

  Laat de voorstanders blij zijn dat het uitstel in plaats van afstel wordt in dit klungel dossier. Komende 2 jaar kunnen we nog lekker hardloopwedstrijden organiseren op de landingsbaan.

  reageer
 • HH

   

  De landingsbaan wordt gewoon gebruikt voor de ruim 100.000 vliegbewegingen per jaar die Lelystad Airport al heeft. De taxibaan bij de terminal in aanbouw is wel een optie. In de terminal kun je trouwens ook wel aardig wat rondjes hollen. Maar de TT-baan in Assen is een nog veel betere optie voor hardloopwedstrijden. Of het autocircuit in Zandvoort waar de prins zo graag weer met F1-auto's wil scheuren. Misschien kan de oranjegezinde CU daar ook wat aan doen.

 • Lelystedeling

   

  Dat gezeur over het vliegveld mag nu eindelijk wel eens over zijn, gewoon open gaan, en grasg zo snel mogelijk. De sluitingsdatum om opening tegen te gaan ligt al ergens in een grijs verleden en nu blijven we maar zeuren. We willen allemaal graag met vakantie en dan ook nog met het vliegtuig, Maar we willen geen vliegtuigen boven ons hoofd hebben. Hoe hypocriet kun je zijn. Bij opening van het vliegveld creëeren we banen voor de bevolking van Flevoland, Gelderland en Overijssel, hoe mooi kan dat zijn. Minder werklozen in onze woonomgeving. Bovendien komt er een groot Spaans bedrijf Imitec naar Lelystad wat ook banen oplevert. En laten we reëel blijven, Nederland is qua vierkante meters niet het grootste land, maar wel een land met een reislustige bevolking. De politiek moet nu ook maar eens zeggen: sluitingsdatum tegen vliegveld is al lang voorbij. Waarom hebben Gelderland en Overijssel jaren geleden geen bezwaar gemaakt? Dan had dit meegenomen kunnen worden. Dus politiek laat zien dat afspraak ook echt afspraak is en open dat vliegveld zo snel mogelijk.

  reageer
 • R.G. Zijlma

   

  Deze man over de rug van lelystad bekend worden. Dit plan loopt al meer dan 35 jaar en nu zeiken als het zo goed als klaar is

  reageer
 • hans.

   

  Meer dan 35 jaar? Nog steeds geen veilige vliegroutes, voldoende luchtverkeersleiders, milieurapportages die kloppen, ... Ga je diep en diep schamen!!

 • Esveen

   

  Kan deze pluche zitternen stemmentrekker besluiten die door de Hoge Raad zijn genomen zomaar ongedaan maken. Maar een stuk biblebelt geeft hem even wat meer pluche. Maar als er een demonstratiedag in Lelystad is komen er maar 270 tegenstemmers en meer dan 1500 voorstemmers. Ik heb met een tegenstander een prettig gesprek gehad maar van Airflight24 had hij nog nooit gehoord. En daarop kun je dus zien waar de vliegtuigen naar Schiphol op 1800 meter vliegen.

  reageer
 • vladimir

   

  Ok, Den haag mag best die herindeling van het luchtruim eerder regelen. Wat een gezeik elke keer, laat de Veluwe nou eens een keer blij zijn met contact met de bewoonde wereld. Van mij mag de eerste vlucht al eind 2018 starten.

  reageer
 • Nadenken

   

  Of het vliegveld nu wel of niet open gaat, dat is later van belang. Ik wens alleen niet om de tuin geleid te worden. Dat hebben ze nu wel gedaan door cijfers rondom geluidsoverlast en gevolgen voor het milieu te manipuleren of achter te houden. Ik heb jaren geleden in een vorige baan ooit eens gehoord dat mensen bedonderd willen worden als ze dat een goed gevoel geeft of als het he beter uit komt. Daar pas ik voor. Kom met een eerlijk en volledig verhaal. Maar Het verhaal is tot nu toe niet eerlijk. Goed dat er dus Kamervragen worden gesteld.

  reageer
 • peter van den bemt

   

  (Wat is dit toch een irritante website, met steeds een code die niet meer voldoet, waardoor je weer helemaal opnieuw kunt beginnen.) Dicht hoeft niet. Maar kleiner wel. Want, inderdaad, de kortere afstanden kunnen we netzogoed, en veel schoner, afleggen met (steeds schonere) auto's en met de trein. Om Schiphol als poort van Europa toch sterk te houden zou het verstandig beleid zijn het spoor uit te breiden met toch hogesnelheidslijnen. Met een poep en een scheet zit je in bijv. Parijs.

  reageer
 • Boels

   

  Tip: vóór je de code intikt: even met Ctrl-A je hele tekst selecteren en dan met de muis rechtklik en kopieer ;-) Gaat het mis met de code dan met ctrl-v je tekst terughalen. Ter zake: Vergeet niet welke weerstand er was tegen de hoge snelheidslijn. Wat er ook gebeurt met de infrastruktuur, er is altijd een tegenbeweging. Voor sommigen is dat een hobby of werkgelegenheid. Ik moet overigens nog zien of de trein wel zo'n "schoon" vervoermiddel is. Kan niets vinden over het energieverbruik per passagierkilometer.

 • Desiree

   

  Hoeveel zetels heeft de CU? Twee. Het vliegveld gaat gewoon open en de investering kan gewoon tot zijn recht komen.

  reageer
 • HH

   

  Vijf. Genoeg om voor een meerderheid in de Tweede Kamer te zorgen die voor uitstel is. Maar dat weten we nog niet, want de CU wacht gewoon de aanpassing van de MER (en daarmee de gemeenteraadsverkiezingen) af. En dat is geen nieuws, want dat hadden D66 en CU al bekend gemaakt. Maar iedereen trapt weer in dit opgewarmde kliekje van het AD en OF. In maart weten we meer over de nieuwe MER. En ook of er dan nog wel interesse is om tweelf maanden al te gaan vliegen. De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben in maart 2018 hun zomerdienstregeling 2019 al gereed, en dan dus zonder het onzekere Lelystad Airport erin. Dus wordt het vanzelf 2020.

 • Snor

   

  Waar de CU voor staat, het geloof, is toch gewoon een rituele rimpeling ...

  reageer
 • Bert

   

  Dit soort mensen als Eppo Bruins dat zijn onruststokers eerste klas Ze weten dat de meerderheid heeft besloten om vliegveld Lelystad op vastgestelde datum te openen. Geen woorden voor

  reageer
 • han

   

  komt ervan afstel nu ook eindelijk, Het Vliegveld Komt Er Niet? LATEN WE DIT HOPEN !!!!

  reageer
 • De ingenieur

   

  Het is al bijna klaar en gaat gewoon open. De rest is papier werk en is in een maandje geregeld.

 • Lucht

   

  Logisch deze oprisping, waarschijnlijk een boertje dat dwars zat van de vele oliebollen en champagne. De oorsprong van de bijbelbelt ligt in dit gebied dus wil hij zijn potentiële kiezers, met oog op de verkiezingen in maart, tevreden houden moet hij wel!

  reageer
 • Mike

   

  Ik denk dat beste is om Schiphol ook dicht te doen, we kunnen dan allemaal naar Dusseldorf, goed voor,de duitse economie en slecht voor het mileu. Al die autos richting duitslamd, oh ja nog wel tol heffing betalen voor duitsland. De vraag is wie gaat die 2500 mensen die een baan zoeken op het vliegveld vertellen dat ze nog maar een jaar op een houtje moeten beiten daar er een aantal mensen het belangrijk vinden dat ze zelf nergens last van willen hebben. Prettige Vlieg vakantie, zoals Joup het al zij, we willen wela allemaal op vakantie.

  reageer
 • hans.

   

  Welke banen? Laat je toch niet in de maling nemen! Er zijn geen lijsten met vacatures. De werkloosheid in L'stad is gestegen. Allemaal luchtfietserij. De C.U maakte in december al voorbehoud op de verdere ontwikkeling van flutvliegveld L'stad. Nog een zo'n rimpeling en dan moet D'66 ook met helderheid komen! Afwachten dus!

 • Diane

   

  Met Alders is een zorgvuldig proces doorlopen. Misschien dat de cu stemmers van de veluwe zich dat ook kunnen realiseren. De mer is zeker een ding en het is afwachten wat de nieuwe berekeningen laten zien. Wat we weten is dat rondom Schiphol veel mensen profiteren van de economische spinoff van de luchthaven en dat er ruim 100.000 huishoudens directe hi der ondervinden. Rondom Flevoland en de veluwe is dat slechts een fractie daarvan. De economische belangen voor nl en voor flevoland zijn groot. Alles afwegende is het openen van de zesde baan van groter belang. Daarmee kunne we de huishoudens rondom schiphol niet nog meer belasten. Cu heeft die afwegingen in Lelystad ook al eerder gemaakt. Misschien zijn ze in staat verder te kijken dan de stemmingmakerij rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

  reageer
 • Slimbo

   

  Je bedoelt het zorgvuldige proces met die fouten in de MER ?

 • Boer Harms

   

  Kom nu eens met cijfers en dan graag hoogwaardige werkgelegenheid. Want voor on- of laaggeschoolden is er werk zat in onze provincie. Op een luchthaven is dit zo'n 80% van de banen(bagageafhandeling, facilitair, horeca, grensbewaking, beveiliging, onderhoud). In al deze sectoren zijn al meer dan genoeg vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Daarnaast zijn juist deze banen op een vliegveld erg gevoelig voor de komende robotisering. Kortom, dat argument kunnen we wel overslaan. Nu ons milieu eerst!!!

 • Hannes

   

  De Nederlandse luchtvaartsector is op drift door gebrek aan kennis, ervaring en visie! (Vries alle verwachtingen voor de uitbreiding maar in; de vakantie naar het buitenland zal het niet tegenhouden!)

  reageer
 • Bjorn

   

  Ik snap dat de Lelystad groei wilt in de regio met werkgelegenheid. We wonen zelf in Ede zo als het nu uit ziet gaat de vliegrouten recht over ons huis heen. Overlast is 50% dB(A) wanneer meerderen vliegtuigen willen passeren kunnen ze niet hoger vliegen wegens vliegrouten schiphol, ook niet passeren vanwege de vliegbakens van defensie. Dus ze moeten lager vliegen dan wordt de overlast 70% a 80% dB(A). Dat betekent dat de woningen niet meer woonbaar is dus helen wijken moeten worden opgekocht of plat worden gegooid. Dit zijn allemaal nieuwbouw woningen plus als de vliegtuigen lager zullen vliegen zullen ze ook 1km over onze daken vliegen. De metingen zijn gedaan op het NAP.

  reageer
 • HH

   

  Wat een flauwekul, hele wijken die plat zouden moeten. Dat is door de tegenstanders gezaaide angst. En wat bedoel je met percentages dB(A)? In Ede zal nergens de 42 dB(A) overschreden worden; geluidsmaatregelen of sanering zijn dus niet aan de orde. En op 1000 meter hoogte wordt daar ook niet gevlogen.

 • Jan

   

  Zonet voor de gemeenteraadsverkiezingen spelen de partijen allemaal mooi weer. Zodra die weer geweest zijn dan is het uit met de pret dan kan de inwoners letterlijk de boom in.

  reageer
 • Marita

   

  Voor een genuanceerd beeld: kijk ook eens naar de rol van de Provincie Overijssel in de ontwikkelingen van Luchthaven Twente Airport: Medio januari 2012 is de provincie Overijssel met het plan akkoord gegaan te beginnen met werkzaamheden om te voldoen aan minimumeisen voor een (commerciële) burgerluchthaven. (Is daar door de Provincie Overijssel ook met subsidies (belastinggeld) in geïnvesteerd?). Dat het niet is doorgegaan doet niet af aan de hypocriete rol van de Provincie Overijssel in de huidige discussie rondom Airport Lelystad.

  reageer
 • Wouter

   

  Van de CU is niets te vrezen. Sinds hun deelname aan Rutte III stemt de 2e kamerfractie van de CU in met alle plannen van het kabinet. Als voorbeelden: de hoogte van het eigen risico en de Wajonguitkering. Het in stand houden van het "afbraak" kabinet staat boven de belangen van de burgers.

  reageer
 • De Vries

   

  Hij wil alleen maar stemmen winnen in de bijbelbelt van Kampen tot Meppel. En zo jaagt hij de burger op kosten, want dat uitstel en al die onnodige onderzoeken gaan wij betalen.

  reageer
 • Joris

   

  In verband met de keuze voor dit vliegveld (Dijksma) heb ik mijn lidmaatschap van de PvdA vorig jaar opgezegd. Als de Christen Unie dit echt doorzet dan krijgen ze mij als lid erbij. En dan natuurlijk gaan voor een definitief afstel. Daar worden niet alleen miljoenen mensen vrolijk van maar het komt ook alle flora en fauna in de Oostvaardersplassen ten goede.

  reageer
 • Wim

   

  Precies, ik ben het met Joris eens. Als CU lukt om dit waanzinnige op lucht gebaseerde vliegveldplan tegen te houden, dan stem ik zeker op de CU.

 • HH

   

  Droom maar lekker verder: de CU heeft het niet over uitstel. En de PvdA en 50Plus ook niet. Een ruime meerderheid in de TK is gewoon voor opening van Lelystad Airport. Het enige opvallende aan dit bericht is dat de CU nu van mogelijk uitstel tot 2023 gedraaid is naar mogelijk uitstel tot 2020. En dat er nu een kamerlid is dat wel denkt dat er al in 2020 een gedeeltelijke herindeling van het luchtruim mogelijk is. Wat dan weer gunstig is voor de verdere doorgroei van Lelystad Airport. De CU draait met korter uitstel dus al een stapje richting coalitiestandpunt, en de mogelijke gedeeltelijke herindeling luchtruim komt bij de minister vandaan.

 • Schaapjes

   

  Joris, ik heb nooit begrepen dat de PvdA ingestemd heeft met deze uitbereiding. Aan de ene kant tegen kolen(centrales) zijn maar wel instemmen met de totaal nutteloze verhoging van de maximumsnelheid naar 130 en uitbereiding van dit vliegveld, ik kan het niet rijmen. Voor mij ook reden om de laatste keer CU te stemmen en ik ben blij dat deze partij ons milieu nu wel serieus lijkt te nemen. Kijk naar buiten, het is 5 voor 12 voor ons klimaat. We kunnen niet langer toekijken. Windmolens, zonnepanelen.. allemaal leuk en aardig maar we moeten in alle sectoren inleveren. En dus ook op ons comfort. Low budget vliegen voegt aan ons leven niets toe.

 • Roel

   

  En voor de zoveelste keer stelt de politiek zich dus onbetrouwbaar op, wat een afgang.

  reageer
 • peter van den bemt

   

  Mee eens. Als je de onbetrouwbare aanloop, zoals ondermeer een volstrekt foutieve MER, naar de uitbreiding van Lelystad bedoelt.

 • Ari Onassis

   

  Dat kan hij makkelijk roepen, Bruins woont in Alphen aan den Rijn en dat is dicht bij Schiphol. Hij kan zich met de limo op kosten van de belasting betaler naar Schiphol laten brengen.... De rest van het gepeupel moet maar met eigen vervoer of O.V. daar zien te komen...Na de verkiezingen in maart horen wij (gelukkig) niets meer van hem!!!!

  reageer
 • Flevoburger

   

  Bruins: "Het vertrouwen in de overheid is hierdoor onder het nulpunt gedaald." Aldus een vertegenwoordiger van een politieke partij die ons, gezamenlijk met de VVD, Het CDA en D66 onder anderen trakteerde op een, tijdens de verkiezingscampagne totaal niet benoemde verhoging van de BTW, het afschaffen van de dividend belasting..... En nu gaan beginnen over het vertrouwen van de burgers? De grote vraag is dan "is dit het toppunt van Hypocriet of Arrogantie? Komen zeker weer verkiezingen aan? Het stemvee moet weer in stelling worden gebracht?

  reageer
 • SJP

   

  De rimpelingen worden vanzelf een tsunamie...

  reageer
 • geesje

   

  wat een stelletje minkukels bij de CU bah heb daar altijd al mijn twijfels over gehad

  reageer
 • Jaap

   

  Nee hierdoor krijgen we weer vertrouwen in de overheid Een partijtje die uit nood bij de regering is betrokken laat ook een oprisping horen.

  reageer
 • peter van den bemt

   

  Hoe noemde de Commissaris van de Koning, Verbeek, het ook alweer: rituele rimpelingen? Zoals al te zien was, nam de weerstand in de 2e Kamer toe. Dit kon ook niet, zoals dit gegaan is. Het zijn dus eerder van Verbeek 'laatste stuiptrekkingen' in een blinde zucht naar groei, dan rituele rimpelingen in de protesten. Gaat het verstand eens een keer winnen van ondoordachte tomeloze groei? Dit kon wel eens het begin van afstel zijn.

  reageer
 • Henri

   

  Eindelijk een volksvertegenwoordiger die inhoud geeft aan zijn echte functie nm het volk vertegenwoordigen!! Compliment!

  reageer
 • ./\/\.

   

  Zoals de commissaris al zei; rituele rimpelingen. Er kan uitstel komen, maar het grotere vliegveld komt er. Schiphol zit er namelijk achter. En Schiphol is een economisch succes, met alles wat ze aanraken.

  reageer
 • peter van den bemt

   

  Nou. Zelfs het succes en de onbegrensde groeizucht van Schiphol, leidt nu niet meer automatisch tot de door hun gewenste groei. Die groei van Schiphol staat ook, serieuzer dan ooit, ter discussie. Bij het verder groeien van Schiphol gaat Nederland namelijk nooit haar milieudoelstellingen halen.

 • HM

   

  Tja, op de Veluwe en richting Zwolle en Kampen wordt veel geklaagd. Dat is de bible-belt met de de gristelijke kiezers van de CU. En er komen weer gemeenteraadsverkiezingen aan.....

  reageer
 • Rob uit Z

   

  Goedzo, nu hopen dat er van uitstel afstel komt. Die zgn banenmotor is zwaar overrated.

  reageer
 • Fijn

   

  Laten we hopen dat van afstel uitstel komt!

  reageer
 • Fred

   

  Stoppen met die onzin en laat de 'voorstanders' ophouden met hun papagaaien- flauwekul over 'economische vooruitgang' en 'banenmotor'. De enige reden voor de polderluchthaven is dat Schiphol en de Overheid de geluidsoverlast en luchtvervuiling over de schutting bij buurprovincies willen neergooien. Er zijn GEEN voordelen voor omwonenden en de regio!

  reageer
 • Jos '56

   

  Helemaal mee eens!!

 • D.

   

  Geachte heer Fred als dit uw echte naam is. Wil u niet voor mij bepalen waarom ik een voorstander van het vliegveld ben. En mijn redenen niet afdoen met papagaaien en flauwekul. Ik woon reeds 50 jaar in Lelystad en dit is het eerste wat de overheid voor deze regio heeft gedaan. Mogen wij nu ook eens profiteren van dat het beter gaat met de economie. En nogmaals bepaald u niet wat voordelen voor de omwonenden en de regio is.

 • Cordia

   

  En terecht Ze liegen en bedriegen al alles aan elkaar daar in den haag

  reageer
 • Jan

   

  Dat vliegveld moet voor de opening van de Flopiade open. Er moet een miljoen Chinezen landen. Anders gaan we die 2,2 miljoen bezoekers nooit halen. Herrema van de PvdA heeft dat beloofd.

  reageer
 • HM

   

  Vliegtuigen uit China zijn intercontinentaal en landen gewoon op Schiphol. Die vluchten zullen echt nooit naar Lelystad komen.

 • Rutger

   

  Terecht. Waarom jezelf al die ellende op de hals halen voor VIER vluchten per dag? Dit vliegveld is op geen enkele manier rendabel te krijgen. Kappen met die onzin.

  reageer
 • HH

   

  Gemiddeld twaalf vliegbewegingen per dag in 2018, en 18 per dag in 2019.

 • Snor

   

  Wat maak je dan druk over 4 vliegtuigen per dag...

 • TT spot

   

  Misschien banenmotor, maar moet half Nederland hier overlast van ervaren. Wat mij betreft komt van uitstel heel snel afstel.

  reageer
 • Snor

   

  En ook maar gelijk al die achterlijke motorraces verbieden..ivm geluidsoverlast..files...drankoverlast..etc..

 • Boels

   

  1 nieuw vliegveld per jaar om de regelgeving?? Deze parlementarier geeft blijk van onkunde. Volgens wikipedia zijn er wereldwijd tenminste 23 in aanbouw. En die gaan gewoon open als ze klaar zijn. Wat wel moet gebeuren is een parlementaire enquete over de rol van vroegere bewindslieden en aanhangige politici en ambtenaren.

  reageer
 • Rogier

   

  Vergeet niet dat het hier om een vliegveld in een van de dichtstbevolkte landen ter wereld gaat. Een vliegveld in een woestijn heeft voor de brwoners heel andere effecten dan een vliegveld in een buitengewoon dichtbevolkt land.

 • Peter

   

  De politiek heeft last van zijn eigen politieke cyclus. Eens in de vier jaar staat alle besluitvorming stil of beleid wordt omgegooid doordat de verkiezingen voor de deur staan en er weer stemmen gewonnen moeten worden. Helaas is hier niets aan te doen of we moeten naar een dictatuur.

  reageer
 • ./\/\.

   

  "Helaas is hier niets aan te doen of we moeten naar een dictatuur." - nou, dan stem je toch gewoon PVV?

 • kees d.

   

  Hier begint Rutte III riant te rammelen. Kijken hoe Mark dit weer regelt.

  reageer
 • JJ

   

  Kabinetsval met nieuwe verkiezingen zou nog beter zijn. Dan wellicht van uitstel naar afstel

 • euro

   

  rituele rimpelingen de CdK dhr verbeek had beter zijn mond hierover kunnen houden. ook de wethuder blaast weer van zich af. MER gewoon opnieuw dan pas krijg je vertrouwen, maar dan wel met inspraak zoals ze ook al met de luchthaven contouren hebben gedaan, wat ook de raad van state heeft uitgesproken.

  reageer
 • Schaapjes

   

  Dat is nog eens lekker wakker worden! En van uitstel komt hopelijk afstel!

  reageer
 • Bedankt

   

  De rimpel uitspraak van Leen was net het zetje dat CU nodig had. Bedankt Leen.

  reageer
 • hans.

   

  Hele ''slimme zet" van de PvdA! Top gedaan CvK L.V!

 • Ron

   

  Stop maar met bouwen. Helaas. Geen banenmotor. Inditex stop ook maar. Geen banen dus. UWV schaal maar op. Meer werklozen. CdK stap maar op.

  reageer
 • Piet jansse

   

  Bent u van nature zo vrolijk en positief?

 • Piet

   

  Blij dat die rituele rimpelingen toch nog wat opleveren. Dat geeft de burger weer moed.

  reageer
 • hans.

   

  Door de uitspraak van de Christen Unie weet dhr. Verbeek nu ook wat zijn collega's maar vooral de vele (500000?) bezorgde inwoners van Overijssel, Friesland, Flevoland en Gelderland voelen.

  reageer
 • Boels

   

  Er zijn rond 60 miljoen vliegpassagiers per jaar. Ik heb geen idee van het aantal tegenstanders van het vliegveld Lelystad, maar het is beslist de helft minder op basis van majoreren (zoiets als "de vakbonden en de linkse partijen" zijn voor/tegen iets; de vakbondsleden mag je niet meetellen omdat die gewoonlijk links stemmen). Particulieren en milieuclubs mag je dus niet op 1 hoop gooien. Het inwoneraantal van de genoemde provincies is rond 4.250.000; als er 500.000 tegenstanders zouden zijn is dat 1 op 8,5. Niet veel om je druk over te maken.

 • Tja

   

  Hallo? Ik, en in mijn omgeving is niemand bezorgd om het vliegveld. Sterker nog we kunnen niet wachten om zo dicht van huis te kunnen vertrekken. Het zijn een paar duizend overactieve personen die hard roeptoeteren tegen de komst. De rest vind er niets van of vind het prima.

 • Bas

   

  Tsja en een tienvoud van de door onze wereld negatievelingis voor! Logisch is de uitspraak van Eppo, hij vertegenwoordigd de huilie huilies met de tere oortjes en grote duimen.

 • KC

   

  Was dit geluid van de CU er ook gekomen als er geen gemeenteraadsverkiezingen waren geweest?

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert