Nieuwe staking basisonderwijs op 14 maart

Flevoland 1 februari 2018
Op woensdag 14 maart gaan de Flevolandse basisscholen weer dicht vanwege een nieuwe lerarenstaking. De noordelijke provincies staken op 14 februari, een maand later geven zij het stokje door aan de scholen Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

Dat heeft het PO-front bekendgemaakt. Dat is de actiegroep die strijdt voor hogere salarissen en minder werkdruk voor basisschoolleraren. PO-front is een samenwerkingsverband van zeven onderwijsbonden en werkgevers. Het is ontstaan vanuit een Facebook-pagina, waar inmiddels bijna 45.000 leraren zich bij hebben aangesloten. 

Derde stakingsdag
Eerder waren er al landelijke stakingen in oktober en december. Daarbij deden bijna alle scholen in Flevoland mee. De leraren willen dat hun vak aantrekkelijk wordt gemaakt. Er dreigt een groot lerarentekort in het basisonderwijs. De voorspelling van het Rijk is dat er in 2025 al 10.000 leraren te weinig zijn.

Website
Ook heeft het PO-front een site in het leven geroepen om te laten zien hoe nijpend het tekort aan leraren nu al is. Op de site is te zien hoe vaak een school geen leerkracht voor een klas heeft kunnen vinden. Er wordt bijgehouden of een klas naar huis is gestuurd, verdeeld of bijvoorbeeld een combinatie.

Uit de gegevens van de website blijkt dat deze week al negen keer een klas van een Flevolandse school naar huis is gestuurd. Twaalf keer werd een klas verdeeld en nog eens twaalf keer werd een combinatie van deze opties toegepast. 

Meer geld
In totaal willen de leraren 1,4 miljard euro. Een half miljard om de werkdruk te verminderen en 900 miljoen voor een beter salaris. Minister van Onderwijs Arie Slob heeft eerder al laten weten dat hij dit geld niet heeft.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer