Lelystedelingen horen bij minst vermogende Nederlanders

LELYSTAD
Inwoners van Lelystad zijn na Rotterdammers de minst vermogende Nederlanders. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS berekende per gemeente hoeveel vermogen een huishouden in 2016 gemiddeld had. In Lelystad bedroeg het doorsnee vermogen van een gezin dat jaar 2200 euro. Dit is tien keer lager dan het landelijk gemiddelde en ruim 100 keer minder dan het gemiddelde vermogen in de 'rijkste' gemeenten Laren, Rozendaal en Bloemendaal.

Met een gemiddeld vermogen van 4100 euro komen Almeerders er niet veel beter af. Huishoudens op Urk staan er met een vermogen van 76.100 euro binnen Flevoland het beste voor.Hoe wordt het vermogen bepaald?
Het CBS verstaat onder vermogen het saldo van de bezittingen en schulden. Dat cijfer wordt sterk beïnvloed door het hebben van een eigen huis dat vrij is van hypotheek. De eigen woning vormt met 57 procent van de totale bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. Daarna volgen bank- en spaartegoeden. De hypotheekschuld is met 86 procent de grootste schuldenpost.

Meer miljonairs
In 2016 had 2,2 procent van de huishoudens een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat zijn 167.000 huishoudens, 9000 meer dan een jaar eerder. Een doorsnee miljonairshuishouden had in 2016 een vermogen van 1,5 miljoen euro.

Tegelijkertijd daalde het aantal huishoudens dat meer schulden had dan bezittingen. In 2016 hadden 1,7 miljoen huishoudens een negatief vermogen, 107.000 minder dan een jaar eerder.

reacties (39)

 • hans.

   

  Hoeveel van die 30 komen er daadwerkelijk uit L'stad? Sinds 2008! geeft de LVNL aan dat er niet voldoende personeel is. Ook Eindhoven zoekt (Viggo) hetzelfde rijtje aan personeel. Dat is er al jaren niet!! Wederom mooie praatjes van de h.h-tjes!!

  reageer
 • Ed

   

  Het "vermogen" in plaatsen als Blaricum en Bloemendaal zit vaak grotendeels in de huizenprijs. Wat weer tot hogere OZB, verzekeringspremies, onderhoud en straks ook een torenhoog huurwaardeforfait leidt. Natuurlijk kunnen de écht rijken het zich wel permitteren. Maar onder die op papier "vermogenden" is ook een hoop verborgen armoede. Dat kostbare huis is soms een financiële molensteen.

  reageer
 • Hannes

   

  Die zwalken uit alle informatie wat uit de maatschappij vandaan komt! Wat men dan via de media weer bij moeten sturen!!

  reageer
 • HH

   

  Ik mag hopen dat de gemeenteraad zich niet op Omroep Flevoland baseert, maar direct op de juiste informatie van het CBS.

  reageer
 • HH

   

  Die Spaanse werknemers werken de Nederlandse werknemers in. Voor de eerste ronde vacatures van Inditex wordt inmiddels al stevig geworven via Burger in Lelystad; die mensen worden in een paar maanden in Spanje opgeleid. En je kunt ook al solliciteren bij de douane, marechaussee, Transavia en LVNL. Viggo komt in juli met de eerste vacatures.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • ratje

   

  spreken we nou netto of bruto?

  reageer
 • Hannes

   

  Wat een interrupties gezwalk, als dat zo gaat met onderbouwingen in de gemeenteraad, dan mag men concluderen dat men hele wezenlijke verschillen en verwarrende activiteiten teweeg brengt.

  reageer
 • HH

   

  Goede correctie. Dank. Mediaan en gemiddeld is inderdaad een wezenlijk verschil. De hoge vermogens zitten in Lelystad in het buitengebied en op het Golf Resort. Verder zijn er nog wel wat villawijkjes in de stad.

  reageer
 • HH

   

  Ook omdat de gemeente meer uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten aan sport, cultuur, citymarketing en onderhoud van de grote hoeveelheid groen en wegen.

  reageer
 • Jan2

   

  Hoezo hebben die het geld om te gaan vliegen??

  reageer
 • hans.

   

  Dr is nu al meer dan 150 miljoen verspild aan het flutvliegveldje. Banen: geen! Nog even dan is het een kwart miljard en nog steeds geen banen! Erger nog nu: werkloosheid L'stad:+5% Juist door de vliegroutes van Schiphol is het zo gevaarlijk! (Duurt tot 2023 voor er veilige vliegroutes zijn)

  reageer
 • Ilse

   

  Blijven de inwoners van Lelystad nu achter bij de rest van Nederland omdat er zo ontzettend veel vreselijk asociale mensen wonen, of worden ze zo asociaal omdat ze achter blijven bij de rest?

  reageer
 • hans.

   

  VVD in L'stad= linkse rakkers? , Pieter!!

  reageer
 • hans.

   

  Welke banen ook alweer? Toch niet die van de spaanse werknemers...

  reageer
 • Hannes

   

  Zolang de huizenprijzen stijgen, en de voedselbanken blijven, daar helpt geen opgeblazen uitgebreide vliegveld aan; om de crisis en de werkeloosheid te bestrijden!!

  reageer
 • pieter de oude

   

  De (gemiddelde) bevolking in steden gedomineerd door linkse rakkers komt er altijd slecht vanaf, potverteren en eigenbelang heeft hun prioriteit, zie PvdA soap van mevr. Barth.

  reageer
 • ./\/\.

   

  Tja de arbeidsmoraal is er ook niet al te hoog. Er zijn wijken waar de minderheid werkt. Dan is het gemiddelde legale vermogen laag.

  reageer
 • JVR

   

  Plaats zojuist een reactie dat er een fout is gemaakt door de redacteur. Er stond namelijk dat het gemiddeld vermogen van gezin 2200 euro was. Nu is dat 'verbeterd', er staat nu doorsnee. Wat voor veel mensen gelijk is aan gemiddeld. Het artikel geeft niet aan dat er een update heeft plaats gevonden, waardoor reacties van lezers van eerder deze dag een beetje raar over zouden kunnen komen. Het CBS heeft het over mediaan vermogen, dat wil zeggen dat de helft van de huishoudens minder dan 2200 euro vermogen heeft en de andere meer dan 2200 euro. Het gemiddeld vermogen in Lelystad is volgens het CBS 60.300 euro. 1100 euro meer dan in Almere. Het vermogen is in Almere dan weer beter verdeeld onder de inwoners dan in Lelystad.

  reageer
 • Slim

   

  Men vergeet iets: in Lelystad woon je voor een luttele bedrag vrijstaand! Ik hou dus per maand meer over. Ben dus rijker dan een randstedelijke die met hetzelfde inkomen zit te verpieteren in een hok van 65m2 voor 400.000. mijn woonkamer is groter

  reageer
 • pieter de oude

   

  Er zijn altijd anderen die voor jouw wensen wel de handen uit de mouwen steken.

  reageer
 • HM

   

  De gemeentelijke belastingen in Lelystad zijn hoog omdat de ene helft van de inwoners veel kosten maakt die de gemeente moet betalen en zelf vrijstelling van gemeentelijke belastingen krijgt. De andere helft moet dat dan opbrengen.

  reageer
 • AE

   

  Wat is rijk zorg dat je gelukkig bent met je zelfs , dan ben je pas steenrijk.🤩🤩🤩🤩🤩

  reageer
 • HH

   

  De hoge gemeentelijke belastingen in Lelystad - hoger dan de meeste andere steden - helpen ook niet echt. De gemeente Lelystad probeert wel van een kale kip te plukken.

  reageer
 • HH

   

  Een goede opleiding is nog geen garantie op een baan. Dan moet er wel werk zijn. En daar wordt hard aan gewerkt met projecten als het vliegveld en Flevokust.

  reageer
 • jan

   

  Klopt, Urkers zijn bijzonder intelligent! Ze vissen nooit achter het net, bijvoorbeeld. Zeg niet, die oorringen zien er dom uit, want het is heel slim om je pensioen-potje niet aan bank toe te vertrouwen. Het feit dat ze Urk nog steeds als een eiland zien, gaat het verstand van de gemiddelde Flevolander te boven en is dus een aanvullend bewijs dat op Urk niet alleen rijke burgers wonen, maar ook dat ze bovengemiddeld ontwikkeld zijn.

  reageer
 • SJP

   

  U denkt echt dat Lelystedelingen rijk worden door een klein vliegveldje? droom lekker verder. Ze kunnen beter vis gaan vangen, kijk naar de Urkers...

  reageer
 • Rat

   

  Als het aan groenlinks ligt komt het vliegveld er niet. Zal er geen economische groei door het vliegveld. De kansen op (beter en meer) werk voor de Lelystedeling zal niet toenemen. Dus blijft de stad met de minste vermogende inwoners zoals CBS recent berekende. En zonder vliegveld Lelystad hebben we nog steeds overvliegende vliegtuigen die op schiphol landen. Deze vliegtuigen gaan ook over en langs de Oostvaardersplassen. Dus gewoon doorgaan en vliegveld zsm open.

  reageer
 • RR

   

  Op zich niet zo heel raar dat de inwoners van Lelystad en Almere zich gemiddeld in de laagste regionen bevinden, de 1e bewoners waren nl bijna allemaal mensen die vanuit de oude volksbuurten in Amsterdam komen en die mede door grote renovatie-projecten (en als gevolg daarvan sterk verhoogde huurprijzen) letterlijk de stad uit zijn gejaagd. Het is alleen wel zorgelijk dat 40-50 jaar later deze groep (en hun kinderen) zich kennelijk niet verder heeft kunnen ontwikkelen. Kijkend naar de ontwikkeling van de lonen en de vaste lasten zie ik hier wel een oorzaak. De gemiddelde werkgever, zeker in Flevoland, betaald het lager en middelbaar opgeleide personeel nog altijd het wettelijk minimumloon of net een fractie daarboven, dit terwijl de huren (en vorige vaste lasten) inmiddels wel het niveau exorbitant hebben bereikt.

  reageer
 • Jos

   

  Maak je niet druk, tegen die tijd vliegen we veel zuiniger of wellicht zelfs elektrisch.

  reageer
 • Boels

   

  Krijgen we dat weer. Die nazaten zitten dan opgescheept met torenhoge schulden door wind en zonne-energie die slechts een nadelig effect hebben op het milieu, de volksgezondheid en het besteedbare inkomen van de minst draagkrachtigen. Ik hoor het zeggen: "Opa Karel waarom heb je er niets tegen gedaan?". Onze nazaten zitten ook opgescheept met onverwerkbaar schroot van windturbines en een wellicht met een groene dictatuur. Daarom maak ik mij niet druk over een vliegveldje.

  reageer
 • pieter de oude

   

  De bevolking is zeer tevreden met deze constatering, iedere nieuwe activiteit wordt gelijk de grond in geboord.

  reageer
 • Hannes

   

  In de wereld draait door werd ook weer even duidelijk gemaakt dat men met veel wintervast groen op daken en gevels een geplande woonwijk willen realiseren En in Almere Deze Week wordt geopperd dat de Raad met een Camping in de maag zit waar miljoenen aan verkwanselt wordt! Ondanks dat alle sores en vreugde in de wereld verdeeld gewoon doordraait!!

  reageer
 • Mer

   

  En daarom is het zo belangrijk dat de gemeente Lelystad investeert in het onderwijs. Haal de beste leerkrachten, stimuleer de scholen, faciliteer de leerlingen. Stimuleer het lokaal bedrijfsleven en zet in op tech

  reageer
 • Rob

   

  Komt helemaal goed straks met het nieuwe beoogde vliegveld, de lokale politiek verwacht een enorme economische boost voor Lelystad. Iedereen straks een baan daar.

  reageer
 • HM

   

  Deze scheve bevolkingsopbouw in Lelystad verzaakt veel problemen. De stad moet dus echt inzetten om meer een afspiegeling van de Nederlandse bevolking te worden. Dus zich vooral richten (met banen en woningbouw) op beter opgeleide en vermogende nieuwe inwoners. Alleen dan zal de stad op termijn vwb voorzieningen levensvatbaar en betaalbaar zijn.

  reageer
 • Karel

   

  En wat we onze kinderen aan milieu-ellende en overlast nalaten zal uw worst zijn, zeker?

  reageer
 • Inwoner

   

  En dan de hoogste eisen stellen en maar klagen. Feitelijk moet een kleine groep al die eisen uiteindelijk betalen. Tegen deze achtergrond zouden heel wat inwoners best wat tevredener mogen zijn en de stad meer mogen waarderen.

  reageer
 • Michael

   

  Mooi man.. een polder vol goedkope arbeidskrachten !! inditex sla je slag !!

  reageer
 • Boels

   

  Een prima argument om van Lelystad de nationale luchthaven te maken voor vakantievliegverkeer.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert