Relatief hoog schoolverzuim in Almere en Lelystad

FLEVOLAND • Do 22 februari 2018 | 14:56 • Donderdag 22 februari 2018 | 14:56
De gemeenten Almere en Lelystad hebben een relatief hoog schoolverzuim. Dat blijkt uit de laatste cijfers die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De cijfers hebben betrekking op de G32, een stedennetwerk van grootste steden van Nederland. Almere en Lelystad zijn de enige Flevolandse gemeenten in dit netwerk. Als het gaat om het totale aantal thuiszitters staat Almere op plek 5 en Lelystad op plek 7. Gaat het om het aantal thuiszitters per duizend leerplichtigen, dan staat Lelystad op de eerste plaats en Almere op plek 6. 

In het schooljaar 2016-2017 zaten in Almere 88 leerlingen langer dan vier weken thuis en 56 leerlingen langer dan drie maanden. In Lelystad waren dat er respectievelijk 45 en 37. 

Daarnaast is er in Lelystad en drie andere regio's onderzoek gedaan naar de omgang met de Leerplichtwet. Daaruit kwam naar voren dat van de dertien onderzochte scholen er vijf een onvoldoende scoorden. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de verzuimadministratie niet op orde was. Bij deze scholen voert de Inspectie heronderzoeken uit. 

reacties (21)

 • pieter de oude

    Wo 21 februari Woensdag 21 februari

  Zegt veel over de provincie en haar inwoners.

  reageer
 • Grace

    Wo 21 februari Woensdag 21 februari

  Zoals al genoemd door velen is thuiszitten niet iets waar iemand voor kiest. Vooral bij hoog begaafdheid of bv autisme is er vaak geen passende plek, zelfs niet binnen het speciaal onderwijs. Het wordt hoog tijd dat de regering echt gaat investeren in onderwijs; voldoende leerkrachten en ondersteuners, kleinere klassen zowel voor regulier als speciaal onderwijs. Door alle bezuinigen is een speciaal onderwijs klas in aantal gestegen van 8 leerlingen naar. 16. Kinderen met autisme en hoge prikkelgevoeligheid lopen hierdoor in combinatie met niet genoeg leerkrachten sneller vast op school. De meeste leerkrachten zouden zoveel meer willen bieden, maar krijgen de middelen en mogelijkheden niet. Men is zo vol van passend onderwijs, maar politiek gezien draait het om de cijfertjes. Echt passend zou zijn als er een goede plek wordt gevonden of gecreëerd waar deze thuiszitters weer kunnen opbloeien. En ja, les uitval op middelbare scholen is een probleem. Dat leerlingen i.v.m. Te veel tussenuren dan beslissen niet naar school te gaan, valt niet onder thuiszitters. Dat heet namelijk gewoon spijbelen.

  reageer
 • Karel

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Misschien zijn er wel geen leerkrachten? Het middelbaar en basisonderwijs kampt al jaren met een tekort. Hoe zou dat toch komen? Dit is voor het basisonderwijs een van de redenen om te staken. Kinderen moeten regelmatig naar huis worden gestuurd omdat er geen leerkrachten zijn.

  reageer
 • BHC

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Als je het lesuitval gaat bekijken op het BHC , ivm ziekte van leerkrachten valt het schoolverzuim van leerlingen 100% mee. 100 uur lesuitval is eerder regel dan uitzondering. En als er een uur uitvalt dan kunnen ze in een lokaal op hun telefoon gaan zitten spelen. Het niveau van deze school is schrikbarend achteruitgegaan. Als je weet te slagen op deze school heb je als leerling een wereldprestatie geleverd, gezien het aantal lesuren dat overblijf, alsmede het lesaanbod. Wij zijn genoodzaakt om bijles in te kopen om het gewenste niveau te behalen. Dus kijk eerst eens naar de scholen om daarna te wijzen op het schoolverzuim, daar zit wel degelijk een reden achter.

  reageer
 • Richard

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Onze zoon zit in laatste jaar TL Havo maar als je meekrijgt hoeveel lesuitval er vanuit school is....dat motiveert hem ook niet echt. Hij wil graag zijn diploma halen maar 2 uurtjes les per dag komt regelmatig voor. En dan het 1e lesuur en het 6e lesuur. Niet zo raar dat de klas dan het 6e uur zo goed als leeg is. Geen excuus natuurlijk maar laat ook school zijn verantwoording nemen in deze.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Lexxie

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  De jongeren zijn niet gek die weten dat hun toekomst ligt in het maken,kweken verkopen van drugs,daar heb je geen wiskunde voor nodig

  reageer
 • Karel

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Precies, en dat alles voor het "zo angstvallig opgebouwde mooie imago" van Almere op peil te houden. De minister prikt daar zo doorheen.

  reageer
 • Stevie

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Duidelijk dat het schort aan handhaving. Typerend dat buiten het hoge schoolverzuim in Lelystad ook het aanta werkenden bijzonder laag scoort.

  reageer
 • Harry Klein

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Wanneer grijpt de Raad nu eens in bij alla leugens en beloften die niet nagekomen zijn en worden door deze Wethouder en bestuurders? Wanneer nu eens die collectieve motie van wantrouwen, of zit het pluche zo lekker? Een nieuw gebouw zal niet helpen, de sociale onveiligheid neemt slechts toe en daarmee alle ellende!

  reageer
 • Wieke

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Wie zijn de sukkels? Ook die hoogbegaafde leerling waar geen passende school voor is, ook die autistische leerling die het niet kan volhouden , ook die leerling met psychische problemen? U oordeelt over mensen die u waarschijnlijk niet kent. Of bedoelt u het ministerie van onderwijs, die met o.a. hun ideeën over Passend Onderwijs zonder dat daar genoeg geld en opgeleide leerkrachten voor zijn er waarschijnlijk mede voor gezorgd heeft dat een aantal van deze leerlingen thuis zit?

  reageer
 • Sonja

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Nee omdat we in Almere een wethouder hebben die dit probleem keihard ontkent!

  reageer
 • Ilse

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  En dan te bedenken dat er ook nog een groep kinderen is waarvan de scholen stiekem zouden willen dat ze lekker thuis zouden blijven. Dat zou het voor de andere kinderen een stuk aangenamer maken op school. Lang leven passend onderwijs. O en laten we de groep onverbeterlijke pubers niet vergeten. Scholen zouden het recht moeten hebben om hun normale leerlingen te beschermen tegen die groep raddraaiers die het leven op school verzieken voor de rest. Prima hoor, dat onderwijs zowel een recht als een plicht is, maar als je het met een klein groepje zo verziekt voor de rest, ga dan ergens anders heen.

  reageer
 • Albert

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Gewoon een serieuze boete invoeren, niet 1 van een paar tientjes, nee 1 die echt zeer doet, het is uiteindelijk een kwestie van opvoeding & mentaliteit.

  reageer
 • Wieke

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Zulke cijfers gaan pas leven als er meer info bij staat. Over welke leeftijdsgroepen gaat het? Zijn de redenen bekend? Het verschil tussen Lelystad en de andere gemeentes is opvallend. K Ben benieuwd of de oorzaken daarvoor bekend zijn.

  reageer
 • Rein

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Dat is heel mooi voor de gemeentekas als de boetes binnenkomen. Voor Alemere: (88x20x60) + (56x60x60) = € 307.200,- Voor Lelystad: (45x20x60) + (37x60x60) = € 187.200,- En de winnaar is ................ Almere.

  reageer
 • Poe

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  En maar klagen dat er meer sociale huur in Leystad bij moet komen..

  reageer
 • KC

    Di 20 februari Dinsdag 20 februari

  Mij benieuwen wat de wethouder, Elly van Wageningen, hierop te zeggen heeft, dat Lelystad het hoogste verzuim heeft van Nederland. Waar zijn eigenlijk de ambtenaren die het verzuim moeten bewaken, maar dat geldt ook voor het controlemiddel op de scholen.

  reageer
 • Janine Scherpenberg

    Ma 19 februari Maandag 19 februari

  Tijdens de raadsvergadering in juni 2017 gaf de wethouder aan dat er in Almere 40 thuiszitters waren. Op dat moment. Hoe zit dat? In het najaar in de Almere deze Week een nieuwsbericht dat het aantal thuiszitters met 20% was verminderd door een samenwerkingsproject. Hoe zit dat?

  reageer
 • Niet meer .........

    Ma 19 februari Maandag 19 februari

  Gelukkig, nu staat Lelystad eindelijk fier boven aan... Kunnen wij trots op zijn!!!

  reageer
 • Dirk2

    Ma 19 februari Maandag 19 februari

  Waarom is dit niet eerder door de wethouder aangepakt? Oh.... vergeten zoals op vele dossiers!

  reageer
 • Piet

    Ma 19 februari Maandag 19 februari

  Mogen straks allemaal aan het werk op Lelystad Airport! SUKKELS!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert