CDA en VVD: overlast lage vliegroutes maximaal drie jaar

LELYSTAD • Vr 9 november 2018 | 11:05 • Vrijdag 9 november 2018 | 11:05

Lelystad Airport kan alleen open onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim uiterlijk in 2023 opnieuw is ingedeeld en de laagvliegroutes verdwijnen.

Die oproep doet het CDA in de Tweede Kamer in een motie, die donderdagavond is ingediend tijdens een debat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De motie is mede ingediend door de VVD.

Daarmee zijn nu alle regeringspartijen van mening dat Lelystad Airport open mag, onder voorwaarde dat de overlast van laagvliegroutes beperkt blijft tot maximaal drie jaar. Eerder spraken de ChristenUnie en D66 zich hierover al uit. Dat nu ook het CDA voorwaarden stelt volgt op een uitspraak die het CDA-congres recent heeft gedaan.

Minister Cora van Nieuwenhuizen herhaalde dat de vliegroutes van en naar Lelystad na de herindeling hoger komen te liggen.

Milieu-effectrapportage opnieuw bekijken
Oppositiepartijen GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren vroegen in een motie dat de milieu effectrapportage (mer) met de gevolgen van de vliegroutes opnieuw wordt bekeken door de Commissie voor de mer. Volgens GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger zijn er te grote verschillen tussen de berekeningen in de mer en de geluidsmetingen tijdens de zogeheten belevingsvlucht op 30 mei met een Boeing 737. GroenLinks wil dat er een nieuwe rekenmethodiek wordt gebruikt. De minister vindt een andere methode niet nodig, want de mer voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

De Kamer stemt volgende week over de moties.

Deel artikel

reacties (21)

 • Hannes;

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Hoe men het ook went of keert, de uitbreiding van Vliegveld Lelystad is gebaseerd op gevoelswaarde voor de totale regio...!!

  reageer
 • Joop

    Zo 11 november 2018 Zondag 11 november 2018

  Kan veel eenvoudiger: Hoe men ook went of keert met het vliegveld erbij, gaat het met Lelystad helemaal verkeerd.

 • Rob

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Zie hier de regering van list en bedrog, wedden dat er over 3 jaar helemaal maar helemaal niets veranderd omdat het dan inmiddels zoveel drukker is geworden met de vliegbewegingen op oa Schiphol dat er simpelweg geen ruimte andere vluchtroutes

  reageer
 • Maxvne

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Als grootste nederlandse particuliere luchtvaartinvesterder hebben wij in 2016 moeten besluiten dat het vliegveld lelystad in zijn huidige opzet geen levensvatbare activiteiten mogelijk zijn. Slechts bij gebruik name van het veld tijdens de nacht zal het vliegveld economisch rendabel zijn. Daarnaast zal het vluchtmodel moeten worden aangepast om ook intercontinentale vluchten te huisvesten. Anders is de ROI voor de investering vrijwel niet aanwezig.

  reageer
 • Chris

    Zo 11 november 2018 Zondag 11 november 2018

  Fijn,Pim dat ik van jouw met mijn kinderen in de herrie en fijn stof mag wonen, voor 12 miljoen winst per jaar. Bedankt!!

 • peter van den bemt

    Zo 11 november 2018 Zondag 11 november 2018

  @Pim. Los van mijn perceptie van de beleving door de nabije omstanders van Schiphol, dat ze jaren en jaren belazerd worden, afspraken niet nagekomen, zijn er misschien geen wettelijke argumenten om de ontwikkeling van Lelystad te stoppen. Wetenschappelijke natuurlijk wel. Klimaatwetenschappelijk. (Oa) de CO2 cijfers liegen er niet om. Nederland is het smerigste land van Europa. Nederland heeft zichzelf strenge klimaatdoelen opgelegd. Die gaan niet gehaald worden als de luchtvaart niet afgeremd wordt. Er zijn dus klimaatwetenschappelijke argumenten die aanleiding zouden moeten zijn de groei van Schiphol, en de navenante ontwikkelingen van Lelystad te stoppen. Groei van de economie is niet altijd het belangrijkst. Voortgaande groei put de aardkloot uit. Waarom altijd maar willen groeien en niet gewoon (gemiddeld in Nederland) tevreden zijn met wat je hebt.?

 • Marc

    Zo 11 november 2018 Zondag 11 november 2018

  PIM:. Vele mooie woorden: Nog steeds geen enkele of enige visie over milieu en groen! Je opmerkingen getuigen van (zeer) geringe empathie voor de meer dan honderdduizend mensen die dreigen slachtoffer te worden van politieke spelletjes. Daar naast is de afgelopen jaren gebleken dat er verkeerde beslissing en worden genomen door de gemeente en provincie. Een triest voorbeeld de totaal uit de hand gelopen gebeurtenissen rond de dieren van de OVP. Ander voorbeeld: het plan vh theater kwartier in Lelystad. Eerst voor jaren met tonnen euro's subsidie geven aan de Agora en dan een tweede bioscoop? Laatste voorbeeld: al jaren worden er te weinig sociale woningbouw huizen gebouwd. Nu staan er 3000 Lelystedelingen op de wachtlijst. De politiek signaleert en doet.... NIETS. Hoezo democratisch genomen besluiten? De handschoen ligt al jaren bij de politiek in hun witte torens! Helaas ze doen ..... (niets)

 • Pim

    Zo 11 november 2018 Zondag 11 november 2018

  @ Marc:
  1) Grof gezegd: De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor behoud en uitbreiding nationale infrastructuur, waaronder autosnelwegen en nationale luchthavens.
  De Wet wijst luchthaven Lelystad als luchthaven van nationale betekenis aan.
  Om dat doel te faciliteren stelt de Tweede Kamer d.m.v. democratisch genomen besluiten en a.d.h.v. reguliere begrotingsvergaderingen geld beschikbaar. Zoals ook plaatsvindt t.b.v. onder meer Zorg, Sociale Zekerheid, Arbeidsmarkt, Onderwijs, Cultuur, Gemeentefonds, Provinciefonds, Veiligheid, Milieu, Defensie en Wonen.
  Argumenteren middels “Vele tientallen miljoen van (ons belasting) geld dat hard nodig is voor het ziekenhuis/zorg en woningbouw. Vooral de wachtlijst voor huizen van meer dan 3000 mensen en het drama van het verdwijnen van acute specialistische hulp voor meer dan honderdduizend mensen.” is hierdoor gedegradeerd tot gedram. Tegen door volksvertegenwoordigers genomen besluiten.

  2) Rondgoogleloeren op de sites van RIVM, universitaire onderzoekinstellingen en provincies en op atlasleefomgeving.nl leert dat o.a. resultaten vanuit gegevens van milieu- en geluidmeetpunten publiektoegankelijk zijn. Waaronder specifieke bijdragen van 15 emissiebronnen aan de NOx-concentratie, van 16 bronnen aan de primaire fijnstofconcentratie en van 15 bronnen aan de secundaire fijnstofconcentratie voor de samenwerkingsregio’s rond luchthaven Schiphol. Tot en met geluidhinder buren.

  3) Uit bovenstaande en eerder door mij geplaatste reacties kan opgemaakt worden dat er, zover mij bekend, geen relevante wetenschappelijke cijfers en feiten en geen wettige argumenten zijn om de ontwikkeling van Lelystad Airport te stoppen.

  4) Mijn persoonlijke visie heb ik onlangs gegeven tijdens een luchtvaartgesprek tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden over de toekomst van de luchtvaart en de luchtruimherziening.
  Tijdens het gesprek was geen ene Marc aanwezig. Als je het mij vraagt, een gemiste kans. Voor jou en jouw idealen.

 • Marc

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Mooi om te zien dat zowel Harry als Pim niet durven te komen met de cijfers die de gemeenschap in het vakantie Vliegveldje Lelystad stoppen. Vele tientallen miljoen van (ons belasting) geld dat hard nodig is voor het ziekenhuis/zorg en woningbouw. Vooral de wachtlijst voor huizen van meer dan 3000 mensen en het drama van het verdwijnen van acute specialistische hulp voor meer dan honderdduizend mensen. De gegevens van milieu- en geluidmeetpunten zijn niet openbaar. Wel gepubliceerde satellietfoto'a tonen schrikbarend hoge concentraties Zeer ongezonde stoffen. Ook vandaag blijkt weer uit hun reacties dat er naar een ding gekeken wordt.Enige visie op een gezonde toekomst ontbreekt.

 • Harry

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  @Pim: inderdaad een prima rendement in Eindhoven. En daar mag zelfs pas vanaf 7 uur gevlogen worden (Lelystad vanaf 6 uur). Geen nacht nodig, ook niet voor Transavia en de vakantiemaatschappijen.

 • Harry

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  @Marc: wat klets je? De geconsolideerde jaarrekening van de Schiphol Group staat gewoon op internet. Daar zitten de resultaten van Lelystad Airport in. Maak je geen zorgen, Lelystad Airport draait al jarenlang goede cijfers. De investeringen die nu gedaan zijn, verdienen zich ook na een aantal jaar ruimschoots terug.

 • Harry

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  @Pieter: dat Lelystad Airport aanloopverliezen krijgt is geen nieuws. Dat staat gewoon in de businesscase die ook op internet te vinden is. Is ook heel normaal dat bedrijven die met grote investeringen opgezet worden de eerste jaren nog geen winst maken. Zeker niet als de eerste jaren het aantal vliegbewegingen beperkt is. De groei na die eerste paar jaar zal naar verwachting nu sneller gaan dan waar de businesscase op gebaseerd is. Dat betekent dat de periode met aanloopverliezen ook korter wordt. En dat wordt allemaal door de Schiphol Groep gedekt.

 • Pim

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  @ Marc:
  Het RIVM heeft voorgesteld de gezondheidsrisico’s die omwonenden van Schiphol lopen nader te onderzoeken. Het instituut kwam met het voorstel in vervolg op een eerdere RIVM-verkenning naar de gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof rond Schiphol. Hierbij werd geen aanwijzing gevonden dat de sterftecijfers rondom Schiphol afwijken van die van nabijgelegen gebieden of elders in Nederland. Het ministerie van (toen nog) Infrastructuur en Milieu heeft het voorstel overgenomen en opdracht gegeven voor een uitgebreid gezondheidsonderzoek in de Schipholregio. Het RIVM werkt hiervoor onder andere samen met de GGD Amsterdam, het onderzoeksinstituut IRAS (Universiteit Utrecht) en ECN.
  Het onderzoek, dat loopt tot medio 2021, richt zich onder meer op de mate waarin omwonenden worden blootgesteld aan ultrafijnstof en op eventuele gezondheidsrisico’s op korte en lange termijn. Momenteel is niet goed bekend wat de invloed is van ultrafijnstof op de gezondheid van de mens.

 • Marc

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Pim: Je bent iets "vergeten!" Nu de kosten van de schade aan de gezondheid en natuur nog.

 • Marc

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Pim: nu de cijfers van vliegveldje Lelystad! ( precies !! die zijn al jaren niets voor niets NIET openbaar!!)

 • Pim

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Resultaat na belastingen Eindhoven Airport 2017: Ruim 12 miljoen euro.
  Return On Net Assets: 12,1%.
  Return on Equity: 15,0%.
  Niet gek voor een vliegveldje met 36.487 vliegtuigbewegingen en 5.701.220 passagiers.

 • Pieter

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Harry: twee jaar geleden zei toenmalig wethouder J.F al dat het vakantie Vliegveldje L'stad tot 2025 niet rendabel zal zijn. Al jaren zitten de Lelystedelingen te wachten op de toegezegde banen(400)
  Na de belevingsvlucht van 30 mei blijkt de geluidshinder aanzienlijk groter te zijn. Geluidsbeperkende maatregelen? Oorverdovend stil! Aan de verbreding van de A6 naar Lelystad is nog steeds niet begonnen. Toegezegde extra werkgelegenheid door de komst van hotels?? Tot nu toe: een grote ZEEPBEL...

 • Harry

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Wie is wij? Wie is de grootste Nederlandse particuliere luchtvaartinvesteerder? Het is namelijk nogal onzin. Op Eindhoven wordt 's nachts ook niet gevlogen, en exploitatie van zowel het vliegveld als de exploitatie van Transavia enz. zijn er prima. RyanAir heeft over het rendement van de vluchten op Eindhoven ook niet te klagen (die vluchten blijven er ook gewoon), en verplaatst zijn base alleen vanwege een arbeidsconflict. Nou mag RyanAir niet eens naar Lelystad Airport komen (alleen vluchten van Schiphol), dus is dat niet zo relevant. Het zal vooral om Transavia gaan en wellicht wat vakantiemaatschappijen, al stelt het aantal vluchten van bijvoorbeeld Corendon en TUI op Schiphol ook niet heel veel voor op de tijdstippen waarin er vooral behoefte is aan extra ruimte voor transatlantsiche vluchten.

 • Harry

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  De coalitie in Den Haag zit dus volledig op één lijn. Zoals al steeds voorspeld. Een deel van de oppositie zal ook nog wel meestemmen. Volgende week stemt dus een meerderheid in de Tweede Kamer voor opening van Lelystad Airport. En kunnen de tegenstanders hun argumenten over 'kantelingen in de politieke opinie' definitief laten varen. De politieke meerderheid is gewoon VOOR Lelystad Airport.

  reageer
 • Joop

    Zo 11 november 2018 Zondag 11 november 2018

  Mooie politiek! Voor 12 miljoen zit half Nederland in de herrie en giga milieu vervuiling.

 • Petra

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Sprookjes en halve waarheden waar kennen we dat in de polder ook weer van?
  Eens denken?? Euh,...OVP, Ziekenhuis, och nee, het vakantie Vliegveldje!

 • Marjan

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Ik heb meer last van de kwetterende eksters dan van die paar vliegtuigen. Vooral doorgaan met protesteren tegen elke economische vooruitgang, dan glijden we vanzelf af naar het niveau van een armlastige socialistische staat.

  reageer
 • Isaac

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Harry: laat vooral duidelijk zijn dat er sprake is van EXTRA vervuiling en geluidsoverlast. Daarnaast: De bewoners in Badhoevedorp gaan voor een bevriezing(!) van drie jaar van het maximum aantal vluchten. Die zijn de huidige geluidsoverlast helemaal zat!! Glas helder is het klimaat akkoord: Terug naar de uitstoot van 1990.

 • Harry

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  @Peter: over wat voor 'vervuiling' heb je het? Fijnstof? NOx? CO2? Geluid? Op deze wijze hebben die percentages geen enkele betekenis.

 • Pim

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  @ Peter: Geen idee wie of wat de bron van jouw cijfers is.

  - Volgens het RIVM was voor het jaar 2015 in provincie Flevoland de gemiddelde Primaire PM2,5-concentratie afkomstig van de sector Luchtvaart zodanig laag dat deze niet was te meten. Wat inhoudt dat deze minder dan 0,01 μg/m3 bedroeg. V.w.b. de gemiddelde Secundaire PM2,5-concentratie eindigde de Luchtvaart met 1,28% van de totale concentratie op de 10e plek van de 15 gemeten sectoren. De sectoren Landbouw (30,34%), Wegverkeer (19,23%), Zeescheepvaart (15,38%), Huishoudens (9,83%), Industrie (8,12%), Mobiele werktuigen (4,70%), Binnenvaart (3,85%), Energie (2,56%) en HDO (2,14%) waren tezamen verantwoordelijk voor ruim 96% van de Secundaire PM2,5-vervuiling.
  - Eindhoven Airport kende over 2015 30.562 vliegtuigbewegingen. Een dergelijk aantal kan een indicatie zijn v.w.b. de invloed van het toekomstig Lelystad Airport.
  Ook in provincie Noord-Brabant kon voor het jaar 2015 de gemiddelde Primaire PM2,5-concentratie afkomstig van de sector Luchtvaart niet gemeten worden. In deze provincie eindigde de Luchtvaart met 0,60% samen met de sectoren Recreatievaart, Railverkeer en Afvalverwerking op de gedeelde 10e plek voor wat betreft de Secundaire PM2,5-vervuiling. De sector Wegverkeer was met 20,48% de op een na grootste Sec. PM2,5-vervuiler.

 • Marc

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  PIM: maximale aantal vluchten Vliegveldje Lelystad: 45.000 uitspraak v.d minister. En ook "geen nacht, geen vracht" Karrenvracht CO2 en andere vervuiling: o.a Een Vandaag en landelijk dag blad.
  Dit zonder roze bril of zgn " mondiale cijfers"

 • Peter

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Pim: Nederlands cijfers: vervuiling wegverkeer: 1% vervuiling vliegverkeer: 8 %
  Ooit een vliegtuig met drie weg katalysator en loodvrije kerosine gezien??

 • Pim

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Laat u niet door Marc schiphollen:
  De bijdrage Internationale luchtvaart aan de mondiale CO2-emissie bedraagt 1,9%.
  Wereldwijd zijn de sectoren Elektriciteit en warmteproductie (met 35%), Wegvervoer (met 21,3%), Maakindustrieën en constructie (met 18,2%) en Anders (met 15,3%) verantwoordelijk voor 90% van de CO2-uitstoot.

  Als Zwarte Piet al een aanleiding is, ben benieuwd of actiepartijen in de toekomst op knooppunt Muiderberg het Wegvervoer over A1 en A6 durven te befriezen.

 • Marc

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  oordopjes? Er komen 45.000 gierende en karrenvrachten CO2 uitstotende metalen vogels aan!

 • Marry

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Voor jou zijn zes vliegvelden nog niet genoeg? Als het al niet rendabel is vanaf Eindhoven te vliegen!

 • peter van den bemt

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Omdat, voorlopig, de luchtvaart, voor ons praktisch gezien Schiphol en Lelystad, mag blijven groeien, hebben we opeens heel hard kerncentrales nodig. (de enorme CO2-vervuiling kunnen we, volgens rechts, niet meer zonder kerncentrales bestrijden) Jij vindt het zeker wel goed, dat die aan de rand van Lelystad wordt gebouwd, toch?

 • laat alle reacties zien
 • euro

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  wat als er na 2023 geen vluchten meer mogen dan is er nu toch geen ailiner te vinden die onder deze voorwaarde op lelystad gaat vliegen of worden we weer bedondert

  reageer
 • Yvon

    Zo 11 november 2018 Zondag 11 november 2018

  Natuurlijk worden we besodemieterd en niet zo een klein beetje ook. De mensen die rondom Schiphol wonen weten er alles van. Wat een hypocrieten en denken ook nog dat wij dom zijn. Dat allemaal voor een vakantie vliegveld.

 • peter van den bemt

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Lelystad Airport mag open, onder voorwaarde dat de overlast van laagvliegroutes beperkt blijft tot maximaal drie jaar, Als het langer duurt dan 3 jaar, zou de luchthaven, volgens deze afspraak dicht moeten. Leer ons onze politieke leiders kennen. Zie jij dat gebeuren? Ja dus. we worden zeer waarschijnlijk weer bedonderd.

 • euro

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  wat als 2023 niet gehaald wordt gaat dan het vliegveld dicht.
  en de minister heeft al eens gezegd dat het wel 2025 gaat worden.
  wie moeten we nog geloven.
  met het geluid valt ook alles binnen de norm ik geloof er geen barst meer van

  reageer
 • Karel

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Loze praatjes vullen geen gaatjes, maar maken wel een boel herrie.

  reageer
 • Haaije

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Je hoeft maar aan Groningen te denken om te weten of je beloftes van onze overheid nog serieus moet nemen.

  reageer
 • peter van den bemt

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Inderdaad. Maar je kunt het ook gewoon bij de luchtvaart houden: Schiphol zelf is 1 grote hoop van leugens.

 • Yvon

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Je komt toch niet meer bij vh lachen. Dat gaat echt never nooit niet gebeuren.In 2023 is er ook een ander kabinet. Dit is echt onzin. Mevr cora denkt 'na mij de zondvloed'. Mensen in de buurt klagen al tientallen jaren. Diverse provincies naar de knoppen voor een vakantie vliegveld. Ga lekker naar Eindhoven,Eelde,Rotterdam ed. We betalen ons overal een slag in de rondte voor onder het mom milieu, he ben ons mond vol over mlimaatakkoorden en duurzaam zijn,maar als het om inkomsten voor de overheid gaat ,wordt er met geen woord over gesproken. Er zal hoogstwaarschijnlijk een toename zijn van gezondheidsklachten op langere termijn, kunnen de premies ook weer stijgen. De hele dag die herrie aan je kop en de troep die je in ademt. Hier verdr de boel vervuilen en kan schiphol ook weer groeien.

  reageer
 • Yvon

    Za 10 november 2018 Zaterdag 10 november 2018

  Dag bas wordt t niet eens tijd om een psychiater te bezoeken

 • Wouter

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Bas: Mooi en goed voorbeeld: De gaskraan gaat ook dicht.De Groningers waren de aardbevingen ZAT! Voor Lelystad: geeft frisse lucht en bijzonder groen. Als je perse een Bulderbaan wil dan maar lekker naar Schiphol!!

 • Bas

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Nou he Yvon, het is 1 groot complot en alle WiFi stalingen zijn geheime spionnen.

 • Willem

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Van Nieuwenhuizen belooft hogere vliegroutes na 2023. 1 cm is ook hoger

  reageer
 • Kees

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Zo snel mogelijk open nu !

  reageer
 • Frits

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Nu, meteen? Dat wordt lachen.....

 • kees d.

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Dat achteraf gepiep heb je helemaal niets aan. Kijk naar wat er gebeurt op en rond het vliegveld. Als dit gepiep is om met de verkiezingen zieltjes te winnen hebben ze pech gehad. Dan hadden ze veel eerder moeten optreden. Het lijkt erop dat de politiek alleen aandacht aan iets wilt geven als er verkiezingen op komst zijn.

  reageer
 • Karin

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  ja, dacht ook meteen aan het KWARTJE toen de heer Kok overleed....wil het ook terug (met rente graag, hoewel...dat stelt ook niks meer voor)

  reageer
 • Hannes;

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Tssss, zeker voor een poppenkast!

 • Hannes;

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Dat kwartje valt in het niet, na wat er daarna aan verhogingen, zijn genomen, wat nu aan woningnood, en aan gezondheidszorg, de prijzen hebben doen stijgen!

 • Tssss

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Alle kwartjes bij elkaar opgeteld lijkt me zeker wel de moeite...

 • Henk

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Gaan met die banaan!

  reageer
 • Pieter

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Henk: stond je wekker al om 6.45 dan?

 • Henk

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Wakker worden. De kans dat het vliegveld open gaat is groter dan dat de stekker eruit gaat.

 • Frits

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Kijk maar uit voor enge spinnen!

 • Pieter

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Het vakantie Vliegveldje is idd een banana split. Geen veilige vliegroutes, grote kans op Bird strikes door de omliggende natuurgebieden, giga vervuiling en geluidsoverlast. Kolencentrales moeten dicht om terug te gaan naar de CO2 uitstoot van 1990. Überhaupt een opening is kansloos.

 • SiepW

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Ja begrijp ik dat ze nu tegen zijn.Stel je voor er gebeurt een ongeluk en de gwonden moeten naar een ziekenhuis en je moet als regering zeggen er is geen ziekenhuis in Lelystad, er was er wel een maar een colega minster greep te laat in
  En daar door is er nu geen ziekenhuis meer.Dus ik zou dat vliegveld maar net als het ziekenhuis dicht doen al heeft dat vliegveld tot nu toe €6o miljoen gekost.
  Daar mee had het ziekenhuis nog jaren open gebleven.En hoefde men niet te praten over aan rij tijden.Kijk nu al uit naar de programma's voor de verkiezing
  Zal vast wel bij een van die partijen staan
  WE ZIJN VOOR EEN NIEUW ZIEKENHUIS EN VLIEGVELD IN LELYSTAD

  reageer
 • Polderboy

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Van Schiphol door verkeer in Amsterdam tot ZH 20 min. Van Lelystad airport tot Flevoziekenhuis 20 min.

 • Sander

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Bij de komende provinciale staten verkiezingen in maart 2019 dus niet stemmen op een partij die voor deze motie stemt. Weg met dat waardeloze vliegveld!

  reageer
 • MD500

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Haha CDA en VVD wordt wakker ga eens lezen. Onzin verhaal. Een ex piloot buitendienst.

  reageer
 • HH

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  En zo wordt de burger wederom belazerd. Het is net als met het kwartje van Kok. Dat was ook een tijdelijke accijnsverhoging, die 18 jaar na dato nog steeds van kracht is.
  Zo gaat het ook met het vliegtuig Lelystad. Als de vliegtuigen eenmaal vliegen, dan zijn de dames en heren politici alle toezeggingen en afspraken direct vergeten. Deze mensen zouden echt strafrechtelijk vervolgd moeten worden wegens het willens en wetens toebrengen van gezondheidsschade aan de inwoners van Nederland.

  reageer
 • Harry

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Henk: lekker dicht laten dat weilandje met asfalt!

 • Henk

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Vliegen met die handel!

 • Jaap

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  En daarna krijgen we ontwenningsverschijnselen.

  reageer
 • De Vries

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Ja hoor. Daar beginnen we weer. CDA de roeptoeters. Om moe van te worden, gooi open dat vliegveld! En ja, ik woon in Flevoland.

  reageer
 • Harry

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Henk, al een dagje Bulderbaan geprobeerd? Zet je wekker eens om 6:45 dan hoor je vanzelf de vliegtuigen overkomen!

 • Wouter

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  Geen nieuwe bulderbaan in Flevoland. Groen, ruimte en rust!

 • Henk

    Vr 9 november 2018 Vrijdag 9 november 2018

  De zuurpruimen zijn een groepje schreeuwers die amper boven het achtergrondlawaai van de daar rijdende treinen hun punt proberen te maken. Het gaat nog niet om 1 vliegtuig per uur. Wat een gekakel om niets.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert