Vijf vragen en antwoorden over: Skaeve Huse

LELYSTAD • Za 8 december 2018 | 10:05 • Zaterdag 8 december 2018 | 10:05

De gemeente Lelystad heeft in haar Woningbouwprogramma 2019-2022 de bouw van Skaeve Huse opgenomen. Plannen om huizen voor 'onaangepaste mensen' te realiseren stammen al uit 2010. De inschatting van de betrokken zorgpartijen is dat deze woonvorm voor zo'n twintig tot dertig Lelystedelingen geschikt zou zijn. Maar wat zijn het nou precies voor huizen? Voor wie zijn ze bedoeld? En hoe groot is de kans dat ze er deze keer wel komen? Vijf vragen en antwoorden over Skaeve Huse.

1. Skaeve Huse, wat zijn dat voor huizen?
Skaeve Huse, vrij vertaald vanuit het Deens: 'rare huizen', zijn woningen bedoeld voor mensen die voor zware overlast in de omgeving zorgen. Dit zijn over het algemeen moeilijk te huisvesten drank- of drugsverslaafden. Door hen onder te brengen in Skaeve Huse wordt de overlast een halt toegeroepen.
Het gaat bij Skaeve Huse om aparte huisvesting in simpele, vrijstaande (container)woningen, die op ongeveer honderd meter afstand van een reguliere wijk staan. De gemeenten Amsterdam, Kampen, Maastricht, Tilburg en Utrecht maken al gebruik van Skaeve Huse. Uit onderzoek blijkt dat hier de ervaringen voornamelijk positief zijn. Bewoners zijn over het algemeen tevreden en hulpverleners vinden Skaeve Huse een goede aanvulling op het bestaande aanbod.

2. Waarom is het plan voor Skaeve Huse eerder niet van de grond gekomen en nu weer actueel in Lelystad?
De gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada zeggen dat het oude plan op bedrijventerrein Gildenhof te duur was en dat andere plekken zijn onderzocht, maar niet uitgewerkt. Door het vorige college van B en W is uiteindelijk gekozen voor de Campuszone waar het nieuwe complex voor voortgezet onderwijs wordt gebouwd. Met Centrada en SVOL (Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad) is de beoogde locatie besproken, maar daarmee is nog niets definitief.

3. Wat valt er verder over het plan te zeggen?
Centrada en de gemeente hebben afgesproken om Skaeve Huse in 2019 te gaan realiseren. Het gaat om acht woningen, waarop dagelijks toezicht is door een 'sociaal beheerder'. Het doel is om omwonenden in bestaande wijken tegen overlast te beschermen en de mensen die een bron van overlast zijn te helpen en met begeleiding een uitweg te bieden.

4. Is het bekend hoeveel Lelystedelingen tot de doelgroep behoren en hoe alarmerend is de situatie?
De signalen dat er behoefte is aan dit type woningen komt vooral vanuit de zorgpartijen. Zij hebben te maken met mensen die psychisch-sociale problemen hebben, schuldenlast of andere vormen van tegenslag. Bij het zoeken naar geschikte locaties is onderzocht op basis van ervaringen van zorgpartijen, politie en gemeente hoe groot de clientèle is die voor Skaeve Huse in aanmerking zou kunnen komen. Die is en wordt nog altijd ingeschat op twintig tot dertig mensen. Toewijzing van Skaeve Huse gebeurt op basis van vrijwilligheid en als het nodig is zachte dwang.

5. Zijn er ook kritische geluiden over Skaeve Huse?
Knelpunten liggen onder meer bij bestemmingsplannen. Het komt voor dat gemeenten verwachten dat Skaeve Huse de waarde van de grond laat dalen. Wijkbewoners die vlakbij wonen vrezen overlast en maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Bedrijven zijn bang voor een negatieve invloed op hun representativiteit. En er zijn critici die vinden dat je mensen niet uit de samenleving moet verbannen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel